Budżet obywatelski 2023 - ostateczna lista projektów do głosowania | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń

Budżet obywatelski 2023 - ostateczna lista projektów do głosowania

Napis Głosujmy i daty: 24.09-3.10.2022. Kolorystyka pomarańcze, czerwień, biel.

16 września 2022 r. została opublikowana lista pojektów do głosowania w budżecie obywatelskim Torunia na rok 2023.

Na liście znajdują się 134 propozycje. W wyniku procedury odwoławczej na listę dodano 4 projekty, a dwa już będące na liście połączono w jeden. Łączna szacowana wartość zadań ujętych na liście przekracza 19,8 mln zł.

Projekty są pogrupowane w pule osiedlowe i ogólnomiejską. Tabela zawiera m.in. opis, szacowany koszt realizacji oraz w niektórych przypadkach dodatkowe uwagi, w tym także informację o przeniesieniu niektórych projektów pomiędzy pulami. Projekty dodane do listy są oznaczone jako "Przeniesione - do głosowania".

Głosowanie odbędzie się w terminie od 24 września do 3 października 2022 r.

  Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
B0549 Bydgoskie Zielone skrzyżowania na Bydgoskim. Plac Frelichowskiego, Skrzyżowanie ul. Szosa Okrężna / Broniewskiego - Plac Skalskiego. 200 000 zł Skrzyżowania ulic powinny być wizytówką miasta, tymczasem rondo przy Plazie i okolice wyglądają jak przykurzona pustynia. Podobnie nieciekawie prezentuje się Plac Frelichowskiego. Proponujemy zagospodarowanie skrzyżowań zielenią (niska dla widoczności) na wzór ronda Grossówny lub ronda przy alei NZS. Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni we wskazanych lokalizacjach.

B0550 Bydgoskie Bydgoskie - osiedle kwitnącej wiśni i jabłoni. Teren pomiędzy ulicami Fałata, Łukasiewicza, Reja, gdzie znajdują się tereny zielone. trawniki, a w pobliżu boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. 65 000 zł Projekt realizowany będzie na osiedlu Bydgoskim, na obszarze znajdującym się pomiędzy ulicami Fałata, Łukasiewicza, i Reja, gdzie znajdują się tereny zielone, / trawniki, a w pobliżu boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Z powodu silnego nasłonecznienia tego terenu dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie wokół głównych ścieżek prowadzących wewnątrz osiedla nasadzeń ozdobnymi drzewami i krzewami, które wkomponują się w dotychczasową architekturę w postaci drzew ozdobnej wiśni i jabłoni, niczym w kraju kwitnącej wiśni, czyli Japonii. Postawione zostaną 3 altany do krótkiego wypoczynku oraz spotkań towarzyskich mieszkańców tego osiedla. Każdą z altan porastać będą kolorowe powojniki oraz róże pnące osiągające wysokość 2 - 3 m. Tuż przy boisku wmontowana zostanie do podłoża na trwałe dodatkowa osłona przed słońcem w postaci wolnostojącej konstrukcji (trejaż) wraz z nasadzeniem wokół roślin pnących w postaci różnych odmian wicio Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia drzew ozdobnych, trejaż, bez altan.

B0552 Bydgoskie Lepsze światło. Ul. Bydgoska. 80 000 zł Celem projektu jest wymiana opraw ledowych o zimnej temperaturze barwowej na oprawy o temperaturze poniżej 2700 K. Zanieczyszczenie przestrzeni miejskiej niebieskim światłem jest kolejnym problemem cywilizacyjnym, któremu należy stawić czoła. Oświetlenie uliczne o wysokiej temperaturze barwowej (powyżej 2700 K), przyciąga insekty, powoduje przekształcenia ekosystemu, ma negatywny wpływ na faunę i florę, utrudnia obserwację astronomiczną nieba oraz wpływa niekorzystnie na zdrowie człowieka, destabilizując jego nocną gospodarkę hormonalną., np. osłabiając wydzielenie melatoniny, czego często rezultatem jest bezsenność. Poza tym w otoczeniu miejskim niebieskie światło pogarsza bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz utrudnia widzenie osobom w podeszłym wieku. Wymianie będą podlegać elementy oświetlenia ulicznego ze skweru w okolicach grzybka przy ul. Chopina, z ul. Danielewskiego i Rybaków, ul. Bydgoskiej oraz parku miejskiego. Na listę do głosowania

Zakres: wymiana 40 sztuk opraw na ledowe o barwie ciepłej, tylko na ul. Bydgoskiej.

B0554 Bydgoskie Leśne podwórko - przestrzeń integracyjna przy Młodym Lesie. Ul. Krasińskiego 72, działka 180, obręb 8. 250 000 zł "Leśne podwórko" to sposób na zagospodarowanie niewykorzystanej dotąd powierzchni gminnego podwórka przy Młodym Lesie. Położona w samym sercu Bydgoskiego Przedmieścia działka może stać się pięknym, zielonym azylem dla wszystkich mieszkańców, pełnym kwitnących bylin, krzewów i drzew, z ustawionymi w cieniu ławeczkami. Zasadzone w ramach projektu lilaki i robinie akacjowe będą roznosić po okolicy przyjemną kwiatową woń, zachęcając przechodzących do zajrzenia do środka, Miejsce może stać się stałym przystankiem dla seniorów wracających zakupów na targowisku oraz miejscem do wypoczynku z dziećmi. Elementem projektu jest ogród społeczny - przygotowane grządki, na których można swobodnie zasadzić własne warzywa. Liczymy, że miejsce może stać się dla uczniów SP nr 13 czy podopiecznych Domu Kultury miejscem do ćwiczenia się w ogrodnictwie. W projekcie zaplanowany jest także utwardzony placyk na rozmaite lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne. Tu mogłyby odbywać się rozmaite w ramach Święta Bydgoskiego Przedmieścia. Tere ma zostać otoczony nowym ogrodzeniem i dla ochrony przed dewastacjami ma być zamykany na noc. Planuje sią także montaż oświetlenia. Na listę do głosowania

Zakres: zagospodarowanie terenu, wykonanie nasadzeń zieleni, zdjęcie nawierzchni betonowej, elementy małej architektury, miejce na ogród społeczny.

B0555 Bydgoskie Usiądź wygodnie - więcej ławek na Bydgoskim i Bielanach. Dziaka nr 134/12, obręb 8 - skwerek na rogu Kraszewskiego i Matejki, działka nr 134/12, obręb 8 - skwerek między pawilonami a Polskim Cukrem; działka nr 36, obręb 9 - gminny teren przy rogu ulic Bema i Matejki obok drzewa po północnej stronie; działka nr 211/1, obręb 2 - skwerek między parkingiem przy lodowisku a wjazdem na parking przy hali ; działka nr 177/39, obręb 5 - skwer przy Broniewskiego między Broniewskiego 78/86 i Broniewskiego 88; działka nr 209/2, obręb 5 - skwer przy Reja 17 od strony Broniewskiego; działka nr 69/2, obręb 5 - skwerek koło Przedszkola nr 9 od strony ul. Łukasiewicza, działka nr 109/1, obręb 5 - skwer od strony ulicy Łukasiewicza przy bloku Fałata 54/58; działka nr 19/18, obręb 6 - gminny skwer od strony ulicy Sienkiewicza przy "Polkornie"; działka nr 207/2, obręb 6 - Rudelka naprzeciwko ronda; działka nr 173, obręb 8 - skwerek przy Mickiewicza 34 obok zakładu fryzjerskiego "Kant"; działka nr 111, obręb 13 - skwerek naprze. 50 000 zł W gorący skwarny dzień miło i przyjemnie jest przysiąść na chwilę na zacienionej ławeczce skąpane w soczystej zieleni, pośród wspaniałych zapachów kwitnących drzew i krzewów. Wciąż jednak na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, Osiedla Młodych i Bielan wiele jest miejsc, gdzie ławek jest bardzo mało. Dotyczy to nie tylko uczęszczanych bocznych uliczek, ale również głównych szlaków komunikacyjnych. Celem niniejszego projektu jest montaż 20 nowych ławek na terenie okręgu. Przy 15 z nich zasadzone zostaną krzewy - lilaki pospolite powszechnie zwane bzem, a przy kolejnych robinie akacjowe - drzewa kwitnące białymi kwiatami na przełomie maja i czerwca. Aby ławki nie tamowały ruchu umieszczane będą one na trawniku , w odległości 30-40 cm od krawędzi chodnika. By jednak nie doprowadzić do tworzenia się nieestetycznego klepiska, projekt przewiduje umieszczenie przed i pod ławkami nawierzchni tartanowej. Ławki są niezwykle potrzebne naszym Seniorom, Rodzicom z Dziećmi i każdemu, kto lubi kontemplować przyrodę. Być może już wkrótce cieszyć się będziemy mogli nowymi ławkami wraz z towarzyszącą im zielenią. Na listę do głosowania

Zakres: montaż ławek (pod ławkami nawierzchnia gruntowa), nasadzenia zieleni.

B0556 Bydgoskie Renowacja zabytkowych ławek na osiedlu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Umysłowych. Obręb 13, działki nr 110/18, 110/17, 112/10 i 150/1 będące własnością GMT. Sąsiednie budynki znajdujące się w obrębie osiedla mają numery Matejki 16/18 i Matejki 20/22, Mickiewicza 19/21 i Mickiewicza 23, Krasińskiego 18/20 i Krasińskiego 22/24. 25 000 zł Osiedle Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Umysłowych znajdujące się pomiędzy ulicami Mickiewicza, Matejki i Krasińskiego to prawdziwa perełka modernizmu na Bydgoskim Przedmieścia wzniesiona w latach 1932-1933. Na kompleks osiedla składają się nie tylko stojące tu bloki, ale również zagospodarowanie terenu wokół nich wraz z elementami małej architektury. Do naszych czasów zachowało się 8 zabytkowych przedwojennych ławek. Z każdym rokiem ich stan niestety coraz bardziej pogarsza się. Chcemy zabezpieczyć tę cenną pamiątkę po okresie międzywojennym w dziejach naszego miasta, gdy Toruń jako stolica województwa pomorskiego przeżywał swój złoty okres w historii. W ramach projektu ławki mają zostać przywrócone do oryginalnego pierwotnego stanu. Może być to pierwszy krok do właściwego zagospodarowania obecnie w dużym stopniu niewykorzystanego terenu gminnego na osiedlu, który mógłby stać się ulubionym miejscem codziennego wypoczynku pośród zieleni nie tylko dla mieszkańców osiedla Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, ale również dla mieszkańców innych części Bydgoskiego Przedmieścia. Na listę do głosowania

Zakres: renowacja ławek zlokalizowanych we wskazanych w projekcie miejscach.

B0558 Bydgoskie Remont placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego 53-55, 57-59. Gałczyńskiego 53-55, 57-59. 150 000 zł Odnowienie starego placu zabaw. Na placu mógłby się znaleźć zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową w postaci kostki, która ma różne możliwości do wspinania się i zabawy. Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych.

B0559 Bydgoskie Zielony zakątek na Moniuszki - strefa relaksu. Koniec ul. Moniuszki. 60 000 zł Plac zabaw jest w opłakanym stanie, w zasadzie nie jest używany. Wiszące ławeczki i urządzenia siłowni zewnętrznej mogłyby być fajnym miejscem wypoczynku dla wszystkich mieszkańców osiedla. Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni, montaż ławek.

B0560 Bydgoskie Nadmorski piasek oraz bezpieczna przestrzeń zabawy i relaksu dla dzieci. Ul. Tuwima 14, działka 152/2 (stara piaskownica). 30 000 zł Wniosek dotyczy: - usunięcia niebezpiecznej betonowej piaskownicy wraz z wymianą piasku, - wykonania nowej piaskownicy do zabawy w kształcie statku z płyty HDPE o wymiarach 350 cm x 264 cm x 40 cm, - wykonania dookoła placu żwirowego i obłożenie go obrzeżem plastikowym EKO-BORD, - montażu 2 ławek i 2 koszy na śmieci. Na listę do głosowania

Zakres: montaż nowej piaskownicy, wymiana piasku, montaż ławek i koszy na śmieci.

CH0519 Chełmińskie Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Hugona Kołłątaja 6. Ul. Kołłątaja 6-18 (plac zabaw znajduje się między blokami). 170 000 zł Głównym założeniem projektu jest modernizacja istniejącego placu zabaw przy ulicy Hugona Kołłątaja 6-18, aby dzieci (różnych grup wiekowych) mogły na świeżym powietrzu spędzać aktywnie czas. Teren placu zabaw jest otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców Torunia. Projekt obejmowały zakup oraz montaż takich elementów, jak m.in.: domek ze zjeżdżalnią, huśtawka, bocianie gniazdo, buja, wielofunkcyjne urządzenie czy ławka z oparciem. Dzięki możliwości pozyskiwania środków z Budżetu Obywatelskiego, może powstać nowoczesny plac zabaw, który wprawił w zachwyt każde dziecko. Pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu i aktywne spędzanie wolnego czasu przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (wszystkie urządzenia będą posiadały odpowiednie certyfikaty i atesty). Ponadto rodzice ze swoimi pociechami mogliby odpocząć na ławkach. Planowana inwestycja uatrakcyjni osiedle oraz przyczyni się do aktywizacji dzieci integracji s Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych, montaż ławek.

CH0520 Chełmińskie Jestem gospodarzem terenu - widzę i działam. Teren placu zabaw i mini siłowni dla okolicznych bloków: ul. Hurynowicz 2 - 20, Szosa Chełmińska 161 - 163 oraz Szosa Chełmińska 155 - 155c dz. 54/14. 50 000 zł Zaproponowane rozwiązanie pozwoli uporządkować działalność podmiotów pracujących na terenie placu zabaw wraz z mini siłownią pn.: "Topolowy Ludzik". Propozycja dotyczy porządku, estetyki terenu oraz bezpieczeństwa osób tam przebywających. Konieczne jest powołanie gospodarza terenu. Może to być osoba fizyczna lub firma. Zadania dla Gospodarza (obowiązki) to organizatora prac związanych z: 1) pielęgnacją zieleni znajdującej się na w/w terenie, 2) sprzątanie terenu j.w., 3) dbanie o sprawność infrastruktury sportowej oraz o małą architekturę, 4) dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie. Nadzór nad Gospodarzem - Urząd Miasta Torunia, wydział wg właściwości. Okres działania Gospodarza - od marca do października. Dokładne wyszczególnienie zakresu działania "Gospodarza" określa regulamin. Na listę do głosowania

Zmiana zakresu: uporządkowanie zieleni, nasadzenia, przegląd urządzeń.

CH0523 Chełmińskie Drzewa i krzewy przy placu Chrapka (północna strona). Pas zieleni wzdłuż ul. Przy Kaszowniku do Placu Biskupa Chrapka (Czarneckiego 2 do wylotu Jagiellońskiej). 60 000 zł Podczas budowy Placu Biskupa Chrapka o zieleń nie dbano a większość nowych nasadzeń drzew jest już martwa. Umarły również drzewa ozdobne naprzeciwko przedszkola "Raczek", a wcześniej szpaler jarzębów mącznych. Prosimy o nasadzenia drzew kwitnących, dekoracyjnych, jarzębów, jarzębin, wiśni, jabłoni ozdobnych, jak również krzewów wysokich. Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia drzew i  krzewów wzdłuż ulicy Przy Kaszowniku na odcinku od ul. Rynek Wełniany do ul. Jagiellońskiej w przestrzeni między budynkami i chodnikiem.

CH0524 Chełmińskie Uprzyjemniamy podróż PKS. Obsadzamy najdziwniejsze rondo w mieście - Plac ToMiTo. Rondo i pasy rozdziału przy Placu ToMiTo. 120 000 zł Od wielu lat mamy w Toruniu "amerykańskie" rondo przy PKS, którego kierowcy nie znoszą, a piesi nienawidzą. Nic na to nie poradzimy, ale możemy tą ponurą okolice udekorować z pożytkiem dla środowiska. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń niskich miododajnych, lubianych przez motyle i również zimozielonych o ciekawych kwiatach, owocach i liściach. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń zieleni we wskazanej lokalizacji.

CH0527 Chełmińskie Remont placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. Ul. Ogrodowa 3/5 SP nr 24. 300 000 zł Projekt przewiduje remont placu zabaw na terenie szkoły. Do zakresu prac należeć będzie: - demontaż starej nawierzchni i niektórych urządzeń, np. karuzeli i zepsutych urządzeń na sprężynach -położenie nowej różnokolorowej nawierzchni z płytek EPPDM z wyznaczoną kolorową strefą, np. gra w klasy - pozostawienie istniejącej okrągłej piaskownicy z kostki klinkierowej, - odnowienie lub zamontowanie nowych urządzeń do zabawy, , np. podwójna zjeżdżalnia, podwójna huśtawka, urządzenia na sprężynach, odnowienie tablicy z napisem szkolny plac zabaw. Projekt przewiduje także odnowienie ławek na terenie placu oraz zadbanie o teren wokół poidełka, pozostawienie istniejących kosy na śmieci. Jest ogromna potrzeba wyremontowania placu zabaw, aby ten teren na nowo stał się bezpiecznym miejscem zabaw dla dzieci uczących się w naszej szkole i mieszkańców korzystających z tego miejsca w godzinach popołudniowych. Na listę do głosowania

Zakres: remont placu zabaw, wymiana nawierzchni, wymiana urządzeń zabawowych, zakres projektu  zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków.

CH0528 Chełmińskie Szóste Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Park przy Toruńskich Wodociągach, ul. Św. Józefa 37-49. 25 000 zł Święto chełmińskie Przedmieścia będzie wydarzeniem kulturalno-sportowo-rozrywkowym dla mieszkańców Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z okręgu Chełmińskie. Ma ono na celu zwiększenie poczucia więzi pomiędzy mieszkańcami poprzez zaproponowanie im wspólnego spędzenia czasu, wspólnych zajęć/gier i zabaw integracyjnych dla każdej grupy wiekowej. Coroczne Święto Chełmińskiego Przedmieścia jest okazją do rodzinnych i sąsiedzkich spotkań kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców "Chełmińskiego". Na listę do głosowania

Zakres: zorganizowanie Święta Chełmińskiego Przedmieścia (warsztaty, pokazy, konkursy, gry i zabawy dla dzieci).

CH0530 Chełmińskie Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. Ul. Żwirki i Wigury 49. 60 000 zł Ścieżka przyrodnicza na Osiedlu Chełmińskie. Światowidy, stacja meteo, tablice naukowe przybliżą świat przyrody każdemu dziecku. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie ścieżki przyrodniczej (Światowid, stacja meteo, zegar słoneczny, poidełka dla ptaków, hotel dla owadów, tablice informacyjne).

