Oświetlenie z dofinansowaniem! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Oświetlenie z dofinansowaniem!

Drogi, Miasto
Data publikacji: 05 grudnia 2023
Autor: Agnieszka Kobus-Pęńsko

Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”.

Na wymianę ponad 2 600 starych opraw oświetleniowych miasto otrzyma 3 999 120 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”. Nabór wniosków IX edycji Programu trwał od końca sierpnia do połowy września 2023 r. W ramach naboru Beneficjenci mogli zgłosić tylko jeden wniosek o dofinansowanie, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 4 mln zł. Całkowita wartość modernizacji oświetlenia to niespełna 5 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie prawie 4 mln, co stanowi 80% wszystkich kosztów.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Torunia. W ramach inwestycji przewidziano montaż 2 631 nowoczesnych opraw oświetleniowych, wykonanych w technologii LED. Zakres modernizacji obejmuje wyłącznie istniejące punkty oświetleniowe zlokalizowane w różnych dzielnicach miasta. Zastąpienie tradycyjnych energochłonnych opraw o dużej mocy energooszczędnymi diodami LED umożliwi wielokrotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej i uzyskanie większej trwałości światła. Wdrożenie rozwiązań opartych na nowej technologii znacznie wydłuży czas pracy lamp, co przełoży się na dużą oszczędność i wysoką niezawodność. Głównym celem inwestycji jest ograniczenie emisji CO2 oraz negatywnego wpływu na środowisko na obszarze Torunia poprzez poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Istotnym efektem realizacji zadania będzie również znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników dróg publicznych.

Modernizacja oświetlenia będzie miała miejsce przy drogach publicznych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki miasta i pobudzenia aktywności inwestycyjnej. Poprawa bezpieczeństwa wielu obszarów miejskich będzie mieć także duży wpływ na lepszą dostępność do atrakcyjnych i szybko rozwijających się terenów inwestycyjnych. Pozwoli to na kontynuację działań mających na celu zrównoważony rozwój i przyciąganie kolejnych inwestorów. Modernizacja oświetlenia obejmie kilkadziesiąt ulic w całym mieście, w tym m.in. takie kluczowe drogi jak Andersa, Polna, Szosa Lubicka, Olsztyńska, Bema, Włocławska, Mickiewicza, Sienkiewicza oraz wiele mniejszych dróg lokalnych w różnych dzielnicach Torunia.

Fot. MZD Toruń

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: znak drogowy - rondo, w tle widać maszyny rolnicze
  20 lutego 2024 r. w godzinach porannych rozpoczął się protest rolników – są utrudnienia na drogach wjazdowych do i wyjazdowych z Torunia. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.
 • Miasto
  Wracamy do tematu sceny plenerowej w Czerniewicach. Będziemy rozmawiać o dwóch alternatywnych rozwiązaniach projektowych – walorach funkcjonalnych, kosztach realizacji i utrzymania, potrzebach lokalnego środowiska w zakresie użytkowania obiektu. Zbierzemy uwagi i opinie uczestników.
 • Na zdjęciu: Zielony traktor z biało-czerwoną flagą
  Drogi, Miasto
  22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • Miasto
  Dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury zjechali do Torunia na I Międzynarodowy Kongres Afrykanistyczny. Wydarzenie w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowały wspólnie Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres trwa od 21 do...
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi w otoczeniu kobiet i mężczyzn - przewodników
  Miasto
  W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na zdjęciu: wifok z drona na Ratusz Staromiejski i panoramę Torunia
  Miasto
  21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Z tej okazji życzenia toruńskim przewodniczkom i przewodnikom składa prezydent Michał Zaleski.
 • 22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni rzeki Drwęcy, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.
 • W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury. Na wydarzenie zapraszają Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres potrwa od 21 do 23 lutego 2024 roku.
 • W dniach 23-25 lutego 2024 r. (piątek-niedziela) średniowieczne mury Zamku Krzyżackiego w Toruniu zamienią się w magiczną, bajkową krainę, pełną tajemnic i zaczarowanych stworzeń.
 • 20 lutego 2024 r. na Lodowisku Tor-Tor odbyła się inauguracja hokejowych Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2023/2024.
 • We wtorek 20 lutego 2024 r. prezydent Michał Zaleski wraz z urzędnikami spotkał się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Bażyńskich 30/36 z mieszkańcami Okręgu Jakubskie-Mokre. Było to dziewiąte z trzynastu zaplanowanych spotkań.
 • 8 marca 2024 r. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza na wyjątkowy wieczór z okazji Dnia Kobiet.