Absolutorium dla prezydenta Torunia | www.torun.pl

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Absolutorium dla prezydenta Torunia

Miasto
Data publikacji: 20 czerwca 2024
Autor: Małgorzata Litwin
Rzeczniczka Malwina Jeżewska wręcza kwiaty prezydentowi Pawłowi Gulewskiemu

Na sesji 20 czerwca 2024 r. Rada Miasta Torunia udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia za rok 2023. Decyzję poprzedziła dyskusja, po której przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, co najmniej raz w roku do 31 maja roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, a rada rozpatruje go na tej samej sesji, podczas której udzielane jest absolutorium prezydentowi.

Tegoroczny raport został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Torunia, która rekomendowała udzielenie Prezydentowi Miasta Torunia wotum zaufania. Jak podkreślił pełniący tę funkcję od maja 2024 r. prezydent Paweł Gulewski, raport o stanie miasta w większości dotyczy okresu zarządzania miastem przez prezydenta Michała Zaleskiego, niemniej dziękuje radzie za zaufanie, ponieważ jako ówczesny zastępca prezydenta również miał wpływ na podejmowane w tym okresie decyzje.

Radni głosowali następnie nad przyjęciem kolejnych dokumentów: sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023, które przedstawiła skarbniczka miasta Aneta Pietrzak. Oba dokumenty były badane przez biegłego rewidenta, a następnie pozytywnie oceniła je Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jak podkreśliła pani skarbnik, w minionym roku udało się zrealizować większość zaplanowanych miejskich inwestycji (lub ich etapów), m.in. zakończyć ogromny projekt komunikacyjny BiT City wraz z budową nowej linii tramwajowej na tzw. Jar, wybudować nową szkołę na lewobrzeżu, zmodernizować szereg dróg czy urządzić wiele nowych terenów zieleni. Budżet Torunia w ubiegłym roku wynosił 1 mld 560 mln zł, a wydatki wyniosły 1 mld 603 mln zł. Jednak planowany deficyt budżetowy w wysokości 140 mln zł udało się ostatecznie zmniejszyć aż o 97 mln zł - do 43 mln zł, także dzięki pozyskaniu dodatkowych wpływów, m.in. ze sprzedaży nieruchomości. Po bardzo trudnym finansowo roku 2022 (zmiany w finansowaniu samorządów, wojna w Ukrainie), w 2023 r. miastu udało się wypracować 141 mln zł tzw. nadwyżki operacyjnej. Co warto zauważyć, na rok 2023 przypadł przełom starej i nowej perspektywy unijnej, stąd 80 proc. funduszy zewnętrznych pozyskanych na miejskie inwestycje pochodziło z funduszy krajowych. 

Zarządzanie finansami miasta w minionym roku podsumował też odpowiadający za nie w 2023 r. prezydent Michał Zaleski. Podkreślił, że miasto jako priorytet traktowało inwestycje, w tym budowę dróg i mieszkań komunalnych, a także sprawy społeczne, wsparcie osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci. Gmina finansowała programy profilaktyki zdrowotnej, zapewniała płynne działanie placówek oświaty, inwestowała w sport i nowoczesną gospodarkę odpadami. W bardzo trudnym czasie troską władz miasta było dbanie o stabilny budżet miasta.

- Nie staliśmy w miejscu. Kiedy zobaczyliśmy, jak spadają dochody związane z Polskim Ładem, ruszyliśmy po pieniądze zewnętrzne, zdobywając 60 mln na budowę szkoły na lewobrzeżu czy 30 mln zł na budowę 8 dróg. Podobne kwoty pozyskaliśmy na budowę toruńskich mieszkań. To pieniądze zdobyte z wielkim wysiłkiem! – podkreślił były prezydent Torunia Michał Zaleski.Dziękuję moim współpracownikom za ten solidnie, dobrze przepracowany rok. Jestem pewien, że za rok o tej porze będę gratulował mojemu następcy Pawłowi Gulewskiemu tak samo dobrze wykonanego budżetu miasta.

Po wystąpieniach przewodniczących klubów Rady Miasta Torunia, które jednogłośnie opowiedziały się za przyjęciem sprawozdań finansowych miasta, nastąpiło głosowanie radnych: 24 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał (jedna radna była nieobecna). Takim samym stosunkiem głosów udzielono następnie absolutorium prezydentowi Torunia Pawłowi Gulewskiemu za wykonanie budżetu w roku 2023 r.

- W imieniu całej Rady chciałbym serdecznie pogratulować panu prezydentowi Pawłowi Gulewskiemupowiedział Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta Torunia. - Niech to głosowanie będzie dobrym prognostykiem współpracy całej rady IX kadencji z panem prezydentem. Dziękuję również wszystkim urzędnikom z panią skarbnik na czele, którzy przyczynili się do wykonania tego budżetu. Podziękowania należą się również panu prezydentowi Michałowi Zaleskiemu – dodał.

- Bardzo dziękuję, Panie i Panowie Radni, za to dzisiejsze zgodne głosowanie, które podsumowuje, co już wielokrotnie dzisiaj podkreślaliśmy, dwie nachodzące na siebie kadencje odpowiedzialności za zarządzanie miastempowiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski.
Fot. Małgorzata Litwin

 

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: potężny budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
  Kultura, Miasto
  22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.
 • Miasto
  W środę 24 lipca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 35 odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przyszłości budynków po PCK przy ul. Szczecińskiej w Toruniu.
 • Miasto
  Mieszkankę odwiedziła Dagmara Zielińska - zastępczyni prezydenta Torunia, która przekazała jubilatce list z życzeniami od prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.
 • Na zdjęciu: młode drzewka rosną w pasie zieleni przy jezdni
  Eko, Miasto
  Trwa etap przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego na nasadzenia drzew, które zaplanowane jest na czwarty kwartał 2024 roku.
 • Mistrzostwa Europy w Speedrowerze - plakat
  Miasto, Sport
  Toruń po raz drugi organizuje Mistrzostwa Europy w Speedrowerze. Zawody rozegrane zostaną od 26 do 28 lipca 2024 r. na dwóch torach.
 • Ulica Przy Skarpie po remoncie
  Drogi, Miasto
  Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • W środę 24 lipca 2024 r. meteorolodzy zapowiadają w Toruniu i powiecie burze wraz z silnymi porywami wiatru, opadami deszczu, a nawet gradu.
 • Poniżej zamieszczamy sprostowanie do artykułu autorstwa Pauliny Błaszkiewicz pt. „Skandal wokół konkursu na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Kandydatów "dostarczono" w nocy?”.
 • Rowery miejskie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W 2024 roku odnotowaliśmy prawie 52 tys. wypożyczeń, a w systemie od początku tego roku zarejestrowało się około 3 tys. nowych osób.
 • 25 drużyn z całego świata wystartuje w wyścigu kolarskim kobiet „Śladami Królewny Anny Wazówny”. Organizatorem wyścigu jest TKK „Pacific” Toruń.
 • 23 lipca 2024 r. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz spotkał się z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Torunia Hubertem Maciejewskim.
 • Trwa postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • 22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.