CH0531 Chełmińskie Rewitalizacja zieleni przy ul. Żwirki i Wigury. Ul. Żwirki i Wigury, nr działek 637/1, 536/1, 537/2. 35 000 zł Projekt ma na celu rewitalizację zielonego skweru przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury/Lotników poprzez nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu, położenie geowłókniny, nasadzenia klonów, irg płożących, traw ozdobnych, cisów, host, wysypanie kory dekoracyjnej oraz uformowanie i nawiezienie rosnących już drzew. Wraz z rozwojem miasta zabiera się tereny zielone pod budynki, parkingi, dlatego też należy zazielenić każdy skwer - brakuje cienia, liści oczyszczających powietrze i produkujących tlen, zieleni, która pochłania wodę opadową. Poza względami ekologicznymi rewitalizacja tego terenu nada przestrzeni publicznej walorów estetycznych. Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni we wskazanej lokalizacji.

CH0533 Chełmińskie Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w wybranych lokalizacjach Osiedla Chrobrego i Dekerta. Ul. Grudziądzka 59-61a, 55-57b, ul. PCK 24-28a, ul. Dekerta 19-19b, ul., Młodzieżowa 19-25, ul. B. Głowackiego 4-16a, ul. Grudziądzka 57c, ul. Grudziądzka 55, ul. Głowackiego 2. 275 000 zł 1. Demontaż istniejącego oświetlenia parkowego i ulicznego - słupy , oprawy, 2. Ułożenie okablowania zasilającego dla nowych lamp (uzupełnianych), 3. Uzupełnienie lamp w miejscach niedoświetlonych, 4. Montaż nowych lamp z oprawami typu LED. Na listę do głosowania

Zakres: demontaż istniejącego oświetlenia parkowego i ulicznego (słupy, oprawy), uzupełnienie lamp w miejscach niedoświetlonych, montaż nowych lamp z oprawami typu LED.

CZ0092 Czerniewice Monitoring obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Solankowej w Toruniu - Czerniewicach. Okolice skrzyżowania ul. Gardzielewskiego i Solankowej w Toruniu-Czerniewicach, działka nr 165, obręb 76. 60 000 zł Wykonanie instalacji jednej kamery obrotowej na skrzyżowaniu ulic Gardzielewskiego / Solankowa celem monitoringu obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Solankowej. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektów znajdujących się w zasięgu wizynym kamery Na listę do głosowania

Zakres: budowa punktu kamerowego na nowym słupie w ramach monitoringu wizyjnego miasta Torunia.

CZ0093 Czerniewice Amatorski turniej tenisa stołowego. Sala przy Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej i św. J. Escrivy w Toruniu przy ul. Włocławskiej 256 lub hala sportowa Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Włocławskiej 237 w Toruniu. 10 000 zł Amatorski turniej tenisa stołowego dla mieszkańców osiedla Czerniewice. Event z założenia przeznaczony jest dla całych rodzin jako czas na zabawę i integracje lokalnej społeczności. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja amatorskiego turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców, bez poczęstunku finansowanego ze środków publicznych.

CZ0094 Czerniewice Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej w Toruniu - Czerniewicach. Teren rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic: Zdrojowa/Włocławska, działka nr 512, obręb 76. 50 000 zł Wykonanie instalacji jednej kamery obrotowej w południowo-zachodniej części terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej. Realizacja powyższego zadania ma na celu monitorowanie całego kompleksu obiektów sportowych i rekreacyjnych powstałych na przestrzeni ostatnich lat. Mając na uwadze bardzo duże koszty poniesione z ich budową chcemy za wszelką cenę je chronić, aby służyły mieszkańcom jak najdłużej. Dlatego zainstalowanie takiego punktu kamerowego zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających na terenie rekreacyjno-sportowym oraz w znaczący sposób ograniczy dewastację znajdujących się na nim urządzeń. Na listę do głosowania

Zakres: budowa punktu kamerowego w ramach monitoringu wizyjnego miasta Torunia.

CZ0095 Czerniewice Wymiana wiaty autobusowej przystanku "Czerniewice" na ul. Łódzkiej. Ul. Łódzka, działka nr 367, obręb 76 w rejonie skrzyżowania z ul. Zdrojową przy Drodze Krajowej (DK91). 25 000 zł Wymiana wiaty autobusowej przystanku "CZERNIEWICE" na ul. Łódzkiej (DK91) ma polegać na demontażu obecnej wiaty i w jej miejsce zamontowanie wiaty dwustronnej w kształcie litery "S" podobnej do tej jaka znajduje się przy ul. Gagarina przystanku "ODNOWA". Odpowiednie usytuowanie nowej wiaty w kształcie litery "S" daje możliwość osobom oczekującym na przyjazd autobusu w czasie padającego deszczu, skutecznej osłony przed dotkliwym ochlapaniem przez jadące z dużą prędkością samochody (szczególnie ciężarowe) - czego niejednokrotnie już doświadczyli mieszkańcy Czerniewic. Na listę do głosowania

Zakres: wymiana wiaty na wiatę jednostronną z szybą osłonową z przodu.

CZ0096 Czerniewice Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. SP nr 34, ul. Włocławska 237/239. 8 000 zł Co roku w pierwszej połowie listopada odbywa się wiele różnych uroczystości, podczas których wspomina się wydarzenia sprzed 100 lat, kiedy to po okresie zaborów Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. To także okazja do refleksji na temat wolności, która jest dla nas obecnie tak oczywista, że nie zastanawiamy się na co dzień nad jej znaczeniem. Sześciokrotnie już na naszym osiedlu uczciliśmy Święto Niepodległości poprzez śpiew. Do Wspólnego Śpiewania Pieśni Patriotycznych zaprosiliśmy mieszkańców osiedla oraz włączyliśmy do niego tutejszą szkołę. W 2019 r. podczas imprezy finansowanej ze środków budżetu obywatelskiego gościliśmy przedstawicieli władz miasta i Kuratorium Oświaty. Półgodzinna relacja pojawiał się również w TV Toruń. Powyższe święto jest znakomitą okazją do integrowania się lokalnej społeczności. W związku z tym chcemy z pozyskanych pieniędzy wynająć pełen zespół muzyczny, który porwie nas do b Na listę do głosowania

Zakres: wynajęcie zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

CZ0097 Czerniewice Utwardzenie drogi gruntowej destruktem ulicy Przy Torze w Toruniu - Czerniewicach. Ul. Przy Torze, działka 331 i 376, obręb 76. 100 000 zł Utwardzenie drogi gruntowej destruktem ulicy Przy Torze na odcinku od ul Wiśniowej do ul Zdrojowej i od ul. Kolejowej do ul.. Pszczelnej. Ulica Przy Torze w wieloletnich planach miasta Torunia nie jest przewidziana do docelowej przebudowy , ponieważ nie jest zamieszkała, lecz jedynie od strony zachodniej pełni funkcję łącznika dojazdu do 5- ciu poprzecznych ulic przebudowanych w poprzednich latach na pieszojezdnię. Utwardzenie wskazanych powyższych odcinków drogi będzie uzupełnieniem wcześniej już częściowo wykonanej w tej technologii nawierzchni i w dużym stopniu poprawi jakość przejezdności całej ulicy. Na listę do głosowania

Zakres: utwardzenie ulicy destruktem asfaltowym.

CZ0098 Czerniewice Zadaszenie nad ławkami na placu zabaw przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej. U zbiegu ulic Zdrojowa/Włocławska , nr działki 512 obręb 76, plac rekreacyjno-sportowy. 40 000 zł Wykonanie zadaszeń nad istniejącymi ławkami (4 sztuki) znajdującymi się na placu zabaw. Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe w kolorze brązowym. Zadaszenie dwuspadowe wraz z dwoma podporami. Pokrycie zadaszenia z płyty HPL w kolorze zielonym. Plac zabaw zlokalizowany jest na odkrytym terenie rekreacyjno-sportowym, mocno nasłonecznionym. Wykonanie powyższego zadaszenia umożliwi ochronę przed słońcem przede wszystkim opiekunom dzieci przebywającym w tym czasie na placu zabaw. Zadaszenie również może stanowić ochronę przed nagłym załamaniem pogody, np. przed deszczem. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie zadaszenia nad ławkami (4 sztuki) we wskazanej lokalizacji.

CZ0099 Czerniewice Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice". Ul. Włocławska 256, plac przy kościele. 25 000 zł Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" skierowany jest do mieszkańców Czerniewic oraz przyległych osiedli w różnym wieku i ma na celu zintegrowanie i ubogacenie życia kulturalnego mieszkańców. Podczas imprezy przewidziano występy zespołu muzycznego oraz grupy kabaretowej, zapewnienie atrakcji dla dzieci i dorosłych, liczne gry i konkursy z nagrodami, loterię oraz bogate zaplecze gastronomiczne. Przedsięwzięcie jest bezpłatne i ogólnodostępne. Zapraszamy do poparcia projektu i wzięcia udziału w festynie. Na listę do głosowania

Zakres: zoragnizowanie festynu dla mieszkańców (animacje, gry, konkursy, atrakcje dla dzieci).

GB0108 Grębocin-Bielawy O zieleni można nieskończenie... Więcej zieleni na osiedlu Bielawy. Koszalińska-Szczecińska-Krynicka. 120 000 zł Od kilku lat, dzięki budżetowi obywatelskiemu, leżący w centrum osiedla Bielawy park zyskuje nowy kształt i staje się punktem rekreacji i zabawy dla mieszkańców. Po latach inwestycji w osiedlowy plac zabaw, wciąż zasadnym jest wykonanie w parku koniecznych prac wymiany zieleni (zasadzenia nowych i wycinki starych, nieestetycznych drzew). Prace częściowo wykonano w poprzednich latach, ale wciąż wiele pozostaje do wykonania, aby nadać jedynemu istniejącemu parkowi osiedlowemu ładny, estetyczny charakter. Dodatkowo projekt zakłada utworzenie parku "kieszonkowego" po drugiej stronie głównego parku, na terenie należącym do gminy m. Torunia, pomiędzy posesjami Koszalińska 50 a Koszalińska 52 (około 400 metrów kwadratowych). Jest to o tyle ważne, że osiedle w części centralnej jest pozbawione zieleni i każda przestrzeń powinna zostać przeznaczona pod zieleń miejską zamiast asfaltu i kostki brukowej. Propozycja przewiduje zatem analizę zieleni parkowej, wycinkę drzew chorych i nieestetycznych, zastąpienie ich nowymi nasadzeniami przystosowanymi do specyfiki podłoża. Proponowane nasadzenia: brzozy, graby, robinie... Na listę do głosowania

Zakres: uzupełnienie i uporządkowanie zieleni na terenie istniejącego parku oraz w rejonie istniejących obiektów rekreacyjnych, bez zakładania nowego parku kieszonkowego - parki kieszonkowe są lokalizowane i realizowane wg planu już opracowanego w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Torunia.

GB0110 Grębocin-Bielawy Budowa Toru Rolkowego (okolice ulicy Przeskok w Toruniu). Okolice ulicy Przeskok w Toruniu. 300 000 zł Budowa skateparku, składającego się z hopek/ górek, dołków pokrytych warstwą bezpiecznego asfaltu oraz rampy. Skatepark na zewnątrz okalałby owalny tor rolkowy wykonany z asfaltu lub z betonu (do wyboru). Będzie tam można jeździć na hulajnogach, rolkach, rowerach. Skatepark mógłby składać się z 2 torów - mniejszego i większego . Mniejszy tor byłby przeznaczony dla początkujących oraz młodszych dzieci na rowerach biegowych, hulajnogach. W skład pętli dla dzieci będą wchodzić garby (do wysokości 40 cm) i zakręty profilowane (wysokości do 70 cm). Tor większy dla zaawansowanych mógłby być wyposażony w w przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności, których wysokość mieści się w przedziale od 50 do 110/170 cm. Obiekt ten byłby odpowiedzią na rosnącą potrzebę aktywności aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla nieco starszych dzieci, które powoli wyrastają z zabawy na placach zabaw. Dzielnica Bielawy oraz sam Toruń zyskałby nową atrakcję. Na listę do głosowania

Zmiana zakresu: budowa toru rolkowego, wykonanie minirampy, zakres projektu zostanie dostosowany do dostępnej puli środków.

GB0116 Grębocin-Bielawy Parkuj Nad Strugą jak człowiek, nie parkujmy po krzakach i chodnikach. Lokalizacja pokazana w załączniku nr 1 i 2 obejmuje następujące działki lub ich części: Obręb 54: 34/36; 34/72; 34/123; 34/125; 34/124; 34/35. 250 000 zł Co dokładnie ma zostać wykonane: Miejsca do parkowania dla mieszkańców osiedla Nad Strugą zlokalizowane w sąsiedztwie pętli autobusowej „Nad Strugą”. Lokalizacja pokazana w ZAŁACZNIKU nr 1 i 2. W miejscu tym jest duża polana. Polana ma zostać przekształcona w plac utwardzony destruktem, 5 lampami oświetlenia ulicznego oraz dwoma ciągami słupków łańcuchowych wyznaczających obszary do parkowania. Ilość miejsce do parkowania potrzebna całemu osiedlu to 130 miejsc. Po wstępnych obliczeniach w/w ilość miejsc będzie wymagała powierzchni ok 3000m2. Proponowana lokalizacja posiada taką powierzchnię. Główne działania związane z realizacją: - wyrównanie terenu, ewentualne usunięcie istniejących niewielkich krzaków i drzew, - utwardzenie powierzchni destruktem - montaż oświetlenia i słupków łańcuchowych Uzasadnienie dla realizacji projektu: Osiedle „Nad Strugą” w całości jest strefą zamieszkania, która posiada niewspółmiernie m Przeniesione - do głosowania

Zakres: budowa tymczasowego parkingu z zastosowaniem destruktu asfaltowego, bez oświetlenia, liczba miejsc dostosowana do wysokości środków.

GB0117 Grębocin-Bielawy Rewitalizacja kamiennego kręgu. Zbieg ulic Olsztyńska i Przeskok. 30 000 zł Rewitalizacja kamiennego kręgu u zbiegu ulic Olsztyńskiej i Przeskok. Budowa dwóch kamiennych ławek, odnowienie tablicy informacyjnej, nasadzenia, oczyszczenie rzeźby niedźwiedzia, wykonanie rzeźby kamiennej baby pruskiej. Na listę do głosowania

Zakres: budowa dwóch kamiennych ławek, odnowienie tablicy informacyjnej, nasadzenia.

GB0118 Grębocin-Bielawy Umundurowanie dla Grupy Ratowniczej OSP Toruń-Bielawy. Stroje przechowywane będą przy ul. Suwalskiej 55, a wykorzystywane w działaniach na terenie Miasta Torunia. 40 000 zł Zakup umundurowania dla Grupy Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Toruń-Bielawy. Ratownicy, ale realizować postawione zadania, muszą zostać wyposażeni w ubrania koszarowe, w ubrania specjalne z nomexu; kombinezony grupy ratownictwa oraz hełmy strażackie, buty strażackie bojowe, rękawice i kominiarki. Ubranie koszarowe znajduje zastosowanie np. podczas zawodów strażackich, szkoleń, a także podczas zabezpieczenia imprez, świąt oraz innych tego typu wydarzeń. Jego elementami są bluza, spodnie, kamizelka oraz czapka. Ubrania specjalne składają się z kurtki i spodni, obu części wykonanych z polimeru, którego włókna wykazują dużą odporność na zniszczenia mechaniczne, jak i termiczne panujące przy ekstremalnych warunkach pracy. Wszystkie wyżej wymienione elementy umundurowania muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. O Na listę do głosowania

Zakres: zakup umundurowania dla grupy ratowniczej OSP Toruń - Bielawy.

GB0119 Grębocin-Bielawy Festyn rodzinny połączony z Gminnym i Miejskim Dniem Strażaka. Parking miejski przy ul. Szczecińskiej. 25 000 zł Organizacja pikniku rodzinnego wraz z festynowymi atrakcjami, przy okazji obchodów Gminnego i Miejskiego Dnia Strażaka. Festyn skierowany jest do mieszkańców Bielaw i Grębocina oraz przyległych osiedli. Ma na celu popularyzację działań wykonywanych przez ochotniczą straż pożarną, poszerzanie wiedzy o jej zadaniach oraz o sposobach reagowania na zagrożenia z jakimi mieszkańcy Torunia mogą się zetknąć, co wpłynie w pozytywny sposób na ich bezpieczeństwo. Podczas imprezy przewidziano gry i zabawy dla dzieci, warsztaty edukacyjne dotyczące reagowania w obliczu zagrożeń, pokaz służ ratowniczych i straży miejskiej, możliwość zapoznania się z ofertą klubów sportowych różnych dyscyplin. Na listę do głosowania

Zakres: zoragnizowanie festynu  (animacje, gry, konkursy, atrakcje dla dzieci, warsztaty edukacyjne).

JM0806 Jakubskie-Mokre Schody do Wisły na ul. Traugutta przy moście kolejowym. Ul. Traugutta, działka 201. 100 000 zł Schody, które są obecnie w tym miejscu stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych. Podesty są bardzo wąskie i uszkodzone. Warto zachęcać mieszkańców do korzystania z tego pięknego i dzikiego terenu. Nowe schody z pewnością im to ułatwią. Należy wykonać je taką techniką, aby jak najmniej ingerować w tereny zielone, bez wycinki drzew. Można rozważyć wykonanie drewnianych schodów na istniejącej podbudowie. Wskazane byłoby również ustawienie kilku pojemnych koszy na śmieci, lub chociażby samych mocnych worków zaczepianych na drewnianych kołkach. Teren przy Wiśle jest stale zanieczyszczony, niewiele pomagają akcje sprzątania inicjowane przez Radę Okręgu i lokalnych aktywistów. Powierzchnia schodów ok 50m2, cena zależna od techniki wykonania. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nowych schodów z balustradą, montaż koszy na śmieci.

JM0808 Jakubskie-Mokre Na Batorego nowe boisko sportowe. Boisko sportowe przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Batorego 43/49, działka nr 295/2, obręb 0004. 300 000 zł Projekt przewiduje modernizację boiska do gry w piłkę nożną onawierzchni trawiastej (60x30), budowę boiska do piłki siatkowej plażowej (12x8), rozbudowę boiska koszykarskiego o boisko do piłki siatkowej oraz remont ciągu pieszych, stanowiącego bezpieczne dojście do obiektu. Jest to kontynuacja inwestycji z roku 2015 i 2017 roku, kiedy pieniądze z budżetu obywatelskiego pozwoliły na wykonanie m. in. bieżni 120 metrowej, boiskado koszykówki, przyrządów siłowni zewnętrznej. Nowe boisko przyczyni się do zaspokojenia potrzeb na aktywność fizyczną, nie tylko mieszkańców prężnie rozwijającej się dzielnicy Jakubskie-Mokre, gdzie powstaja nowe inwestycje biznesowe, osiedla, sklepy. Boisko wpłynie na rozwój uzdolnień sportowych młodzieży z Torunia i okolic, która uczęszcza do Zespołu Szkół Inżynierii Srodowiska, LO nr 7, ZE BLOK oraz pobliskiego przedszkola. Obiekt bardzo uatrakcyjni tę okolicę, gdzie będzie można korzystać z ruchu w pięknie otocz Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, budowa boiska do siatkówki, bez budowy boiska do siatkówki plażowej.

JM0826 Jakubskie-Mokre Plac zabaw Zielona Łączka. Róg ul. Łąkowej i ul. Sczanieckiego na istniejącym placu zabaw, nr działki 046301_1.0004.327/17, obręb 0004. 250 000 zł Plac zabaw Zielona Łączka został zaprojektowany z myślą zarówno o starszych dzieciach jak i młodszych. Huśtawka wieloosobowa przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku, ponadto siedzisko bocianie gniazdo pozwala na zabawę kilkorgu dzieciom na raz. Jest ono również przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych. Zestaw zabawowy dzięki ściance wspinaczkowej oraz zjeżdżalni zapewni zabawę na długie godziny. Bujaki w kształcie węża oraz hipopotama przeznaczone są dla dzieci młodszych. Karuzela dzięki swojej formie pozwala rodzin=com na siedzenie rządem z dzieckiem na urządzeniu. Zjazd linowy jest idealną propozycją dla troszkę starszych dzieci. Nawierzchnia z piasku zapewnia dzieciom bezpieczeństwo jednocześnie wpasowując się w estetykę zielonego skweru. Dzięki takiemu zagospodarowaniu terenu zapewnimy dzieciom bezpieczne i ciekawe miejsce rekreacji. Na listę do głosowania

Zakres: remont placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych - bez zjazdu linowego.

JM0827 Jakubskie-Mokre Budowa chodnika przy ul. Marii Curie Skłodowskiej. Między torami tramwajowymi a budynkami mieszkalnymi i użytkowymi wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie. 200 000 zł Budowa chodnika między torami tramwajowymi a budynkami mieszkalnymi i użytkowymi wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej Curie. wykonanie chodnika kostka brukowa. 3 pojemniki na śmieci, do których można wrzucać psie odchody, podajnik na torebki do zbierania psich odchodów oraz 2 pojemniki tylko na śmieci. Na listę do głosowania

Zakres: budowa chodnika po stronie wschodniej ul. M. Curie-Skłodowskiej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Łukowej.

JM0829 Jakubskie-Mokre Deptak przy ulicy Bażyńskich. Działki nr 112 oraz 158/9 obręb 11, ul. Bażyńskich 29-33a do ul. Kościuszki 40c. 160 000 zł Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - deptaka łączącego ulice Bażyńskich z ulicą Kościuszki. Projekt obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej na odcinku około 100 metrów, ustawienie słupków oraz donic ograniczających parkowanie na terenach zieleni oraz rewitalizację zieleni urządzonej poprzez likwidację dotychczasowych trawników, nawiezienie urodzajnej ziemi oraz posadzenie traw ozdobnych, krzewów i drzew. Wzdłuż deptaka zlokalizowane zostaną także ławki oraz śmietniki, których brak. Na przecięciu szlaku pieszego z samochodowym zamontowany zostanie próg zwalniający. Ścieżka objęta niniejszym projektem jest najbardziej uczęszczanym pieszym i rowerowym połączeniem pomiędzy - z jednej strony ulica Kościuszki, na której znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, sklepy, poczta, apteka itd a ulicą Bażyńskich ze szkołą, przychodnią, żłobkiem i przedszkolem czy Szpitalem Miejskim. Obecnie szlak ten jest bardzo zaniedbany. Chodnik od Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni chodnika, zagospodarowanie zieleni, montaż progu zwalniającego.

JM0830 Jakubskie-Mokre Święto Mokrego Przedmieścia. Działki nr 135/1, 134, 330/3, 133/9, 133/8, 133/6, 133/1 obręb 4, ul. Bażyńskich. 25 000 zł Święto Mokrego Przedmieścia będzie wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców okręgu "Mokre". Ma ono na celu zwiększenie poczucia więzi pomiędzy mieszkańcami poprzez zaproponowanie im wspólnego spędzenia czasu, wspólnych zajęć integracyjnych dla każdej grupy wiekowej, prezentacji zdjęć oraz pamiątek ukazujących historyczne "Mokre Przedmieście". Będzie można dowiedzieć się historii i tajemnic Mokrego, jakie było przed wojną, jakie w XIX wieku, jeszcze przed przyłączeniem do Torunia. Święto jest okazją do rodzinnych i sąsiedzkich spotkań kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych aktywności integrujących mieszkańców "Mokrego". Na listę do głosowania

Zakres: zorganizowanie Święta Mokrego Przedmieścia (konkursy dla dzieci, zajęcia integracyjne, animacje).

JM0831 Jakubskie-Mokre Zmiana bramy wejściowej na placu zabaw Misiaczek przy Lubickiej. Plac zabaw Misiaczek Lubicka 46. 50 000 zł Obecna brama wejściowa na placu zabaw jest zniszczona i mało kolorowa. Nie zachęca dzieci do skorzystania z placu. Proponuję zmienić bramę na bardziej kolorową. Do wniosku został dołączony własny projekt bramy. Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja bramy wejściowej na plac zabaw "Misiaczek".

JM0832 Jakubskie-Mokre Zamontowanie ekośmietników na placu zabaw "Misiaczek" ul. Lubicka 46. Ul. Lubicka 46, plac zabaw Misiaczek. 5 000 zł Proponuję zamontować ekośmietniki na placu. Zachęci to mieszkańców do segregowania śmieci. Na listę do głosowania

Zakres: montaż śmietników do selektywnej zbiórki odpadów na placu zabaw "Misiaczek".

JM0834 Jakubskie-Mokre Poprawienie ławek na placu zabaw Misiaczek. Plac zabaw Misiaczek, Lubicka 46. 7 000 zł Odnowienie ławek na placu zabaw "Misiaczek" na ul. Lubicka 46 Na listę do głosowania

Zakres: renowacja ławek na placu zabaw "Misiaczek".

JM0835 Jakubskie-Mokre Zielona kładka nad trasą Prezydenta Raczkiewicza etap II. Działka 264/1, obręb 39 oraz działka nr 263/2, obręb 39, ul. Trasa Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu, skrzyżowanie z ul. Świętopełka. 30 000 zł Projekt obejmuje nasadzenie winobluszczy, które piąć się będą po betonowych ścianach kładki zlokalizowanej po północnej stronie Trasy Raczkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Świętopełka. Konieczne będzie przygotowanie systemu pozyskiwanie wody deszczowej do podlewania roślin i zabezpieczenie roślin przed skoszeniem tzw. żyłką. Ściany, których nie można zazielenić naturalnie zostaną pokryte ekologicznymi muralami. Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia pnączy, zagospodarowanie zieleni, bez muralu.

JM0837 Jakubskie-Mokre Miejska Pasieka Pokazowa-kontynuacja projektu. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Stefana Batorego 43/49, 87-100 Toruń. 40 000 zł Projekt zakłada kontynuację prowadzenia miejskiej pasieki pokazowej z 3 ulami, po przezimowaniu pszczół w sezonie 2022/2023. Celem jest pokazanie, że miasto to przyjazny dla nich obszar, gdzie występuje bioróżnorodność, nie ma monokultur i pestycydów jak na obszarach wiejskich. Ważne, abyśmy uświadomili sobie, że 3/4 roślin spożywanych przez człowieka potrzebuje zapylenia. Spośród wszystkich zapylaczy, tylko pszczoła miodna zachowuje wierność kwiatową i żyje w dużych koloniach, co sprawia że jest tak skuteczna. Dodatkową atrakcją będzie możliwość podglądania pracy pszczelarza w trakcie przeglądów rodzin pszczelich jak i miodobrania. Projekt zakłada zorganizowanie 4 otwartych edukacyjnych pokazów dla dzieci z opowieściami o życiu rodziny pszczelej. Pracę pszczół będzie można również obserwować w ulu pokazowym, który ma przeszkloną ściankę. Stwórzmy im teraz miejsce, które każdy będzie mógł obejrzeć, porozmawiać z pszczelarzem, poznać życie pszczół i przekonać się jak są pracowite i pożyteczne. Na listę do głosowania

Zakres: prowadzenie małej pasieki pokazowej, 3 ule, opieka pszczelarza, badanie jakości miodu, warsztaty edukacyjne.

Na wniosek autora projekt został przeniesiony z puli Ogólnomiejskiej do puli Jakubskie-Mokre i otrzymał numer: JM0837.

K0113 Kaszczorek Nowe wyposażenie na działce obok placu zabaw w Kaszczorku przy ul. Skierki. Działka nr 253/24; ul. Skierki w Toruniu. 150 000 zł Można powiedzieć, że działka przy ul. Skierki w Kaszczorku to centrum naszego osiedla. Jest na niej plac zabaw, boisko, bieżnia, tor speedrowerowy itd. Warto dbać o ten teren i wyposażać go w rzeczy potrzebne dla wszystkich mieszkańców miejsca gdzie mieszkamy. Głównym jego działaniem będzie wyposażenie terenu w: 1) Oświetlenie - proponuję montaż 8 lamp LED symetrycznie wokół toru speedrowerowego. Brak oświetlenia utrudnia korzystanie z obiektów wieczorami - szczególnie jesienią i wiosną kiedy robi się szybko ciemno. 2) Uzupełnienie nawierzchni toru speedrowerowego. Projekt obejmuje zakup nawierzchni i jej dowóz obok toru. Ułożenia podjęli się w ramach nieodpłatnej pracy wolontariackiej mieszkańcy Kaszczorka z którymi rozmawiałem (łącznie ze mną). 3) Duży, murowany grill. 4) Baner historyczny. W Kaszczorku brakuje miejsca gdzie będzie opisana historia naszego osiedla. Mogły by tam być zaprezentowane publicznie zdjęcia historyczne flisakó Na listę do głosowania

Zakres: montaż oświetlenia, uzupełnienie nawierzchni, montaż grilla i banera.

K0115 Kaszczorek Toaleta całoroczna przy placu zabaw i boisku w Kaszczorku. Działka nr 253/24 między ulicami Skierki a Gościnną. 2 000 zł Co roku obserwuję większe zainteresowanie mieszkańców Kaszczorka oraz gości obiektami przy ul. Skierki tj. placem zabaw, boiskiem, łąką, boiskiem do siatkówki plażowej, torem speedrowerowym, bieżnią. W jednym momencie na tych obiektach potrafi przebywać kilkaset osób. Niestety w poblizunie ma nigdzie publicznie dostępnej toalety. To poważna potrzeba - szczególnie dla dzieci. Mieszkańcy Kaszczorka wielokrotnie zgłaszali potrzebę funkcjonowania toalety dla osób korzystających z obiektów przy ul. Skierki. Toaleta była wpisana w kilka projektów do Budżetu Obywatelskiego. Niestety efektem jaki do tej pory mieliśmy w jednym sezonie to był Toy Toy którego po sezonie zabrano a w innych przypadkach toaleta była wykreślana z przegłosowanych przez mieszkańców projektów. Z tego powodu zgłaszam po raz kolejny - tym razem osobny projekt na stałą toaletę czynną cały rok. Toaleta ma być w systemie kontenerowym a więc tanim i szybkim w realizacji. Przeniesione - do głosowania

Zakres: ustawienie toalety typu TOY-TOY we wskazanej lokalizacji, wraz z rocznym serwisem.

K0116 Kaszczorek Wycieczki Wisłą i Drwęcą dla mieszkańców Kaszczorka w 2023 roku. Drwęca na odcinku Lubicz / Toruń - "Punkt Postojowy dla kajakarzy "Wygoda", Wisła na odcinku Silno - Toruń - Mała Nieszawka. 24 000 zł Projekt "Wycieczki Wisłą i Drwęcą dla mieszkańców Kaszczorka" polega na organizacji 4 wycieczek szlakami wodnymi jakie mamy w Kaszczorku. Wycieczki mają się odbyć łodziami drewnianymi / kajakami do: 1) Muzeum Etnograficzne w Małej Nieszawce 2) Do fortu I ul. Winna 19 3) Z Lubicza do Kaszczorka Drwęcą kajakami 4) Do Silna Na każdej z wycieczek będą przewodnicy prezentujący atrakcje oraz catering. W sumie w wycieczkach będzie uczestniczyć ponad 120 mieszkańców Kaszczorka. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja czterech wycieczek szlakami  wodnymi dla mieszkańców Kaszczorka, bez finansowania wyżywienia ze środków publicznych.

K0117 Kaszczorek Siedem imprez okolicznościowych w Kaszczorku 2023 r. Punkt postojowy dla kajakarzy "Wygoda" przy Muzeum Etnograficznym i Drwęcy. Jeśli ze względów pogodowych nie będzie to możliwe, sala w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Ciuruś w Kaszczorku ul. Wieżowa 1/5 lub innym miejscu w Kaszczorku tam gdzie będzie to możliwe. 50 000 zł Projekt polega na organizacji następujących imprez kulturowych w Kaszczorku. Wydarzenie 1 "Dzień babci i dziadka" - poczęstunek, ciasto, kawa, herbata - muzyka na żywo - kwiaty - warsztaty zdrowego żywienia Wydarzenie 2 "Walentynki" - poczęstunek, ciasto, kawa, herbata - muzyka na żywo - zabawy i konkursy z nagrodami Wydarzenie 3 "Jare Gody - etno-dyngus" impreza ma składać się minimum z: - wykładu etnograficznego - warsztatu ozdabiania pisanek - widowiska wiosennego śmigus-dyngus Wydarzenie 4 "Dzień dziecka - początek wakacji" impreza ma składać się minimum z: - "dmuchaniec" - "byk rodeo" - karaoke - malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, formy z gipsu dentystycznego, darmowa wata cukrowa, lody "Bałwanki" - zabawy i konkursy z nagrodami - turniej "kapslowy" z nagrodami - pokaz pierwszej pomocy Wydarzenie 5 Dożynki - święto plonów - tańce ludowe 1h - ludowe wieńcoplecenie ze zbóż - muzyka taneczna Wydarzenie 6 Swięto Na listę do głosowania

Zakres: organizacja 7 imprez o charakterze lokalnym, podkreślających walory etniczne Kaszczorka, bez posiłków finansowanych ze środków publicznych, bez powielania imprez, które odbywają się w skali ogólnomiejskiej, wybór miejsca realizacji na terenie Kaszczorka - do decyzji realizatora projektu.

K0118 Kaszczorek Remont i rewitalizacja obiektów na przystani kajakowej "Wygoda" w Kaszczorku. Punkt Postojowy dla Kajakarzy "Wygoda" Kaszczorek blisko Muzeum Etnograficznego tj ul. Turystycznej 130 Toruń, za "Geoportal Torunia" obręb 61, numer 527, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 80 000 zł Punkt postojowy dla kajakarzy "Wygoda" w Kaszczorku od kilku lat jest miejscem spotkań zarówno naszych gości kajakowych, jak i mieszkańców Kaszczorka. Organizowane tu są wydarzenia kulturalne, rodzinne imprezy okolicznościowe itp. W ciągu tych kilku lat istnienia, obiekty uległy znacznemu zniszczeniu i wymagają remontu i rewitalizacji. Projekt polega na: - naprawie dachu wiaty - malowaniu wszystkich elementów drewnianych (wiaty / ławek) - usunięciu popiołów z ognisk - naprawę obramowań obu ognisk - naprawę "schodów" do zejścia do pomostu. "Schody" drewniane uległy zniszczeniu i trzeba je naprawić - naprawy łagodnego zejścia do wody (slipu ziemnego) - montażu wyciągarki ręcznej z liną do kajaków / łodzi przy "slipie" - montaż siatki do gry w siatkówkę na plaży - naprawę mocowania pomostu - naprawę balustrady wieży widokowej - wymianę uszkodzonej tablicy z napisem "Rezerwat przyrody rzeka Drwęca" - wypłaszczenie i utwardzenie wjazdu i z Na listę do głosowania

Zakres: remont wiaty, naprawa schodów, montaż siatki do gry w siatkówkę, wymiana tablicy, naprawa balustrady wieży widokowej.

K0119 Kaszczorek Ciechocinek w Kaszczorku - tężnia solankowa przy ul. Gościnnej. Ul. Gościnna (działka nr 253/37) pomiędzy wybiegiem dla psów a terenem do rekreacji lub na terenie do rekreacji. 275 000 zł Ciechocinek w Kaszczorku - tężnia solankowa przy ul. Gościnnej na miejskim terenie do rekreacji, w kompleksie sportowo - zabawowym. Projektowany obiekt posłuży mieszkańcom osiedla młodszym, starszym oraz ich gościom - w profilaktyce zdrowotnej i leczeniu chorób m.in. dróg oddechowych Na listę do głosowania

Zakres: budowa tężni solankowej przy ul. Gościnnej.

K0120 Kaszczorek Grasz w zielone? Gram! "Eko szkoła" przy SP 27 - zagospodarowanie terenu. Ul. Turystyczna 19, obręb 61, działka 106. 100 000 zł "Zielona klasa" będzie naturalnym przyrodniczym otoczeniem szkoły, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Prowadzone w niej zajęcia będą miały na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z otaczającym nas środowiskiem przyrodniczym. Projekt zakłada budowę i wyposażenie zewnętrznej zielonej klasy edukacyjnej. Zielona klasa jest kontynuacją zagospodarowania terenu zieleni przy SP nr 27 w Toruniu. o aranżację miejsca do gier i zabaw na świeżym powietrzu dla dzieci starszych, od 10. roku życia. 1. Ustawienie małej architektury - ławek, stolików do gier i zabaw, ławek - huśtawek, 2. Ułożenie zielonej nawierzchni - sztuczna trwa / dywan, 3. Skrzynie do uprawy ziół i roślin, ogród wertykalny, 4. Tabliczki edukacyjne - ścieżka edukacyjna, 5. Nasadzenia poprawiające bioróżnorodność i stabilizujące skarpę. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie ekologicznej nawierzchni, nasadzenia, montaż elementów małej architektury, tablic edukacyjnych.

K0122 Kaszczorek Star Wars Festiwal Drwęcy 2023 r. Brzeg Drwęcy od granic miasta Torunia (most autostradowy) do Punktu Postojowego dla kajakarzy "Wygoda" w pobliżu Muzeum Etnograficznym Oddział w Kaszczorku, ul. Turystyczna. 42 000 zł "Star Wars Festiwal Drwęcy 2022" to kontynuacja wydarzenia jakie się odbyło w 2018, 2019, 2020 i 221 r. Program wydarzenia: - prezentacje, pokazy i konkursy o tematyce Star Wars, - spływy kajakowe, - "spływ na byle czym" z nagrodami, - turniej "gry w kapsle". Na imprezie ma być darmowy poczęstunek oraz animacje dla dzieci. Na scenie ma zagrać zespół muzyczny. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja Star Wars Festiwalu Drwęcy (spływ kajakowy, występ zespołu muzycznego, animacje dla dzieci), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.

O0824 Ogólnomiejskie Leśne Dojo - przestrzeń performance łącząca kulturę, sport i integrację społeczną. Lasek przy miasteczku akademickim (okolice ulic Gagarina, Sienkiewicza, Św. Józefa). 250 000 zł Projekt zakłada budowę otwartego, drewnianego, zadaszonego obiektu, w stylu tradycyjnego japońskiego dojo, stanowiącego przestrzeń do treningu sztuk walki, scenę performance (pokazy sztuk walki, pokazy cyrkowe i akrobatyczno-gimnastyczne, scena warsztatowa i teatralna) oraz przestrzeń integracji społecznej (warsztaty medytacyjne, psychologiczno-pedagogiczne, joga w lesie) w otoczeniu natury. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności parku leśnego Rudelka lub lasku akademickiego (zależnie od możliwości lokalizacyjnych), promocja zdrowego ruchu oraz integracja kultury japońskiej, w tym sportów walki, z potrzebami mieszkańców Torunia. Leśne dojo stanie się sceną dla różnych ciekawych wydarzeń, stworzy nowe możliwości przeprowadzenia zajęć dla szkół i klubów sportowych oraz będzie stanowiło przestrzeń treningową lub pokazową dla sportowców, kuglarzy i artystów zafascynowanych kulturą dalekiego wschodu. W ramach projektu, obok budowy dojo, planowany jest szereg działań promocyjnych, atrakcyjnych dla mieszkańców Torunia, a zwłaszcza Bydgoskiego Przedmieścia, w tym organizacja Dni Kultury Japońskiej oraz cyklu zajęć z zakresu sztuk walki i warsztatów medytacyjnych. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie drewnianego obiektu służącego do treningu sztuk walki, lokalizacja w lasku przy miasteczku akademickim - okolica ulic Św. Józefa, Gagarina, Sienkiewicza.

O0826 Ogólnomiejskie Pomoc kotom bezdomnym. Teren Gminy Miasta Toruń. 25 000 zł Przedmiotem projektu jest zakup karmy mokrej oraz suchej dla kotów wolno żyjących zamieszkujących obszar Miasta Torunia oraz 15 budek drewnianych dla tychże kotów. Po zakupie karma zostanie rozdysponowana pomiędzy karmicieli, którzy będą dokarmiali koty pozostające pod ich opieką. W Toruniu znaczna część populacji kotów jest stale dokarmiana przez karmicieli społecznych. Jest to kilkadziesiąt osób, które codziennie dokarmiają koty znajdujące się pod ich opieką. Ilość kotów przypadających na jednego karmiciela jest różna i waha się od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt opieka nad wolno żyjącymi zwierzętami należy do zadań własnych Gminy. W art. 11a. ust. 2. pkt. 2) Ustawa precyzuje, że obowiązkiem Gminy jest m.in. "opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie". Realizacja każdego celu wymaga jednak odpowiednich funduszy, zaś środki przeznaczone w budżecie na dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Torunia są naprawdę znikome. Na listę do głosowania

Zakres: zakup karmy w puszkach dla kotów bezdomnych.

O0831 Ogólnomiejskie Rewitalizacja Parku Bielawskiego (za Leroy Merlin). Między ul. Szosa Lubicka, ul. Olsztyńska obok Leroy Merlin, Bella Sp. z o.o.. 1 000 000 zł Park Bielawski stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni społecznych w tej części miasta a jego Rewitalizacja przywróciłaby parkowi funkcje rekreacyjne i społeczne. Remont Parku ma polegać na m.in.: - wymianie zniszczonych nawierzchni alejek (najlepiej kostka), wytyczeniu nowych alejek, montażu ławek, montażu koszy, zamontowaniu oświetlenia, - zagospodarowaniu zielenią: posadzeniu drzew i krzewów, uzupełnieniu trawników. Inspiracją Parku Bielawskiego jest Park Sosnowy przy ul Wojska Polskiego w Ciechocinku- park ma główne i poboczne aleje, które są wykostkowane i podzielone na część dla pieszych oraz cześć dla rowerzystów, jadących hulajnogami, rolkami (kostka o równej powierzchni). W Parku mogłaby powstać aleja główna i rozchodzące się od niej aleje poboczne. Aleja główna byłaby średnicą dla alei owalnej umiejscowionej w środku parku, pozwalającej na spacery czy będącej trasą dla biegaczy mogących biegać po okręgu- nawiązanie do Mikołaja Kopernika, który „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”. W chwili obecnej brakuje zielonego miejsca rekreacyjnego w tej części miasta. Park Bielawski ma dodatkowo wartość historyczną oraz potencjał na rozwój (np dobudowa placu zabaw). Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni, montaż ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnienie trawników, zakres projektu zostanie dostosowany do wymogów konserwatorskich.

O0851 Ogólnomiejskie UKS - Uliczny Klub Sportowy. Infrastruktura sportowa w Toruniu. Wszystkie Orliki w Toruniu.. 80 000 zł UKS - Uliczny Klub Sportowy to nowo w Toruniu idea bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacji czasu wolnego, dla dzieci i młodzieży, które odbywają się po lekcjach, w oparciu o miejską bazę sportowo-rekreacyjną (głównie przyszkolne boiska oraz boiska typu Orlik). Zajęcia prowadzą "Trenerzy Osiedlowi", posiadający ku temu odpowiednie kwalifikacje i licencje. To taki profesjonalny trener za darmo na ogólnodostępnych obiektach sportowych dla każdego chętnego do aktywnego uczestnictwa. Uczestnicy zajęć mogą nie tylko zagrać w zespołowe gry jak futsal czy piłka nożna, ale również poznać zabawy i gry podwórkowe, jak: "kapsle" oraz zapoznać z nowo poznanymi grami jak Ultimate Frisbee czy Corn Hole. Trenerzy zorganizują we współpracy ze środowiskiem lokalnym osiedlowe turnieje, festyny i rozgrywki. Wybiorą się z młodymi ludźmi na wycieczki rowerowe, spacery edukacyjne, na miejskie kąpieliska. Przeniesione - do głosowania

Zakres: organizacja działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw.

O0854 Ogólnomiejskie Klub Seniora+. Na terenie Staromiejskiego. 80 000 zł Klub Seniora + jest to kompleksowa odpowiedź na zapotrzebowanie w obszarze animacji społecznej z zakresu wspierania osób starszych 60+. Klub seniora to kompleksowy projekt, który zakłada stworzenie aktywizacji seniorów, która potrwa przez rok czasu w centrum Torunia. Projekt przeznaczony jest dla 50 os. W ramach projektu wykonane zostaną: - Zajęcia sportowe/rekreacyjne - 200 godz. - Wyjścia kulturalne (teatr) - 10 wyjść - Warsztaty wg. zainteresowań uczestników 60 godzin - Wynajem sali na zajęcia = 260 godzin - Bal Seniora dla min. 50 os. - Wyjście na koncerty do CKK Jordanki - 3 wyjścia Projekt jest darmowy dla seniorów w wieku 60 lat i więcej, niezależnie od dzielnicy zamieszkania. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla seniorów, bez wyżywienia finansowanego ze środków publicznych.

Wskazanie w treści wniosku miejsca realizacji oraz realizatora projektu (podmiot prowadzący działalność gospodarczą i jego siedziba) jest nieuprawnione - dane te zostały zasłoniete. Wnioski do budżetu obywatelskiego muszą dotyczyć pomysłu na działanie, a nie wskazywać wykonawców tych działań - wprowadza to w błąd uczestników procesu. Wykonawcy są wybierani doiero po zakończeniu głosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

O0857 Ogólnomiejskie Integracyjny plac zabaw i park pod olchami. Ul. Poznańska 49, Podgórz, działki nr 614, 623, 624, 625, 626, obręb 70. Wymienione działki mieszczą się pomiędzy ulicami: Prüffnerów i Iwanowskiej. 150 000 zł U zbiegu ul. Iwanowskiej i Prüffnerów w Toruniu na Podgórzu na obszarze pokrytym pięknym, wysokim drzewostanem powstanie nowoczesny integracyjny plac zabaw park oraz zostaną tu wykonane prace mające na celu przywrócenie terenowi należnych mu funkcji rekreacyjnych i społecznych; powstaną alejki z kostki brukowej, ławki, staną kosze na śmieci, stojaki dla rowerów. Od strony ul. Prüffnerów, między ciekiem wodnym, a boiskiem wielofunkcyjnym powstanie nowoczesny plac zabaw dla dzieci: zostaną zamontowane typowe, standaryzowane urządzenia zabawowe wielofunkcyjne, sprawnościowe i integracyjne; całość zostanie ogrodzona. Ścieżki placu zabaw i parku zostaną funkcjonalnie połączone z ul. Prüffnerów i Iwanowskiej. Ubogacenie Podgórza o taki teren rekreacyjno-wypoczynkowy będzie wspaniałą ofertą dla spędzania wolnego czasu nie tylko przez dzieci i młodzież Podgórza. Projekt zakłada, że park będzie służył wielu grupom, nie tylko ze społeczności lokalne Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie alejek wodoprzepuszczalnych, montaż ławek, kosze na śmieci, stojaki na rowery, bez placu zabaw.

O0858 Ogólnomiejskie AED w szkole. Miejskie jednostki oświatowe. 300 000 zł Celem projektu jest zakup 1 szt. defibrylatora AED na daną lokalizację, łącznie: 27 sztuk (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19, ul. Dziewulskiego 41, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Krasińskiego 45/47, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Krynicka 8, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Gagarina 36, 87-100 Toruń; Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Bażyńskich 30/36, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Włocławska 237/239, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Rzepakowa 7/9, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Bolta 14, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, 87-100 Toruń; Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Bema 66, 87-100 Toruń.) Montaż w specjalnej kapsule, oznakowanie i szkolenie dla kadry dydaktycznej, administracyjnej placówki oświatowej oraz jej uczniów w zakresie jego zastosowania. Defibrylator AED - urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa możliwość defibrylacji oraz pomaga przy resuscytacji podając tempo ucisków klatki piersiowej, zlokalizowany będzie w części zewnętrznej budynku szkoły z całodobowym dostępem do urządzenia. Defibrylator będzie wyposażony w baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element. Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej. Montaż urządzenia w specjalnej zewnętrznej kapsule. Na listę do głosowania

Zakres: zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED, szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz dla uczniów, zakres rzeczowy projektu ograniczony do limitu środków.

O0859 Ogólnomiejskie Ekologia. Rewitalizacja stawu Kacze Doły, jako elementu przyszłego Parku Bielany. Staw Kacze Doły mieści się w miejskim lesie, pomiędzy osiedlem Brzezina, a Lotniskiem Aeroklubu Pomorskiego. Jest to teren miasta.. 360 000 zł Na Bielanach istnieje niesamowicie urokliwy, ale zapomniany zakątek - Kacze Doły. Kiedyś był to staw w którym okoliczna dzieciarnia się kąpała. Po spuszczeniu ścieków z CPWI w latach 60 ubiegłego wieku,pozostało nam szambo. Jednak NATURA jest silniejsza od głupoty i w dużej mierze własnymi siłami dokonała samooczyszczenia, ale teraz prosi nas o pomoc. Nasz wniosek obejmuje BAGROWANIE (doczyszczenie) dawnego stawu Kacze Doły, które podobno musi odbyć się pod nadzorem saperskim. Jest to pierwszy etap ratowania Kaczych Dołów. Zgodnie z miejskim planem rewitalizacji, czas jest na zagospodarowanie tego wspaniałego obszaru i przywrócenie go dla nas - mieszkańców Torunia. Młodzi rowerzyści nie czekając na wsparcie miasta, sami już zbudowali tor "crossingowy" który nazwali "Kanada". Długość ok. 600m z sześcioma starannie wyprofilowanymi hopkami, mostkiem, przejazdem przez strumyk (rzekę). Ważne by przy pracach nad oczyszczaniem stawu nie zniszczyć tych ni Na listę do głosowania

Zakres: bagrowanie stawu z nadzorem saperskim.

O0860 Ogólnomiejskie Koszykówka dla wszystkich! Rewitalizacja betonowych boisk na Bielanach. Boiska położone przy ul. Olszewskiego, nr działki ewidencyjnej 151/2 obręb 1, KW TO1T/00013795/3. 450 000 zł Dyscyplina koszykówki 3x3 od Igrzysk w Tokio jest dyscypliną olimpijską a jej popularność ciągle rośnie. W Toruniu mamy wielkie tradycje zarówno w koszykówce kobiet i mężczyzn. Uniwersytet od lat propaguje zdrowy styl życia oraz kultywuje ideę integracji przez sport. Poprzez udostępnienie infrastruktury boiska, Uczelnia chcałaby rozszerzyć powyższe działania na środowiska lokalne. Projekt polega na przywróceniu użyteczności boisk do koszykówki na terenie kampusu. W ramach zadania zostaną wykonane dwa pełnowymiarowe pola do gry o wymiarach 15x28 metrów o nawierzchni poliuretanowej. Teren inwestycji zostanie uzupełniony o ławeczki do odpoczynku, pojemniki na odpady i chodnik. Boiska do koszykówki będą ogólnodostępne społeczności akademickiej oraz wszystkich mieszkańców Torunia, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Zrealizowanie projektu umożliwi codzienną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, ich wspólne granie w zespole, budowanie więzi społe Na listę do głosowania

Zakres: remont betonowych boisk do koszykówki przy ul. Olszewskiego.

O0861 Ogólnomiejskie Budowa pomnika Mariana Rose przed toruńską MotoAreną. Toruń, ul. Pera Jonssona 7 przed wejściem na trybunę główną; działka 53/4 należy do Gminy Miasta Toruń. 350 000 zł Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla toruńskiego sportu żużlowego. KS Apator Toruń obchodzi bowiem 60-lecie startów pod historyczną nazwą w ligowej rywalizacji. Na przestrzeni lat z toruńskim klubem było związanych wielu zawodników, którzy godnie reprezentowali Toruń w Polsce i za granica. Jednak Marian Rose zapisał się w sposób szczególny w historii klubu. Pełna biografia zawodonika znajduje się pod adresem internetowym: http://www.speedway.hg.pl/zawodnicy/Biografie_zawodnikow/ROSE_Marian/ROSE_Marian.htm Okrągła rocznica jest doskonałą okazją dla upamiętnienia Wielkiego Sportowca, a zarazem będzie dopełnieniem obrazu toruńskiej MotoAreny im. Mariana Rose. Okrągła 60-ta rocznica startów pod historyczną nazwą jest doskonałym czasem upamiętnienia Wielkiego Sportowca. Dodatkowo pomnik stanie się dopełnieniem obrazu toruńskiej MotoAreny, co dla wielu mieszkańców Torunia będzie powodem do dumy, a dla kibiców przyjezdnych dodatkową atrakcją tur Na listę do głosowania

Zakres: budowa pomnika Mariana Rosego przed Motoareną.

UWAGA!
Ewentualna realizacja po wyborze projektu jedynie pod warunkiem przyjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Torunia.

O0862 Ogólnomiejskie Plenerowe biblioteczki - utworzenie 13 puntów otwartej wymiany książek dla mieszkańców Torunia. 13 okręgów, po 1 biblioteczce na każdy okręg. Lokalizacja: parki miejskie i skwery, otwarte strefy sportu i rekreacji - pobytu mieszkańców w plenerze. 100 000 zł W ramach projektu powstanie 13 plenerowych biblioteczek (jedna w każdym okręgu) wkomponowanych w przestrzeń miejską (parki i skwerki, otwarte strefy rekreacji, sportu i relaksu mieszkańców w bliskim sąsiedztwie ławek, leżaków i hamaków), gdzie mieszkańcy będą mogli zostawiać swoje przeczytane książki i gazety, z których już nie korzystają i dokonać otwartej, niekomercyjnej wymiany na inne "czytadła", znajdujące się w biblioteczce lub skorzystać z lektury w plenerze na miejscu. Biblioteczki stworzą lokalni artyści (13 osobnych, autorskich projektów) z ekologicznych / naturalnych materiałów (np. drewna) w sposób umożliwiający korzystanie z ich zasobów dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami (dostosowana wysokość, łatwe otwieranie) oraz tak, by chronić ich zawartość przed czynnikami atmosferycznymi tj. wiatr czy deszcz. Projekty biblioteczek i ich lokalizacja będą uwzględniać sąsiadujące otoczenie tak, by formą/materiałem/wielkością ko Na listę do głosowania

Zakres: urządzenie plenerowych biblioteczek - po jednej w każdym z 13 okręgów Torunia, zakres projektu zostanie ograniczony do limitu  dostępnych środków, szczegółowa lokalizacja punktów zostanie ustalona na etapie realizacji projektu.

O0863 Ogólnomiejskie Zło sztuką zwyciężaj - artystyczne ilustracje zamiast reklamy. Wyznaczone przez Gminę Miasta Toruń miejsca na wielkoformatowe plakaty w przestrzeni publicznej Torunia. Mural zgodnie z opisem wybrany po wyłonieniu zwycięskiej ilustracji. 250 000 zł Lokalni graficy stworzą wraz ze scenarzystami bajek i treści dla dzieci 12 ilustracji o przyjaznej, bajkowo-rysunkowej stylistyce, które zostaną następnie umieszczone jako plakaty na przystankach miejskich, bilbordach, słupach ogłoszeniowych oraz na innych nośnikach komercyjnych reklam. Na każdej pracy będzie znajdował się kod QR/adres www kierujący do pożytecznej historii, dzięki której opiekun zyska praktyczne narzędzie do opowieści i wspólnej analizy z dzieckiem intrygującej ilustracji napotkanej na ulicy. Stylistyka i tematyka prac będą przekazywać uniwersalne prawdy moralne, a celami nadrzędnymi będzie: rozbawiać, wzruszać i przede wszystkim skłonić do refleksji przechodniów. Podsumowaniem będzie konkurs na wybór ulubionej ilustracji przez mieszkańców i jej przeniesie w formie muralu na ścianę budynku (lokalizacja określona po zakończeniu konkursu, by rysunek i otoczenie w przestrzeni miejskiej były dopasowane). Projekt ma na celu pozwolić o Na listę do głosowania

Zakres: przygotowanie przez toruńskich artystów cyklu 12 prac plastycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, ekspozycja w przestrzeni publicznej, wykonanie muralu z wykorzystaniem jednej z prac powstałych w ramach projektu.

O0864 Ogólnomiejskie Budki dla jerzków dla szkół w Toruniu za odpady PET. Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz przedszkola publiczne i prywatne w Toruniu. 70 000 zł Projekt polega na zakupie 160 budek lęgowych dla jerzyków: 80 drewnianych i 80 trocinobetonowych i zamontowaniu ich na budynkach szkół lub przedszkoli w Toruniu pod nadzorem ornitologa. Warunkiem udziału w programie jest dostarczenie przez szkołę / przedszkole zgniecionych i niezabrudzonych butelek PET minimum 8 kg (min. 200 szt.) lub przygotowanie plakatu w formacie A2 w dowolnej technice na temat: "Toruń chroni jerzyki". Projekt łączy w sobie dbałość o środowisko naturalne poprzez zwiększenie liczby miejsc do gniazdowania jerzyków, które są naturalnym wrogiem owadów latających, w tym komarów, much i meszek, promowanie ich ochrony i wspiera ponowne wykorzystanie opadów plastikowych poprzez obieg zamknięty. Na listę do głosowania

Zakres: zakup budek lęgowych dla jerzyków i przekazanie ich w zamian za dostarczone butelki PET, szczegółowy zakres projektu, w tym ilość budek, zostanie dostosowany do limitu dostępnych środków i możliwości realizacyjnych.

