12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie

Tytuł projektu:
12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 „Region przyjazny środowisku”
Działanie 4.4 „Ochrona i rozwój zasobów kultury”
Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2021

Realizator:
Toruńska Agenda Kulturalna

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 733 217,73 zł
Wydatki kwalifikowane: 647 016,30 zł
Kwota dofinansowania: 323 508,15 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń, wkład sektora prywatnego

Termin realizacji:
17-21.08.2021 r.

Opis projektu:
Przedsięwzięcie stanowi zadanie w ramach projektu partnerskiego Samorządu Województwa pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2021”. W dniu 27.10.2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 42/1766/21 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2021”.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej, która wykazuje znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

W dniach od 17 do 21 sierpnia 2021 r. odbył się festiwal światła 12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych, dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa widzów, teren festiwalu został ograniczony i podzielony na trzy biletowane strefy zlokalizowane w obrębie toruńskiego Zespołu Staromiejskiego.

Strefa 1 znajdowała się w Dolinie Marzeń gdzie umiejscowione zostały instalacje świetlne w postaci drzew owiniętych sznurami ledowymi, ściana z pokazem Vines, podświetlone na kolorowo elementy przyrody i architektury parku oraz tunel składający się ze stelaża owiniętego sznurami ledowymi.

Partnerem 12. Bella Skyway Festival był The Walt Disney Company. Przy jego współudziale przygotowano w strefie 2 specjalny mapping „Wielkie Święto Księżniczek: Niebo pełnie odwagi i dobroci”, który został zaprezentowany na fasadzie budynku Collegium Maximum. Mapping został stworzony przez portugalską grupę Ocubo, jego bohaterkami były najsłynniejsze po Myszce Mickey postacie stworzone przez wytwórnię, Księżniczki Disney’a. Przedstawiał hasła takie jak: odwaga, ciekawość oraz życzliwość.
Dodatkowo trasa zwiedzania przebiegała koło oświetlonego budynku Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1A. Na Fontannie Cosmopolis pojawiła się instalacja wrocławskiej grupy Water Concept „Harmonia przeciwieństw” przedstawiająca kryształy, którym towarzyszył pokaz laserowy. Kolejną atrakcją była instalacja „Żywioły” przygotowana przez Bodigi.

Strefa 3 była umiejscowiona na Ruinach Zamku Krzyżackiego, gdzie prezentowali się lokalni artyści, którzy propagowali patriotyzm lokalny. Przy wejściu na strefę uczestnicy mogli obserwować wideomapping, który przedstawiał film z wyprawy na Spitsbergen nawiązujący do ochrony przyrody. Następnie można było zobaczyć instalację stworzoną przez dziesięcioro studentów UMK o nazwie „Żyły Miasta”. Na murach Ruin Zamku Krzyżackiego pojawiły się sznury podświetlane lampami UV imitujące żyły, a w centrum Zamku znalazło się ogromne bijące serce. Instalacja ta miała na celu ukazanie biegu historii Torunia. Następną instalacją były kamienice wykonane przez toruńskiego rysownika Marcina Treichela. Kamienice te przedstawiały w sposób humorystyczny charakterystyczne miejsca w Województwie Kujawsko-Pomorskim np. Bydgoszcz, Łęczyca, Kruszwica. Koło wejścia na Zamek pojawiła się instalacja „Transpozycje” składająca się z 24 tafli szkła przedstawiających mapę miejsc ważnych dla artystki. Na budynku przy ul. Podmurnej 13 można było zaobserwować mapping wykonany przez dwunastu studentów UMK pod kierownictwem dr. Tomasza Wlaźlaka. Odwiedzający Festiwal mieli szansę zobaczyć także instalację „Bee Roles” czyli duże, pulsujące plastry miodu z pszczołami w środku. Instalacja miała zwrócić uwagę mieszkańców i turystów na otaczającą nas przyrodę i ważną rolę pszczół w ekosystemie. Ostatnią instalacją na strefie 3 były „Egzoplanety” wykonane przez Piotra Majewskiego i Jerzego Rafalskiego. Instalacja ta przedstawiała film wyświetlany na okrągłym ekranie o nowo odkrytych planetach.

Dodatkowo program Festiwalu wzbogaciły dwa koncerty on-line transmitowane na żywo na portalu społecznościowym Facebook na profilu Bella Skyway Festival. Uczestnicy festiwalu mogli posłuchać i obejrzeć koncert wybitnego muzyka z Niemiec – Big Joe Stolle oraz koncert litewskiego zespołu bluesowego AGE.

W wyniku realizacji imprezy przyczyniono się do osiągnięcia następujących rezultatów:
- poprawa dostępności do kultury, ograniczonej przez sytuację epidemiczną,
- umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Kultura
Realizator: 
Toruńska Agenda Kulturalna

  

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.