Pieniądze na imprezy sportowe i rekreacyjne przyznane. | www.torun.pl

Pieniądze na imprezy sportowe i rekreacyjne przyznane.

Sport
Data publikacji: 06 kwietnia 2021
Autor: Adrian Aleksandrowicz
Na zdjęciu: herb Torunia

Znamy wyniki konkursu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji w 2021 roku

15 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji. Termin składania ofert upłynął 8 marca 2021 roku o godz. 23:59. Na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w 2021 roku przewidziano kwotę w wysokości 300 tys. zł. W 2020 roku na w/w zadanie Gmina Miasta Toruń przeznaczyła 430 tys. zł.

Do Wydziału Sportu i Rekreacji wpłynęło 35 ofert w wersji elektronicznej (31 potwierdzeń ofert w wersji papierowej) dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji. Z 35 ofert złożonych w konkursie w wersji elektronicznej, Komisja oceniła pozytywnie 30 ofert, i odrzuciła 5 ofert, które nie spełniły wymogów formalnych – nie dostarczono potwierdzeń złożenia ofert w wersji papierowej (4 oferty) lub nie uzupełniono brakujących załączników (1 oferta).

Do drugiego etapu oceny merytorycznej komisja zakwalifikowała 30 ofert. Wnioskowana kwota wsparcia przez oferentów na zadania konkursowe łącznie wynosi 936 088,90 zł, przy całkowitych kosztach zadań wynoszących 1 677 917,80zł.

Maksymalna ilość punktów jaką mogła otrzymać oferta wynosiła 50, natomiast minimalna ilość punktów, tj. 60% wynosiła 30 pkt. Maksymalne dofinansowanie zadania ze środków Gminy Miasta Toruń to 60% wartości zadania.

Spośród 30 ofert, tylko 8 ofert uzyskało pozytywną ocenę w kryteriach dopuszczających, tj. ujęto w nich analizę ryzyka związanego z pandemią SARS-CoV-2, tzn. zaplanowano dostosowanie wydarzeń do obowiązujących obostrzeń rządowych w terminie realizacji wydarzeń.

5 ofert zostało odrzuconych z przyczyn formalnych (nie dostarczono papierowej wersji potwierdzenia złożenia oferty [4 oferty] lub nie uzupełniono brakujących załączników [1 oferta]),
22 oferty zostały odrzucone z przyczyn merytorycznych (nie ujęto w nich analizy ryzyka związanego z pandemią SARS-CoV-2).

Łączna kwota dofinansowania 8 ofert wynosi 134 tys.  zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym m.in. biegów krótko i długodystansowych, przejazdów rowerowych, współzawodnictwa sportowego (koszykówka, unihokej) i ogólnie pojętej rekreacji na świeżym powietrzu.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu prezydent Michał Zaleski w maseczce podczas sesji Rady Miasta Torunia zdalnej
  Koronawirus
  Podczas 29. sesji Rady Miasta Torunia prezydent Michał Zaleski przekazał radnym szereg informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemicznej i funkcjonowania miasta.
 • Na zdjęciu widać boisko typu orlik
  Koronawirus, Miasto
  Od 19 kwietnia 2021 roku będzie możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.
 • Postać z napisem UMK na tle instalacji Skyway
  Kultura, Miasto
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika organizuje warsztaty audiowizualne dla osób zainteresowanych współtworzeniem mappingu 3D, który zostanie zaprezentowany na festiwalu Skyway w 2022 r.
 • Pracownik w specjalnej uprzęży alpinistycznej wycina jemiołę z wysokiego drzewa
  Miasto
  Zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, obumarłe oraz nierokujące szans na przeżycie drzewa zostaną usunięte.
 • Miasto
  16 kwietnia 2021 r. minęła 16. rocznica śmierci prof. Artura Hutnikiewicza i 9. rocznica śmierci prof. Mariana Biskupa - wybitnych toruńskich humanistów, honorowych obywateli Torunia.
 • Grafika ogólna - nowe statystyki dla Torunia
  Koronawirus, Miasto
  17 847 nowych zachorowań na COVID-19 oraz 595 zgonów - to ogólnopolskie dane epidemiologiczne na piątek 16 kwietnia 2021 r. W Toruniu - 72 zakażenia i 2 zgony.
 • Oświadczenie rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Torunia, Anny Kulbickiej-Tondel, po briefingu ProNatura i Miasta Bydgoszcz, który odbył się w dniu 15 kwietnia 2021 r., w sprawie spalarni odpadów w Bydgoszczy.
 • Tegoroczni maturzyści mają przed sobą spore wyzwanie - przygotowują się do egzaminu dojrzałości w trakcie nauki zdalnej i w niełatwym czasie pandemii. Z pomocą przychodzi Iza Kasperek, która poprowadzi „Powtórkę do matury z języka polskiego”. Warsztaty online odbędą się 17 kwietnia, są one całkowicie darmowe, ale obowiązują zapisy na stronie...
 • Po raz kolejny na sprzedaż zostaną wystawione działki inwestycyjne w rejonie ulic Pera Jonssona i Szosy Bydgoskiej w Toruniu. 6 lipca 2021 r. odbędzie się przetarg dotyczący sprzedaży gruntów między Motoareną a budynkami dawnego Merinoteksu.
 • Obowiązek wpisania numeru rejestracyjnego, zwolnienia z opłat w dni wolne od pracy, reklamacje wezwań do zapłaty - 15 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Torunia przyjęła zmiany w uchwale dot. stref płatnego parkowania.
 • Kolejny dzień przyniósł w Toruniu 92 potwierdzone testami nowe zakażenia koronawirusem. Z 14 na 15 kwietnia 2021 r. odnotowano też 4 ofiary śmiertelne. To już 422 torunian, którzy przegrali walkę z pandemią.
 • 18 kwietnia przypada Ogólnopolski Dzień Pacjenta w śpiączce – święto uchwalone przez Sejm RP 23 listopada 2012 roku. Celem obchodów Dnia Pacjenta w śpiączce jest próba zrozumienia problemów takich pacjentów i stworzenie opieki mającej na celu wybudzanie pacjentów ze śpiączki, gdy tylko okaże się to możliwe. W toruńskiej Fundacji „Światło”...
 • 15 kwietnia 2021 roku podczas sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę w sprawie szczególnych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom z toruńskich szkół. Przyjęta uchwała, wraz z autopoprawką zgłoszoną przez radnych, określa także formy i zakres tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
 • Podczas sesji Rady Miasta Torunia 15 kwietnia 2021 roku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, która wprowadza zmiany w realizacji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.