Budżet partycypacyjny 2019 - wstępna weryfikacja | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń

Budżet partycypacyjny 2019 - wstępna weryfikacja

Tabela zawiera zestawienie 154 projektów złożonych do Budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019, wraz z informacją o wyniku wstępnej weryfikacji wszystkich projektów.

Domyślnie projekty są uszeregowane według nazw puli, do których zostały złożone (rodzaj zadania - osiedla). Można szeregować tabelę według numeru oraz według rodzaju zadania, a także według kolumny "Wstępna weryfikacja".

Statusy projektów zawarte w kolumnie "Wstępna weryfikacja" to wstępna propozycja Zespołu, który w kwietniu i w maju analizował wszystkie zgłoszone wnioski pod względem formalnym, zgodności z prawem, zgodności z miejskimi planami i programami działania. W kolumnie Uzasadnienie / Uwagi zawarte są dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Poszczególne wnioski mają statusy:

 • Na listę do głosowania
 • Już realizowane lub zaplanowane
 • Wycofane przez wnioskodawcę
 • Odrzucone

Wykaz został opublikowany 21 maja 2018 r. Do 28 maja 2018 r. można zgłaszać odwołania od propozycji Zespołu Weryfikującego. Ostateczna lista projektów przeznaczonych do głosowania zostanie ogłoszona 5 czerwca br.


Odwołania, uwagi lub opinie do wstępnej listy można zgłaszać:

 • pisemnie, na adres:
  Urząd Miasta Torunia
  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 56 611 86 73.


  

  

Numer projektusortuj malejąco Rodzaj zadania Tytuł projektu Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi Budżet na rok
B0456 Bydgoskie(B) Umocnienie i reprofilacja brzegów oraz uszczelnienie Zbiornika Martówki Już realizowane lub zaplanowane Zadanie związane z realizacją statutowych zadań GMT. Miasto zleciło wykonanie dokumentacji projektowej, a realizacja nastąpi po 2018 r.
B0457 Bydgoskie(B) W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa siłowni zewnętrznej - na świeżym powietrzu Na listę do głosowania
B0458 Bydgoskie(B) Remont pomieszczeń socjalnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych w Toruniu Odrzucone Brak zapewnienia ogólnodostępności.
B0459 Bydgoskie(B) Szkoła Liderów Na listę do głosowania
B0460 Bydgoskie(B) Bezpieczna i ładna okolica Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu (bez budowy śmietnika, bramy wjazdowej i śmietników na psie odchody).
B0461 Bydgoskie(B) Plac zabaw "Mały Mickiewicz" Na listę do głosowania
B0462 Bydgoskie(B) Zadbajmy o Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu Na listę do głosowania
B0463 Bydgoskie(B) Bydgoskie Przedmieście w kolorowej zieleni Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji.
CH0433 Chełmińskie(CH) Czas na Brzezinę - remont boiska przy ul Nałkowskiej Na listę do głosowania
CH0434 Chełmińskie(CH) Czas na Brzezinę - plac zabaw dla młodzieży Na listę do głosowania
CH0437 Chełmińskie(CH) Rowerowe miasteczko Na listę do głosowania
CH0438 Chełmińskie(CH) Minirampa - dla deskorolki, rolek i rowerów bmx Na listę do głosowania
CH0440 Chełmińskie(CH) Rewitalizacja skweru przy ul. Św. Józefa. Projekt i realizacja Na listę do głosowania
CH0441 Chełmińskie(CH) Siłownia zewnętrzna "Krasnal Dominik" Na listę do głosowania
CH0443 Chełmińskie(CH) Ping pong na Brzezinach dla dużych i małych. Na listę do głosowania
CH0444 Chełmińskie(CH) Aktywny wypoczynek "Przy lesie" Odrzucone Opinia negatywna ze względu na uwarunkowania dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.
CH0445 Chełmińskie(CH) Fiku Miku na Skwerze Borowików Na listę do głosowania
CH0446 Chełmińskie(CH) Nowy chodnik i parking Na listę do głosowania
CH0447 Chełmińskie(CH) Chodniki przy Hurynowicz Na listę do głosowania
CH0448 Chełmińskie(CH) Nowy chodnik przy ul. Grunwaldzkiej 8 Na listę do głosowania
CH0449 Chełmińskie(CH) Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 35 miejsc postojowych Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Liczba miejsc zostanie określona na etapie przygotowania dokumentacji (w przypadku wyboru projektu).
CH0450 Chełmińskie(CH) Trzymaj się rowerzysto - montaż przy wybranych skrzyżowaniach okręgu "Chełmińskie" 25 podpór dla rowerzystów Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Podpory w 16 miejscach, wszystkie wzdłuż Szosy Chełmińskiej.
CH0451 Chełmińskie(CH) Zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz defibrylatora treningowego dla szkół w okręgu Chełmińskim - wzrost bezpieczeństwa i świadomości udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży. Odrzucone Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności. Działanie może byc realizowane w ramach środków budżetowych dostępnych dla jednostek oświatowych GMT.
CZ0051 Czerniewice(CZ) XIX Festyn Parafialny - "Tu są moje Czerniewice" Na listę do głosowania
CZ0052 Czerniewice(CZ) Letnie orzeźwienie /zamgławiacze/ Na listę do głosowania
CZ0053 Czerniewice(CZ) Rozbudowa siłowni zewnętrznej Na listę do głosowania
CZ0054 Czerniewice(CZ) Piłkochwyt do ścianki treningowej tenisa ziemnego w Toruniu - Czerniewice Na listę do głosowania
CZ0055 Czerniewice(CZ) Modernizacja boiska do koszykówki Na listę do głosowania
CZ0056 Czerniewice(CZ) Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019 Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Stoły do tenisa zostaną wynajęte na czas turnieju.
CZ0057 Czerniewice(CZ) Stojaki rowerowe Na listę do głosowania Stojaki w kształcie odwróconej litery U.
CZ0058 Czerniewice(CZ) Boisko do siatki plażowej, piłki ręcznej, boule, badmintona, tenisa plażowego Na listę do głosowania Zmiana zakresu (bez toru do gry boulle).
CZ0059 Czerniewice(CZ) Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych Na listę do głosowania
GB0055 Bielawy-Grębocin(GB) Dla dorosłych i dla dzieci Na listę do głosowania
GB0056 Bielawy-Grębocin(GB) Budowa ostatniego odcinka ulicy Krakowskiej od ul. Suwalskiej do ul. Częstochowskiej jako dojazd dla wielu mieszkańców rejonu ulic Krakowskiej i Częstochowskiej Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
GB0058 Bielawy-Grębocin(GB) Replika Celtyckiej Rzeźby Niedźwiedzia Na listę do głosowania
GB0059 Bielawy-Grębocin(GB) Poprawa stanu bezpieczeństwa osiedla poprzez wykonanie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego obsługiwanego przez U.M. Wydział Ochrony Ludności Odrzucone Odrzucono z przyczyn formalnych. Autor projektu zgłoszonego do puli lokalnej Bielawy-Grębocin nie jest mieszkańcem tego osiedla.
JM0136 Jakubskie-Mokre(JM) Zapraszamy do zabawy! Na listę do głosowania
JM0137 Jakubskie-Mokre(JM) Sport to zdrowie - zacznij od dziś! Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
JM0138 Jakubskie-Mokre(JM) Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Kościuszki 42 w Toruniu Odrzucone Wnioskodawca nie jest mieszkańcem okręgu, w którym zlokalizowany został projekt lokalny. Brak zgód właścicieli nieruchomości.
JM0139 Jakubskie-Mokre(JM) Wykonanie lewoskrętu z ul. Żółkiewskiego do osiedla Piernikowego Odrzucone Niezgodne przygotowaną przebudową ul. Żółkiewskiego.
JM0140 Jakubskie-Mokre(JM) Jedziemy tramwajem i strażą pożarną - rozbudowa placu zabaw o tematyce nawiązującej do miejskiej. Na listę do głosowania
JM0141 Jakubskie-Mokre(JM) Utwardzenie alejek bocznych na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu Już realizowane lub zaplanowane Zadanie nie należy do zadań własnych budżetu miasta. Zadanie będzie ujęte w planie inwestycyjnym miejskiej spółki Urbitor.
JM0142 Jakubskie-Mokre(JM) Utwardzenie nawierzchni na dojeździe do zespołu garaży przy ul. Bażyńskich (przy Przedszkolu Miejskim nr 15) Na listę do głosowania
JM0143 Jakubskie-Mokre(JM) Zieleń i środowisko. Rewitalizacja zieleni Na listę do głosowania
K0067 Kaszczorek(K) Festiwal Drwęcy 2019 Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Występy lokalnych instytucji kultury: miejskich lub wybranych w konkursie.
K0068 Kaszczorek(K) Mobilny dom Kultury "Oryl" w Kaszczorku Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu. Ze względu na koszty adaptacji zamiast zakupu wyeksploatowanego autobusu zostanie zakupiony kontener.
K0069 Kaszczorek(K) Samochodowe Kino Letnie w Kaszczorku Odrzucone W pierwszej ze wskazanych lokalizacji będzie prowadzona budowa parkingu Park & Ride. W drugiej, zgodnie z opnią MPU, kino stanowiłoby uciążliwość akustyczną dla okolicznych mieszkańców.
K0070 Kaszczorek(K) Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony do puli ogólnomiejskiej.
K0071 Kaszczorek(K) Cykl imprez okolicznościowych w Kaszczorku Na listę do głosowania
O0405 Ogólnomiejskie(O) Boisko do siatkówki plażowej Na listę do głosowania
O0407 Ogólnomiejskie(O) Namioty Wyklętych Na listę do głosowania
O0495 Ogólnomiejskie(O) Bezpiecznie na lotnisko Wycofane przez wnioskodawcę
O0501 Ogólnomiejskie(O) Park rowerowy pump truck i dirt jumping dla wszystkich rowerzystów grawitacyjnych, zarówno tych młodych jak i starszych. Odrzucone Na podstawie umowy dzierżawy gruntu zawartej z GMT, dzierżawca ma obowiązek urządzić teren z własnych środków.
O0503 Ogólnomiejskie(O) Mobilna Strzelnica Kontenerowa na terenie Rubinkowa i Kaszczorka Odrzucone Koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie do kosztów inwestycyjnych.
O0504 Ogólnomiejskie(O) Siatka przeciw ptakom nad skateparkiem mieszczącym się pod wiaduktem Na listę do głosowania
O0506 Ogólnomiejskie(O) Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących. Na listę do głosowania
O0508 Ogólnomiejskie(O) Olimpijski sport dla torunian - budowa hali do curlingu Odrzucone Koszt projektu przekracza dostępną pulę środków.
O0509 Ogólnomiejskie(O) Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie Na listę do głosowania
O0510 Ogólnomiejskie(O) Toruń miastem pieszych- 130 punktów wypoczynku (ławka plus element zieleni) oraz 26 zielonych skwerków relaksu (3 fotele drewniane, kompozycja zieleni - drzewa, krzewy, donice, kosz na śmieci). Na listę do głosowania
O0511 Ogólnomiejskie(O) Zorganizowanie Konferencji Zdrowia "Jak żyć i co jeść, by nie chorować" Na listę do głosowania
O0512 Ogólnomiejskie(O) Bezpiecznie i wygodnie na toruńskich drogach - sekundniki na skrzyżowaniach. Odrzucone Sekundniki można stosować jedynie w tzw. systemach stałoczasowych. W Toruniu stosowana jest sygnalizacja akomodacyjna.
