Walczymy ze smogiem | www.torun.pl

Walczymy ze smogiem

Eko, Miasto
Data publikacji: 18 stycznia 2021
Autor: Adrian Aleksandrowicz
Na zdjęciu: dym ulatniający się z komina

Gmina Miasta Toruń wspiera działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez ograniczanie szkodliwej emisji pochodzącej z indywidualnych źródeł ciepła. Mieszkańcy Torunia mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na niskoemisyjne lub bez emisyjne.

W roku 2020 zlikwidowano w Toruniu 243 piece kaflowe opalane węglem kamiennym oraz 185 kotłów centralnego ogrzewania. Udzielono dotacji 281 beneficjentom ze środków budżetu miasta w wysokości 2.198.654,75 zł. W 2021 roku na działania związane z likwidacją kotłów na paliwo stałe zarezerwowano w budżecie miasta kwotę w wysokości 2,5 mln zł.

Straż Miejska w Toruniu, w ramach działań zmierzających do poprawy jego jakości, przeprowadza kontrolę palenisk w lokalach mieszkalnych, szczególnie sprawdzając, czym jest palone i czy nie spalane są odpady. W trakcie kontrolistrażnicy informują również mieszkańców o konieczności wymiany „starych węglowych źródeł ogrzewania” oraz możliwości pozyskania środków na ich wymianę. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości nakładają sankcje  na osoby spalające odpady. W 2020 roku strażnicy miejscy pomimo ograniczeń spowodowanych stanem epidemii oraz zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym, z jakim wiążą się obecnie takie czynności, przeprowadzili 744 kontrole, w wyniku których nałożyli 125 mandatów karnych oraz sporządzili 4 wnioski do sądu o ukaranie, pobrano również 5 próbek popiołów do analizy pod kątem spalania odpadów.

Na terenie miasta Torunia pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 3 stałych stacjach pomiarowych, tj. „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1, „Kaszownik” przy ul. Przy Kaszowniku, „Airpointer” przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 12. Na stacjach „Kaszownik” oraz „Airpointer” oprócz pomiarów zanieczyszczeń powietrza rejestrowane są parametry meteorologiczne. Są to pomiary służące do oceny stanu jakości powietrza na terenie miasta, uśredniane do doby i roku kalendarzowego. Bieżące dane pomiarowe dot. jakości powietrza oraz dane archiwalne dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: kliknij tutaj, aby przejść do Portalu Jakości Powietrza online, który jest prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jednocześnie na terenie Torunia działa miejski system monitoringu jakości powietrza składających się z 10 stacji pomiarowych. Wyniki są prezentowane na Mapie Akustycznej - kliknij tutaj, aby przejść do strony i na urządzeniach mobilnych w aplikacji EKOToruń. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość śledzenia zmian zachodzących w powietrzu w swojej okolicy, a przy włączonej lokalizacji aplikacja z smartfonie zapewnia dokładne wskazania stężeń zanieczyszczeń. 

W ramach edukacji ekologicznej i współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku zostały zrealizowane kampanie i programy edukacyjne pn. „Akademia Przyrodników”, „Toruń - Miasto z Klimatem” oraz „Drzew tulenie - bicie rekordu Polski” . Programy edukacyjne kontynuowane były w 2020 roku w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw ekologicznych. Zrealizowano również filmy edukacyjne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.

Miasto Toruń posiada i realizuje Program ochrony środowiska dla miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.

Jest to dokument o charakterze strategicznym, określający w szczególności:

 • cele ekologiczne,
 • priorytety ekologiczne,
 • poziomy celów długoterminowych,
 • rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych,
 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Obecnie opracowywany jest „Program ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”. Ponadto Miasto Toruń realizuje Programy ochrony powietrza uchwalone przez Sejmik Województwa. Aktualnie obowiązujące Programy ochrony powietrza opracowane dla strefy „miasto Toruń” to:

1. Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 -  Uchwała Nr XXX/535/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.

2. Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń - Uchwała Nr XXIII/341/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Ponadto od 1 stycznia 2024 roku na terenie miasta będzie obowiązywał całkowity zakaz użytkowania kotłów węglowych o niskiej sprawności. Jest to rezultat zapisów tzw. ”uchwały antysmogowej”, czyli obowiązującej uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Opr. Wydział Środowiska i Ekologii UMT

Kategoria: 

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: grafika promująca konkurs z wizerunkiem Mikołaja Kopernika
  Miasto
  Urząd Miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w drugiej turze konkursu „Odkryj Toruń na nowo”. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!
 • Na zdjęciu: grafika z danymi epidemicznymi
  Koronawirus
  W Toruniu od soboty 27 lutego potwierdzono 63 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski składający kwiaty na grobie prof. Domasłowskiego
  Miasto
  27 lutego 2021 roku na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego odbył się pogrzeb zmarłego 19 lutego prof. Wiesława Domasłowskiego i jego żony Wacławy Szmidel-Domasłowskiej. W uroczystościach wziął udział prezydent Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu: węzeł przesiadkowy przy al. św. Jana Pawła II
  Inwestycje, Miasto, MZK
  W sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 10:00 oddano do użytku nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II. Od tej pory pasażerowie mogą zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej. Zintegrowany węzeł przesiadkowy ma przejąć funkcję wszystkich dotychczasowych przystanków komunikacji miejskiej w...
 • Na zdjęciu: grafika z danymi epidemicznymi
  Koronawirus
  W ciągu ostatniej doby w Toruniu potwierdzono 73 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dwie osoby zmarły, w tym jedna nie miała żadnych chorób współistniejących z zakażeniem.
 • Na zdjęciu prezydent Michał Zaleski mówi, obok niego siedzi komendant KMP Maciej Lewandowski.
  Miasto
  Miasto, jak co roku, przeznacza środki finansowe wspierające zakup nowych samochodów dla policji i zrealizowanie dodatkowych patroli.
 • Od 1 marca 2021 r. mogą wznowić działanie niektóre placówki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Miasto Toruń przygotowało w tym roku bogatą ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Duże tereny inwestycyjne, działki dla małych i średnich przedsiębiorstw, nieruchomości pod usługi. Pomimo pandemii nie słabnie zainteresowanie miejskimi terenami dla biznesu. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu prezentuje przegląd tegorocznych ofert inwestycyjnych.
 • W ciągu ostatniej doby w Toruniu wykryto 73 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – tyle samo, co dnia poprzedniego. Żadna osoba nie zmarła w wyniku COVID-19.
 • Dziesięć ekip i specjalnie uruchomiony numer telefonu dla mieszkańców. Toruńscy drogowcy rozpoczęli naprawę dróg po zimie.
 • Miasto ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Teatru "Baj Pomorski" w Toruniu. Oferty można składać do 31 marca 2021 r.
 • Warsztaty, pokazy, prezentacje i wykłady w wersji online - to główne punkty programu tegorocznej edycji "Tygodnia Mózgu". Wydarzenie odbędzie się od 15 do 19 marca.
 • 6 i 7 marca w ramach zwiedzania wystaw Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk.
 • Przypominamy, że już w sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 10:00 zostanie oddany do użytku nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II. Od tej pory pasażerowie będą mogli zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej.