Książnica Kopernikańska - stuletnia duma Torunia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Książnica Kopernikańska - stuletnia duma Torunia

Kultura, Miasto
Data publikacji: 04 grudnia 2023
Autor: Marcin Pryka

Podczas Gali Jubileuszowej z okazji 100. rocznicy powstania Książnicy Kopernikańskiej wręczono medale, nagrody i wyróżnienia. Placówka otrzymała Statuetkę Herbu Torunia. - Wszyscy doceniamy w Toruniu naukowy, ale i także kulturotwórczy profil Książnicy oraz nieprzerwaną wierność dziedzictwu kopernikańskiemu – widoczną nie tylko w oficjalnej nazwie biblioteki - mówił prezydent Michał Zaleski.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska – początkowo zwana Książnicą Miejską im. Mikołaja Kopernika - powstała w początkach II Rzeczpospolitej, a dokładnie w 1923 r. poprzez scalenie czterech księgozbiorów – Gimnazjum Toruńskiego, księgozbioru Rady Miasta Torunia, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst. Księgozbiory te to efekt kilkusetletnich tradycji kultywowanych w Toruniu od XIII w.

Uroczystego otwarcia dokonano 19 lutego 1923 r. w budynku znajdującym się przy ul. Wysokiej. Była to data nieprzypadkowa – 450. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Ówczesne zbiory liczyły ok. 100 tysięcy woluminów, a dyrektorem został Zygmunt Mocarski, znany bibliotekarz, historyk książki i bibliofil. Bardzo szybko Książnica stała się największą naukową biblioteką publiczną ówczesnego województwa pomorskiego.

W trakcie Gali Jubileuszowej, odbytej 4 grudnia 2023 r. w Sali Kameralnej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki rys historyczny Książnicy Kopernikańskiej przedstawiła dyrektor Danetta Ryszkowska-Mirowska. – Jesteśmy niemal rówieśniczkami i rówieśnikami naszej niepodległości. Zanurzeni w przeszłości i otwarci na teraźniejszość i przyszłość, skupieni na zachowaniu i udostępnianiu cennych księgozbiorów w jak najbardziej nowoczesny sposób cieszymy się i jesteśmy dumni z roli strażników naszego dziedzictwa, ale też nie popadamy w melancholię czy marzycielstwo. Uważnie wczuwamy się w rytm teraźniejszości, odczytujemy znaki czasu i bez lęku przygotowujemy się do wyzwań, które przyniesie przyszłość. Mamy ambitne plany rozbudowy, których realizacja już trwa. W stulecie istnienia, ale także w 550. rocznicę urodzin naszego patrona przyszedł moment, w którym również w wymiarze architektonicznym wejdziemy w XXI w. z rozbudowaną i nowoczesną biblioteką odpowiadającą na oczekiwania naszych czytelników - powiedziała Danetta Ryszkowska-Mirowska i przy okazji podziękowania za nieustające wsparcie władzom miasta oraz województwa.

W wygłoszonym przemówieniu prezydent Torunia Michał Zaleski podkreślił, że stuletnia Książnica Kopernikańska jest dumą naszego Torunia. Przypomniał, że duże znaczenie dla powstania placówki miała działalność ówczesnego Samorządu Miasta Torunia. Prezydent potwierdził wysoką rangę Książnicy Kopernikańskiej w toruńskim, regionalnym i krajowym życiu naukowym oraz kulturalnym. Wyrazem tego jest decyzja o nadaniu Książnicy z okazji jubileuszu stulecia Statuetki Herbu Torunia – jako miejskiego wyróżnienia za ochronę i promocję toruńskiego dziedzictwa kulturowego. Prezydent Michał Zaleski za lata współpracy podziękował Teresie Szymorowskiej, byłej dyrektor Książnicy. Obecnej dyrektor Danetcie Ryszkowskiej-Mirowskiej oraz całemu zespołowi bibliotekarzy i pracowników Książnicy przekazał słowa należnej wdzięczności i serdeczne życzenia. Ponadto, w uznaniu za wieloletnie zasługi przyznał jubileuszowe nagrody finansowe kierowniczkom kilku należących do Książnicy filii.