O0513 Ogólnomiejskie(O) Osiedlowy dekalog ekologiczny Na listę do głosowania
O0514 Ogólnomiejskie(O) Licznik długu miasta Torunia Odrzucone Wydatek nieracjonalny. Informacja o zadłużeniu Torunia jest dostępna w dokumentach publikowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
O0515 Ogólnomiejskie(O) Zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu niezbędnego do ratowania zwierząt dla Eko Patrolu Straży Miejskiej w Toruniu. Odrzucone Zadanie statutowe jednostki GMT.
O0516 Ogólnomiejskie(O) Remont kojców dla psów Na listę do głosowania
O0517 Ogólnomiejskie(O) Zielony przystanek na Placu św. Katarzyny Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu. Donice z zielenią przy wiacie.
O0518 Ogólnomiejskie(O) Garbata ścieżka rowerowa Odrzucone Niezgodne z wymogami dotyczącymi sposobu zagospodarowania pasa drogowego.
O0519 Ogólnomiejskie(O) Chodnik do lotniska Na listę do głosowania
O0520 Ogólnomiejskie(O) Toruń czyta - sieć punktów do wymieniania książek Na listę do głosowania Zmiana zakresu (bez Parku Glazja). Ostateczna lokalizacja miejsc może ulec zmianie.
O0522 Ogólnomiejskie(O) Slip do wodowania dla służb ratowniczych, łodzi i żaglówek Odrzucone Wydatek nieracjonalny. W Toruniu funkcjonuje już slip do wodowania, a jego wykorzystanie nie wskazuje na dodatkowe porzeby w tym zakresie.
O0523 Ogólnomiejskie(O) Czyściej wokół nas - Toruń Na listę do głosowania
O0524 Ogólnomiejskie(O) Przystanek Plaża Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu (bez oświetlenia i wypożyczalni leżaków).
O0525 Ogólnomiejskie(O) Murale upamiętniające sławne kobiety związane z Toruniem Na listę do głosowania W przypadku wyboru projektu, zostaną wskazane budynki miejskie, w uzgodnieniu z wnioskodawcą.
O0526 Ogólnomiejskie(O) Podnoszenie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców Torunia Na listę do głosowania
O0527 Ogólnomiejskie(O) Pumptruck Przy skarpie Odrzucone Wydatek nieracjonalny. W niedalekim sąsiedztwie (teren IX LO na Rubinkowie) powstanie w 2018 r. obiekt o takim samych charakterze.
O0528 Ogólnomiejskie(O) Podgórska Na listę do głosowania
O0529 Ogólnomiejskie(O) Krokusowe dywany Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji na "w centrum miasta".
O0530 Ogólnomiejskie(O) Miejsca parkingowe Odrzucone W ramach przygotowania budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego miasto opracuje plan lokalizacji miejsc parkingowych w rejonie tej inwestycji.
O0531 Ogólnomiejskie(O) Łąka Gładycha Na listę do głosowania
O0532 Ogólnomiejskie(O) Otwarte Dane Torunia Odrzucone Koszty utrzymania projektu w kolejnych latach niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztów jego wdrożenia (par. 13 pkt.2) regulaminu). Informacje są publikowane w BIP.
O0533 Ogólnomiejskie(O) Małe Śniadanie Na Trawie - zrób to sam! Na listę do głosowania Zmiana zakresu - 13 wydarzeń, jedno na każdym osiedlu, w okresie: maj - wrzesień 2019.
O0534 Ogólnomiejskie(O) Budowa hali sztuk walki Odrzucone Koszt realizacji projektu przekracza dostępną pulę środków.
O0535 Ogólnomiejskie(O) Warsztaty i animacje dla dzieci na podwórkach Na listę do głosowania Zmiana zakresu: 13 animacji, po jednej w okręgu, od maja do września 2019.