O0865 Ogólnomiejskie Zielony przystanek - uporządkowanie zieleni, stworzenie miejsc rekreacyjnych przy Forcie IV. Ul. Chrobrego 86, Toruń, działki 109/10, 123/4. 50 000 zł Projekt ma polegać na uporządkowaniu terenu po lewej stronie Fortu IV z wyeksponowaniem schronu baterii dołączonej. Obok fortu przebiega ścieżka rowerowa, chcę aby wśród kwietnej łąki, pełnej motyli i pszczółek stworzyć miejsce do odpoczynku w cieniu drzew, z ławkami i stołami. Załoga Fortu, jest bardzo przychylna zadaniu i chętna do wspólnej pracy i organizowania licznych wydarzeń, dzięki czemu niewielkim kosztem możemy stworzyć przyjazne miejsce! Zadanie ma uczytelnienić i przygotować do użytkowania lewy stok bojowy Fortu IV od strony koszar. Obszar do uporządkowania to 50m x 250m czyli około 10500 m kw. Teren ten to istna enklawa zieleni, w przemysłowej części miasta, obok której prowadzi ścieżka rowerowa. Chcemy otworzyć tą przestrzeń dla mieszkańców, stworzyć miłe miejsce odpoczynku na "Glacji", która może być przyjaznym miejscem z kwietną łąką pełną motyli. Projekt ma polegać na: - uporządkowanie traw i posuszu traw, śmieci i Na listę do głosowania

Zakres: uporządkowanie terenu, usunięcie śmieci, ustawienie ławek i śmietników, nasadzenia zieleni.

O0867 Ogólnomiejskie Wielki festyn rodzinno-parafialny "Niech nasza droga będzie wspólna". Ul. Rydygiera 21. 25 000 zł Organizacja festynu rodzinnego na Rubinkowie |I dla mieszkańców Torunia. Instytucja rodziny i małżeństwa staje się przedmiotem troski i promocji przez wiele podmiotów, bo instytucja małżeństwa i rodziny jest fundamentalna jednostką, która buduje grupy i całe społeczności. Celem rodzinnego festynu jest integracja lokalnej społeczności po pandemicznym czasie obostrzeń, promocja aktywności na świeżym powietrzu, przeciwdziałanie fobiom społecznym, a także wsparcie parafialnego ośrodka integracji dzieci i młodzieży. Przewidywane atrakcje to: wozy strażackie, pojazdy i sprzęt wojskowy, radiowozy policyjne, bezpieczne miasteczko, znakowanie rowerów, dmuchańce i atrakcje dla dzieci, wata cukrowa, konkurencje i konkursy rodzinne Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu rodzinnego (pokazy sprzętu Straży Pożarnej i Policji, atrakcje dla dzieci, konkursy, animacje).

O0868 Ogólnomiejskie Rozbudowa kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Ul. Przybyszewskiego 3. 500 000 zł W ostatnich latach do schroniska przyjmowanych jest coraz więcej kotów, ostatniego roku przebywało ich nawet więcej niż psów. Schronisko dysponuje 100 miejscami, a potrzebne jest ich około 300. Takie przepełnienie ma znaczny wpływ na wzrost zakażeń, co niestety przekłada się na większą śmiertelność. schronisko wspiera się domami tymczasowymi, jednak w szczycie sezonu pod opieka jest ponad setka samych tylko kociąt i nie wszystkie znajdują miejsca w domach wolontariuszy. Chcemy wyremontować dwa pietra budynku, jedno przeznaczymy na kwarantannę dla przyjmowanych kotów, drugie dla maluchów i kotów po zabiegach operacyjnych. Na listę do głosowania

Zakres: remont ścian w części budynkow, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont łazienek.

O0869 Ogólnomiejskie Przestrzenny napis zawierający słowo "Toruń". Lokalizacja zostanie ustalona w ramach realizacji zadania. 115 000 zł Napisy wielkoformatowe w wielu miastach stały się symbolami , a miejsca w których zostały ustawione stały się obowiązkowym punktem na tarasie zwiedzania . Najbardziej znane są te z Amsterdamu, Porto, Kuala Lumpr czy Budapesztu. również w polskich miastach możemy znaleźć ciekawe projekty jak w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu czy Szczecinie. Pojawienie się takiego napisu na mapie Torunia byłoby ciekawą atrakcją nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców, a stając się tłem fotografii wrzucanych w media społecznościowe doskonała promocją naszego miasta i świetnym PR-em. Forma, kształt, materiały i miejsce powinny zostać poprzedzone konsultacjami. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie napisu wielkoformatowego promującego miasto Toruń, lokalizacja zostanie ustalona w ramach realizacji zadania.

O0870 Ogólnomiejskie Lunatycy otaczają mnie - nowa infrastruktura na toruńskim punkcie widokowym. Ul. Majdany. 80 000 zł Projekt polega na wykonaniu szeregu prac zwiększających atrakcyjność punktu widokowego skierowanego na Panoramę Starego Miasta w Toruniu zlokalizowanego na końcu ulicy Majdany: zakup i montaż 2 betonowych lunet astronomiczno-widokowych (w tym jednej z podnóżkiem dla dzieci oraz jednej dającej możliwość korzystania osobom z niepełnosprawnością ruchową), wymiana treści starych, wyblakłych tablic informacyjnych na nowe oraz dodanie tablicy poświęconej rezerwatowi przyrodniczemu Kępa Bazarowa, wykonanie darmowej aplikacji - przewodnika do geolokalizowania zabytków poprzez obiektyw telefonu i uzyskiwania podstawowych informacji o zabytkach (np. wgrane informacje opowiadane przez lektora, ciekawostki, zdjęcia). Na listę do głosowania

Zakres: montaż dwóch lunet widokowo-astronomicznych na tarasie widokowym przy ul. Majdany, konserwacja i wzmocnienie konstrukcji tarasu, wymiana tablicy informacyjnej, zmiana zakresu: bez aplikacji.

O0871 Ogólnomiejskie Pompuj i hulaj ile wlezie! Utworzenie dużego kompleksu rekreacyjnego na lewobrzeżu. Teren pomiędzy ul. Andersa, Poznańską, trasa S-10 i Popiołowa Drogą, jedna z działek nr 1/79, 1/81, 1/80, obręb 75. 1 520 000 zł Projekt polega na utworzeniu otwartego, ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego dla rowerów, hulajnóg, rolek / wrotek i deskorolek zbudowanego z 2 sąsiadujących ze sobą torów pumptrackowych w formie zamkniętych pętli zbudowanych z podłoża asfaltowego: mniejszego MINI PUMP dla najmłodszych użytkowników rowerków biegowych, 3-kołowych hulajnóg oraz większego FLOW PUMP dedykowanego starszym dzieciom, młodzieży i dorosłym. Na skatepark natomiast będzie się składał system ramp, schodków i innych przeszkód także z wydzieloną częścią dla początkujących. Dopełnieniem strefy aktywności będzie zbudowane na otwartej przestrzeni profesjonalne rolkowisko z wyodrębnioną "oślą łączką". W ramach strefy rekreacyjnej planuje się stworzyć infrastrukturę towarzyszącą : a) specjalistyczną: np. drewniane kładki/pochylnie dla rowerów, mini rock - garden b) klasyczną, m.in. ławki i kosze na śmieci oraz stanowisko z narzędziami do naprawy sprzętu. Na listę do głosowania

Zakres: budowa pumptrucku i toru rolkowego we wskazanej lokalizacji, zakres będzie dostosowany do ustaleń wynikających z przeprowadzonych w 2021 r. konsultacji społecznych, a także ograniczeń związanych z sąsiedztwem lini wysokiego napięcia.

O0875 Ogólnomiejskie Street tatoo - uliczna galeria tatuaży torunian. Teren GMT, dokładne lokalizacje zostaną ustalone po wyborze tatuaży przeznaczonych do ekspozycji. 50 000 zł Projekt przewiduje wykonanie 20 wybranych w konkursie tatuaży mieszkańców Torunia w formie prac artystycznych "wrzutek" w formacie max. 2 m x 2m (4 m kw.) w przestrzeni miejskiej Torunia oraz utworzenie dedykowanej strony www z mapą tatuażowego szlaku. W ramach tego prospołecznego projektu mieszkańcy Torunia będą mogli nadesłać zdjęcia swoich wybranych dziar wraz z ich historią - genezą powstania, znaczeniem dla wytatuowanej osoby. Najciekawsze pod względem artystycznym i narracji historie zostaną przeniesione przez artystów na ściany budynków miasta (zmiana: eksponowane w przestrzeni miejskiej w formie plakatów). Dzięki dołączeniu do prac kodów QR osoba oglądająca dane dzieło będzie mogła po jego zeskanowaniu poznać inspiracje, znaczenie i przeczytać osobistą indywidualną opowieść mieszkańca zaczerpniętą bezpośrednio z jego życia i ciała. Anonimowe historie będą tworzyć miejską galerię, dzięki której oglądający będzie mógł odbyć emocjonalną podróż po przeżyciach, przygodach, osobistych Na listę do głosowania

Zakres: wystawa tatuaży w przestzeni miejskiej, przygotowanie strony internetowej zawierającej wybrane w konkursie projekty tatuaży wraz z opisami.

O0877 Ogólnomiejskie Tor przeszkód typu runmageddon / ninja warrior. Ul. Hubego 15/15. 130 000 zł Pierwsza w Toruniu w pełni darmowa konstrukcja z przeszkodami, podobna do tych występujących w biegach przeszkodowych OCR, np. w Runmagedddonie. Klatka multiring zawierająca m.in. małpi gaj", ruchome drążki oraz linę do wpinania umożliwi zabawę dla całej rodziny, a także profesjonalne przygotowanie się do zawodów ninja lub biegów przeszkodowych. Na listę do głosowania

Zakres: montaż konstrukcji z przeszkodami (ruchome drążki, liny do wpinania).

O0879 Ogólnomiejskie Poprawa bezpieczeństwa i remont jezdni oraz chodników wzdłuż ulicy Moniuszki 34-40, 42-46, 43-45, 47-49, 51-53. Ul. Moniuszki pomiędzy budynkami 34-40, 42-46, 43-45, 47-49, 51-53. 700 000 zł Wniosek dotyczy usunięcia starej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz płyt chodnikowych oraz wykonania nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników z kostki Polbruk oraz krawężników. Wykonanie ww. prac znacząco poprawiłoby estetykę terenu, a przede wszystkim bezpieczeństwo pomiędzy budynkami na ul. Moniuszki 34-40, 42-46, 43-45, 47-49 51-53. Projekt powstał w wyniku połączenia dwóch projektów: O0879 oraz O0887. Na listę do głosowania

Zakres: zdjęcie starej nawierzchni chodników, frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nakładki, wykonanie nowych chodników z kostki betonowej, wykonanie obrzeży chodnikowych. Projekt powstał w wyniku połączenia dwóch projektów: O0879 oraz O0887.

O0881 Ogólnomiejskie Przywróćmy dawny blask schodom w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Obręb 12, działka 127, na terenie Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. 450 000 zł Każdy a nas dobrze zna schody w Parku Miejskim przy pomniku Żołnierzy Wojsk Balonowych. Jest to jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Toruniu. Rozpościera się z niego piękny widok na błonia nadwiślańskie. Jest to także główny trakt do bardzo lubianego przez Torunian i Torunianki obszaru rekreacyjnego nad Martówką. Niestety schody od lat popadają w coraz głębsze zaniedbanie, estetyka tego miejsca pozostawia coraz więcej do życzenia. O tym, że mieszkańcy Torunia nie chcą już oglądać obskurnych, zniszczonych schodów, świadczy wielkie zainteresowanie, jakie wzbudziło ich amatorskie pomalowanie na wiele kolorów przez studentów i późniejszy sprzeciw wobec przywrócenia ich do stanu poprzedzającego. W ramach projektu chcemy wreszcie przywrócić schodom ich dawny blask, aby mogły cieszyć oko i być chlubą Torunia. Duże koszty związane przebudową schodów są powodem , dla którego w projektach rewitalizacji Parku schody się nie znalazły. Rosnące z każdym miesiącem ceny materiałów budowlanych nie ułatwiają sprawy. Teraz jednak los schodów może się odwrócić. Już wkrótce możemy mieć szansę cieszyć się pięknymi zadbanymi schodami parkowymi, skąpanymi w bujnej zieleni toruńskiego Parku. Na listę do głosowania

Zakres: renowacja schodów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.

O0883 Ogólnomiejskie Przebudowa ul. Żelaznej wraz z wykonaniem chodników, miejsc parkingowych oraz oświetlenia ulicznego. Cały odcinek ul. Żelaznej , działka 578/4, obręb 3. 1 100 000 zł Przebudowa ul. Żelaznej na całej długości z wykonaniem chodników i miejsc parkingowych Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy i nawierzchni jezdni, chodnika oraz oświetlenia, na odcinku 170 m.

O0885 Ogólnomiejskie Toruński Społecznościowy Portal Komunikacyjny - platforma dialogu. Nie dotyczy. 100 000 zł Stwórzmy wspólnie Toruńską Społeczną Platformę Dialogu - platformę komunikacyjną! Toruń to Twoje miasto - Ty też możesz decydować o jego rozwoju! Platforma ułatwi aktywizację lokalnej społeczności, zlokalizuje wszystkie istotne informacje dla społeczności lokalnej w jednym miejscu, tj. aktualności, organizacje działające na danym terenie, problemy i wnioski mieszkańców, NGO, lokalnych przedsiębiorców, będzie narzędziem pracy dla Rad Okręgów w ramach danego okręgu oraz umożliwi wspólne działania Rad (np. podczas konsultacji dot. spraw wykraczających poza dany okręg), zapewni możliwość łatwego uczestnictwa zainteresowanym w procesach realizowanych za pośrednictwem platformy (konsultacje, wnioski do Budżetu Obywatelskiego, zgłaszanie problemów do rozwiązania, wniosków, organizacja festynów, działalność charytatywna, możliwość wspólnego działania nawet w okolicznościach kryzysowych, w tym podczas np. pandemii, stanów zagrożenia itp. Na listę do głosowania

Zakres (zmiana): wdrożenie nowoczesnej platformy internetowej do prowadzenia konsultacji społecznych przez Urząd Miasta Torunia.

O0888 Ogólnomiejskie Majsterkownia - sezon II. Ul. Podgórna 14 oraz punkt Centrum aktywności Lokalnej "Willa z pasją" ul. Grunwaldzka 38. 50 000 zł "Majsterkownia" przy ul. Podgórnej cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Korzystają z niej mieszkańcy indywidualni, ale także odwiedzają przedszkolaki i uczniowie. Chcemy zaszczepić idee prac ręcznych wśród jak największej liczby mieszkańców Torunia. Doposażając Majsterkownię o frezarkę górno-wrzecionową, tokarkę do metalu, system odciągu trocin i wentylacji pomieszczenia, szlifierkę do ostrzenia, 3 stoły warsztatowe oraz zestawy ścisków stolarskich umożliwimy wykonywanie większej liczbie osób bardziej skomplikowanych prac. Dodatkowo planując warsztaty nauczymy mieszkańców obsługi i wykorzystywania poszczególnych urządzeń, zdobędą oni umiejętności do wykonywania podstawowych prac w drewnie i metalu. Na listę do głosowania

Zakres: dalsze prowadzenie i doposażenie "Majsterkowni" w sprzęt techniczny, cykl warsztatów technicznych dla mieszkańców.

O0889 Ogólnomiejskie Plac zabaw. Park Na skarpie, przy szczycie bloku Sydowa 6. 100 000 zł Rewitalizacja placu zabaw w Parku Na Skarpie przy szczycie bloku Sydowa 6. Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych.

O0890 Ogólnomiejskie Tablice informacyjne o dzikich zwierzętach w mieście. Park Tysiąclecia, Park Glazja, Staw przy Kaszowniku, stawy Mokrzańskie, mostki na Baszce (Młyny, Batorego, Chrobrego, Sucharskiego, Wojska Polskiego), Park na Jarze, Rubinkowo wzdłuż strugi, Na Skarpie - teren przy lesie, Chełmińskie. 15 000 zł Zmieńmy nawyki - postawmy na edukację. W miejscach dokarmiania dzikich zwierząt, głównie ptaków, postawmy tablice informacyjne, edukacyjne o podstawowych i bezpiecznych zasadach współżycia z tymi zwierzętami, zwyczajach zwierząt i o sposobach ich dożywiania. Raz na zawsze skończmy ze szkodliwym dokarmianiem paków chlebem. Musimy uświadomić starsze osoby, że sposób w jaki do tej pory karmiły ptaki, wyrządza im krzywdę. Dzieci musimy nauczyć, że to co jest dobre dla ludzi niekoniecznie jest dobre dla zwierząt. Dodatkowym atutem będzie zmniejszenie zanieczyszczeń trawników, stawów resztkami psującego się jedzenia oraz zmniejszenie populacji gryzoni żywiących się resztkami. Na listę do głosowania

Zakres: montaż tablic informacyjnych dotyczących zagrożeń wynikających z dokarmiania dzikich zwierząt, zakres projektu, w tym ilość tablic informacyjnych, zostanie dostosowany do limitu dostępnych środków i możliwości realizacyjnych.

O0891 Ogólnomiejskie Toruńskie Pikniki Słodziaków - Integracja i wsparcie rodzin dzieci z cukrzycą. Barbarka lub inny teren miejski. 25 000 zł Cukrzyca typu 1. jest to choroba nieprzewidywalna, o nieustalonej przyczynie. W Polsce około 300 tysięcy osób ma cukrzycę typu 1. W ciągu 5 lat wzrost zachorowań wśród dzieci i młodzieży do 18-tego roku życia wyniósł blisko 50%. Pikniki takie mają ułatwić młodym cukrzykom życie w nowej, trudnej rzeczywistości, podpowiadać sprawdzone na co dzień działania, a także wspierać ich oraz rodziców praktyczną wiedzą w najtrudniejszym momencie, tuż po zachorowaniu. Chodzi przede wszystkim o przybliżenie dzieci do siebie, żeby nie uważały, że są same z tą chorobą. Rodzice mogą się podczas pikniku dowiedzieć jeszcze czegoś na temat tej choroby, wymienić się doświadczeniami. Podczas pikników będą m.in. dmuchańce, stanowisko do popcornu, zwierzęta terapeutyczne, animacje, porady lekarskie i psychologiczne. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja pikniku dla mieszkańców (porady lekarskie, psychologiczne, atrakcje dla dzieci, animacje, konkursy), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych, bez zwierząt terapeutycznych.

