Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych

Miasto
Data publikacji: 25 lipca 2022
Autor: Filip Tomasik
Zdjęcie: pusta sala szkolna

W  poniedziałek 25 lipca 2022 r. po godz. 12.00 rozpoczyna się postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Wnioski można składać do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Wniosek w  wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Do pobrania:

>>>> Druk wniosku i wzory oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów

>>>> Wykaz szkół prowadzących postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną danej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 12:00.

W terminie od 9 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 9 sierpnia 2022 r., wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym  do danej szkoły - 12 sierpnia  2022 r. do godz. 12:00.

 

W tym samym czasie, co postępowanie uzupełniające, trwa procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym. Przypominamy, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym  zostały ogłoszone w dniu 25 lipca 2022 r. Rodzice kandydatów nieprzyjętych w tym postępowaniu mogą skorzystać z procedury odwoławczej. W tym celu, w terminie do dnia  28 lipca 2022 r., należy złożyć do komisji rekrutacyjnej przy szkole, do której kandydat nie został przyjęty, wniosek o sporządzenie odmowy przyjęcia. Stąd wolne miejsca w postępowaniu uzupełniającym przeznacza się również na potrzeby  procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym. Poniżej opis procedury odwoławczej.

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. do 28 lipca 2022 r. (czwartek) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Od późnego popołudnia 5 grudnia 2022 r. należy spodziewać się marznących opadów deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Na drogach i chodnikach będzie ślisko. Apelujemy o dostosowanie prędkości do panujących warunków. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oprócz marznących opadów deszczu oraz mżawki grożą nam mgły i zamglenia...
 • Inwestycje, Miasto
  W związku z kolejnym etapem prac przy modernizacji torowiska tramwajowego od soboty 10 grudnia 2022 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie ul. Warneńczyka i Grudziądzkiej.
 • Zainwestuj w Toruniu – podsumowanie kampanii promocyjnej
  Miasto
  Zakończyła się ogólnopolska kampania prasowa promująca potencjał gospodarczy Torunia oraz miejskie tereny inwestycyjne. Kampania była elementem kompleksowych działań prowadzonych przez Centrum Wsparcia Biznesu w ramach projektu „Invest in BiT CITY 2”. W ramach cyklu artykułów prasowych opublikowanych na łamach Gazety Wyborczej i Dziennika Gazeta...
 • Kajko i Kokosz opanowali Zamek Krzyżacki
  Kultura, Miasto
  W pierwszy weekend grudnia (3-4 grudnia 2022 roku) na Zamku Krzyżackim zrobiło się gwarnie, tłoczno i kolorowo. A to wszystko za sprawą bohaterów komiksów Janusza Christy – Kajka, Kokosza i spółki.
 • Kultura, Miasto
  W sobotę, 10 grudnia 2022 r. Książnica Kopernikańska przy ul. Słowackiego 8 udostępnia swoją wypożyczalnię gier i zaprasza całe rodziny na Mikograjki, żeby zagrać w planszówki i karcianki.
 • Zbiórka darów #bizneswtoruniu
  Biznes, Miasto, Toruń dla Ukrainy
  Ruszyła miejska zbiórka darów dla walczącego z agresorem Narodu Ukraińskiego. Apel do toruńskich przedsiębiorców o wsparcie obywateli Ukrainy i pomoc w przetrwaniu zimy wystosował Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Miasta Torunia. 
 • W pierwszą niedzielę grudnia 2022 r. Toruń ponownie gościł biegaczy z całego kraju w ramach jubileuszowej 20. edycji Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów.
 • Toruń świętuje 25. rocznicę wpisania Zespołu Staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO!
 • Rozpoczęła się 15. edycja festiwalu Sztuki Natury. W toruńskich galeriach i centrach kultury można podziwiać wystawy sztuk wizualnych inspirowanych przyrodą.
 • Silnie związane z Toruniem flisackie tradycje zostały wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO!
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odbudował i ponownie postawił powłokę nad pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie. Charakterystyczny biały balon, a mówiąc fachowo, powłoka pneumatyczna, jest z powrotem na swoim miejscu.
 • Niezwykły, świątecznie iluminowany i rozbrzmiewający kolędami tramwaj zgodnie z tradycją rozpocznie w Mikołajki, 6 grudnia 2022 r. kursowanie po ulicach Torunia. Podczas jego pierwszego przejazdu nie zabraknie niespodzianek.
 • W niedzielę, 4 grudnia 2022 r. wystartuje jubileuszowy XX FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW. Dzień wcześniej, 3 grudnia 2022 r., na Rynku Staromiejskim w godz. 11:00 – 12:30, odbędą się imprezy dla dzieci, w tym BIEG MIKOŁAJKA.
 • W najbliższą niedzielę 4 grudnia 2022 r. w godzinach od 11.30 do 14.30 ulicami Torunia pobiegną Święci Mikołajowie.