www.torun.pl

Medal dla Marka Rubnikowicza

Kultura, Miasto
Data publikacji: 24 września 2020
Autor: Magdalena Kujawa
dr Marek Rubnikowicz

Wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Marek Rubnikowicz otrzyma Medal "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze – tak jednogłośnie zdecydowali radni podczas 22. sesji Rady Miasta Torunia 24 września 2020 r.

Wniosek o przyznanie medalu zgłosiła 17 września 2020 r. Kapituła Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia. Postanowiła ona docenić fakt, że dr Marek Rubnikowicz poświęcił całe życie zawodowe ochronie kulturowego dziedzictwa narodowego poprzez pracę na kierowniczych stanowiskach w najistotniejszych placówkach kraju, regionu i miasta Torunia zajmujących się ochroną i konserwacją zabytków, w tym przez 14 lat jako Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu. Zgłaszający zwrócili także uwagę na rozległą wiedzę i pozycję niekwestionowanego eksperta w dziedzinie konserwacji i muzealnictwa, a także ogromne osobiste zaangażowanie i zasługi dla rozwoju i rozbudowy Muzeum Okręgowego. Wnioskodawcy wśród zasług Marka Rubnikowicza wymienili także: znaczne powiększenie i uatrakcyjnienie oferty muzealniczej dla mieszkańców miasta i turystów (zwiększenie liczby działów, wystaw czasowych, zbiorów własnych, publikacji naukowych i fachowych wydawanych przez Muzeum, itp.), umiejętne kierowanie zespołem pracowników skutkujące stałym podwyższaniem jakości i ilości ofert Muzeum, co przyczyniło się do znacznego wzrostu liczby widzów odwiedzających placówkę i jej popularyzację w całym kraju, a także nieustannie zabieganie o intensywny i wielokierunkowy rozwój kierowanej przez siebie placówki. Wspomniano również o realizacji bezprecedensowych projektów konserwatorskich we wszystkich budynkach muzealnych, które przeszły jedne z największych prac modernizacyjnych w swoich dziejach, kreowanie pozytywnego wizerunku Muzeum jako ważnego ośrodka naukowego (skatalogowanie dzieł sztuki, organizacja konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, publikacje naukowe i fachowe), przysparzanie dobrego imienia miastu poprzez uzyskanie wysokich ocen, nagród i wyróżnień przez Muzeum Okręgowe i jego dyrektora przyznawanych przez instytucje publiczne i fachowe środowiska branżowe.

Dr Marek Rubnikowicz we wrześniu 2020, po prawie 14 latach pełnienia funkcji dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu, przeszedł na emeryturę. Stanowisko piastował od 1 stycznia 2007 roku. W czasie jego pracy muzeum m.in. zyskało dwa nowe oddziały – Muzeum Toruńskiego Piernika i Muzeum Twierdzy Toruń, gruntownie wyremontowano także m.in. Dom Mikołaja Kopernika, Dom Eskenów i Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika. Marek Rubnikowicz w 2018 roku za zasługi na rzecz kultury otrzymał Złoty Medal „Gloria Artis” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wciąż pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całokształt dokonań na stanowisku dyrektora muzeum doceniła także kapituła konkursu Dziedzictwo Wieków, przyznając Markowi Rubnikowiczowi Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum" za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków.
Marek Rubnikowicz ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskał w 1991 na tej samej uczelni. Temat jego rozprawy doktorskiej: „Późnośrednowieczne i nowożytne hutnictwo szkła na Pomorzu Gdańskim. (W świetle źródeł archeologicznych)”. Od 1979 pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1993 zajmował stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w Toruniu. W 1999 powołany został na stanowisko zastępcy Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ). Po aresztowaniu jesienią 2001 Aleksandra Brody – wówczas GKZ – faktycznie przejął jego obowiązki, pełniąc je do czasu mianowania wiosną 2002 generalnym konserwatorem zabytków Aleksandry Jakubowskiej. Od 4 lipca 2002 pełnił funkcję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Toruniu. Od 2012 jest członkiem Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Medal "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze jest wyróżnieniem przyznawanym przez Radę Miasta Torunia osobom prawnym i fizycznym bądź organizacjom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju miasta, przysporzyły mu dobrego imienia i chwały bądź zasłużyły się mieszkańcom Torunia. Awers medalu zawiera herb Torunia, rysunek salamandry (w płomieniach), dewizę "Durabo" (tzn. "Przetrwam") i napis w otoku - "Za zasługi dla Miasta Torunia". Na rewersie medalu umieszcza się imię i nazwisko bądź nazwę organizacji czy instytucji uhonorowanej, datę wyróżnienia i numer wpisu do rejestru Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia. Przyznanie Medalu zostaje potwierdzone wpisem do Księgi Honorowych Wyróżnień Miasta Torunia oraz wydaniem numerowanej odznaki. Medal i odznaka wykonane są ze srebra. Wstęga medalu jest w barwach miasta.