O0536 Ogólnomiejskie(O) Ławki dla matki i dziecka Na listę do głosowania
O0537 Ogólnomiejskie(O) Wykonanie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 16x35m dla grup dziecięcych w wieku 5-7 lat oraz dla grup bramkarskich. Na listę do głosowania
O0538 Ogólnomiejskie(O) Gra miejska: Toruńska nić Ariadny Na listę do głosowania
O0539 Ogólnomiejskie(O) Muzyczne podwórze przy Kamienicy Inicjatyw Na listę do głosowania
O0540 Ogólnomiejskie(O) Starówka w cieniu parasoli Odrzucone Brak zgody właścicieli kamienic na udostępnienie elewacji do zamocowania lin nośnych. Brak zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.
O0541 Ogólnomiejskie(O) Mniejszy dług - bogatszy Toruń Na listę do głosowania
O0542 Ogólnomiejskie(O) Sport to zdrowie - rewitalizacja boiska sportowego Na listę do głosowania
O0543 Ogólnomiejskie(O) Historia NZS UMK - przemalowanie pojazdu MZK Toruń w barwy NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów). Na listę do głosowania
O0544 Ogólnomiejskie(O) LuxFest vol.4 - edycja specjalna Mikołajkowa Na listę do głosowania
O0545 Ogólnomiejskie(O) Potężna Nadzieja! - budowa zewnętrznej tężni solankowej z systemem ścieżek spacerowych dla aktywnej haloterapii dostępnej dla mieszkańców Torunia. Na listę do głosowania
P0114 Podgórz(P) Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Gniewkowskiej oraz poprowadzenie chodnika do przystanku MZK. Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Realizacja chodnika, bez sygnalizacji świetlnej.
P0115 Podgórz(P) Leśny odpoczynek Na listę do głosowania
P0116 Podgórz(P) Sportowe świry budzą się po zmroku Na listę do głosowania
P0127 Podgórz(P) Instalacja świateł dla usprawnienia ruchu drogowego Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Pozytywna opinia komisji BRD tylko dla ulic: Poznańska - Szubińska.
P0132 Podgórz(P) Miłe rozstanie - "Kiss and ride". Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Pozytywna opinia komisji BRD dla ul. Wyrzyskiej.
P0133 Podgórz(P) Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych - przejście dla pieszych Odrzucone Negatywna opinia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
P0134 Podgórz(P) Zagospodarowanie terenu zielonego przy przystanku autobusowym o nazwie "Drzymały" na wysokości Drzymały 19 Na listę do głosowania
P0135 Podgórz(P) Ścieżka rowerowa Na listę do głosowania Projekt będzie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
P0136 Podgórz(P) Sygnalizacja świetlna Na listę do głosowania
P0137 Podgórz(P) Łapy, łapy, cztery łapy - chodź na wybieg nie do chaty! Odrzucone Brak lokalizacji dla obiektu. Zmiana statusu projektu będzie możliwa pod warunkiem znalezienia odpowiedniego terenu, niepowodującego uciążliwości dla mieszkańców.
R0099 Rubinkowo(R) Wyginam ciało śmiało - siłownia zewnętrzna Odrzucone Wydatek  nieracjonalny. Siłownia plenerowa znajduje sie w bliskim sąsiedztwie.
R0100 Rubinkowo(R) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, długość ścieżki 200 m, szerokość 2 m. Na listę do głosowania Pod warunkiem uzyskania zgody działkowców.
R0101 Rubinkowo(R) Rewitalizacja boiska pomiędzy blokami Łyskowskiego 9,11,13 Na listę do głosowania
R0108 Rubinkowo(R) Rozbudowa i modernizacja parkingu samochodowego przy ul. Filomatów Pomorskich, etap II - 56 miejsc postojowych (przy garażach) Na listę do głosowania Zmiana zakresu ze względu na koszty. Powstanie ok. 25 miejsc.
