Mamy SUMP dla MOFT | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Mamy SUMP dla MOFT

Miasto, MZK
Data publikacji: 28 listopada 2023
Autor: Paula Gałązka
Mamy SUMP dla MOFT

Firma Multiconsult Polska opracowała Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040). W dokumencie zaproponowano 4 scenariusze rozwoju i 3 cele strategiczne.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów – toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli dla tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT) jest dokumentem wyznaczającym ramy systemu zrównoważonej mobilności, który definiuje cele strategiczne oraz szczegółowe dla całego MOFTu w perspektywie 2040 roku. Pomaga zorganizować i uporządkować strukturę transportu miejskiego oraz podmiejskiego.

Przetarg na wybranie firmy, która zajmie się opracowaniem SUMP dla MOFT został ogłoszony 10 maja 2022 roku. Wykonawcę wybrano 18 sierpnia, a 26 września podpisano umowę. Wartość umowy to blisko 2,5 mln złotych. Tutaj warto dodać, że na Projekt SUMP dla MOFT udało się pozyskać dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Opracowaniem zajęła się firma Multiconsult Polska, specjalizująca w dużych projektach transportowych.

- Finał tych prac miał miejsce w ubiegły czwartek, 23 listopada, kiedy to Rada Miasta Torunia zatwierdziła dokumenty przygotowane przez firmę Multiconsult Polska we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym SUMP dla MOFT. Przypomnę, że w ramach Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+ zostało wyznaczono 5 takich obszarów, skupionych wokół największych miast regionu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia wchodzi 36 sąsiadujących z naszym miastem powiatów i gmin – mówi Zbigniew Fiderewicz, zastępca Prezydenta Miasta Torunia i dodaje, że opracowanie SUMP dla MOFT było konieczne: - Jest on kluczem do pieniędzy europejskich, bo brak SUMP-u uniemożliwia nam aplikowanie o środki europejskie w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, ale także i innych programów europejskich, takich jak FENIKS. Każda jednostka samorządowa wchodząca w skład MOFTu ma już przygotowane projekty. Jest ich ponad 160, więc jesteśmy gotowi do wdrażania i realizacji SUMPu oraz realizacji wspomnianych projektów.

Jak wyjaśnia Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia SUMP to przede wszystkim ramy zrównoważonej mobilności miejskiej:

- Te ramy opierają się na zapewnieniu wszystkim obywatelom dostępu do swoich celów podróży oraz do usług w co najmniej dwóch wymiarach. Takim, żebyśmy zapewnili właściwy transport tam, gdzie chcemy dojechać, ale z drugiej strony stawiamy również na odpowiednie planowanie przestrzenne w ten sposób, aby nie trzeba było z tego środka transportu korzystać zbyt często [chodzi o zorganizowanie miasta tak, aby najważniejsze potrzeby załatwić w pobliżu swojego domu – przyp. red.], co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa, redukcję zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawę efektywności oraz wydajności kosztowej transportu usług i towarów.

W SUMPcie sformułowano 3 cele strategiczne:

 1. Przestrzeń i infrastruktura na terenie MOFT są planowane w sposób spójny, systematyczny i sprzyjający zrównoważonej mobilności;
 2. Publiczny transport zbiorowy jest atrakcyjny, dostępny dla każdego mieszkańca i stanowi podstawę systemu transportowego MOFT;
 3. Wspólne i skuteczne zarządzanie systemem transportowym MOFT.

