Zainwestuj w Toruniu – przegląd oferty | www.torun.pl

Zainwestuj w Toruniu – przegląd oferty

Biznes, Miasto
Data publikacji: 26 lutego 2021
Autor: Natalia Przytarska
Na zdjęciu panorama miasta Torunia nocą, napis zainwestuj w Toruniu

Miasto Toruń przygotowało w tym roku bogatą ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Duże tereny inwestycyjne, działki dla małych i średnich przedsiębiorstw, nieruchomości pod usługi. Pomimo pandemii nie słabnie zainteresowanie miejskimi terenami dla biznesu. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu prezentuje przegląd tegorocznych ofert inwestycyjnych.  

To szczególny rok, w którym przedsiębiorcy muszą radzić sobie z obostrzeniami dotyczącymi biznesu, związanymi z kolejną falą Covid-19. Wiele firm nie zmienia jednak swoich planów dotyczących ekspansji, a niektóre branże notują także zwiększone obroty.
 
- To właśnie dla nich stworzyliśmy ofertę inwestycyjną, która odpowiada na zapotrzebowanie biznesu w trudnym czasie  pandemiipodkreśla Zbigniew Rasielewski, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia.

- W tym roku planujemy kolejne działania związane z promocją miejskich terenów inwestycyjnych. Zainteresowanie lokowaniem biznesu w Toruniu jest spore. Dotyczy to zarówno rodzimych  firm, jak i przedsiębiorstw, które dopiero chcą rozpocząć swoja działalność w naszym mieście dodaje Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.Strefa Inwestycyjno – Logistyczna „Toruń Wschód”

Jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów w aktualnej ofercie miasta. Został przygotowany z myślą o działalności usługowej, składach, czy też magazynach. Jego potencjał dostrzegają kolejni inwestorzy. To na tym terenie zainwestowały już Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Pannatoni Europe, firmy Inpost, United Beverages, PHU AGPOL. Kolejne nieruchomości zakupiły firmy EXODUS, Pulscenter, MGB Rusztowania oraz Rollstick, HF Inverter, Transport Ciężarowy Szymon Ryszewski, KMT Meat, Borwood, Maszynohurt Sp. z o.o.  Dla zainteresowanych inwestorów z sektora MŚP miasto przygotowało w pełni uzbrojone tereny, które zostaną sprzedane w II kwartale 2021 roku. To 11 działek o powierzchni od około 2 tys. m2 do około 5 tys. m2. Jest też oferta dla większych firm: 2 działki o powierzchni 2,7 ha oraz 3,3 ha. Obecnie, Centrum Wsparcia Biznesu prowadzi 13 inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swej działalności w Strefie Inwestycyjno – Logistycznej Toruń Wschód.


Tereny inwestycyjne przy ul. Olsztyńskiej

Biznes przyciąga biznes! W tej lokalizacji pozostały już tylko 2 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 15 tys. m2.  Przetargi zaplanowane są na II/III kwartał 2021 r. Ten rejon bardzo się zmienił po otwarciu salonu Agata Meble. To duży inwestor, do którego dołączyły firmy: MGB Rusztowania, Auto Moto Jerzy Celmer oraz Euro-Gaz Sp. z o.o..


LEWOBRZEŻE

Tereny inwestycyjne przy ul. Andersa

Inwestorzy coraz częściej lokują swój kapitał po drugiej stronie Wisły. Nic dziwnego, lewobrzeżne tereny inwestycyjne charakteryzują się dobrą lokalizacją, skomunikowaniem z resztą miasta i arteriami wylotowymi, a także pełną infrastrukturą, która pozwala na szybkie rozpoczęcie inwestycji.  Aktualnie, w ofercie miasta, największym zainteresowaniem cieszą się 3 nieruchomości sąsiadujące z terenami inwestycyjnymi TARR S.A. To łącznie ponad 4 hektary, podzielone na 3 działki, na których dopuszczalne jest prowadzenie działalności usługowo – produkcyjnej, składów i magazynów. Termin przetargów zaplanowany na IV kwartał 2021 r. Zainteresowanie tą lokalizacją prezentują głównie inwestorzy zewnętrzni.

