100 lat Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

100 lat Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu

Miasto
Data publikacji: 02 czerwca 2023
Autor: Marcin Pryka

Na Rynku Staromiejskim w Toruniu 2 czerwca 2023 r. odbyły się główne obchody rocznicowe z okazji 100-lecia powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii. - Toruń jest stolicą polskiej artylerii. Artyleria pokochała Toruń miłością niezwykłą, bo przetrwała z nią wichry wojny i czas pokoju - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. Obecny na uroczystości Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Wiesław Kukuła zapowiedział rozszerzenie szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu, potwierdził także zamiary utworzenia w naszym mieście Akademii Himars.

W uroczystym apelu udział wzięli także m.in. przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej - Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Krzysztof Szewczyk, Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Grzegorz Potrzuski, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, rektorzy akademii wojskowych, komendanci i dowódcy centrów szkolenia, szkół podoficerskich i jednostek wojsk rakietowych, artylerii oraz Garnizonu Toruń, rektorzy uniwersytetów, akademii i uczelni wyższych miasta Torunia, nestorzy polskiej artylerii na czele z generałem Antonim Skibińskim, gen. Andrzej Piotrowski - ostatni komendant i rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w Toruniu, byli szefowie Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz byli komendanci Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, kombatanci, weterani, komendanci i szefowie służb mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Torunia, żołnierze w stanie spoczynku i w rezerwie będący absolwentami, wykładowcami i dowódcami toruńskiej szkoły artylerii, współorganizatorzy wydarzeń rocznicowych - prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk Roman Kłosiński i dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Wojciech Bartoszek wraz z kierownikiem Muzeum Artylerii w Toruniu Bartoszem Smykowskim, jak również prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele firm przemysłu zbrojeniowego.

Podczas uroczystości wręczono okolicznościowe statuetki oraz medale pamiątkowe. W dowód wdzięczności za nieocenioną pomoc i wsparcie pamiątkowe szklane, specjalnie zaprojektowane statuetki z logo 100-lecia powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu otrzymali m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski oraz przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Wiesław Kukuła w swoim przemówieniu powiedział, że przybył na uroczystość z kilku powodów. Po pierwsze, by swoją obecnością oddać honor i wyrazić uznanie dla komendanta, żołnierzy i wszystkich pracowników CSAiU w Toruniu, dać świadectwo ich zasług dla budowy zdolności bojowych współczesnego Wojska Polskiego oraz podziękować znanej z solidarności i wzajemnego wsparcia całej społeczności artylerzystów, rezerwistów skupionych wokół swoich wojskowych korzeni. Po drugie, by mając na uwadze ten wspaniały historyczny kontekst nakreslić wizję przyszłości tego miejsca.

- Misją Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia jest budowa kompetencji artylerzystów, których przeznaczeniem nie jest bohaterska śmierć, a zwyciężanie. Dlatego Toruń nie tylko pozostanie stolicą artylerii, ale zostanie wzmocniony w taki sposób, by odpowiadać za kształcenie instruktorów, podoficerów, ale również po 21 latach ponownie oficerów artylerii. To tutaj również, w stolicy polskiej artylerii powstanie Akademia Himars, która będzie stanowić międzynarodowe sojusznicze centrum eksperckie dla tego systemu uzbrojenia - potwierdził gen. Wiesław Kukuła.

Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk Remigiusz Zieliński przypomniał rys historyczny Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. W okresie swojego funkcjonowania w latach 1923-1939 oraz 1945-2002 mury toruńskiej OSY opuściło 11 941 absolwentów. Za udział w II wojnie światowej najwyższym odznaczeniem bojowym Orderem Virtuti Militari udekorowanych zostało 179 oficerów. Podczas wojny zginęło 464 absolwentów. W latach 1939-2023 stopień generała otrzymało 47 absolwentów.

Płk Zieliński powiedział, że obecnie CSAiZ cały czas rozwija struktury, kształtuje nową kulturę organizacyjną, wprowadza najnowocześniejsze na świecie rakietowe i artyleryjskie platformy bojowe, podejmuje pionierskie działania dydaktyczne oraz poszukuje wszelkich rozwiązań, które niezmiennie podporzadkowane są głównemu i jedynemu celowi, jakim jest zbudowanie i kształtowanie przewagi jakościowej polskich artylerzystów.

