Powołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Toruniu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Powołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Toruniu

Miasto
Data publikacji: 22 września 2023
Autor: Paula Gałązka
Powołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Toruniu

22 września 2023 roku w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania Prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył powołania członkom zespołu.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) zespół interdyscyplinarny powołuje prezydent miasta. 

Zgodnie z §2  ust. 2 uchwały nr 1139/23 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2023 r. poz. 5021 http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2023&book=0&position=5021) Prezydent Miasta Torunia dokonuje oceny kandydatów dwuetapowo, przeprowadzając ocenę formalną i merytoryczną.

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Prezydent Miasta Torunia powołał do Zespołu Interdyscyplinarnego w Toruniu 18 osób:

 1. Chlebowski  Robert – Komenda Miejska Policji w Toruniu;
 2. Drumowicz Grzegorz – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 3. Gawinecka Aleksandra – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia;
 4. Getka – Pesta Sylwia – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Toruniu;
 5. Giełdon-Szramowska Hanna – Straż Miejska w Toruniu;
 6. Harasimowicz-Osypiuk Iwona – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 7. Janiszewski  Krzysztof – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 8. Kotlarek Justyna – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia;
 9. S. Kroll Agnieszka – Toruńskie Centrum „Caritas”;
 10. Machańska Jolanta – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu;
 11. Maliszewski Michał – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 12. Maszerowska-Jachimowicz Kamila – Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód w Toruniu;
 13. Michalski Kamil – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 14. Okrucińska Magdalena – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 15. Paszowski Ryszard – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu;
 16. Podgórska Kazimiera – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 17. Radaszewska Ewelina – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu;
 18. Urbańska Irena – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zespół Interdyscyplinarny w Toruniu powołany został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 241 z dnia 13.09.2023 roku. (https://bip.torun.pl/zarzadzenie/55092/zarzadzenie-nr-241-2023)

Zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych  lub zawodowych.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest między innymi tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym, inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej i osób stosujących przemoc domową.

fot. Paula Gałązka

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Plakat festiwalu z rozetą witrażową na czerwonym tle
  Kultura, Miasto
  W Toruniu rozpoczął się 28. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura. Wstęp na część wydarzeń jest bezpłatny.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.