Bulwar się zmienia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Bulwar się zmienia

Drogi, Inwestycje, Miasto
Data publikacji: 19 września 2023
Autor: Paula Gałązka
Zdjęcie przedstawia Bulwar Filadelfijski z lotu ptaka

Trwają intensywne prace przy przebudowie Bulwaru Filadelfijskiego. Najwięcej dzieje się w pasie drogowym, ale ruszyły też prace nad zielenią.

Obecnie na Bulwarze prowadzone są prace związane z humusowaniem terenu, czyli ukształtowaniem skarp oraz wymianie gruntu na ziemię urodzajną. Obsadzono też donice pawilonów. Prace zostały podzielone na etapy, które powiązane są z harmonogramem robót budowlanych tak, aby jeszcze w tym roku możliwe było rozpoczęcie zagospodarowania Bulwaru zielenią w miejscach, gdzie zaawansowanie robót umożliwia takie działanie. Harmonogram przewiduje zakończenie prac zieleniarskich wiosną 2024.

Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego oprócz nowej infrastruktury technicznej związane będzie z nową aranżacją zieleni bogatej w roślinność krzewiastą, która poprawi walory estetyczne tego terenu, jak i wzmocni utrzymanie skarp. Horyzontalnie zakomponowana zieleń składać się będzie z krzewów, traw i bylin, których docelowa wysokość nie wpłynie na ekspozycję panoramy miasta, a która wraz z trawnikami rekreacyjnymi stworzy spójny, przyjazny i reprezentacyjny teren zieleni. Zieleń w strefie reprezentacyjnej wzdłuż murów miasta, na całej szerokości pasa do Wisły będzie nawadniana, co znacząco wpłynie na skuteczność wykonanych nasadzeń i jakość trawników przeznaczonych do rekreacji mieszkańców. 

Jeśli chodzi o prace drogowe, to na odcinku od ul. Łaziennej do ul. Mostowej wykonywane jest koryto jezdni oraz warstwa mrozoochronna. Kontynuowane są też prace związane z układaniem nawierzchni z kostki granitowej przy ul. Flisaczej oraz ul. Bulwar Filadelfijski. Natomiast za Wolą Zamkową w kierunku ul. Warszawskiej ustawiane są krawężniki na miejscach postojowych, parkingowych oraz w zatoce autobusowej. Wykonywane jest też koryto pod ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie Bulwaru.

Z kolei na samej promenadzie nad Wisłą trwa szalowanie płyty betonowej. Wykonywana jest też część spacerowa na odcinku od ul. Warszawskiej do tzw. zejścia nr 4. Realizowane są również prace związane z sieciami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz sanitarnymi.

Przebudowa ulicy Bulwar Filadelfijski, częściowo wraz z sąsiednim terenem, rozpoczęła się w 2022 roku. Zadanie obejmuje 2-kilometrowy pas nabrzeża Wisły pomiędzy mostem kolejowym a granicami przystani AZS, ograniczony z jednej strony korytem Wisły, z drugiej linią murów obronnych Zespołu Staromiejskiego i murami wewnętrznego pierścienia XIX-wiecznej Twierdzy Toruń. W ramach zadania wykonane zostaną ścieżki rowerowe, jezdnia, chodniki i ciągi piesze oraz promenada wzdłuż brzegu Wisły. Powstaną schody terenowe i zejścia do Wisły, a także mała architektura. Na terenie inwestycji zamontowane będzie docelowo 18 kamer monitoringu miejskiego oraz 2 punkty Wi-Fi na wysokości ul. Żeglarskiej i Łaziennej.

Koszt przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego wynosi około 46 mln złotych ze współfinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30 mln złotych.

fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.