2010 - Adam Krzemiński i Karl Schlögel | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń

2010 - Adam Krzemiński i Karl Schlögel

 

Adam Krzemiński

Adam Krzemiński
(ur. 1945), po studiach germanistycznych w Warszawie i w Lipsku od roku 1973 pracuje w redakcji "Polityki“. Należy do najwybitniejszych publicystów i komentatorów spraw niemieckich, publikował artykuły i eseje poświęcone historii i współczesnym debatom politycznym w Niemczech, niemieckiej literaturze i kulturze, współczesnym sporom ideowym w świecie.

W polskiej prasie jego teksty ukazują się przede wszystkim w "Polityce", "Twórczości", "Gazecie Wyborczej"; w Niemczech publikują go najczęściej opiniotwórcze "Die Zeit", "Merkur", "Die Welt", "Süddeutsche Zeitung", "FAZ". Jest współzałożycielem polsko-niemieckiego kwartalnika "Dialog".

Dotychczas ukazały się następujące książki: "Polen im 20. Jahrhundert. Ein historischer Essay“, München 1993; "Deutsch-polnische Verspiegelung. Essays", Wien 2001; "Zbrodnia & Kara & Duma & Uprzedzenie. Polacy i Niemcy", Warszawa 2007; "Testfall für Europa. Deutsch-polnische Nachbarschaft muss gelingen“, Hamburg 2008.

Jest Krzemiński laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. medalu Goethego (1993), nagrody im Ksawerego Pruszyńskiego polskiego PEN-Clubu za eseistykę literacką (1999), Wielkiego Federalnego Krzyża Zasługi RFN (1999) oraz nagrody Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (2006).


Karl Schlögel

Karl Schlögel
(ur. 1948) studiował historię, filozofię i slawistykę w Berlinie Zachodnim, Leningradzie i Moskwie, po czym zyskał renomę jako autor artykułów prasowych, studiów i książek dotyczących Rosji i Europy Wschodniej.

Od roku 1990 pracował jako profesor historii wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie w Konstancji, a od roku 1994 wykłada na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest autorem kilkunastu książek. W Polsce ukazały się: "Środek leży na wschodzie. Europa w stadium przejściowym", Warszawa 2005, "W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce", Poznań 2009.

Nagrody i wyróżnienia: Europejska nagroda im. Charlesa Veillona za eseistykę 1990, Nagroda literacka im. Georga Dehio 2004, Nagroda im. Zygmunta Freuda Niemieckiej Akademii Języka i Literatury za prozę naukową 2004, Nagroda im. Lessinga miasta Hamburg 2005, Lipska nagroda książkowa dla porozumienia europejskiego 2009.


Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 12 września 2010 r. w Starym Ratuszu w Getyndze.

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.