O0892 Ogólnomiejskie Przyjazne i Zielone Lewobrzeże. Wydma Rudacka - ekologiczne miejsce relaksu. Obszar między ulicami Strzałową, Podgórską, Starą Droga i osiedlem Sosnowy Las. 1 200 000 zł Chcemy stworzyć Przestrzeń Relaksu i Rekreacji na "Wydmie Rudackiej" (między ulicami Okólna, Strzałowa i Podgórska), nienaruszając jej unikalnego, dzikiego charakteru. Chcemy aby Lewobrzeże rozwijało się, zapewniając mieszkańcom naturalne, zielone miejsca dla pikników rodzinnych, spacerów z psem i odkrywania przez dzieci przyrody. Co zrobimy? Gruntownie uprzątniemy cały teren ze wszystkich odpadów (też bardzo dużych), zamontujemy kilka ławek, drewnianych leżaków i hamaków w malowniczych punktach, stworzymy leśny, ekologiczny plac zabaw i miejsce piknikowe, "żłobek na choinki" gdzie będzie można wsadzać drzewka po Bożym Narodzeniu i naturalny tor do zjeżdżania na sankach; utwardzimy naturalnym tworzywem jedną ścieżkę od starej Drogi dla wózków, zamontujemy stojaki na rowery, tablice edukacyjne o lokalnej przyrodzie i kosze na śmieci przy strzałowej, Okólnej i Starej Drodze, nasadzimy lokalne gatunki roślin typowe dla środowisk wydmowych aby chronić wydmę i zwiększyć bioróżnorodność, stworzymy naturalne wejścia na istniejące ścieżki. Cała infrastruktura będzie miała ekologiczny naturalny design. Na listę do głosowania

Zakres: urządzenie terenu zieleni, wykonanie alejki, ścieżek dla pieszych, montaż elementów małej architektury, budowa placu zabaw.

O0893 Ogólnomiejskie Remont nawierzchni i parkingów ul. Wybickiego wzdłuż garaży przy Straży Pożarnej. Ul. Wybickiego 21d - f, od ul. Lelewela do brukowanej ul. Wybickiego działka 334/6, obręb 3. 450 000 zł Remont nawierzchni i parkingów ul. Wybickiego wzdłuż garaży przy Straży Pożarnej Na listę do głosowania

Zakres: remont jezdni wraz z wymianą podbudowy, remont miejsc parkingowych i chodników. Ze względu na koszt projekt został przeniesiony z puli Chełmińskie do puli ogólnomiejskiej.

O0894 Ogólnomiejskie Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ulicy Antczaka. Cmentarz położony przy skrzyżowaniu ulic: Antczaka i Pułaskiego. Od północy graniczy z osiedlem mieszkaniowym oraz terenami wojskowymi, od wschodu z ul. Pułaskiego (po przeciwnej stronie dawny cmentarz żydowski), od południa z ul. Antczaka i parkingiem dla odwiedzających, od zachodu z garażami. Obszar wydzielony katastralnie - obręb 55, działki ewidencyjne o nr: 179/1, 179/2, 180, 181, 182, 183, 184 i 215 o łącznej powierzchni 2,9 ha. 400 000 zł Projekt obejmuje remont ogrodzenia i budowę chodnika na cmentarzu przy ulicy Antczaka. Długość chodnika wynosi 220 m. co przy szerokości 2,5 m daje nam 550m2. Natomiast długość ogrodzenia to 304 m bieżące. Cmentarz to jeden z najpiękniejszych cmentarzy naszego miasta, który posiada długą tradycje sięgającą pierwszej połowy XIX wieku. Historycznie był on nekropolii obiektów, ale także parkowy charakter tego miejsca, który idealnie wypełnia zieloną część płuc wschodniej części naszego miasta. Warto też zaznaczyć, że cmentarz w całości jest położony na terenie kręgu Jakubskie - Mokre, ale ze względu na swój charakter jest obiektem o szczególnym ogólnomiejskim znaczeniu. Na terenie nekropolii znajdują się bowiem pochówki byłych mieszkańców naszego miasta, także osób zasłużonych dla całej toruńskiej wspólnoty. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie ścieżki, remont ogrodzenia.

Ze względu na koszt projekt został przeniesiony do puli Ogólnomiejskiej i otrzymał numer: O0894.

O0895 Ogólnomiejskie Kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią. Ul. Szubińska 17, obok Kościoła, nr dzialki 656. 500 000 zł Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego kortu tenisowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, ogrodzonego siatką z furtką przy istniejącym boisku do piłki nożnej i koszykówki, w pobliżu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. bł. ks. Stefana Frelichowskiego. Kort będzie czynny cały rok, słupki i siatka będą zamontowane na stałe. Na boisku będą umiejscowione dwie ławeczki. Na listę do głosowania

Zakres: budowa kortu tenisowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, montaż 2 ławek i ogrodzenia.

Ze względu na koszt projekt został przeniesiony do puli Ogólnomiejskiej i otrzymał numer: O0895.

O0896 Ogólnomiejskie Wymiana oświetlenia na Rubinkowie I. Promenada od Mocarskiego 2 do ul. Rydygiera 19 - 7 sztuk; Mocarskiego 2 (przed klatkami) - 4 sztuki; wzdłuż chodnika miejskiego przy parkingu licząc od Rydygiera 9 do Rydygiera 19 - 8 sztuk; pomiędzy ul. Rydygiera 15 a 17 licząc od Rydygiera 11 - 6 sztuk; plac zabaw między Rydygiera 11 a Rydygiera 15 - 2 sztuki. Wszystkie lampy znajdują się na działce nr 21/69, obręb 51.. 270 000 zł W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Rubinkowa i estetykę osiedla widzę potrzebę wymiany istniejących lamp chodnikowych na nowe lampy LED. Ze względu na oszczędność energii, wymiana oświetlenia będzie miała także korzystny wpływ na środowisko naturalne. Nowe lampy chodnikowe sprawią, że część osiedla przy ul. Rydygiera i Mocarskiego będzie nowocześniejszym, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym miejscem. Na listę do głosowania

Zakres: wymiana lamp chodnikowych na lampy typu LED. Projekt przeniesiony do puli Ogólnomiejskiej (z puli Rubinkowo) na wniosek autora.

P0193 Podgórz Stół do Ping-ponga. Park przy ul. Jana i Marii Prüfferów. 15 000 zł Jako mieszkańcy lewobrzeżnej części Torunia uprzejmie prosimy o zakup i montaż całorocznego stołu do tenisa stołowego, który zostałby zlokalizowany na istniejącej nawierzchni parku przy ul. Jana i Marii Prüfferów w roku 2023. Stół zewnętrzny charakteryzuje się wysoka odpornością na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Stabilność oraz specjalna ochrona brzegów aluminiowymi profilami, zapewnia bezpieczeństwo użytkowników. Ping-pong to popularny i łatwy do uprawiania sport przez każdego. Tenis stołowy nie wymaga drogiego sprzętu, specjalnej przestrzeni, podłoża, a nawet trenera. Stół do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu wzbogaci ogólnodostępną małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie dzielnicy i będzie krokiem do integracji lokalnej społeczności, budowania wzajemnych relacji sąsiedzkich i wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Na listę do głosowania

Zakres: montaż stołu do ping-ponga we wskazanej lokalizacji.

P0195 Podgórz Dla dorosłych i dzieci stoły do gier!!!! Teren obok siłowni zewnętrznej przy ulicy Poznańskiej 294. 40 000 zł Montaż betonowych stołów do gier takich jak: piłkarzyki, szachy-chińczyk oraz tenis stołowy. Na listę do głosowania

Zakres: montaż stołów do gier (np. tenis stołowy, szachy).

P0197 Podgórz Mural - artystyczne malowidło na ścianie budynku. Blok przy ul. Poznańskiej 3-3A-3B w Toruniu; obręb 64, blok stoi na działce 411. 50 000 zł Mural - projekt obywatelski wnoszący element sztuki do przestrzeni publicznej. Jego celem jest ożywienie pejzażu, wniesienie barwy w monotonię ulicy, ekspozycja sztuki na wspaniale wyeksponowanym "blejtramie" północno - zachodniej ściany budynku. Budynek usytuowany jest w sąsiedztwie zrewitalizowanego Parku Tysiąclecia, który jest licznie odwiedzany przez mieszkańców i gości miasta. Blok zbudowany na skarpie przy ul. Poznańskiej 3 widoczny jest już przy zjeździe z Mostu Piłsudskiego w stronę Poznania, Łodzi i Dworca Głównego PKP, ulic Poznańskiej i Podgór5skiej a także z okien przejeżdżających pociągów. Schody prowadzące na osiedle z przystanków autobusowych wychodzą wprost na ścianę budynku, na której proponowany jest obraz. W założeniu mural byłby swoistym "welcome" i wizytówką lewobrzeżnej dzielnicy Torunia. Poniósłby estetykę osiedla w coraz atrakcyjniejszej i prężnie rozwijającej się części miasta. To idealne miejsce do artysty Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie muralu artystycznego we wskazanej lokalizacji.

P0198 Podgórz Osiedlowe pucowanie. Ul. 63 Pułku Piechoty - Andersa - Letnia/Okólna 11-11A (nr działki 1108/1, 1126/3, 820 obr. 70), będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 50 000 zł Osiedlowe pucowanie projekt obywatelski wnoszący element porządku i estetyki do przestrzeni publicznej. Jego celem jest inicjatywa z myślą o mieszkańcach osiedla i utrzymania porządku w otoczeniu, a także współtworzenie i ożywienie dzielnicowego pejzażu w przestrzeni publicznej. Projekt, którego istotą jest zadbanie o fragment miasta. Jego istotnym elementem są działania społeczne, ekologiczne, integracyjne. Dbałość o czyste środowisko w trosce o przyszłe pokolenia powinna być priorytetem, dlatego też w ramach realizacji projektu zakłada się, że będzie także elementem edukacyjnym akcji zazieleniania i zadbania o porządek na terenie osiedla. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń, montaż ławek, bez bieżącego utrzymania (zadanie administratora terenu).

P0200 Podgórz Czyste tereny zielone i stojaki na rowery na 63. Pułku Piechoty 75-75 d i Okólnej 13-13 b. 63. Pułku Piechoty 75-75 d Okólna 13-13 b , działka 1109/1 obręb 70, 1127/2 obręb 70. 10 000 zł Zieleń to tlen, różnorodność gatunkowa, estetyka, obniżenie temperatury czy też zatrzymanie wody w glebie. Jest ważnym elementem krajobrazu i należy o nią dbać. Na osiedlu przy 63. Pułku Piechoty 75-75d oraz Okólnej 13-13 b potrzebne są stojaki na rowery, aby nie trzeba było ich parkować na terenach zielonych oraz częściowe ogrodzenie terenów zielonych, aby zapobiec zniszczeniu ich przez zwierzęta. Na listę do głosowania

Zakres: montaż stojaków rowerowych (6 sztuk) we wskazanej lokalizacji. Bez ogrodzenia.

P0201 Podgórz Trójkąt Galona - Reaktywacja - dokończenie budowy parkingu i łąki kwietnej ul. Galona. Trójkątny obszar u zbiegu ulic: Letnia, Galona, Jabłońskiego; działki nr: 643/1, 636/3, obręb 70 (Letnia 13 i 11). 200 000 zł Dokończenie - drugi etap - zagospodarowania "dzikiego, po barakach mieszkalnych" terenu u zbiegu ulic: Letnia, Galona, Jabłońskiego, przylegającego do wejścia na dziedziniec bloku przy ul. Galona 2 - 6. 1. Dokończenie budowy parkingu. 2. Oddzielenie płotem boazeryjnym śmietnika od łąki kwietnej przy granicy posesji terenu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z terenem Gminy Miasta Toruń. 3. Uzupełnienie zasiewu łąki kwietnej. 4. Zakup i montaż systemu samonawadniającego typu: wąż kroplujący pocący nawadniający z automatyką i sterowaniem. 5. Utrzymanie i eksploatacja łąki kwietnej. Na listę do głosowania

Zakres: budowa kilku miejsc parkingowych, nasadzenia zieleni, uporządkowanie terenu.

P0202 Podgórz Monitoring na Krętej 109-111 d. Kręta 109 - 11 d działki 897, 898, 899, 900, 901 obręb 63. 200 000 zł Montaż monitoringu osiedlowego w ilości 18 sztuk kamer dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budynku przy ul. Krętej 109-111 d Na listę do głosowania

Zakres: budowa 18 punktów kamerowych w ramach monitoringu lokalnego.

R0140 Rubinkowo Rubinkowo na sportowo - nowe szatnie dla młodych sportowców. Ul. Dziewulskiego 41 i ul. Łyskowskiego 28. 140 000 zł Modernizacja szatni na boiskach sportowych przy ul. Łyskowskiego 28 i ul. Dziewulskiego 41. Szatnie są zaniedbane, zniszczone, dzieci nie chcą się przebierać na trening, bo tak jest strasznie w szatni. Na listę do głosowania

Zakres: remont szatni na ogólnodostępnych boiskach sportowych przy SP nr 16 i SP nr 8.

R0143 Rubinkowo Magiczne przejście światów. Toruń, Jodłowa 13-15 i Jodłowa 11; obręb 50, działka 282 . 250 000 zł Proponujemy utwardzenie drogi z wykonaniem miejsc parkingowych dla drogi między posesjami położonymi przy ul. Jodłowej 13-15 a Jodłowej 11. Wielu mieszkańców Rubinkowa Pierwszego korzysta z nieutwardzonej drogi między ul. Jodłową 13-15 a Jodłową 11, by łatwo przemieszczać się po osiedlu, udając się na przystanek autobusowy, przechodząc na ul. Rydygiera, do szkół na ul. Osikową, na cmentarz, czy do świątyni parafialnej. Od niedawna wielu rodziców korzysta także z tej drogi udając się do nowo otwartego żłobka. Trwają także działania, by utworzyć dzienny dom pobytu dla seniorów. Stąd nazwa projektu "Magiczne przejście światów". Powstanie zatem w końcu estetyczny ciąg komunikacyjny bez dziur, kurzu i kałuż, a także przyczyni się do udrożnienia ulicy Jodłowej z zaparkowanych tam aut, co ułatwi zachowanie porządku i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników pojazdów oraz pieszych. Przeniesione - do głosowania

Zakres: budowa drogi, nawierzchnia z kostki betonowej.

R0144 Rubinkowo Dziecięca radość życia - modernizacja placów zabaw. ul. Przybyłów 2/4, obręb 52, działka 71/31, ul. Dziewulskiego 25/27, obręb 52, działka 71/31, ul. Rydygiera 28, obręb 51, działka 7/28. 200 000 zł Możemy uatrakcyjnić place zabaw dla dzieci na naszym osiedlu "Rubinkowo". Najlepszym i najbardziej dostępnym miejscem do tworzenia wspólnych wspomnień i wspierania rozwoju dziecka jest od najmłodszych lat osiedlowy plac zabaw. Zanim nasze maluchy pójdą do przedszkola to właśnie na placu zabaw rozwijają swoje pierwsze umiejętności społeczne. Wspólny czas z innymi dziećmi uczy otwartości , nawiązywania nowych kontaktów, samodzielności jak również dzielenia się z innymi. Podczas zabaw na placu dzieci budują wzajemne relacje oraz uczą się komunikowania między sobą. Doposażenie placów w nowoczesne urządzenia zabawowe urozmaici również istniejąca infrastrukturę. Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych.

R0145 Rubinkowo Słoneczna promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7. Część promenady od początku budynku przy ul Piskorskiej 7 (od strony klatek) do chodnika miejskiego przy przejściu podziemnym przez Szosę Lubicką, obręb 52, działka 64/53. 280 000 zł Dokończenie remontu promenady (od początku budynku przy ul. Piskorskiej 7 do chodnika miejskiego przy przejściu podziemnym przez Szosę Lubicką). Promenada ta ze względu na stan nawierzchni wymaga gruntownego remontu. Wyremontowanie ostatniej części wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z promenady oraz będzie dokończeniem remontu całej promenady. w/w promenada, która powstała w latach 70. jest jedną z ważniejszych arterii pieszych na naszym osiedlu. w związku z tym celowe byłoby ułożenie nowej bezpiecznej nawierzchni. Pamiętajmy, że oddając głos na mój projekt mamy realny wpływ na pozytywne zmiany w naszym otoczeniu. Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni, montaż 9 donic  z nasadzeniami, malowanie miejsc parkingowych.

R0147 Rubinkowo Podwórkowy Dom Kultury - II edycja. Place zabaw i podwórka na osiedlach Rubinkowo I i II, kluby "Jantar" i "Rubin" - wybór w zależności od rodzaju organizowanego wydarzenia i warunków pogodowych. 40 000 zł Celem projektu "Podwórkowy Dom kultury - II edycja" jest kontynuacją działań zrealizowanych z Budżetu obywatelskiego w ramach projektu "Podwórkowy Dom kultury" w latach 2019/2020. Zorganizowane wydarzenia artystyczne pozwoliły na kontakt z kulturą i sztuką setkom najmłodszych mieszkańców Rubinkowa wraz z rodzinami. Działając w oparciu o sprawdzony model chcemy organizować przynajmniej raz w miesiącu wydarzenia kulturalno-artystyczne odbywające się w przestrzeni publicznej osiedla Rubinkowo I i II np. na placach zabaw, podwórkach czy w osiedlowych klubach. Wydarzenia te to m.in. - występy teatralne - koncerty muzyczne - warsztaty łączące sztukę, zabawę i edukację Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na sytuację ekonomiczną w aspekcie dostępu do dóbr kultury. Chcemy umożliwić wszystkim dzieciom także tym, których ze względu na sytuację rodzinną nie stać na wizytę w teatrze czy kinie, dostęp do darmowej ofe Na listę do głosowania

Zakres: cykl 12 wydarzeń kulturalno-artystycznych dla dzieci (występy teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne).

RU0097 Rudak Biesiada Rudacka - powitanie lata.. Dom Muz Rudak, ul. Okólna 169, 87-100 Toruń. 25 000 zł Biesiada Rudacka - powitanie lata,to czas na spotkanie mieszkańców dzielnicy Rudak. Atrakcje które wypełnią czerwcowy dzień i wieczór skierowane są do każdej grupy wiekowej. Kiermasz swojskich specjałów, stoiska Koła Gospodyń Wiejskich przybliżą specyfikę kulinarną regionu. Występy zespołów muzycznych i tanecznych, stoiska kreatywne oraz zakątek gier - to wątek kulturalny. Turniej gry w kręgle, rajd rowerowy i wizyta sportowców Apatora i Grupy CCC oraz Toruńskiej Szkoły Szermierki to część sportowa, aktywna. Przewidziano także spotkanie z astronomią oraz konkurs związany z Mikołajem Kopernikiem. Część biesiadną zakończy potańcówka o zmroku poprzedzona pokazem laserowym. Podział kosztów: Organizacja warsztatów - 2000; Gastronomia - 1000; Pokaz laserowy 5000; Zespoły muzyczne 6000; Organizacja rajdu rowerowego 3000; Wynajem pomieszczeń 1000; Nagrody 4000; Organizacja turnieju gry w kręgle 2000; Gry i zbawy dla dzieci 3000; Organizacja potańcówki 1000; promocja i reklama 2000. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu dla mieszkańców (animacje dla dzieci, konkursy, rajd rowerowy, występ zespołu muzycznego, zajęcia kreatywne), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.

