Tarcza antykryzysowa 4.0 – kończące się nabory | www.torun.pl

Tarcza antykryzysowa 4.0 – kończące się nabory

Biznes, Koronawirus, Miasto
Data publikacji: 30 października 2020
Autor: Magdalena Winiarska
Budynek Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Aktualnie trwają nabory na sześć instrumentów pomocowych przyznawanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Realizacją zadań w ramach tarczy antykryzysowej 4.0 zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Działania te rozpoczęły się w kwietniu 2020 r.

Aktualnie trwają nabory na sześć instrumentów:
    1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
    2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
    3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2)
    4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników (art. 15zzc)
    5. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)
    6. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy, w tym obowiązujące druki zgłoszeniowe i zasady, znajdują się na podstronach PUP dla Miasta Torunia.

Termin składania wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - do dnia 30 listopada 2020 r.

UWAGA. Należy pamiętać, że w przypadku dofinansowań, pomoc wypłacana jest co miesiąc, w trzech równych transzach, które na konto wnioskodawcy muszą trafić do końca 2020 r. Pełną wysokość wsparcia otrzymają przedsiębiorcy, których wnioski zostaną złożone w październiku br. W przypadku aplikacji nadesłanych w listopadzie, przyznane będą dwie transze.Termin składania wniosków na pożyczki - do dnia 10 grudnia br.

UWAGA! Warunkiem wypłaty wsparcia jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku! Ze względu na konieczność wypłaty środków w 2020 r. wnioski niekompletne mogą zostać odrzucone.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w sposób:
    1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl - przejdź do wniosku
    2. składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu,
    3. przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń.

Ważne: za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Urzędu Pracy.

Fot. Lech Kamiński
        

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu Johnny Depp ze statuetką Złotej Żaby
  Kultura, Miasto
  W tym roku ze względu na pandemię uroczystość zakończenia festiwalu EnergaCamerimage odbyła się w nowej, wirtualnej formie. 21 listopada 2020 r. przed ekranami komputerów poznaliśmy zwycięzców statuetek Złotej, Srebrnej i Brązowej Żaby. Pierwsze miejsce w Konkursie Głównym uzyskał Joshua James Richards za zdjęcia do filmu „Nomadland”. To nie...
 • Grafika nowe statystyki COVID-19, 22.11.2020
  Koronawirus, Miasto
  W ciągu ostatniej doby przybyły 94 osoby zakażone SARS-CoV-2 w Toruniu. Od początku pandemii zanotowano w naszym mieście 6425 zakażeń.
 • Graika rządowa z napisem 100 dni solidarności w walce z COVID-19
  Biznes, Koronawirus, Miasto
  21 listopada 2020 r. na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan działania przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa na najbliższe 100 dni. Wprowadzone zostały nowe uregulowania dot. galerii handlowych, ferii zimowych oraz podjęto decyzję o dalszym nauczaniu zdalnym w szkołach.
 • Na zdjęciu Rynek Staromiejski, na dole niebieski pasek z napisem Toruń dla przedsiębiorców
  Biznes, Koronawirus, Miasto
  Miasto Toruń rozszerza program pomocowy „Toruń dla przedsiębiorców”.
 • Grafika nowe statystyki COVID-19, 21.11.2020
  Koronawirus, Miasto
  W ciągu ostatniej doby przybyły 123 osoby zakażone SARS-CoV-2 w Toruniu. Od początku pandemii zanotowano w naszym mieście 6331 zakażeń.
 • Grafika ilustracyjna.
  Koronawirus, Miasto
  Ponad 60 wolontariuszy - członków toruńskich organizacji pozarządowych oraz osób niezrzeszonych - stale współpracuje z toruńskim MOPR-em pomagając osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym, pozbawionym wsparcia rodziny i pozostającym w domach w związku zagrożeniem spowodowanym pandemią.
 • Ze względu na nauczanie zdalne wprowadzone w trakcie pandemii COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zmianach wymagań na egzaminach ósmoklasisty i maturalnych. Zanim zmiany zostaną ogłoszone, zespoły robocze pracujące nad wymaganiami czekają na opinie nauczycieli. Do 27 listopada ministerialni eksperci czekają na wiadomości w ramach...
 • Mimo że Centrum Sztuki Współczesnej, jak wszystkie instytucje kultury, jest obecnie zamknięte, czynną tam wystawę fotografii "Helmut Newton: Lubię silne kobiety" można oglądać wirtualnie.
 • Pojazdy, które dowożą posiłki przygotowywane przez toruńskich gastronomów, zostaną zwolnione z każdorazowej opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, wykupując w zamian abonament.
 • 19 listopada 2020 r. podczas sesji Rady Miasta Torunia zmieniony został termin składania wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Torunia.
 • Od poniedziałku 23 listopada 2020 r. przez cały sezon wymiany opon nasz serwis ogumienia działający w zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 jest czynny dłużej – od godz. 7:00 do 21:00.
 • 19 listopada 2020 roku podczas sesji Rady Miasta Torunia prezydent Michał Zaleski przedstawił radnym szereg informacji dotyczących funkcjonowania miasta: wydarzeń, jakie odbyły się w mieście i walki z pandemią COVID-19.
 • Od najbliższej niedzieli (22 listopada) od godziny 13:00 zostaną wprowadzone zmiany w ruchu na moście J. Piłsudskiego.
 • Prezydent Michał Zaleski podjął decyzję o przełożeniu uroczystości wręczenia Nagrody Prezydenta Torunia za rok 2019. Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia lub za całokształt działalności zeszłorocznej przyznane zostaną prawdopodobnie w 2021 roku.