R0110 Rubinkowo(R) Aktywny maluch - bezpieczny i interaktywny plac zabaw dostosowany dla potrzeb rozwojowych dzieci poniżej 4 roku życia Na listę do głosowania
R0111 Rubinkowo(R) Wymarzone place zabaw - doposażenie istniejących placów zabaw Na listę do głosowania
R0112 Rubinkowo(R) Podwórkowy Dom Kultury Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Wystąpią lokalne instytucje kultury i animatorzy pozyskani w drodze konkursu.
RU0045 Rudak(RU) Wymiana starego (z 1974 r.) śmietnika na podziemny, który spełni oczekiwania czystości, schludności, poprawności ekologicznej. Odrzucone Zadanie należy do obowiązków zarządcy nieruchomości.
RU0046 Rudak(RU) Festyn Odpustowo-Dożynkowy "Raz na ludowo" Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Wykonawcy i instruktorzy zostaną wybrani w konkursie.
RU0047 Rudak(RU) 30 minut dłużej na wolnym powietrzu Na listę do głosowania
RU0048 Rudak(RU) Dziecięcy zakątek Na listę do głosowania
RU0049 Rudak(RU) Skwery wśród nas Na listę do głosowania
RU0050 Rudak(RU) Zamieniamy parking "błotny" na parking z kostki brukowej - by żyło się wygodniej. Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji. W ciągu ul. Podgórskiej, po stronie północnej oraz chodnik do ul. Grzybowej.
RU0051 Rudak(RU) Wybudowanie podziemnego śmietnika przy bud. Gerwazego 16 Odrzucone Zadanie należy do obowiązków zarządcy nieruchomości.
SK0312 Skarpa(SK) Rewitalizacja wybiegu dla psów przy Pasażu Handlowym "Maciej" Na listę do głosowania
SK0313 Skarpa(SK) Schody do cmentarza w Kaszczorku przy ulicy Ligi Polskiej w pobliżu wiaduktu Odrzucone Projektodawca wskazał pulę osiedlową Skarpa, zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania. Jednak projekt jest zlokalizowany na terenie Kaszczorka. Zachodzi więc niezgodność miejsca zamieszkania wnioskodawcy (Skarpa) z lokalizacją projektu (Kaszczorek). Projekt odrzucony ze względów formalnych.
SK0314 Skarpa(SK) Sportowe popołudnie - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych ze Skarpy. Na listę do głosowania
SK0315 Skarpa(SK) Kreatywne podwórko dla dzieci ze Skarpy Na listę do głosowania
SK0316 Skarpa(SK) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w: futsal oraz piłkę ręczna. Na listę do głosowania Boisko będzie niepełnowymiarowe (15 x 25 m).
SK0317 Skarpa(SK) Treningowy plac zabaw wyposażony w urządzenia do treningu: - street workout, - stół do tenisa stołowego, - stół do gry w piłkarzyki. Na listę do głosowania
SM0144 Staromiejskie(SM) Przebudowa istniejącej konstrukcji boksu na odpady komunalne na pojemniki podziemne dla mieszkańców osiedla "Stary Kaszownik" zlokalizowanego przy ul. Czarnieckiego w Toruniu dla zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Rynek Wełniany 1-11; Grudziądzka 32-38; Czarnieckiego 1-9; 2-2b Odrzucone Zadanie należy do obowiązków zarządcy nieruchomości.
SM0399 Staromiejskie(SM) Czyste powietrze dla przedszkolaków Odrzucone Zadanie statutowe jednostki GMT.
SM0402 Staromiejskie(SM) W zdrowym ciele zdrowy duch - rekreacja i relaks na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Na listę do głosowania
SM0403 Staromiejskie(SM) Kwiaty w Toruniu - stragan na Rynku Nowomiejskim Odrzucone Projekt sprzeczny z przepisami lokalnymi.