Tereny inwestycyjne ul. Andersa


Tereny inwestycyjne ul. Poznańska

1) Poznańska 118

 • Powierzchnia: 1.841 m2
 • Przeznaczenie podstawowe: usługi z wykluczeniem lokalizacji usług niepożądanych społecznie.
 • Dopuszczalne: drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 • Planowany termin przetargu: 9 marca 2021 r.
 • Przejdź do strony, aby dowiedzieć się więcej o tej inwestycji.
Tereny inwestycyjne ul. Poznańska (1)


2) Poznańska 201-215

 • Powierzchnia: 47.600 m2 (w trakcie podziału geodezyjnego)
 • Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów usługowo-produkcyjnych, składów i magazynów.
 • Dopuszczalne: infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca do parkowania dla obsługi cmentarza. 
 • Planowany termin przetargu: IV kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Poznańska (2)


3) ul. Poznańska 87

 • Planowany termin przetargu: II kwartał 2021 r. 
 • Nieczęsto zdarza się, by w miejskiej ofercie pojawiał się teren inwestycyjny w tej lokalizacji. Interesująca nieruchomość w centrum Podgórza, ulokowana wśród istniejącej zabudowy.
 • Powierzchnia działki: 0,0514 ha.
 • Funkcja: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczalnymi usługami wbudowanymi.

Tereny inwestycyjne ul. Poznańska (3)


 Tereny inwestycyjne ul. Szubińska

1) Szubińska 23

 • Powierzchnia: 3.267 m2
 • Przeznaczenie podstawowe: usługi.
 • Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej 
 • Planowany termin przetargu: 13.04.2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Szubińska (1)


2) Szubińska 13

 • Powierzchnia: 3.115 m2
 • Przeznaczenie: usługi.
 • Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej

Tereny inwestycyjne ul. Szubińska (2)


Teren inwestycyjny ul. Włocławska

Ul. Włocławska 240

 • Powierzchnia: 3.294 m2
 • Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 • Dopuszczalne: usługi mogące być realizowane w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno – budowlanym jakie stawiane są pomieszczeniom mieszkalnym - wyłącznie jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego, zajmujące najniższą kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną.
 • Planowany termin przetargu: II kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Włocławska


Teren inwestycyjny ul. Letnia

Ul. Letnia 27a (nieruchomość zabudowana)

 • Powierzchnia: 669 m2
 • Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
 • Dopuszczalne: usługi wbudowane, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej
 • Nieruchomość zabudowana budynkiem w słabym stanie technicznym, do adaptacji lub wyburzenia.
 • Planowany termin przetargu: II kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Letnia


 Tereny inwestycyjne ul. Łódzka

1) Łódzka 63-65

 • Powierzchnia: 4.369 m2
 • Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 • Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.
 • W chwili obecnej trwa podział nieruchomości.

Tereny inwestycyjne ul. Łódzka (1)

 

2) Łódzka 117b (nieruchomość zabudowana)

 • Powierzchnia: 3.039 m2
 • Przeznaczenie: usługi.
 • Dopuszczalne: budynki zamieszkania zbiorowego – hotel, motel, dom wycieczkowy z funkcjami wspomagającymi tj. sport, rekreacja itp.; drogi wewnętrzne; parkingi; zieleń urządzona; obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 
 • Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Łódzka (2)


ZACHODNIA CZĘŚĆ MIASTA

Tereny inwestycyjne – ul. Pera Jonssona / Szosa Bydgoska

Bardzo ciekawe tereny inwestycyjne zlokalizowane są przy Szosie Bydgoskiej oraz w pobliżu Motoareny – przy ul. Pera Jonssona. To 5 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 2 hektarów. Mogą tutaj powstać obiekty usługowe, składy, magazyny oraz obiekty usługowo – produkcyjne. Teren jest położony przy jednej z głównych arterii i dobrze skomunikowany z pozostałą częścią miasta. W pobliżu nieruchomości znajdują się inne obiekty: usługowe oraz sportowe. Najbliższy przetarg już w sierpniu tego roku.