RU0109 Rudak Park na Rudaku - etap I. Ul. Osadnicza 3, działka nr 86 i 87. 10 000 zł Pierwszy we wschodniej części Rudaka teren rekreacyjny, służący integracji. Ławki, stoły do gry w szachy, leżanka oraz bocianie gniazdo otoczone łąką kwietną i starodrzewiem zachęcą mieszkańców w każdym wieku do wspólnego spędzania czasu na łonie przyrody. Na listę do głosowania

Zakres: uporządkowanie terenu, montaż ławki (poprzednia nazwa: Kieszonkowy park na Rudaku - etap I.).

RU0110 Rudak Stanowiska parkingowe wzdłuż osiedla Sosnowy Las. Ul. Strzałowa 17-19, obręb 66, działki 135, 136 , 137, 138, 142, droga miejska. 100 000 zł Budowa 25 miejsc parkingowych wraz z modernizacją chodnika wzdłuż osiedla Sosnowy Las przy ul. Strzałowej 17-19 (nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odwodnieniem). W związku z brakiem wystarczającej ilości miejsc postojowych na osiedlu, dodatkowe miejsca umożliwią mieszkańcom zaparkowanie w pobliżu swojej nieruchomości. Na listę do głosowania

Zakres: budowa miejsc parkingowych, liczba miejsc uzależniona od możliwości terenowych, dostępnych środków oraz ograniczeń wynikających z ochrony zieleni, w szczgólności drzew.

RU0111 Rudak Budowa placu zabaw przy ul. Okólnej 169. Ul. Okólna 169, przy Domu Muz na Rudaku. 130 000 zł Przewiduje się rozszerzenie i modernizację placu zabaw poprzez przesunięcie ogrodzenia placu zabaw kosztem nieużytkowanego boiska trawiastego o powierzchni 200 m od strony lasu, dodanie nowych urządzeń, tj. trampoliny ziemne (3 sztuki) i małej ścianki wspinaczkowej ze zjeżdżalnią oraz montaż zjazdu linowego typu tyrolka. Zmiana lokalizacji i zakresu w stosunku do projektu - patrz pole Zakres. Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń zabawowych (trampoliny ziemne, ścianka wspinaczkowa), zmiana nazwy i lokalizacji projektu.

SK0359 Skarpa Relaks na Skarpolinie. Lasek za placem zabaw "Skarpolina" pomiędzy blokami Bolta 6 a Bolta 8, os. Skarpa, Toruń. 110 000 zł Było coś dla młodszych, teraz coś dla starszych. Proponuję utworzenie strefy relaksu w lasku, tuż za placem zabaw "Skarpolina". Strefa relaksu wkomponowałaby się w leśne otoczenie, nie zakłócając rosnącej tam zieleni. Proponowane urządzenia to m.in. wiszące ławki rodzinne z możliwością bujania się; hamaki; huśtawki typu tarzan; jedna, większa trampolina. Strefa relaksu będzie doskonałym miejscem, w którym w otoczeniu pięknej zieleni będzie można odpocząć i miło spędzić czas. Na listę do głosowania

Zakres: montaż wiszących, bujanych ławek, hamaków i huśtawek oraz trampoliny ziemnej.

SK0360 Skarpa Rewitalizacja fontanny pomiędzy budynkami Witosa 1-3. Teren zielony pomiędzy budynkami Witosa 1-3, nieruchomość Regina, nr działki 02/9, obr. 59. 200 000 zł Rewitalizacja fontanny oraz przyległego terenu rekreacyjnego pomiędzy budynkami Witosa 1-3 co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru i polepszy mikroklimat odpoczywających mieszkańców. Na listę do głosowania

Zakres: remont istniejącej fontanny.

SK0361 Skarpa Poprawa estetyki poprzez nasadzenia zieleni przed kompleksem sportowym Przy Skarpie. Działki nr Przy Skarpie 18/10, 18/9, 79/8, 79/6, 79/7. 250 000 zł W 2020 roku tysiące mieszkańców Torunia doskonale poznało parking i kompleks sportowy znajdujący się przy ulicy Przy Skarpie, ponieważ tu znajdował się punkt pobrań wymazów na testy w kierunku Covid-19. Godziny oczekiwania w wijącej się kolejce nie były umilone czymkolwiek, na czym można byłoby z przyjemnością zawiesić wzrok, ponieważ dookoła nie znajduje się zbyt wiele interesującej zieleni. Tym gorzej stało się na tym parkingu, im było cieplej. Nie każdy parking musi być patelnią! Dlatego nasz projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół kompleksu sportowego oraz wzdłuż drogi dla rowerów zielenią, głównie wysoką, która zapewni chociaż odrobinę cienia i podniesie walory estetyczne okolicy. Chcielibyśmy również, żeby nasadzono rośliny pożyteczne dla pszczół – miododajne lub chociaż bogate w pyłek. Zachęcamy do głosowania! Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenu.

SK0362 Skarpa Ruch i zdrowie bez ograniczeń i barier. Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu, niezagospodarowana trawiasta część boiska szkolnego. 120 000 zł W ramach projektu zostanie wybudowana ogólnodostępna siłownia zewnętrzna z 19 stanowiskami do ćwiczeń dla dorosłych, dzieci i osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Uzupełnieniem siłowni będzie mała architektura miejska: ławki, kosz na śmieci i tablica regulaminowa. Będzie to pierwszy taki kompleks na osiedlu "Na Skarpie" pozwalający na aktywność fizyczną wszystkim jego mieszkańcom bez ograniczeń. Celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego dla wszystkich mieszkańców pobliskiego osiedla, budowanie więzi społecznych i zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych ruchowo. Na listę do głosowania

Zakres: montaż siłowni, ławek, koszy na śmieci.

SK0363 Skarpa Rewitalizacja boiska do siatkówki przy ul. Kusocińskiego 14. Pomiędzy budynkami Kusocińskiego 6,8.10,14 , nr działki 94/13, obręb 59. 250 000 zł Rewitalizacja boiska do piłki siatkowej jest ostatnim elementem kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem i energooszczędnym oświetleniem. Po wykonaniu projektu w jednym miejscu będzie możliwość korzystania różnych form aktywnego wypoczynku (koszykówka, siatkówka, badminton), a także toru dla rolkarzy. Dzięki temu dzieci, młodzież i rodzice zyskają kolejne miejsce do zabawy i gier zespołowych - bezpiecznych i nowoczesnych. Na listę do głosowania

Zakres: remont boiska wraz z wyposażeniem (kosze do gry), montaż oświetlenia z czujnikiem, bez toru rolkowego, zakres projektu ograniczony do limitu dostępnych środków.

SK0365 Skarpa Trampoliny. Stefana Srebrnego 4. 30 000 zł Montaż trzech trampolin zewnętrznych na trawniku pomiędzy placem zabaw a basenem. Na listę do głosowania

Zakres: montaż trampoliny naziemnej, odnowienie nawierzchni trawiastej.

SK0366 Skarpa Plac zabaw. Plac zabaw za blokiem Srebrnego 2. 100 000 zł Rewitalizacja placu zabaw za blokiem Stefana Srebrnego 2 Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych.

SK0367 Skarpa Ścieżka rowerowa. Srebrnego 4 (wzdłuż bloku) i odcinek przy bloku Srebrnego 4. 150 000 zł Rewitalizacja ścieżki rowerowej wzdłuż bloku przy ul. Srebrnego 4 Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni drogi rowerowej, oznaczenia.

SM0444 Staromiejskie Doświetlenie skrzyżowania ulic Wola Zamkowa i św. Jakuba. Skrzyżowanie ulic Świętego Jakuba i Wola Zamkowa. 30 000 zł Projekt zakłada poprawy bezpieczeństwa i doświetlenie okolicy byłego przejścia dla pieszych (przed wprowadzeniem strefy zamieszkania) na skrzyżowaniu ulic św. Jakuba i Wola Zamkowa poprzez zamontowanie 2 lamp. Miejsce to jest z przyzwyczajenia traktowane jako przejście dla pieszych, co przez ograniczoną widoczność sprawia niebezpieczne sytuacje dla pieszych i kierowców i innych użytkowników ruchu drogowego. Na listę do głosowania

Zakres: dobudowa 2 słupów stylizowanych z oprawami led na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wola Zamkowa i Św. Jakuba.

SM0448 Staromiejskie ZabawkoDzielnia - wiszące miejsce do wymiany zabawek Na terenie starówki. 30 000 zł ZabawkoDzielnia, czyli miejsce, w którym dzieci i rodzice mogą wymieniać, przynosić, odbierać przez 24h na dobę zabawki. Celem pomysłu jest szerzenie idei LessWaste oraz utworzenie przestrzeni umożliwiającej dzielenie się między dziećmi zabawkami. Istnieje obecnie pilotażowa wersja ZabawkoDzielni. Codziennie korzysta z niej blisko 80 osób. Każdego dnia właściciela zmienia blisko 150 zabawek dużych i małych. Dzieci bardzo chętnie dzielą się swoimi zabawkami, i często wracają z kolejnymi. Uczą się dzięki temu empatii, dzielenia się z innymi, ale też i korzystania z takich zasobów. Jako pomysłodawcy inicjatywy chcielibyśmy stworzyć dwie większe i przyjaźniejsze do użytkowania ZabawkoDzielnie, którą będą opiekowały się dzieci pod okiem dorosłego wolontariusza. Będą przy tym poznawały idee Zero Waste, Less Waste, czyli nabywania dobrych nawyków od najmłodszych lat. Na listę do głosowania

Zakres: utworzenie miejsca wymiany zabawek dla dzieci na terenie Zespołu Staromiejskiego.

SM0449 Staromiejskie Kosz w Stawie. Okolice boiska do piłki nożnej w Stawie Komtura. 70 000 zł Na Starówce nie ma miejsca do pogrania w koszykówkę. Dzieci i młodzież jeździ ze starówki na bydgoskie lub dalej, aby zagrać sobie w kosza. Fajnie byłoby go mieć na miejscu i mój wniosek jest prosty. Jednokoszowy plac w Stawie Komtura przy orliku. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie niepełnowymiarowego boiska do koszykówki (streetball) oraz ogrodzenia, montaż ławek.

SM0451 Staromiejskie Zagospodarowanie zielenią terenu pod murami zamku oraz ławeczki. Teren między murami zamku a murami miasta od strony Wisły (Przedzamcze 1a). 130 000 zł Teren pomiędzy murami zamku a murami miejskimi od strony Wisły jest bardzo chętnie uczęszczany przez spacerowiczów, niestety brakuje tam ławek. Jest to też jedna z ostatnich szans w Zespole Staromiejskim na zieleń. Projekt zakłada nasadzenie w formie zieleni wysokiej i niskiej o częściowo całorocznym walorze estetycznym oraz zwiększenie ilości ławek. Proponujemy również możliwość partycypacji w ustawienie ławek dla mieszkańców, wzorem jednej z ławek już tam ustawionych. Na listę do głosowania

Zakres: montaż ławek, zagospodarowanie zieleni.

SM0452 Staromiejskie Modernizacja placu zabaw na Fosie Zamkowej. Fosa Zamkowa. 100 000 zł Projekt dotyczy wymiany elementów placu zabaw w Fosie Zamkowej. Niektóre elementy są zaniedbane, zniszczone, warto zmodernizować część z nich, aby dzieci mogły bawić się w przyjaznej i estetycznej przestrzeni. Na listę do głosowania

Zakres: remont placu zabaw, wymiana urządzeń zabawowych.

SM0453 Staromiejskie Dzień dziecka w SP nr 1 - festyn rodzinny dla mieszkańców Starego Miasta. Ul. Wielkie Garbary 9, SP nr 1. 24 000 zł Projekt zakłada organizację festynu rodzinnego dla mieszkańców , dzieci i młodzieży ze Starego Miasta w terminie 3.06.2023 r. Wydarzenie odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i na boisku piłkarskim przy Baju Pomorskim. W ramach festynu zorganizowane zostaną: wystawa zdjęć i klasopracowni sprzed lat, sala tradycji, liczne konkursy dla dzieci, turniej piątek piłkarskich, gra miejska i wiele innych atrakcji - występy artystyczne, loteria fantowa. Festyn ma na celu integrację mieszkańców starówki, zarówno dzieci i młodzieży, jak też rodziców i innych mieszkańców. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców (konkursy i animacje dla dzieci, turniej piłkarski, gra miejska, występy artystyczne).

SM0454 Staromiejskie Kulturalnie na stronę - budowa toalety na placu Rapackiego. Plac Rapackiego, działka nr 63.. 180 000 zł Projekt zakłada budowę eleganckiej toalety na placu Rapackiego w pobliżu postoju taksówek, przy Parku Alpinarium. Wykonana zostanie czysta, schludna toaleta automatyczna, działająca za niewielką opłatą, wpisującą się estetycznie w reprezentacyjną przestrzeń, jaka jest plac Rapackiego. Toaleta będzie wykonana z czarnego granitu, dzięki czemu będzie mieć estetyczny wygląd, będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz będzie zawierała inne niezbędne elementy jak przewijak. Na listę do głosowania

Zakres: zakup i montaż toalety (elewacja granitowa), modernizacja instalacji.

SM0455 Staromiejskie Metamorfoza muralu przy ul. Przedzamcze. Ul. Przedzamcze 11, przy MDK. 40 000 zł Celem projektu jest metamorfoza nadgryzionego zębem czasu muralu przy ul. Przedzamcze. Mural znajduje się na jednej z głównych ścieżek turystycznych, jednakże lata świetności ma już za sobą. Tynk w wielu miejscach uległ zniszczeniu, a mural nie stanowi już ozdoby ulicy ani elementu promocji miasta, jakim mógłby być. Projekt zakłada utworzenie nowego muralu, tak aby stał się dumą mieszkańców i nową atrakcją starówki. Mógłby on przedstawiać historię Krzyżaków w Toruniu, poczynając od legendarnego założenia grodu na dębie kończąc na ataku torunian na zamek, idealnie łącząc się tematycznie z ruinami zamku na końcu ulicy. Ostatecznie o finalnej wersji dzieła zadecyduje ogłoszony konkurs na najlepszy projekt, po akceptacji miejskiego konserwatora zabytków. W dalszej perspektywie można pomyśleć o utworzeniu sieci murali, na bazie której mogą powstać gry miejskie oraz współpracy z artystami z miast partnerskich. Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nowego muralu o tematyce historycznej we wskazanej lokalizacji.

SM0456 Staromiejskie Brydż dla każdego. Na terenie toruńskiej starówki. 25 000 zł Celem projektu jest rozwój brydża sportowego w Toruniu poprzez organizację w Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży przy ul. Wola Zamkowa 12a (lokalizacja zadania zostanie określona na etapie wyłaniania wykonawcy - na terenie starówki) szkoleń i turniejów dla osób w każdym wieku. Realizacja zadania bazować będzie na dwóch głównych działaniach: - prowadzenie cotygodniowych turniejów brydżowych, skierowane w szczególności do seniorów zamieszkałych w okolicy Starego Miasta, - cotygodniowe szkolenia dla osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności brydżowych, przede wszystkim uczniów pobliskich liceów ogólnokształcących. Do korzyści płynących z projektu należy zaliczyć wznowienie aktywności mieszkańców, wciąż potrzebne po okresie pandemii, zwłaszcza seniorom, dla których jest to często jedyna możliwość rywalizacji sportowej. Z drugie strony jest to inicjatywa dająca szansę odciągnięcia młodych ludzi od telefonów i innych urządzeń ekranowych. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja około 40 sptkań i warsztatów brydżowych na terenie starówki, lokalizacja zostanie ustalona przed realizacją.

SM0457 Staromiejskie Fantastyczny Dom Kultury dla Starówki. W jednej z miejskich instytucji na terenie starówki. 80 000 zł Fantastyczny Dom Kultury to projekt zakładający realizację programu kulturalnego opartego o rozwój zainteresowań związanych z szeroko pojętymi fantastyką i popkulturą. Projekt będzie kierowany do mieszkańców i regularnych bywalców toruńskiej Starówki, a lokalizacją realizacji programu będą pomieszczenia budynku Centrum Kultury Dwór Artusa - administratora funkcjonującego w budynku Domu Muz, którego pomieszczenia zostaną udostępnione na potrzeby projektu. W ramach programu instytucji realizowane byłyby aktywności związane z literaturą fantastyczną, filmem, serialem, szeroko pojętą popkulturą, grami planszowymi, wideo i fabularnymi, a także artystycznymi. Na listę do głosowania

Zakres: realizacja zajęć kulturalnych związanych z fantastyką, popkulturą i grami, łącznie około 150 indywidualnych wydarzeń w skali roku. Lokalizacja: w jednej z miejskich instytucji na terenie starówki.

ST0143 Stawki Zarybienie akwenu - fosa - Park 1000-lecia. Park 1000-lecia. 3 000 zł Zarybienie akwenu. Fosa - Park 1000-lecia. Uzasadnienie: zarybienie akwenu po rewitalizacji Na listę do głosowania

Zakres: zarybienie stawu w Parku Tysiąclecia.

ST0145 Stawki Doposażenie - zagospodarowanie zespołu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łącznej/Czapli/Tataraków. Skwer sportowo-rekreacyjny przy ul. Czapli/Tataraków/Łącznej. 40 000 zł Kompleksowo zagospodarujmy skwer Czapli/Tataraków! Proponuje się zakup dodatkowych ławeczek, instalację toalety, zagospodarowanie zieleni przy boisku (np. akacje fioletowe szczepione), zawieszenie bluszczu na ogrodzeniu boiska (od strony ul. Tataraków). Proponuje się również rozważenie możliwości instalacji kamery monitoringu. Jeśli jest to możliwe proponuje się również montaż systemu nawadniającego. dodatkowo - na kostce brukowej, powierzchni utwardzonej proponuje się zabawy chodnikowe np. gry w klasy. Na listę do głosowania

Zakres: zagospodarowanie terenu, montaż ławeczek, nasadzenia zieleni, bez toalety i bez monitoringu (teren w okolicy ul. Czapli).

