Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne

Tytuł projektu:
Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”
Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Realizator:
Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 1 466 846,45 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 196 514,16 zł
Kwota dofinansowania: 1 136 688,45 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
2.12.2020 r.

Termin realizacji:
1.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

Opis projektu:
Zakres projektu objął remont i termoizolację elewacji kamienicy przy ul. Kopernika 22 w Toruniu od strony podwórza, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, wymianę konstrukcji dachu oficyny wraz z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich, wykonanie izolacji termicznej dachu kamienicy, wymianę i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę części stropów, przebudowę układu funkcjonalnego wnętrza, wymianę i wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, CO, budowę zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zagospodarowano także teren podwórza poprzez wymianę nawierzchni podwórza, rozbiórkę i budowę zewnętrznych schodów do węzła CO.

Głównym celem projektu była likwidacja barier architektonicznych i poprawa dostępności pomieszczeń pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych, podniesienie atrakcyjności budynku poprzez poprawę jego estetyki oraz poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania. W budynku po przebudowie dalej będzie się mieścić placówka „Kamienica Inicjatyw” prowadzona przez organizację pozarządową Archipelag Inicjatyw.

Zaplanowane w ramach projektu działania umożliwiły stworzenie miejsca do prowadzenia aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Infrastruktura będąca przedmiotem projektu jest niezbędna do realizacji projektu społecznego pt.: Rozwój Kamienicy Inicjatyw w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w ramach którego planuje się utworzyć Staromiejskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców „Kamienica Inicjatyw”.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Rewitalizacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Wydział Inwestycji i Remontów

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: młoda dziewczyna śpiewa do mikrofony, gra na niebieskiej gitarze elektrycznej, w tle ceglany mur
  Kultura, Miasto
  Już w czwartek 20 czerwca 2024 r. rozpoczyna się coroczne toruńskie świętowanie – do 24 czerwca czeka nas masa atrakcji.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend Toruń świętuje! Szereg atrakcji z okazji Święta Miasta czeka na mieszkańców i gości w przestrzeni miejskiej. Do tego w sobotę drzwi do muzeów są otwarte w ramach II Toruńskiej Nocy Muzealnej. W Toruniu nikt się nie nudzi!
 • Kultura, Miasto
  Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto
  Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • Miasto
  W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Rzeźby Augusta Zamoyskiego, najwybitniejszego – obok Xawerego Dunikowskiego – polskiego rzeźbiarza pierwszej połowy XX wieku, można od piątku 21 czerwca 2024 r. oglądać w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej.
 • Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Prowadzisz firmę w Toruniu? Oferujesz produkty lub usługi najwyższej jakości? Dodaj swoją firmę do Mapy Toruńskiego Biznesu
 • Koncertem z cyklu "Z gitarą na leżakach" w czwartkowy wieczór 20 czerwca rozpoczęliśmy obchody Dni Torunia 2024, przypadające wokół dnia patrona miasta Św. Jana.
 • Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • 21 czerwca 2024 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
 • - W nocy z 21 na 22 czerwca 2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.