- Jesteśmy by szkolić, szkolimy by zwyciężać. Tak było, jest i będzie. Pragnę gorąco i serdecznie podziękować władzom samorządowym województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego i miasta Torunia. Dziękuję Panu Wojewodzie, Panu Marszałkowi i Panu Prezydentowi za wsparcie, pomoc i przychylność okazywaną zawsze naszej wojskowej uczelni. Za bezprzykładną współpracę, zrozumienie naszych wojskowych potrzeb i pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku wojska w społeczeństwie lokalnym. Nie da się ukryć, że nasza artyleryjska uczelnia mocno wrosła w krajobraz pięknego Torunia, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni i co jest powodem naszego szczęścia i dumy. Nikt już sobie dzisiaj nie wyobraża chyba Torunia bez OSY, ale również OSY bez Torunia - podkreślił płk Remigiusz Zieliński.

Prezydent Torunia Michał Zaleski przypomniał o tym, iż w Toruniu Oficerska Szkoła Artylerii to ciągle żywa obecność, której warto okazywać honory. - Toruń jest stolicą polskiej artylerii i jest powszechną prawdą, że artyleria to bóg wojny. Tym samym moglibyśmy powiedzieć, że artylerii w Toruniu jest jak w niebie. Wyrażamy akceptację, wielkie uznanie i przyjaźń dla wszystkich, którzy w mundurach artyleryjskich służyli i służą na terenie naszego miasta. Tutaj zdobywali szlify oficerskie i podoficerskie. Stuletnia historia Oficerskiej Szkoły Artylerii jest radosną chwilą, która nas wspólnie gromadzi. Miejsce szczególne - Rynek Staromiejski Torunia, samo serce obszaru, który został wpisany na Listę Światowego Dzeidzictwa Kultury UNESCO i tutaj w 1920 r. gen. Józef Haller na balkonie ratusza pojawił się i powiedział: "Polska jest wolna! Toruń jest wolny! Tak będzie na zawsze". I to tylko dzięki polskim żołnierzom mogło paść to stwierdzenie.

Prezydent przypomniał o decyzji Marszałka Józefa Piłsudskiego, która w 1923 r. dała początek Oficerskiej Szkole Artylerii. - Artyleria pokochała Toruń miłością niezwykłą, bo przetrwała z nią wichry wojny i czas pokoju. Dlatego w całym Toruniu z przejęciem odbieramy dziś to świętowanie, poruszający i dumny przekaz tego artyleryjskiego stulecia od samych założycielskich korzeni. Szczególnym walorem tego stulecia pozostaje to, iż zawsze Oficerska Szkoła Artylerii zawsze była obecna w życiu społecznym naszego miasta.

Znakiem sympatii artylerzystów dla miasta ich edukacji jest choćby anielski herb Torunia zdobiący Sztandar Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, który przekazano toruńskim żołnierzom na Rynku Staromiejskim w czerwcu 2004 r. Samorząd toruński okazywał również środowisku artyleryjskiemu honory w 1998 roku, nadając Wyższej Szkole Oficerskiej „Medal za Zasługi dla Miasta Torunia”, a 20 lat później Medal Honorowy „Thorunium” dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Tegorocznym gestem respektu i toruńskiej życzliwości wobec naszych artylerzystów jest to, że przed dwoma tygodniami - 18 maja 2023 r. - Rada Miasta Torunia jednogłośnie nadała jednemu z toruńskich skwerów śródmiejskich imię Oficerskiej Szkoły Artylerii. Znajduje się on przy alei św. Jana Pawła II, w pobliżu parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski, w sąsiedztwie placu Artylerii Polskiej oraz z widokiem na pomnik i most Marszałka Józefa Piłsudskiego, który przed stu laty powołał w Toruniu artyleryjską uczelnię. W ten sposób oficerowie artylerii umieszczeni zostali w samym sercu Torunia.

- Jesteśmy dumni z możliwości takiego uhonorowania naszej toruńskiej uczelni. Wszystkim tym, którzy tworzyli Oficerską Szkołę Artylerii i dzisiaj tworzą piękne wspomnienia, są kontynuatorami tradycji Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu mówię z dumą, uroczyście i świątecznie: dla nas zawsze będziecie elitą Wojska Polskiego. Wielkie gratulacje i należne honory dla toruńskich polskich artylerzystów! - dodał prezydent Michał Zaleski i wręczył płk Remigiuszowi Zielińskiemu rocznicowy upominek od miasta Torunia dla polskich artylerzystów - kunsztownie wykonany witraż z wizerunkiem herbowego anioła Torunia. Płk Zieliński odebrał także okolicznościowy ryngraf dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu z rąk gen. Wiesława Kukuły.

Uroczystości uświetniła orkiestra wojskowa w Toruniu dowodzona przez st. chorążego sztabowego Andrzeja Bogusza.

