Powstanie kolejny Dzienny Dom Pobytu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Powstanie kolejny Dzienny Dom Pobytu

Miasto
Data publikacji: 23 listopada 2023
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: kamienica przy ul. Bydgoskiej 52

Senior Plus – to nazwa czwartego Dziennego Domu Pobytu, który powstaje w Toruniu. Mieścić się będzie przy ul. Bydgoskiej 52.

Uchwałę o powołaniu czwartego Domu Dziennego Pobytu „Senior Plus” podjęli radni podczas 61. Sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się 23 listopada 2023 r.

Aktualnie w Toruniu działają trzy DDP: przy ul. Mickiewicza, Podgórskiej i Bydgoskiej. Od 1 stycznia 2024 roku powołany będzie kolejny taki punkt dla toruńskich seniorów, w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 52, w której kończą się właśnie prace remontowe.

Środki na funkcjonowanie nowotworzonego Dziennego Domu Pobytu „Senior Plus" przy ul. Bydgoskiej 52 pochodzą z Programu Senior Plus na lata 2021-2025. Toruńskie Centrum Usług Społecznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będzie sukcesywnie pozyskiwało środki na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu.

Tak jak i w istniejących już Domach Dziennego Pobytu, tak i w nowopowstałym, będą miejsca dla 30 osób – seniorów, którzy ze względu na wiek łub niepełnosprawność są osobami niesamodzielnymi i wymagają wsparcia w codziennej egzystencji. Warunki stworzone w ośrodku wsparcia zbliżone są do warunków domowych, tym samym wpisują się w założenia „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)” oraz programów unijnych, z których mogą być finansowane.

Dom Dziennego Pobytu mieścić się będzie w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 52, która jest remontowana z przeznaczeniem na świadczenie usług społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Środki na prace remontowe zostały pozyskane w ramach projektu pn.: „Reanimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 13 063 741,01 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 10 511 560,00 zł. Ponadto uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior Plus " na lata 2021-2025 realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na wyposażenie pomieszczeń dedykowanych Dziennemu Domowi Pobytu  w wysokości 332 000 zł.

 Fot. Agnieszka Bielecka

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.