Samorząd Miasta Torunia ufundował Książnicy podwójny upominek, tworzący jednolity konferencyjny zestaw nagłośnieniowy. Prezent wraz z okolicznościowym listem gratulacyjnym na ręce obecnej dyrektor placówki przekazali prezydent Michał Zaleski i przewodniczący Rady Miasta prof. Marcin Czyżniewski. - Świętujemy dzisiaj stulecie Książnicy Kopernikańskiej, ale przede wszystkim mamy świadomość, że Książnica jest strażniczką, kontynuatorką o wiele dłuższego dziedzictwa najważniejszych instytucji, jak chociażby Gimnazjum Akademickiego, czy Biblioteki Rady Miasta, które gromadziły księgozbiory, dokumenty, manuskrypty właściwie od początków naszego miasta i które budowały taką świątynię mądrości dla mieszkańców Torunia. Różne ścieżki prowadzą do księgozbiorów bibliotek i wspaniale, że potraficie różnymi swoimi działaniami tak mocno otwierać się na społeczeństwo - powiedział dołączając się do życzeń prezydenta Michała Zaleskiego przewodniczący Marcin Czyżniewski.

Warto dodać, że w przeszłości Książnica Kopernikańska została wyróżniona przez miasto Toruń: Medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia” (1998), Medalem Honorowym „Thorunium” (2008), Statuetkami Toruńskiego Flisaka i Anioła Toruńskiego (2013 i 2018) oraz Medalem Pamiątkowym Roku Mikołaja Kopernika 2023.

W jubileuszu udział wzięli m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Elżbieta Piniewska, starosta toruński Marek Olszewski oraz dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. Oprócz tego byli dyrektorzy bibliotek uczelnianych, wojewódzkich i powiatowych, obecni i byli pracownicy Książnicy Kopernikańskiej, przyjaciele oraz sympatycy placówki.

Podczas gali wręczono Medale Pamiątkowe wybite z okazji 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Ponadto odbył się koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pt. „Utwory z lat 20 i 30-tych XX wieku”.

Fot. Wojtek Szabelski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: znak drogowy - rondo, w tle widać maszyny rolnicze
  20 lutego 2024 r. w godzinach porannych rozpoczął się protest rolników – są utrudnienia na drogach wjazdowych do i wyjazdowych z Torunia. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.
 • Miasto
  Wracamy do tematu sceny plenerowej w Czerniewicach. Będziemy rozmawiać o dwóch alternatywnych rozwiązaniach projektowych – walorach funkcjonalnych, kosztach realizacji i utrzymania, potrzebach lokalnego środowiska w zakresie użytkowania obiektu. Zbierzemy uwagi i opinie uczestników.
 • Miasto
  Dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury zjechali do Torunia na I Międzynarodowy Kongres Afrykanistyczny. Wydarzenie w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowały wspólnie Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres trwa od 21 do...
 • Na zdjęciu: Zielony traktor z biało-czerwoną flagą
  Drogi, Miasto
  22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • Na zdjęciu: mecz hokeja na lodzie
  Miasto, Sport
  Na lodowisku Tor-Tor przy ul. Bema trwają Mistrzostwa Polski Centralnej Ligi Juniorów w hokeju na lodzie. W turnieju doskonale spisują się gospodarze - MKS Sokoły Toruń.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi w otoczeniu kobiet i mężczyzn - przewodników
  Miasto
  W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • 22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni rzeki Drwęcy, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.
 • W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury. Na wydarzenie zapraszają Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres potrwa od 21 do 23 lutego 2024 roku.
 • W dniach 23-25 lutego 2024 r. (piątek-niedziela) średniowieczne mury Zamku Krzyżackiego w Toruniu zamienią się w magiczną, bajkową krainę, pełną tajemnic i zaczarowanych stworzeń.
 • 20 lutego 2024 r. na Lodowisku Tor-Tor odbyła się inauguracja hokejowych Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2023/2024.
 • We wtorek 20 lutego 2024 r. prezydent Michał Zaleski wraz z urzędnikami spotkał się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Bażyńskich 30/36 z mieszkańcami Okręgu Jakubskie-Mokre. Było to dziewiąte z trzynastu zaplanowanych spotkań.
 • 8 marca 2024 r. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza na wyjątkowy wieczór z okazji Dnia Kobiet.