"Moje życie wolne od uzależnień" | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

"Moje życie wolne od uzależnień"

Miasto
Data publikacji: 01 grudnia 2023
Autor: Marcin Pryka

Fundacja Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia otwartego konkursu ofert realizuje w toruńskich szkołach program profilaktyczny pn. „Moje życie wolne od uzależnień’. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 55 000 zł. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat skutków sięgania po substancje psychoaktywne w młodym wieku, a przy tym wzmocnienie czynników chroniących w zakresie rozwoju samoświadomości i poczucia własnej tożsamości, a także umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Projekt zakłada realizację programu profilaktycznego dla uczniów 10 toruńskich szkół. W każdej klasie zgłoszonej do programu przeprowadzane są trzy warsztaty 90-cio minutowe na temat:

 • Uzależnienia (90 minut)
 • Radzenie sobie z konfliktami (90 minut)
 • Rozwój tożsamości i osobowości (90 minut)

Warsztaty realizowane są w duchu profilaktyki pozytywnej. Oznacza to, że poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej uzależnień od substancji psychoaktywnych, skupiają się one na budowaniu zasobów chroniących rozwój psychospołeczny młodych ludzi. Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Podczas zajęć wykorzystywane są dynamiczne prezentacje Prezi oraz materiały filmowe. Scenariusze zajęć są dopasowane do wieku i możliwości poznawczych uczniów.

Dotychczas w warsztatach wzięli udział uczniowie następujących szkół:

 • 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego w Toruniu,
 • 2. Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Romualda Traugutta,
 • 3. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej w Toruniu,
 • 4. Szkoła Podstawowa im. 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu,
 • 5. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu,
 • 6. VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu,
 • 7. IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu,
 • 8. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu,
 • 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu.

Łącznie: ok. 1600 uczniów toruńskich szkół.

Dodatkowo program zakłada przeprowadzenie ewaluacji oraz przygotowanie raportów dla szkół, a także przekazanie dla uczestników zajęć  opasek silikonowych #profilaktykapozytywna i ulotek profilaktycznych o tematyce antydopalaczowej.

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kolejny protest rolników
  Drogi, Miasto
  Od 20 lutego 2024 r. od godzin porannych bardzo duże ograniczenia w dojeździe do i wyjeździe z Torunia na większości dróg - rozpoczyna się kolejny protest rolników.
 • Na zdjęciu: znak drogowy - rondo, w tle widać maszyny rolnicze
  20 lutego 2024 r. w godzinach porannych rozpoczął się protest rolników – są utrudnienia na drogach wjazdowych do i wyjazdowych z Torunia. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi w otoczeniu kobiet i mężczyzn - przewodników
  Miasto
  W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na zdjęciu: Zielony traktor z biało-czerwoną flagą
  Drogi, Miasto
  22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • Kultura, Miasto
  W dniach 23-25 lutego 2024 r. (piątek-niedziela) średniowieczne mury Zamku Krzyżackiego w Toruniu zamienią się w magiczną, bajkową krainę, pełną tajemnic i zaczarowanych stworzeń.
 • Miasto
  We wtorek 20 lutego 2024 r. prezydent Michał Zaleski wraz z urzędnikami spotkał się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Bażyńskich 30/36 z mieszkańcami Okręgu Jakubskie-Mokre. Było to dziewiąte z trzynastu zaplanowanych spotkań.
 • 22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni rzeki Drwęcy, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.
 • W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury. Na wydarzenie zapraszają Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres potrwa od 21 do 23 lutego 2024 roku.
 • W dniach 23-25 lutego 2024 r. (piątek-niedziela) średniowieczne mury Zamku Krzyżackiego w Toruniu zamienią się w magiczną, bajkową krainę, pełną tajemnic i zaczarowanych stworzeń.
 • 20 lutego 2024 r. na Lodowisku Tor-Tor odbyła się inauguracja hokejowych Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2023/2024.
 • We wtorek 20 lutego 2024 r. prezydent Michał Zaleski wraz z urzędnikami spotkał się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Bażyńskich 30/36 z mieszkańcami Okręgu Jakubskie-Mokre. Było to dziewiąte z trzynastu zaplanowanych spotkań.
 • 8 marca 2024 r. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza na wyjątkowy wieczór z okazji Dnia Kobiet.