www.torun.pl

Weź dotację, zatrzymaj wodę

Eko, Miasto
Data publikacji: 10 lipca 2020
Autor: Magdalena Winiarska

W poniedziałek 13 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Zgodnie z przyjętą 18 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Miasta Torunia (link do uchwały), mieszkańcy Torunia (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy) będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów poniesionych na inwestycje związane z małą retencją. Nabór wniosków rozpoczyna się w poniedziałek 13 lipca 2020 r. i potrwa do 3 sierpnia 2020 r.

W roku 2020 w budżecie Miasta Torunia na realizację zadania przeznaczono 400 000 zł. Jest to program pilotażowy, koordynowany przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

Gdzie znaleźć ogłoszenie i formularz wniosku?


Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinasowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania obejmujących:
1) koszty zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych,
2) koszty remontu istniejącego systemu do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w celu poprawienia jego sprawności.

Zadania objęte dofinansowaniem:
1) trwale związany z nieruchomością naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia rynny,  
2) podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe,
3) system bioretencji, służący do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem nasadzeń, które są w stanie przetrwać okresowe susze, jak i okresowe zalanie oraz niezbędne rury drenażowe i przelewowe, np. ogrody deszczowe, muldy chłonne, oczka wodne,
4) system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe, z wyłączeniem wód pochodzących z odwodnienia dróg i parkingów, składający się z kompletnej instalacji służącej do zbierania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych
z powierzchni nieprzepuszczalnych,
5) system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów za pomocą wody zebranej podczas opadu lub roztopów w specjalnym zbiorniku do tego przeznaczonym.

Dotacja będzie przyznawana na wniosek, raz na daną nieruchomość. Pod uwagę będą wzięte następujące kryteria: termin wpływu wniosku do urzędu, wielkość efektu ekologicznego.

Pozyskane środki nie mogą być przeznaczone na opracowanie dokumentacji, realizację zadania niegwarantującego trwałego efektu, finansowanie transportu towarów wykorzystywanych do realizacji zadania.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:
1. osoby fizyczne,
2. wspólnoty mieszkaniowe,
3. osoby prawne,
4. przedsiębiorcy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą)
posiadający tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, położnych w granicach administracyjnych Torunia.

Wysokość dotacji wynosić będzie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację zadania, z zastrzeżeniem:

1.  na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny:
- 200 zł- zbiornik do pojemności 200-300 l,
- 300 zł - zbiornik o pojemności powyżej 300-400 l,
- 500 zł - zbiornik o pojemności powyżej 400-500 l,
- 700 zł - zbiornik o pojemności powyżej 500 l,

2.  na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe:
- 4500 zł – zbiornik o pojemności do 5 m³,
- 7000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 5 m³ do 10 m³,
- 8000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 10 m³,

3.  na wykonanie systemu bioretencji (wykorzystującego wody opadowe i roztopowe) o powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł,

4. na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) z powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł,

5. na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów z wykorzystaniem wody opadowej i roztopowej o powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł.

Wzór wniosku wraz z formularzami niezbędnymi do udzielenia i rozliczenia dotacji dostępny w sekcji „Do pobrania”, a także w Wydziale Środowiska i Ekologii, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń.


DO POBRANIA:


Wnioski wraz załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji:

 • w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia
 • lub w wersji papierowej przesłać na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Ekologii, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń 
 • lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu: ePUAP/UMTorun/skrytka – w tym przypadku należy skorzystać z formularza „Wyślij pismo ogólne” dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i przesłać elektronicznie do Urzędu Miasta Torunia komplet dokumentów (wniosek plus załączniki) podpisanych elektronicznie, jako załączniki do pisma ogólnego.

Wykaz Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia - TUTAJ.

