www.torun.pl

Dotacje na odnowę zabytków

Miasto
Data publikacji: 25 września 2020
Autor: Adrian Aleksandrowicz
Na zdjęciu: odrestaurowana kamienica

Do 30 listopada 2020 r. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, które mają być wykonane w roku 2021 lub zostały przeprowadzone w roku 2020.

Możliwość wspierania przez miasto remontów i prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, które należą do osób prywatnych, kościoła, oraz instytucji publicznych i społecznych, wprowadziła Rada Miasta Torunia uchwałą Nr 952/18 z dnia 18 października 2018 r. W roku 2019 uchwałą Nr 241/19 z dnia 10 października 2019 r. zmieniono termin naboru wniosków, na aktualnie obowiązujący.

Dotacja może być udzielona na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

BMKZ może udzielić dotacji w wysokości:

1) do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku znajdującym się gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach obszarów wpisanych do rejestru zabytków;

3) do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy pozostałych zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Informacje czy dana nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków oraz czy jest położona na obszarze wpisanym do rejestru zabytków są udostępnione na odpowiednich stronach internetowych:

Formularze wniosków oraz informacje o zasadach ich przygotowania, można pobrać na stronie internetowej urzędu - pobierz klikając tutaj - oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Podmurnej 2/2a w Toruniu, tel. 56 611 87 95.

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r., w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Podmurna 2/2a lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w formie papierowej – osobiście lub pocztą (o dacie złożenie wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia). Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia dla oceny wniosku.

Uwaga:

W świetle obowiązujących w Urzędzie Miasta Torunia zasad przestrzegania rygoru sanitarnego, wizyty osobiste w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Podmurnej 2/2a są możliwe WYŁĄCZNIE po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie –  tel. 56 611 87 95 lub mailowo – e-mail: bmkz@um.torun.pl). Kompletne wnioski o dotację można również składać w urnach na korespondencję wystawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 25, ul. Grudziądzkiej 126 b i ul. Batorego 38/40.

fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Miejsce pamięci pierwszych straceń na Barbarce, obok stoją biało-czerwone flagi, żołnierze pełnią wartę, przemawia prezydent Michał Zaleski
  Miasto
  Torunianie uczcili pamięć ofiar pierwszych straceń na Barbarce, jakie miały miejsce jesienią 1939 roku.
 • Grafika pokazuje dane dotyczące zakażenia Covid-19 w Toruniu
  Koronawirus, Miasto
  Aż 198 osób chorych na koronawirusa przybyło w ciągu minionej doby – takie są dane z dnia 25 października 2020 r. przekazane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 • Na zdjęciu kadr ze zwycięskiego filmu festiwalu Tofifest -"Seole", mężczyzna i kobieta ciężarna stoją w drzwiach na tle morza
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowa 18. edycja „niepokornego festiwalu” Tofifest zakończyła się zwycięstwem filmów opowiadających historie kobiet lub wyreżyserowanych przez kobiety.
 • Prezydent Michał Zaleski w obiektywie kamery telewizyjnej przed mikrofonami dziennikarzy.
  Miasto
  Prezydent Michał Zaleski odpowiada na publikację Gazety Wyborczej „Wstrzymane podwyżki, obcięte premie. Tak miasto "troszczy się" o toruński DPS” (23.10.2020, www.torun.wyborcza.pl).
 • Na zdjęciu widać autobus miejski, w tle budynek Urzędu Miasta Torunia
  Miasto, MZK
  Od wtorku 27 października 2020 r. w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w szkołach podstawowych dla klas 4-8 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii autobusowych.
 • Grafika obrazująca sytuację epidemiczną w Toruniu w dniu 24.10.2020
  Koronawirus, Miasto
  Z piątku na sobotę (23/24 października) liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła o 100 osób. Niepokojące informacje napłynęły z DPS-u przy ul. Szosie Chełmińskiej oraz od sióstr Serafitek.
 • Wieczorną mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego w dniu 23 października Toruń pożegnał prof. Jana Hanasza, Honorowego Obywatela Miasta. Uroczystości pogrzebowe odbęda się w dniu 24 października w Strzelnie.
 • W weekend 24-25 października 2020 r. oraz w kolejnym tygodniu prowadzone będą kolejne prace nocne na moście. Wykonawca wykorzystuje każdy moment dobrej pogody i dodatnie temperatury w nocy. Wszystko po to, aby do końca listopada 2020 r. uporać się z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego nad...
 • Podczas konferencji prasowej, 23 października 2020 r. prezydent Torunia przedstawił nowe obostrzenia epidemiczne. Przedstawiono również zmiany w organizacji ruchu na placu Niepodległości.
 • Od 24 października do 8 listopada 2020 r. zostaną uruchomione dodatkowe połączenia autobusowe w celu rozładowania tłoku na cmentarzach.
 • Od piątku 23 października 2020 r. czynny jest nowy punkt pobrań materiału biologicznego w celu wykonania testu diagnostycznego na obecność wirusa SARS-Cov-2 w specjalnie ustawionych namiotach na Motoarenie.
 • W związku z pracami przy sieci trakcyjnej w rejonie pl. Rapackiego w nocy z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek (25/26 i 26/27 października 2020 r.) nie będą kursowały nocne tramwaje.
 • Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym w czasie epidemii.
 • Toruńscy drogowcy rozpoczęli przegląd lamp w rejonie toruńskich cmentarzy. Uszkodzone latarnie zostaną niezwłocznie naprawione.