Teren inwestycyjny ul. Gagarina

Ul. Gagarina1a-1b

 • Powierzchnia: 8.185 m2
 • Przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym usługi użyteczności publicznej z zakresu szkolnictwa wyższego, kultury i nauki, sportu i rekreacji oraz komunikacji – parkingi (w tym wielopoziomowe).
 • Dopuszczalne: drogi wewnętrze, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 • Planowany termin przetargu: IV kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Gagarina


Teren inwestycyjny ul. Reja

Ul. Reja 28-30 (nieruchomość zabudowana)

 • Powierzchnia: 801 m2
 • Brak planu miejscowego. Złożono wniosek o wydanie warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z usługami w parterze. 
 • Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Reja


POZOSTAŁE LOKALIZACJE

Kamienica przy Placu Św. Katarzyny

Plac Św. Katarzyny 7

Kamienica przy placu Św. Katarzyny


Teren inwestycyjny ul. Morwowa

Ul. Morwowa 2-22

 • Powierzchnia: 32.944 m2 (w trakcie podziału geodezyjnego)
 • Przeznaczenie podstawowe: usługi.
 • Dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury, technicznej, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej  oraz parkingi i drogi wewnętrzne
 • Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Morwowa


Teren inwestycyjny ul. Chrobrego

Chrobrego 90

 • Powierzchnia: 2.094 m2
 • Przeznaczenie: usługi.
 • Dopuszczalne: składy i magazyny, infrastruktura techniczna. 
 • Planowany termin przetargu: II kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Chrobrego


Teren inwestycyjny ul. Tarnowska

Ul. Tarnowska 38-40

 • Powierzchnia: 3.127 m2
 • Przeznaczenie podstawowe: usługi.
 • Dopuszczalne: zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna
 • Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Tarnowska (1)


Nieruchomość przy Donimirskiego

Ul. Donimirskiego 4 (nieruchomość zabudowana)

 • Powierzchnia: 4.163 m2
 • Brak planu miejscowego.
 • Nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego żłobka. Uzyskano decyzje WZ dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek do wyburzenia lub adaptacji. 
 • Planowany termin przetargu II kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Donimirskiego


TERENY PRZEZNACZONE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE

 • Bielawy (ul. Szczecińska, ul. Elbląska) dwie działki o powierzchni 761 i 711 m2 (planowany przetarg III kwartał 2021 r.)
 • Kaszczorek (ul. Kogucia, ul. Jasia i Małgosi) dwie działki o powierzchni 287 i 1.541 m2 (planowany przetarg: II/III kwartał)
 • Rudak (ul. Osadnicza) 4 działki o łącznej powierzchni 5.527 m2 (planowany przetarg: IV kwartał 2021 r.)
 • Rudak (ul. Kikolska) nieruchomości w trakcie podziału. 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 7.761 m2 (planowany przetarg: III kwartał 2021 r.)


Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: 16.588 m2.

Pełna oferta inwestycyjna miasta Torunia znajduje się w serwisie www.torun.direct . Strona ta zawiera bowiem szereg materiałów, które z całą pewnością będą pomocne potencjalnym inwestorom. Wśród nich, oprócz szczegółowych ofert: materiały graficzne, mapy, zdjęcia, filmy, a także wirtualny podgląd większości nieruchomości.

Przygotowaniem oferty inwestycyjnej oraz procedurami związanymi ze zbywaniem miejskich nieruchomości zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia.

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, promuje natomiast potencjał gospodarczy i ofertę inwestycyjną, a także stara się przekonywać kolejnych inwestorów  do lokowania swych przedsięwzięć bieznesowych w naszym mieście. Oferuje też pomoc i wsparcie w całym procesie inwestycyjnym. Specjalny program Indywidualnego Opiekuna Inwestora sprawia, że inwestowanie w mieście staje się prostsze i szybsze.