Kompletne i prawidłowo wypełnione pod względem formalnym i merytorycznym wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku beneficjent zostanie poinformowany w terminie 14 dni liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu składania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinasowania można uzyskać w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia pod numerem telefonu 56 611 86 93.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu siedziba Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego
  Miasto
  Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie zachęca do zapozania się z zasadami składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.
 • Miasto
  4 sierpnia 2020 r. wyruszy z Torunia Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa będzie miała oryginalną formę.
 • Na zdjęciu: grafika ze zdjęciem Motoareny z lotu ptaka
  Sport
  W ramach projektu „Lato w Toruniu bez nudy” 16 sierpnia 2020 roku odbędzie się rekreacyjny rajd rowerowy „Szlakiem toruńskiego sportu”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie GoSport! oraz Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: ludzie wsiadający do autobusu
  MZK
  W związku z udostępnieniem dla ruchu nowego ronda przy skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej i Celniczej, od soboty 1.08.2020 r. zmieniona została trasa przejazdu autobusów linii nr 0 oraz C w obrębie Centralnego Cmentarza Komunalnego.
 • Na zdjęciu: autobus i tramwaj na tle Urzędu Miasta Torunia
  Miasto, MZK
  Od 1 września 2020 roku planuje się zmiany w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów MZK. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną trasa niektórych linii ma zostać wydłużona a częstotliwość połączeń poza godzinami szczytu ograniczona. Zanim jednak proponowane rozwiązania zostaną wprowadzone prosimy mieszkańców o zapoznanie się ze zmianami i...
 • Screen interaktywnej mapy z punktami partnerskimi na starówce
  Biznes, Miasto
  Już w prawie stu miejscach na starówce zrobimy zakupy w obniżonych cenach z kartą Moja Starówka.
 • Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące rejestracji łódek wędkarskich, jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Dotychczasowe przepisy przewidywały kilka rejestrów, w których mogły być zarejestrowane jednostki pływające. Rejestry prowadziły różne organy, natomiast regulacje odnoszące się do obowiązku...
 • Rozpoczął się kolejny tydzień nocnych prac na moście drogowym im. J. Piłsudskiego w Toruniu. W tym czasie most jest otwarty dla ruchu, ale z pewnymi ograniczeniami. Wprowadzony na ten czas ruch wahadłowy umożliwia wjazd na obiekt betonowozów, dzięki którym na przęśle 1 i 2 będzie betonowana płyta przeprawy. Kolejne prace nocne rozpoczną się we...
 • W ramach projektu „Lato w Toruniu bez nudy” 2 sierpnia 2020 odbył się rekreacyjny rajd rowerowy. Wydarzeniu wzieło udział blisko 150 osób. Organizatorem było Stowarzyszenie GoSport! oraz Wydział Sportu i Rekreacji UM.
 • W sobotnie popołudnie 1 sierpnia na ostatniej kondygnacji parkingu Toruń Plaza odbyłą się czwarta edycja imprezy dla miłośników jazdy na rolkach. Rodzinno-rekreacyjne wydarzenie zgromadziło blisko 150 uczestników.
 • 1 sierpnia 2020 roku obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Toruńskie obchody tej ważniej rocznicy zorganizowano pod obeliskiem Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej. Z tej okazji prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył Marii Biedermann-Kowalewskiej Medal Thorunium i odznaczył organizacje kombatanckie okolicznościowymi medalami z...
 • Do grona toruńskich stulatków dołączyła 26 kwietnia 2020 r. Pani Irena Kazaniecka. Jubilatkę odwiedził 31 lipca prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na modernizację trzech odcinków torowisk tramwajowych. Realizacją zamówienia było zainteresowanych aż sześciu wykonawców - ostatecznie wybrana została firma Balzola Polska, która w przeciągu 21 miesięcy wykona prace budowlane za łączną kwotę ponad 100 milionów złotych.
 • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na dostawy sześciu autobusów elektrycznych i wykonanie infrastruktury do ich ładowania. Nowe pojazdy dostarczy Solaris Bus & Coach S.A., która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Za zaprojektowanie oraz wybudowanie infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych odpowiadać...