SM0406 Staromiejskie(SM) Remont Wędki po zalaniu Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Remont ze środków GMT, wyposażenie ze środków BP.
SM0408 Staromiejskie(SM) Senioriada 2019 Na listę do głosowania
SM0409 Staromiejskie(SM) Wpiernicz na Kopernika Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Ograniczenie liczby lokalizacji dla wydarzenia, zmiana nazwy.
SM0410 Staromiejskie(SM) Drzewa dla Legionów Na listę do głosowania
SM0411 Staromiejskie(SM) Zielona oaza Na listę do głosowania
SM0412 Staromiejskie(SM) Teren Zespołu Szkół Technicznych miejscem sportu i rekreacji dla mieszkańców Torunia Na listę do głosowania
SM0413 Staromiejskie(SM) Fantastyczna Inicjatywa Kulturalna - Fantastyczny Dom Kultury w sercu toruńskiej Starówki Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu. Realizacja w jednej z placówek miejskich na terenie starówki (OPP Dom Muz, CK Dwór Artusa, MDK).
ST0084 Stawki(ST) Budowa drogi dla Stawek Odrzucone Koszt realizacji przekracza dostępną pulę środków.
ST0085 Stawki(ST) Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Czapli i Tataraków Na listę do głosowania Zmiana zakresu ze względu na koszty. Bez boiska.
ST0086 Stawki(ST) Czyściej wokół nas - Stawki Na listę do głosowania
ST0087 Stawki(ST) Siłownia w plenerze Odrzucone Wydatek nieracjonalny. W sąsiedztwie znajdują się już siłownie plenerowe (ul. 63. Pułku Piechoty, ul. Woyczyńskiego). Przewiduje się montaż kolejnych w ramach zagospodarowania Parku Tysiąclecia.
ST0088 Stawki(ST) Zagospodarowanie skweru jako miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla wg opracowanego projektu skweru rekreacyjno-sportowego. Wycofane przez wnioskodawcę
ST0089 Stawki(ST) Renowacja figurki Serca Pana Jezusa przy ul. Łódzkiej Na listę do głosowania
ST0090 Stawki(ST) Huśtawka dla dwojga i zjazd linowy - doposażenie placu zabaw przy ul. Nenufarów Na listę do głosowania
ST0091 Stawki(ST) Grill i ognisko na Stawkach! Wycofane przez wnioskodawcę
W0410 Wrzosy(W) Utwardzenie gruntowej ulicy Miedza na Wrzosach w Toruniu Na listę do głosowania
W0411 Wrzosy(W) Zdrowy mikroklimat na Barbarce - budowa tężni solankowej Na listę do głosowania
W0412 Wrzosy(W) Ruch dla wszystkich - siłownia zewnętrzna na terenie przy szkole muzycznej Odrzucone Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności.
W0413 Wrzosy(W) Bezpieczna Zbożowa Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Pozytywna opinia komisji BRD dla rejonu skrzyżowania Zbożowa - Makowa - Brzoskwiniowa. Progi wyspowe.
W0414 Wrzosy(W) Czyste osiedle Wrzosy Na listę do głosowania Dostosowanie zakresu do już realizowanych lub zaplanowanych działań w tym zakresie.
W0415 Wrzosy(W) Monitoring parku pomiędzy ul. Chmielną a Słoneczną - osiedle Wrzosy Już realizowane lub zaplanowane Kamera monitoringu zostanie zamontowana w ramach projektu zaplanowanego do realizacji na rok 2018.
W0416 Wrzosy(W) Lepsze Wrzosy Wycofane przez wnioskodawcę
W0417 Wrzosy(W) Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne. Na listę do głosowania Wykonawca będzie wybrany w konkursie.
W0418 Wrzosy(W) Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu - kontynuacja Już realizowane lub zaplanowane Zakres objęty projektem jest zaplanowany do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018.
