Program Ochrony Środowiska dla Torunia | www.torun.pl

Program Ochrony Środowiska dla Torunia

Eko, Miasto
Data publikacji: 04 grudnia 2020
Autor: Adrian Aleksandrowicz
Na zdjęciu: logo konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Torunia przystępuje do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2021– 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028.

Dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju, dlatego tak istotnym staje się wytyczenie odpowiedniej ścieżki, która tę dbałość zapewni.

Dawniej ochronę środowiska rozumiano jako szereg działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego człowieka, czyli elementów przyrody. Aktualnie, zasady ochrony środowiska skupiają się wokół człowieka, jego życia, jakości życia oraz zdrowia. Te trzy wartości stanowią podstawę wszelkich działań ochronnych. Obejmują one zatem nie tylko dbałość o naturę, ale również, w takim samym stopniu, troskę o warunki mieszkaniowe, socjalne czy kulturalne – wszelkie elementy, które tworzą lub mają wpływ na człowieka i jego otoczenie.

Projekt ochrony środowiska zawiera długofalową politykę jego ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem działań krótko i długoterminowych, które prowadzić mają do poprawy warunków życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych, co w konsekwencji zapewnić ma przyszłym pokoleniom prawo do korzystania z zasobów naturalnych.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku realizuje cel strategiczny zawarty w Strategii rozwoju miasta pn. „Toruń nowoczesnym miastem europejskiej przestrzeni rozwoju, o dobrym stanie środowiska, wysokiej jakości życia i zaadoptowanym do zmian klimatu”.

Zakłada on kontynuację działań w zakresie ochrony środowiska w układzie dziesięciu, tzw. obszarów interwencji:
    • ochrona klimatu i jakości powietrza,
    • zagrożenia hałasem,
    • pola elektromagnetyczne,
    • gospodarowanie wodami,
    • gospodarka wodno-ściekowa,
    • zasoby geologiczne i gleby,
    • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
    • zasoby przyrodnicze,
    • zagrożenia poważnymi awariami,
    • edukacja ekologiczna.

Dla każdego z tych obszarów określono kierunki działań zmierzające do redukcji zagrożeń i poprawy jakości środowiska
Zachęcamy do składania opinii, stanowisk oraz propozycji dotyczących rozwiązań projektowych w zakresie objętym dokumentem.

Do pobrania:
    • PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2021- 2024 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2028 - kliknij tutaj, aby pobrać projekt.

Z treścią projektu można zapoznać się:
    • w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT na ul. Wały gen. Sikorskiego  8, w godzinach 9:00-17:00
    • na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
    • w formie pisemnej na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
    • listem elektronicznym na adres e-mail: wsie@um.torun.pl z dopiskiem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia”

W ramach konsultacji odbędzie się także dyżur konsultacyjny online 10  grudnia 2020 r., godz. 10:00-19:00
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:
1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl, w zgłoszeniu należy podać:
    • imię i nazwisko,
    • adres e-mail,
    • preferowaną godzinę spotkania - dostępne godziny: 10:00-12:00; 12:00-14:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 grudnia 2020 r., do godz. 15:00.

Najczęściej czytane aktualności

 • Tabliczki informacyjne na budynku Powiatowego Urzędu Pracy
  Miasto
  Od 1 stycznia 2021 roku odbywa się rekrutacja uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu”, którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: alejka w zrewitalizowanym Parku Glazja
  Eko
  W poniedziałek 25 stycznia 2021 roku o godz. 19:45 na antenie TVP Bydgoszcz zaplanowano emisję filmu edukacyjnego pt. „Czyste Energia – czyste środowisko”.
 • Grafika informująca o programie Rodzina 500 Plus
  Miasto
  Od 1 lutego 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o wypłatę świadczenia 500+ przez kolejny rok, od czerwca 2021 do maja 2022 r.
 • Na zdjęciu: Kafka Jaworska
  Koronawirus
  Dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest jest kolejną osobą, która wyjaśnia, dlaczego zaszczepi się przeciwko COVID-19, kiedy tylko będzie taka możliwość.
 • Na zdjęciu: grafika z danymi epidemicznymi
  Koronawirus
  W ciągu ostatniej doby w Toruniu przybyło 25 osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. 48 osób wróciło do zdrowia.
 • Na zdjęciu samochody stoją przed skrzyżowaniem, pada deszcz
  Drogi, Miasto
  Wieczorem w niedzielę 24 stycznia i rano w poniedziałek 25 stycznia w Toruniu może wystąpić oblodzenie – przestrzega kierowców i pieszych Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prognozuje się zamarzanie nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz miejscami mokrego śniegu. Oblodzenie wystąpić ma dzisiaj (24.01.2021...
 • W niedzielę 24 stycznia 2021 roku w Toruniu potwierdzono 39 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Więcej grup zawodowych, które mogą skorzystać z pobytu w hotelu, dookreślenie, kto może zaszczepić się w I etapie, zmiany w zakazie zgromadzeń – 23 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią.
 • Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o możliwym oblodzeniu nawierzchni dróg i chodników w najbliższych godzinach.
 • Podczas 26. sesji Rady Miasta Torunia prezydent Michał Zaleski przekazał radnym szereg informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemicznej i funkcjonowania miasta.
 • W sobotę 23 stycznia 2021 roku w Toruniu potwierdzono 95 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jeden mieszkaniec miasta zmarł przez COVID-19.
 • W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia planuje realizację wielu usług i instrumentów rynku pracy. Zainteresowanych zachęcamy do sprawdzania oferty urzędu.
 • Osiem zestawów przedmiotów na aukcje przekazał toruńskiemu sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Torunia Michał Zaleski. Dodatkowo dwa zestawy trafiły również od miasta na orkiestrowe aukcje UMK.
 • Miasto od wielu lat wspiera prowadzony przez Stowarzyszenie „Mateusz” Ośrodek Readaptacyjny w Toruniu. Informacji o udzielonej pomocy zabrakło jednak w medialnych wypowiedziach prezesa Waldemara Dąbrowskiego.