Miasto opiekuje się bezdomnymi zwierzętami | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Miasto opiekuje się bezdomnymi zwierzętami

Miasto
Data publikacji: 23 marca 2023
Autor: Marcin Pryka
Pies w legowisku

W tym celu radni przyjęli coroczny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2023.

Program dotyczy wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Obowiązek jego uchwalenia wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Największa jest skala bezdomności psów i kotów. Główne przyczyny to porzucanie zwierząt przez właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie oraz brak wiedzy społeczeństwa w zakresie sterylizacji i kastracji.

Od wielu lat działania służące ochronie zwierząt realizowane są przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt w ramach umowy zawartej z gminą. Miasto współpracuje w tym zakresie także z organizacjami i fundacjami.

Oprócz wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki, od lat prowadzona jest akcja sterylizacji i znakowania zwierząt w schronisku. W 2022 r. do schroniska przyjęto 872 psy i 909 kotów. Zabiegom sterylizacji i kastracji poddano w schronisku 346 psów i 368 kotów.

Wszystkie adoptowane zwierzęta ze schroniska są czipowane. W 2022 r. mikroczipem oznakowano 555 psów i 658 kotów. Dzięki szeroko zakrojonym akcjom informacyjno-edukacyjnym procent adopcji w ubiegłym roku wyniósł 92,10% dla psów i 77,10% dla kotów.

Opieką objęte są także koty wolno żyjące – od kilku lat fundacje i organizacje społeczne, w ramach ogłaszanych co roku przez prezydenta Torunia konkursów, zajmują się opieką nad tymi zwierzętami  dotyczącą sterylizacji i kastracji wraz z weterynaryjną opieką około zabiegową.

- Program to coroczne zadanie organu stanowiącego gminy.  Ma on kilka charakterystycznych elementów, a więc prowadzenie schroniska dla kilkuset bezdomnych zwierząt za pośrednictwem operatora zewnętrznego, z którym do końca tego roku mamy podpisaną umowę. Jesienią będziemy prowadzili postępowanie na kolejne okresy. Miasto współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, które decydują się zająć opieką nad zwierzętami, które znajdują się poza schroniskiem, a są bezdomne. Ale przede wszystkim chodzi o prowadzenie szerokiej akcji sterylizacji po to, aby nie dochodziło do nadmiernego rozmnażania wolno żyjących zwierząt w naszym mieście – podkreśla prezydent Torunia Michał Zaleski.

Na realizację zadań z zakresu programu, w budżecie miasta przeznaczono w tym roku 60 tys. zł. Za kwotę 20 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego planowany jest zakup karmy dla kotów środowiskowych wolno żyjących, a za 5 tys. zł wykonanie budek dla tych zwierząt.

Projekt programu uzyskał pozytywne opinie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu oraz Zarządu Koła Łowieckiego „Wieniec”.

Zdj. schronisko-torun.oinfo.pl

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Instytucje toruńskie przygotowały dla najmłodszych mieszkańców szereg atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Publikujemy listę wybranych wydarzeń. Sprawdź jak ciekawie w Toruniu spędzić czas wraz ze swoimi pociechami.
 • Miasto
  Dzięki podpisaniu umowy o przystąpieniu do programu, w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 52 powstanie kolejny dzienny dom pobytu dla seniorów. - W Toruniu szukamy jak najlepszych, najciekawszych i najbardziej oczekiwanych form pomocy również dla osób w wieku senioralnym - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Widok na oświetloną popołudniowę starówkę z lotu ptaka, fot. Daniel Pach
  Kultura, Miasto
  Toruń jedynką wśród 10 najciekawszych atrakcji turystycznych Polski według brytyjskiego "The Guardian"!
 • Na zdjęciu: widok z drona na działki przy ul. Jonsonna, w tle Motoarena
  Biznes, Miasto
  3 125 000 złotych wpłynie do miejskiej kasy ze sprzedaży dwóch działek inwestycyjnych w przetargach organizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Nabywców znalazły tereny przy ul. Pera Jonssona i Rolniczej.
 • Na zdjęciu: widok z drona na torowisko i zielone tereny wokół
  Miasto, MZK
  Gotowe jest już torowisko i sieć trakcyjna na znacznej części nowej linii tramwajowej od przejazdu kolejowo-tramwajowego, wzdłuż ul. Polnej, Ugorów i Watzenrodego do ronda Strobanda. Na pozostałych odcinkach prace jeszcze trwają, ale zbliżają się do ostatniej prostej.
 • Miasto
  Prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył medal 30 maja 2023 r. w Dworze Artusa podczas sesji naukowej z okazji 60. urodzin prof. Wojciecha Polaka. - Jestem zaszczycony, iż kopernikański Toruń może cieszyć się z tego, że ten okrągły jubileusz zechciał Pan Profesor spędzić w naszym mieście - zaznaczył prezydent Michał Zaleski.
 • Trops SA - sieć sklepów z materiałami budowlanymi jest bohaterem kolejnego odcinka cyklu „Tak się robi biznes Made In Toruń”, realizowanego przez Centrum Wsparcia Biznesu.
 • Miasta hanzeatyckie - ich kultura, religijność i życie intelektualne - są tematem 138. Konferencji Hanzeatyckiego Towarzystwa Historycznego, odbywającej się w Toruniu 29 maja - 1 czerwca 2023 r. w. W czerwcu Toruń będzie gospodarzem 43. Zjazdu Miast Nowej Hanzy – wydarzenia z udziałem reprezentantów ponad 100 miast hanzeatyckich z całej Europy....
 • Druga edycja Pikniku z Kopernikiem i Olimpijczykiem zorganizowana została w Czerniewicach 27 maja 2023 r.
 • W Ratuszu Staromiejskim 29 maja 2023 r. gościł minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, by rozmawiać z samorządowcami o cyberzagrożeniach w administracji.
 • 30 maja przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W przeddzień tego święta prezydent Torunia Michał Zaleski spotkał się z czterema rodzinami zastępczymi funkcjonującymi w naszym mieście. Prezydent złożył podziękowania za zaangażowanie, wrażliwość, otwarte serca i wytrwałe pokonywanie trudu, jaki na co dzień jest wkładany w tworzenie spójnej i...
 • Dzięki podpisaniu umowy o przystąpieniu do programu, w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 52 powstanie kolejny dzienny dom pobytu dla seniorów. - W Toruniu szukamy jak najlepszych, najciekawszych i najbardziej oczekiwanych form pomocy również dla osób w wieku senioralnym - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • 29 maja 2023 r. rusza nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • We wtorek 30 maja 2023 r. na bocznym odcinku Szosy Chełmińskiej - od ul. Dekerta do ul. Podgórnej - mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.