Zainwestuj w Toruniu! Zapraszamy do kontaktu!

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu prezydent Michał Zaleski w maseczce podczas sesji Rady Miasta Torunia zdalnej
  Koronawirus
  Podczas 29. sesji Rady Miasta Torunia prezydent Michał Zaleski przekazał radnym szereg informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemicznej i funkcjonowania miasta.
 • Na zdjęciu widać boisko typu orlik
  Koronawirus, Miasto
  Od 19 kwietnia 2021 roku będzie możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.
 • Postać z napisem UMK na tle instalacji Skyway
  Kultura, Miasto
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika organizuje warsztaty audiowizualne dla osób zainteresowanych współtworzeniem mappingu 3D, który zostanie zaprezentowany na festiwalu Skyway w 2022 r.
 • Pracownik w specjalnej uprzęży alpinistycznej wycina jemiołę z wysokiego drzewa
  Miasto
  Zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, obumarłe oraz nierokujące szans na przeżycie drzewa zostaną usunięte.
 • Miasto
  16 kwietnia 2021 r. minęła 16. rocznica śmierci prof. Artura Hutnikiewicza i 9. rocznica śmierci prof. Mariana Biskupa - wybitnych toruńskich humanistów, honorowych obywateli Torunia.
 • Grafika ogólna - nowe statystyki dla Torunia
  Koronawirus, Miasto
  17 847 nowych zachorowań na COVID-19 oraz 595 zgonów - to ogólnopolskie dane epidemiologiczne na piątek 16 kwietnia 2021 r. W Toruniu - 72 zakażenia i 2 zgony.
 • Oświadczenie rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Torunia, Anny Kulbickiej-Tondel, po briefingu ProNatura i Miasta Bydgoszcz, który odbył się w dniu 15 kwietnia 2021 r., w sprawie spalarni odpadów w Bydgoszczy.
 • Tegoroczni maturzyści mają przed sobą spore wyzwanie - przygotowują się do egzaminu dojrzałości w trakcie nauki zdalnej i w niełatwym czasie pandemii. Z pomocą przychodzi Iza Kasperek, która poprowadzi „Powtórkę do matury z języka polskiego”. Warsztaty online odbędą się 17 kwietnia, są one całkowicie darmowe, ale obowiązują zapisy na stronie...
 • Po raz kolejny na sprzedaż zostaną wystawione działki inwestycyjne w rejonie ulic Pera Jonssona i Szosy Bydgoskiej w Toruniu. 6 lipca 2021 r. odbędzie się przetarg dotyczący sprzedaży gruntów między Motoareną a budynkami dawnego Merinoteksu.
 • Obowiązek wpisania numeru rejestracyjnego, zwolnienia z opłat w dni wolne od pracy, reklamacje wezwań do zapłaty - 15 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Torunia przyjęła zmiany w uchwale dot. stref płatnego parkowania.
 • Kolejny dzień przyniósł w Toruniu 92 potwierdzone testami nowe zakażenia koronawirusem. Z 14 na 15 kwietnia 2021 r. odnotowano też 4 ofiary śmiertelne. To już 422 torunian, którzy przegrali walkę z pandemią.
 • 18 kwietnia przypada Ogólnopolski Dzień Pacjenta w śpiączce – święto uchwalone przez Sejm RP 23 listopada 2012 roku. Celem obchodów Dnia Pacjenta w śpiączce jest próba zrozumienia problemów takich pacjentów i stworzenie opieki mającej na celu wybudzanie pacjentów ze śpiączki, gdy tylko okaże się to możliwe. W toruńskiej Fundacji „Światło”...
 • 15 kwietnia 2021 roku podczas sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę w sprawie szczególnych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom z toruńskich szkół. Przyjęta uchwała, wraz z autopoprawką zgłoszoną przez radnych, określa także formy i zakres tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
 • Podczas sesji Rady Miasta Torunia 15 kwietnia 2021 roku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, która wprowadza zmiany w realizacji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.