Wypracowane zostały też 4 scenariusze rozwoju:

 1. Scenariusz 1: „Biznes jak zwykle” – będą realizowane wyłącznie działania, które zostały już zaplanowane przez poszczególnych członków MOFT, bez udziału Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego będą realizowały swoją dotychczasową politykę rozwojową bez systemowego wdrażania koncepcji zrównoważonej mobilności;
 2. Scenariusz 2: „Rozwój Publicznego Transportu Zbiorowego” – będą realizowane wyłącznie działania nakierowane na rozwój publicznego transportu zbiorowego (autobusowego, tramwajowego i kolejowego), ruchu pieszego i rowerowego;
 3. Scenariusz 3: „Rozwój transportu indywidualnego” – infrastruktura piesza i rowerowa nie będą w nim rozwijane, natomiast wprowadzone zostaną kolejne udogodnienia w ruchu samochodowym;
 4. Scenariusz 4: „Rekomendowany” – będzie rozwijany zarówno transport indywidualny jak i publiczny, przy jednoczesnym udziale działań mających na celu poprawę stanu środowiska.

- Praca nad dokumentem była ciekawa i wymagająca. Mamy nadzieję, że ten dokument przygotowany wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego i mieszkańcami sprosta Państwa oczekiwaniom. Będzie też taką odpowiedzią na bolączki transportowe obszaru funkcjonalnego Torunia i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców – mówi Jakub Rawski z firmy Multiconsult Polska.

Warto dodać, że w ramach prac nad dokumentem SUMP oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko przeprowadzono III tury regionalnych konsultacji społecznych. Ostatnie spotkania odbywały się od 11 września do 2 października 2023 r. Celem konsultacji było umożliwienie każdemu obywatelowi możliwości wyrażenia swojej opinii o opracowanych dokumentów. Uzyskano także wymagane prawem opinie organów (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy).

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT dostępny jest na stronie sump-torun.pl.

Podczas dzisiejszego (28.11.2023 r.) spotkania z mediami nagrodzono też laureatkę konkursu fotograficznego pn.: „Mobilność w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia”. Nagrodzę w postaci hulajnogii elektrycznej odebrała Pani Martyna Zarzyka.


fot. Paula Gałązka


Do pobrania:

Prezentacja poświęcona Planowi Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: znak drogowy - rondo, w tle widać maszyny rolnicze
  20 lutego 2024 r. w godzinach porannych rozpoczął się protest rolników – są utrudnienia na drogach wjazdowych do i wyjazdowych z Torunia. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.
 • Miasto
  Wracamy do tematu sceny plenerowej w Czerniewicach. Będziemy rozmawiać o dwóch alternatywnych rozwiązaniach projektowych – walorach funkcjonalnych, kosztach realizacji i utrzymania, potrzebach lokalnego środowiska w zakresie użytkowania obiektu. Zbierzemy uwagi i opinie uczestników.
 • Na zdjęciu: Zielony traktor z biało-czerwoną flagą
  Drogi, Miasto
  22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • Plakat: Kongres Afrykanistyczny w Toruniu
  Biznes, Miasto
  Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury. Na wydarzenie zapraszają Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres potrwa od 21 do 23 lutego 2024 roku.
 • Kultura, Miasto
  8 marca 2024 r. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza na wyjątkowy wieczór z okazji Dnia Kobiet.
 • Na zdjęciu: wifok z drona na Ratusz Staromiejski i panoramę Torunia
  Miasto
  21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Z tej okazji życzenia toruńskim przewodniczkom i przewodnikom składa prezydent Michał Zaleski.
 • 22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni rzeki Drwęcy, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.
 • W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury. Na wydarzenie zapraszają Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres potrwa od 21 do 23 lutego 2024 roku.
 • W dniach 23-25 lutego 2024 r. (piątek-niedziela) średniowieczne mury Zamku Krzyżackiego w Toruniu zamienią się w magiczną, bajkową krainę, pełną tajemnic i zaczarowanych stworzeń.
 • 20 lutego 2024 r. na Lodowisku Tor-Tor odbyła się inauguracja hokejowych Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2023/2024.
 • We wtorek 20 lutego 2024 r. prezydent Michał Zaleski wraz z urzędnikami spotkał się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Bażyńskich 30/36 z mieszkańcami Okręgu Jakubskie-Mokre. Było to dziewiąte z trzynastu zaplanowanych spotkań.
 • 8 marca 2024 r. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza na wyjątkowy wieczór z okazji Dnia Kobiet.