Porozmawiajmy o integracji | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Porozmawiajmy o integracji

Miasto
Data publikacji: 05 grudnia 2023
Autor: Magdalena Winiarska
Porozmawiajmy o integracji - plakat

Fundacja Studio M6 zaprasza 14 grudnia 2023 r. na wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o integracji". Ma ono posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnemu dojściu do mechanizmów integracyjnych, które mogą być implementowane w gminach województwa kujawsko-pomorskiego.

W województwie kujawsko-pomorskim od lutego 2022 r. powstały nowe organizacje pozarządowe, które aktywnie włączyły się nie tylko w działania pomocowe skierowane do osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, ale przede wszystkim integrują lokalne społeczności i animują działania na rzecz włączenia społecznego. W tym samym okresie do udziału w programie „Szkolimy NGO” (prowadzonym przez Fundację Studio M6) zgłosiły się trzy takie organizacje, a ponadto znalazły się również te, które wcześniej nie prowadziły takich działań. Każda z tych organizacji ściąga znaczące środki zewnętrzne do gmin województwa na działania integracyjne i pomocowe z takich programów, jak Wspieramy Ukrainę (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Fundusz Tutaj (Ashoka), Fundusz solidarności z Ukrainą (Fundacja Batorego), Visegrad4Ukraine i inne. Dodatkowo, korzystają one ze środków publicznych dostępnych w województwie na poziomie gmin, powiatów i województwa. Organizacje te przechodzą zatem intensywną szkołę budowania społeczeństwa obywatelskiego działając na rzecz integracji osób z uchodźctwa i migracji w swojej społeczności. Osoby nimi zarządzające, po okresie 20 miesięcy działania mają ogromną bazę wiedzy oraz listę problemów, z jakimi napotkały się podczas działań. Mowa tu o problemach we współpracy z innymi NGO, gminami, społecznościami, instytucjami gminnymi/miejskimi, wojewódzkimi oraz o problemach wynikających z braku polityk integracyjnych na poziomie krajowym.

Organizatorom zależy na głosie organizacji i ich włączeniu się w rozmowę z interesariuszami i interesariuszkami zmiany jako instytucji nadzorujących środki/programy dot. integracji i spójności społecznej. Na spotkanie zostały zaproszone osoby eksperckie zajmujące się procesami integracji (Stowarzyszenie Homo Faber) oraz ogólnopolskimi programami finansowymi dla III sektora (Ashoka, Fundacja Edukacja dla Demokracji).

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2023 r. od 9:30 do 15:30 w kawiarni społecznej PERS przy ul. Mostowej 6. Ograniczona liczba miejsc stacjonarnych - obowiązuje rejestracja.

>>> Więcej informacji oraz link do rejestracji

Patronat nad spotkaniem objęła Fundacja Stocznia, Fundacja Batorego z akcję "Masz Głos" oraz Fundacja NESsT.
Patronat Honorowy objął Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora.
Partnerami spotkania są: Ashoka w Polsce i Fundusz Tutaj, Fundacja Emic, Fundacja KOSMOS (Centrum Integracji ŁĄCZNIK), Fundacja Dobra dla Dobra, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Partnerzy Projektu Szkolimy NGO: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Współpraca informacyjna: Gmina Miasta Toruń

Rozmowy poprowadzi Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi w otoczeniu kobiet i mężczyzn - przewodników
  Miasto
  W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na zdjęciu: znak drogowy - rondo, w tle widać maszyny rolnicze
  20 lutego 2024 r. w godzinach porannych rozpoczął się protest rolników – są utrudnienia na drogach wjazdowych do i wyjazdowych z Torunia. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.
 • Na zdjęciu: prezydent przemawia do biznesmenów
  Biznes, Miasto
  Przedstawiciele firm marketingowych spotkali się z prezydentem Michałem Zaleskim, żeby porozmawiać o możliwościach rozwoju oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w prowadzeniu biznesu w Toruniu.
 • Miasto, Sport
  Z okazji obchodów 100-lecia hokeja w Toruniu, jak również w ramach akcji „Sportowe ferie 2024” został rozegrany turniej e-hokeja.
 • Miasto
  Wracamy do tematu sceny plenerowej w Czerniewicach. Będziemy rozmawiać o dwóch alternatywnych rozwiązaniach projektowych – walorach funkcjonalnych, kosztach realizacji i utrzymania, potrzebach lokalnego środowiska w zakresie użytkowania obiektu. Zbierzemy uwagi i opinie uczestników.
 • Na zdjęciu: Zielony traktor z biało-czerwoną flagą
  Drogi, Miasto
  22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • 22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni rzeki Drwęcy, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.
 • W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury. Na wydarzenie zapraszają Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres potrwa od 21 do 23 lutego 2024 roku.
 • W dniach 23-25 lutego 2024 r. (piątek-niedziela) średniowieczne mury Zamku Krzyżackiego w Toruniu zamienią się w magiczną, bajkową krainę, pełną tajemnic i zaczarowanych stworzeń.
 • 20 lutego 2024 r. na Lodowisku Tor-Tor odbyła się inauguracja hokejowych Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2023/2024.
 • We wtorek 20 lutego 2024 r. prezydent Michał Zaleski wraz z urzędnikami spotkał się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Bażyńskich 30/36 z mieszkańcami Okręgu Jakubskie-Mokre. Było to dziewiąte z trzynastu zaplanowanych spotkań.
 • 8 marca 2024 r. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza na wyjątkowy wieczór z okazji Dnia Kobiet.