ST0146 Stawki Zagospodarowanie terenu przy schronie przy ul. Tataraków 25 w Toruniu, schron C-89. Ul. Tataraków 25, schron C-89 oraz teren przy schronie, wzdłuż schronu. 100 000 zł W ramach wniosku proponuje się : - budowę ogrodzenia przy schronie przy ul. Tataraków 25 w Toruniu, schron C-89, - montaż systemu monitoringu - kamery monitoringu skierowane m.in. na teren przy schronie, teren przyszłego parku kieszonkowego, - budowa ścieżki rowerowej pomiędzy schronem a przyszłym parkiem kieszonkowym. Obszar wokół fortu w chwili obecnej nie posiada ogrodzenia. Obiekt ten pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzonego terenu rekreacyjnego oraz planowanego do realizacji parku kieszonkowego. Pozostawiono tablicę informacyjno-ostrzegawczą, ale nadal na dachu schronu okresowo przebywają, bawią się dzieci. Brak zabezpieczeń powoduje, że istnieje realne zagrożenie upadku. W pobliżu schronu realizowana będzie inwestycja dot. budowy parku kieszonkowego. Wobec powyższego montaż systemu monitoringu wydaje się być uzasadniony. Ponadto planowana była budowa ścieżki rowerowej wzdłuż schronu. Zagospodarowania ww. terenu wydaje się być uzasa Na listę do głosowania

Zakres: remont ścieżki, utwardzenie terenu, pielęgnacja zieleni.

ST0148 Stawki Cykl treningów fitnesowo-tanecznych na Stawkach (dla dzieci, dorosłych i seniorów). Boisko wielofunkcyjne przy SP 14. 10 000 zł Cykl treningów fitnesowo-tanecznych do energetycznej muzyki na świeżym powietrzu, od wiosny do jesieni (dla dzieci, dorosłych i seniorów). Trening na świeżym powietrzu pod okiem instruktora, zajęcia dostosowane do każdego uczestnika. to nie tylko prezent dla ciała, ale przede wszystkim ogromna przyjemność, gdy ćwicząc widzi się nad sobą niebo, czuje podmuch wiatru - tego nie zaoferuje żadna siłownia ani sala gimnastyczna. Lepsze samopoczucie, podniesienie sprawności fizycznej oraz zacieśnienie więzi społecznych mieszkańców osiedla. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja cyklu zajęć fitmesowo-tanecznych przy SP nr 14 (2 treningi w miesiącu, 2-godzinne,  od kwietnia do września 2023 r.).

ST0149 Stawki Poznaj swoje lewobrzeże. Okręg / osiedle Stawki. 23 000 zł Poznajmy się! Poznajmy nasze osiedle! Projekt ma na celu pokazać mieszkańcom Stawek oraz wszystkim sympatykom naszego osiedla, dorosłym, dzieciom i młodzieży piękno naszego osiedla, przybliżyć historię osiedla. Poprzez w/wym. projekt nastąpi umocnienie poczucia tzw. "lokalnego patriotyzmu". W ramach projektu organizowane będą spotkania dzieci, młodzieży z najstarszymi mieszkańcami miasta, którzy opowiadaliby przeszłe dzieje dzielnicy z własnych perspektyw, co będzie interesującą lekcją historii. Przedsięwzięcie m.in.: stworzenie makiety okręgu podczas warsztatów animacji, wystawę fotografii, warsztaty, plener fotograficzny, gra uliczna stworzona dla wszystkich mieszkańców. We współpracy z przewodnikami planowany jest również spacer tematyczno - historyczny. Dzieci i młodzież ze szkół, przedszkoli wraz z opiekunem będą mogły odwiedzić ciekawe miejsca przyrodnicze, kulturowe, edukacyjne na naszym osiedlu. Planowana jest organizacja różnorodnych Na listę do głosowania

Zakres: organizacja 15 wycieczek tematycznych, uczestnicy - dzieci szkolne (od 7. roku życia), wykonanie makiety, plener fotograficzny, warsztaty dla dzieci, bez zakupu potraw finansowanych ze środków publicznych.

ST0151 Stawki Plebiscytowa - nasadzenia. Skwer przy ul. Plebiscytowej w Toruniu. 50 000 zł Zagospodarujmy skwer przy ul. Plebiscytowej! Projekt ma na celu uprzątnięcie, zagospodarowanie skweru przy ul. Plebiscytowej w Toruniu. Projekt zakłada zagospodarowanie zieleni, nasadzenia (do uzgodnienia z Wydziałem Środowiska i Ekologii), wykonanie żywopłotu po całym obwodzie (z wyciętymi "wejściami" dla ekip zajmujących się pielęgnacją zieleni). Żywopłot doskonale spełni funkcję osłonową, ponadto będzie pięknym tłem pozostałych roślin (do uzgodnienia z Wydziałem Środowiska i Ekologii). Dodatkowo proponuje się rozważenie zastosowania systemu automatycznego nawadniania roślin. Zadbajmy o zagospodarowanie terenów zielonych na naszym osiedlu! Na listę do głosowania

Zakres: zagospodarowanie zieleni na wskazanym terenie.

ST0152 Stawki Powitanie lata na Stawkach - impreza integracyjna dla mieszkańców. Niezagospodarowana część skweru przy ul. Czapli/Tataraków. 25 000 zł W ramach projektu zorganizowana zostanie impreza integracyjna dla mieszkańców Stawek. Proponowany termin to pierwsze dwa tygodnie czerwca, impreza odbędzie się pod hasłem powitania lata. Impreza odbędzie się na niezagospodarowanej część skweru przy ul. Czapli/Tataraków (odbyła się tam już kiedyś niewielka impreza dla dzieci, istnieje tam podłączenie do sieci elektrycznej). W ramach wydarzenia planowane są: - koncerty z udziałem lokalnych grup muzycznych, - wata cukrowa dla dzieci, - napoje - woda, - konkursy i quizy dla dzieci i dorosłych, - dmuchańce/mini lunapark, - rozgrywki sportowe na pobliskim boisku, - gra miejska - rajd granicami Stawek, - gry i zabawy dla dzieci (tory przeszkód, animacje), - gry integracyjne również dla dorosłych (teambuldingowe) - piłkarzyki, sumo, przeciągnie liny, - smaczne jedzenie zapewnione prze organizatorów (np. kiełbaski z grilla), - pokazy Straży Pożarnej, Policji, - pokazy pierwszej pomocy. Dopuszcza się komercyjną strefę gastronomiczną. Impreza zostanie zorganizowana przy udziale lokalnych stowarzyszeń i/lub jednostek pomocniczych Rady Miasta Torunia. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (animacje dla dzieci, zajęcia kreatywne, pokazy Straży Pożarnej, Policji, występy sceniczne, zajęcia sportowe), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.

ST0153 Stawki Ulica Hallera zielona i bezpieczna. Wymiana nawierzchni chodnikowej i nowe nasadzenia.. Ulica Hallera po stronie nr nieparzystych od skrzyżowania z ul. Radiową do skrzyżowania z ul. Licealną.. 260 000 zł Część ul. Hallera 9od ul. Łodzkiej w stronę kościoła) jest od lat niedoinwestowana i zaniedbana. Nierówne, zniszczone płyty chodnikowe to potencjalne niebezpieczeństwo dla mieszkańców, szczególnie seniorów, osób z niepełnosprawnością i dzieci. Wspólnie możemy to zmienić. Zagłosujmy na wymianę nawierzchni chodników i nowe nasadzenia wzdłuż niego. Na listę do głosowania

Zakres: wymiana chodnika, wymiana wjazdów, nasadzenia zieleni.

ST0154 Stawki Stworzenie miejsca rekreacji mieszkańców - Czapli/Tataraków/Łączna, działka nr 879, obr. 74 - obszar od ul. Łącznej. Ul. Tataraków/Łączna, działka nr 879, obr. 74 - obszar od ul. Łącznej. 100 000 zł Zagospodarujmy kompleksowo teren Czapli/Tataraków i Szuwarów! Projekt zakłada stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Stawek - teren wskazany przez mieszkańców osiedla podczas konsultacji z kwietnia 2015 r. (obszar od ul. Łącznej). Zaproponowano wykonanie wiaty, zagospodar0owanie terenu ławami. Teren będzie mógł być wykorzystywany na organizację pikników. Do rozważenia również stworzenie miejsca do bezpiecznego grillow3ania. Proponuje się również latarnie, dodatkowo - wykonanie ścieżek o różnych fakturach (np. żwir, kostka, piasek, nawierzchnia paraprzepuszczalna), alejki spacerowe, wykonanie nasadzeń, kwietników, niewielki teren mógłby być zagospodarowany na grządki warzywne, do rozważenia zagospodarowanie terenu stołem do ping-ponga., ewentualnie szachów lub innych gier (stolik + siedziska). rozważenie możliwości budowy małej fontanny (element małej architektury), teren mógłby być również wzbogacony o piaskownicę (np. o wym. 12 x Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie drewnianej wiaty oraz ławeczek, budowa alejek spacerowych, montaż stołu do ping-ponga, do gry w szachy, wykonanie nasadzeń, kwietników  (teren w okolicy ul. Łącznej).

W0463 Wrzosy Festyn rodzinny – spotkajmy się razem. Działka 046301_1.0032.747/7, pomiędzy sklepem Intermarche a blokiem przy ul. Watzenrodego 5. 20 000 zł W ramach projektu przewiduje się organizację ogólnodostępnego VII parafialnego festynu rodzinnego, którego celem jest integracja mieszkańców osiedla w każdym wieku. Liczne atrakcje umożliwią aktywne spędzenie czasu, a wspólna zabawa będzie okazją do nawiązywania znajomości i spotkań sąsiedzkich. W ramach festynu przewiduje się występy sceniczne, pokazy umiejętności, konkurencje sprawnościowe, rywalizacje sportowe, animacje i urządzenia rekreacyjne typu dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, stoiska gastronomiczne. Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu dla mieszkańców (animacje dla dzieci, konkursy, występ zespołu muzycznego, zajęcia kreatywne, konkurencje sprawnościowe), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.

W0472 Wrzosy Psijazne Wrzosy - plac zabaw dla psów. Teren przy Orliku i placu zabaw dla dzieci, obszar pomiędzy ulicami Zbożową - Owsianą - Ugorami - Czeremchową. Jestem otwarta na wszelkie propozycje w obrębie Wrzosów. 60 000 zł Mieszkańcami Wrzosów są również Nasi czworonożni pupile. Teraz jest czas na to, aby zadbać także o nich. Mamy już wspaniałe boiska i place zabaw dla dzieci, a teraz pora na plac zabaw dla psów! Miejsce gdzie będzie można się bawic i biegać luzem do upadłego. Przyszły plac zabaw to teren ogrodzony z wyznaczoną śluzą przy wejściu. Znajdują się na nim: urządzenia szkoleniowe dla psów (agility) takie jak np. równoważnia, tunel, opony do przeskakiwania oraz płotki do przeskakiwania, ławki dla właścicieli, kosz z torebkami na psie odchody oraz kosz na śmieci. Uważam również, że miejsce powinno być zacienione, dlatego dodatkowym plusem byłoby nasadzenie drzew i krzewów tak, żeby gorące, letnie dni nie przeszkadzały w zabawie i zawiązywaniu psich przyjaźni. Na listę do głosowania

Zakres: budowa wybiegu dla psów, montaż ogrodzenia, elementów zabawowych dla zwierząt.

W0474 Wrzosy Wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości "Wybieram Lokalnie Wrzosy i Jar". Okręg nr 10, Wrzosy. 30 000 zł Głównym zadaniem projektu pilotażowego "Wybieram Lokalnie" realizowanego od początku 2022 roku na terenie okręgu nr 10 jest zarówno wsparcie lokalnych przedsiębiorstw jak i przypomnienie mieszkańcom, że małe przedsiębiorstwa tworzą często nasi znajomi, sąsiedzi. To wspieranie właśnie ich oraz budowanie lokalnego patriotyzmu. Każda z firm (mająca siedzibę na naszym osiedlu) ma możliwość przedstawienia swojej działalności na naszym facebookowym fanpage'u: Wybieram Lokalnie Wrzosy & Jar - przeprowadzamy wywiad, robimy zdjęcia. Kolejne kroki to: - druk materiałów promocyjnych, naklejek (do umieszczenia na lokalu); - pomoc w pozycjonowaniu (Google Maps), założeniu profilu firmowego / działalności w mediach społecznościowych; - festyn, bezpłatne stoiska do zaprezentowania się z ofertą lokalnych firm & rękodzielników, ogłoszenia dot. miejsc pracy, stoiska dla lokalnych NGO, poczęstunek od lokalnych, osiedlowych firm gastronomicznych, piekarni; - prze... Na listę do głosowania

Zakres: szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców z zakresu mediów społecznościowych,  organizacja festynu z udziałem lokalnych przedsiębiorców, pozostałe zadania są realizowane w ramach działań CWB.

Użyta w tytule lub opisie projektu nazwa Jar / Osiedle Jar jest zwyczajową nazwą obszaru, na którym zlokalizowane jest proponowane działanie. Obecnie trwa procedura nadania temu obszarowi urzędowej nazwy części miasta w brzmieniu Osiedle Niepodległości.

W0476 Wrzosy Bezpieczna edukacja nad stawem na Barbarce. Ul. Przysiecka 13. 42 000 zł Budowa drewnianego pomostu o wymiarach 5 m x 4 m, pomost zostanie ustawiony od strony tzw. polanki, w miejscu, gdzie prowadzone są warsztaty edukacyjne. Na terenie zaplanowano nasadzenia drzew oraz roślin wodnych. Rośliny wodne planowane do nasadzenia to: tatarak, jeżogłówka, sit, grążel żółty i grzybień biały oraz drzewa: topola szara, wierzba iwa, olsza czarna, brzoza. Wokół stawu zostaną przeprowadzone prace porządkowe polegające na uprzątnięciu spróchniałych pni i ustawieniu w rejonie tzw. plaży ławek z półbali. w ramach zadania zaplanowano również jednorazową organizację stanowiska edukacyjnego pn. "Staw". Przygotowany pomost z uporządkowanym terenem będą służyć dzieciom i mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i edukacji dotyczącej naturalnych ekosystemów wodnych. Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia roślinności przybrzeżnej, uporządkowanie terenu, organizacja stanowiska edukacyjnego.

W0477 Wrzosy Budowa przejścia (chodniki i zjazdy) od przedszkola PM18 do stawu Kapitana. Na styku działek Przedszkola Miejskiego nr 18, ul. Grasera 3 (obręb 30, działka 178), parkingu Parafii Świętego Apostoła, ul. Grasera 5 (obręb 30, działka 180) oraz terenu miejskiego przy stawie Kapitana (obręb 30, działka 182).. 30 000 zł Budowa brakującego chodnika wraz ze zjazdem dla wózków przy przedszkolu na miejscu dzikich przejść, z których korzysta wielu mieszkańców poruszających się z dziećmi pieszo. Po wybudowaniu parkingu przy parafii teren ten został tak rozjeżdżony przez koparki, że przejazd wózkiem tym piaszczystym terenem jest niemożliwy w dni deszczowe, a utrudniony w dni suche. Chodniki powinny łączyć chodnik Przedszkola Miejskiego nr 18 z parkingiem przy Parafii Świętego Andrzeja Apostoła, a następnie przy schodach parkingu powinien zostać zbudowany zjazd dla wózków i cała ścieżka razem powinna płynnie połączyć się ze ścieżkami przy stawie Kapitana. Ścieżka pomiędzy placem zabaw a płotem przedszkola powinna zostać wybudowana pomiędzy rosnącymi tam drzewami. W ramach projektu powinno się nasadzić rośliny na miejscu dawnego dzikiego przejścia, które teraz jest piaszczystym osuwiskiem tak, by powstrzymać dalszą degradację gruntu. Cały realizowany projekt Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie chodnika łączącego Przedszkole Miejskie nr 18 z parkingiem parafialnym  oraz chodnika od parkingu do ścieżki przy Stawie Kapitana, nawierzchnia żwirowo-gliniasta.

W0478 Wrzosy Modernizacja placu zabaw i boiska rowerowego. Ul. Rzepakowa 7/9 SP nr 9. 300 000 zł Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej. W ramach tego projektu plac zabaw i boisko rowerowe zostaną przebudowane według odpowiednich norm i testów gwarantujących wszelkie bezpieczeństwo urządzeń, a wówczas staną się jeszcze ciekawsze i bardziej atrakcyjniejsze dla najmłodszych członków naszej społeczności. Proponuję: 2 nowe podwójne huśtawki na stelażach, 2 huśtawki równoważne, 3 nowe trampoliny ziemne zewnętrzne, duży tor przeszkód, 1 mini bramkę piłkarską do piłki nożnej dla dzieci. linę do przeciągania, hamak, plenerowe instrumenty muzyczne - bębenki 1 typ zestaw Thunder z kotwą do gruntu oraz Haudhap typu duet z kotwą do gruntu oraz naprawę istniejących urządzeń. Całkowitą wymianę nawierzchni, wymianę piaskownicy, wykonanie nowych ścieżek, wymianę ogrodzenia od strony wewnętrznej na metalowe panele ogrodzeniowe, wymiana koszy na śmieci, uzupełnienie zieleni - trawy, posadzenie krzewów oraz unow Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu rowerowego oraz placu zabaw.

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Koncert inaugurujący 39. Świętojański Festiwal Organowy odbył się 19 lipca 2024 r. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
 • Kultura, Miasto
  W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpoczął się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Na zdjęciu: ruda panda mała
  Eko, Miasto
  Pandy małe z toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, Rani i Ogonek, zostały po raz pierwszy rodzicami.
 • Miasto
  10–11 września 2024 roku w CKK Jordanki odbędzie się Toruński Kongres Dialogu.
 • Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
  Miasto
  Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
 • DroneTech 2024 - plakat
  Biznes, Miasto
  O możliwościach współpracy podczas edycji 2024 wydarzenia Dronetech World Meeting przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu rozmawiali z organizatorami z Instytutu Wspierania Nowych Technologii. Najważniejsze spotkanie przedstawicieli branży lotniczej i pojazdów bezzałogowych odbędzie się w dniach 24-26 października 2024 na terenie Centrum...
 • Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
 • Kolejna odsłona projektu Park Kultury - w amfiteatrze parku na Bydgoskim Przedmieściu zaplanowano koncert i pokaz filmowy w ramach kina letniego.
 • W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpoczął się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Toruńskie Stowarzyszenie Rodzin „Powrót z U” w ramach dofinansowania otrzymanego od Gminy Miasta Toruń realizuje dwa programy, których celem jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzicom oraz opiekunom dzieci i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 • Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Za nami spotkanie z NGOsami.
 • Pandy małe z toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, Rani i Ogonek, zostały po raz pierwszy rodzicami.
 • Już w sobotę 20 lipca 2024 r. na Zamku Krzyżackim w Toruniu odbędą się kolejne zajęcia z cyklu comiesięcznych, bezpłatnych wykładów o nazwie „Zamek pełen historii”.
 • Od czerwca 2023 r. w Toruniu można wypożyczać rowery typu cargo. W pierwszym roku z takiej możliwości skorzystano 57 razy. Najwięcej wypożyczeń, aż 17, było w październiku 2023 r.