Medal ma zostać wręczony do końca roku. Jak zapowiedział przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski, nastąpi to najprawdopodobniej podczas grudniowej uroczystej sesji Rady Miasta Torunia.

Fot. Krzysztof Deczyński

Najczęściej czytane aktualności

 • Miejsce pamięci pierwszych straceń na Barbarce, obok stoją biało-czerwone flagi, żołnierze pełnią wartę, przemawia prezydent Michał Zaleski
  Miasto
  Torunianie uczcili pamięć ofiar pierwszych straceń na Barbarce, jakie miały miejsce jesienią 1939 roku.
 • Grafika pokazuje dane dotyczące zakażenia Covid-19 w Toruniu
  Koronawirus, Miasto
  Aż 198 osób chorych na koronawirusa przybyło w ciągu minionej doby – takie są dane z dnia 25 października 2020 r. przekazane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 • Na zdjęciu kadr ze zwycięskiego filmu festiwalu Tofifest -"Seole", mężczyzna i kobieta ciężarna stoją w drzwiach na tle morza
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowa 18. edycja „niepokornego festiwalu” Tofifest zakończyła się zwycięstwem filmów opowiadających historie kobiet lub wyreżyserowanych przez kobiety.
 • Prezydent Michał Zaleski w obiektywie kamery telewizyjnej przed mikrofonami dziennikarzy.
  Miasto
  Prezydent Michał Zaleski odpowiada na publikację Gazety Wyborczej „Wstrzymane podwyżki, obcięte premie. Tak miasto "troszczy się" o toruński DPS” (23.10.2020, www.torun.wyborcza.pl).
 • Na zdjęciu widać autobus miejski, w tle budynek Urzędu Miasta Torunia
  Miasto, MZK
  Od wtorku 27 października 2020 r. w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w szkołach podstawowych dla klas 4-8 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii autobusowych.
 • Grafika obrazująca sytuację epidemiczną w Toruniu w dniu 24.10.2020
  Koronawirus, Miasto
  Z piątku na sobotę (23/24 października) liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła o 100 osób. Niepokojące informacje napłynęły z DPS-u przy ul. Szosie Chełmińskiej oraz od sióstr Serafitek.
 • Wieczorną mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego w dniu 23 października Toruń pożegnał prof. Jana Hanasza, Honorowego Obywatela Miasta. Uroczystości pogrzebowe odbęda się w dniu 24 października w Strzelnie.
 • W weekend 24-25 października 2020 r. oraz w kolejnym tygodniu prowadzone będą kolejne prace nocne na moście. Wykonawca wykorzystuje każdy moment dobrej pogody i dodatnie temperatury w nocy. Wszystko po to, aby do końca listopada 2020 r. uporać się z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego nad...
 • Podczas konferencji prasowej, 23 października 2020 r. prezydent Torunia przedstawił nowe obostrzenia epidemiczne. Przedstawiono również zmiany w organizacji ruchu na placu Niepodległości.
 • Od 24 października do 8 listopada 2020 r. zostaną uruchomione dodatkowe połączenia autobusowe w celu rozładowania tłoku na cmentarzach.
 • Od piątku 23 października 2020 r. czynny jest nowy punkt pobrań materiału biologicznego w celu wykonania testu diagnostycznego na obecność wirusa SARS-Cov-2 w specjalnie ustawionych namiotach na Motoarenie.
 • W związku z pracami przy sieci trakcyjnej w rejonie pl. Rapackiego w nocy z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek (25/26 i 26/27 października 2020 r.) nie będą kursowały nocne tramwaje.
 • Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym w czasie epidemii.
 • Toruńscy drogowcy rozpoczęli przegląd lamp w rejonie toruńskich cmentarzy. Uszkodzone latarnie zostaną niezwłocznie naprawione.