W0419 Wrzosy(W) III festyn parafialny na Jarze Na listę do głosowania
W0420 Wrzosy(W) Wielopokoleniowa Strefa Aktywnego Wypoczynku Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Bez boiska do unihokeja.
W0421 Wrzosy(W) Budowa skateparku na Wrzosach Odrzucone Zbyt mała odległość obiektu uciążliwego od zabudowań mieszkalnych. Protesty mieszkańców.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: dużo osób idzie przez starówkę, po lewej stronie widać pomnik Mikołaja Kopernika, w tle kamienice
  Kultura, Miasto, Sport
  Moc muzycznych odsłon tego weekendu: On the Move Music Festival z gwiazdami, szanty, muzyka rodem z gór oraz z Azji, a także występ kapeli podwórkowej. A do tego trzy dni z tangiem.
 • Inwestycje, Miasto
  Prezydent Torunia Paweł Gulewski wraz z urzędnikami wizytował 12 lipca 2024 r. plac budowy Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej.
 • Na zdjeciu: prace budowlane na terenie zieleni
  Miasto
  Poniżej zamieszczamy list z apelem, który skierował prezydent Paweł Gulewski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Sambora Gawińskiego.
 • Na zdjęciu: nowy budynek Książnicy w stanie surowym
  Kultura, Miasto
  W drugim kwartale 2025 roku pierwsi czytelnicy odwiedzą nowe wnętrza Książnicy Kopernikańskiej. Nowoczesny wielofunkcyjny budynek powstaje przy ul. Słowackiego w miejscu dawnej czytelni.
 • Na zdjęciu: widać dłoń, która trzyma kartę miejską
  Miasto
  JO – tak zdaniem głosujących będzie się nazywać Toruńska Karta Miejska. W konkursie internetowym oddano łącznie 2084 głosy.
 • Na zdjęciu: dwóch mężczyzn i chłopiec stoją na ściance
  Miasto, Sport
  W Toruniu zakończył się Speedway Ekstraliga Camp, w ramach którego treningi odbywali zawodnicy z całego świata.
 • Moc muzycznych odsłon tego weekendu: On the Move Music Festival z gwiazdami, szanty, muzyka rodem z gór oraz z Azji, a także występ kapeli podwórkowej. A do tego trzy dni z tangiem.
 • Przypominamy, że w każdy wakacyjny weekend Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej, jest wyłączony z ruchu samochodowego. Zamknięcie następuje w piątki o godz. 19:00. Na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Żeglarskiej wprowadzony jest całkowity zakaz ruchu, natomiast od Woli Zamkowej do ul. Łaziennej obowiązuje...
 • W dzień upał, pod wieczór i w nocy burze – to prognoza pogody na piątek 12 lipca 2024 r.
 • Decyzją Rady Nadzorczej Klubu Sportowego Toruń Hokejowej Spółki Akcyjnej oraz jego właścicieli z funkcji prezesa w klubie został odwołany Pan Bogdan Rozwadowski, który pełnił ją przez ostatnich 14 lat, czyli od czasu powołania Klubu Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna.
 • W najbliższy poniedziałek (15.07) rozpocznie się remont ciągu pieszo-rowerowego przy Konstytucji 3 Maja.
 • JO – tak zdaniem głosujących będzie się nazywać Toruńska Karta Miejska. W konkursie internetowym oddano łącznie 2084 głosy.
 • Toruńska Akademia Tenisowa przez ostatnie 5 miesięcy przy wsparciu Gminy Miasta Toruń aktywnie realizowała swoje cele i pomagała rozwijać swoje tenisowe skrzydła.
 • Ponad 100 tys. odsłon nowej kampanii promocyjnej znaku Made in Toruń. Na półmetku projektu promującego toruński znak jakości w mediach społecznościowych udało się wygenerować organiczne zasięgi przekładające się na ponad 50 tys. unikalnych użytkowników, do których dotarły treści kampanii.