Krótki rys historyczny

Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu powołano decyzją Marszałka Piłsudskiego 1 czerwca 1923 r. Przeobrażała się ona na przestrzeni lat:

 • 9 sierpnia 1928 r. została przemianowana na Szkołę Podchorążych Artylerii
 • Uczelnia funkcjonowała do września 1939 r. W latach 1923-1939 wykształcono w niej 2184 absolwentów
 • W okresie drugiej wojny światowej walczyli oni na wszystkich frontach, działali aktywnie w ruchu oporu, prowadzili działalność konspiracyjną w obozach jenieckich. Za udział w walce 179 absolwentów zostało uhonorowanych orderem Virtuti Militari. Po zakończeniu wojny wielu z nich było represjonowanych i niesłusznie skazanych.
 • 5 lipca 1944 r. rozkazem dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego w Toruniu ponownie powołano Oficerską Szkołę Artylerii, a 15 marca 1945 r. Oficerską Szkołę Artylerii nr 2
 • 12 października 1954 r. Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu nadano imię generała Józefa Bema
 • W latach sześćdziesiątych do uzbrojenia Sił Zbrojnych wprowadzono broń rakietową. Sytuacja ta spowodowała, że 21 lipca 1965 r. powołano Oficerską Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii, która dwa lata później otrzymała status wyższej uczelni zawodowej
 • W wyniku zmian restrukturyzacyjnych po roku 1989 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema

Z kolei 1 października 2002 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej utworzono Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu im. gen. Józefa Bema, które kontynuuje dziedzictwo tradycji Oficerskiej Szkoły Artylerii. Centrum jest jednostką szkolną bezpośrednio podległą Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Zadaniem Centrum jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz szkoleniem specjalistycznym żołnierzy w ramach systemu doskonalenia zawodowego.

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: podczas pikniku dzieci malują farbami, w tle drzewa
  Kultura, Miasto, Sport
  Długi weekend czerwcowy stoi pod znakiem Dnia Dziecka. I ci najmłodsi, i młodzież na pewno nie będą się nudzić i uśmiech nie będzie schodzić z ich twarzy. A starszym przypominamy – rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt!
 • Tereny zielone w Toruniu
  Eko, Miasto
  Miasto Toruń kontynuuje lokalne opryski przeciwko meszkom i komarom. Sytuacja na terenach zielonych jest na bieżąco monitorowana.
 • Miasto
  W Toruniu ruszyły spotkania prezydenta Pawła Gulewskiego z Radami Okręgów.
 • Kultura, Miasto
  Już po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich na wyjątkowy Dzień Dziecka – Michayland 2024, który odbędzie się w malowniczym parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Na zdjęciu: ławeczki postawione na tarasie na pawilonie
  Miasto
  Zniszczenia nawierzchni tarasowej na pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim zostały naprawione. Podjęte zostały również działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa odwiedzających to popularne miejsce nad Wisłą.
 • Strefa parkowania w Boże Ciało
  Drogi, Miasto
  Zbliża się Boże Ciało. Przypominamy, że parkując na terenie Strefy Płatnego Parkowania w czwartek (30 maja) nie wnosimy opłat. Z kolei w piątek (31 maja) i sobotę (1 czerwca) strefa działa bez zmian. Kierowców odwiedzających nasze miasto zachęcamy do korzystania z miejsc parkingowych, które są zlokalizowane w sąsiedztwie Starówki lub na parkingu...
 • Od soboty 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Są one efektem konsultacji w sprawie kursowania miejskich autobusów na Podgórzu. Zmieniona zostanie trasa linii nr 21 – autobusy kursować będą ulicą Poznańską przez przystanek „Parkowa”, a częstotliwość zostanie zwiększona z 6 do 10 kursów Zwiększona...
 • Miejskie obchody Dnia Strażaka odbyły się w dniu 29 maja 2024 r. przy siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zbliża się Boże Ciało. Przypominamy, że parkując na terenie Strefy Płatnego Parkowania w czwartek (30 maja) nie wnosimy opłat. Z kolei w piątek (31 maja) i sobotę (1 czerwca) strefa działa bez zmian. Kierowców odwiedzających nasze miasto zachęcamy do korzystania z miejsc parkingowych, które są zlokalizowane w sąsiedztwie Starówki lub na parkingu...
 • W Toruniu tego typu rozwiązania są zlokalizowane w dwóch miejscach – przy ul. Olimpijskiej 42 oraz Dziewulskiego 38 w Toruniu. W sumie do dyspozycji kierowców jest prawie 440 miejsc parkingowych!
 • Dla Torunia obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia. Mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wód.
 • 1-2 czerwca 2024 r. w Toruniu rozegrana zostanie II runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach.
 • W środę 29 maja 2024 r. znów mogą wystąpić burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Apelujemy o ostrożność.
 • W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, 9 czerwca 2024 r., osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie miasta Torunia będą mogły skorzystać z bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w godz. 7:00-21:00. Organizatorem transportu jest Urząd Miasta Torunia.