Prezydent przyznał stypendia kulturalne | www.torun.pl

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Prezydent przyznał stypendia kulturalne

Kultura, Miasto
Data publikacji: 01 czerwca 2023
Autor: Marcin Pryka

Poznaliśmy stypendystów Miasta Torunia w dziedzinie kultury na II półrocze 2023 r. Głównym kryterium oceny było to, czy ze względu na obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika projekt twórczy jest inspirowany Jego postacią i dokonaniami oraz promuje Toruń jako Miasto Kopernikańskie.

Stypendia kulturalne przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr 577/21 RMT z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów. W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 135 000 zł na fundusz stypendialny, który Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 1099 z dnia 18 maja 2023 r., powiększono o kwotę 3 255 zł. W I turze rozdysponowano z tej kwoty 105 855 zł na 7 stypendiów całorocznych na rok 2023 oraz na 6 stypendiów za I półrocze 2023 r.

W ramach naboru wniosków o przyznanie stypendiów na II półrocze 2023 r. do dnia 2 maja do Wydziału Kultury wpłynęło 8 wniosków, które zostały poddane ocenie według jednolitych kryteriów takich jak: jakość artystyczna projektu oraz oryginalność. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym w ramach kryterium „znaczenie dla kultury Torunia” oceniano czy ze względu na obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika projekt twórczy jest inspirowany Jego postacią i dokonaniami oraz promuje Toruń, jako Miasto Kopernikańskie – miejsce narodzin i dorastania wielkiego astronoma.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podjęta została decyzja w sprawie przyznania stypendium dla sześciu osób zajmujących się działalnością artystyczną, twórców i animatorów kultury. Każda z tych osób otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na II półrocze 2023 roku w wysokości 5 400 zł:

Arkadiusz Blum

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu muzyki pn. „Toruń inspiruje, STAR CLUSTERS - Aron Blum”,  polegającego na nagraniu kompozycji muzycznych inspirowanych postacią i dziełem Mikołaja Kopernika oraz odkryciami astronomicznymi.

Ewelina Grabowska

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu muzyki pn. „Skład”,  polegającego na stworzeniu improwizacji dźwiękowych inicjowanych przy pomocy instrumentów lub głosu ludzkiego, a następnie stworzenia instalacji dźwiękowych i audiowizualnych stanowiących próbę uchwycenia genius loci jednostki administracyjnej Mokre, a następnie ich prezentacji na wystawie.

Katarzyna Łyszkowska

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem  na realizację przedsięwzięcia z  zakresu sztuki wizualnej pn. „MISTERIUM SŁOŃCA”, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu podwieszanej, nadmuchiwanej, monumentalnej instalacji świetlnej w postaci kuli o średnicy 5 metrów, odwołującej się do słońca z elementami rysunkowymi czerpiącymi z symboliki Słońca, ekologii oraz Światowego Dziedzictwa Kultury tj. teorii kopernikańskiej z miastem Toruniem w tle.

Patrycja Stańczyk

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. „Szklane wzory”, polegającego na wykonaniu cyklu piętnastu prac w formie tonda, wykonanych w technice witrażu, inspirowanych teorią heliocentryczną. Projekt ma zwracać uwagę na postać Mikołaja Kopernika i przypomnieć o toruńskiej tradycji witrażownictwa.

Ewelina Wolska - Bartz

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem  na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. „Toruń miastem marzycieli”, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu w przestrzeni miasta, barwnego, oryginalnego projektu artystycznego w nurcie Street Art, łączącego w sobie elementy muralu i płaskorzeźby.

Bartłomiej Zaleśkiewicz

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. "Pod gwiazdami", polegającego na stworzeniu cyklu 30 wielkoformatowych fotografii, dokumentujących działalność stowarzyszenia Serca Torunia i ukazujących prace toruńskich wolontariuszy  i streetworkerów działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: potężny budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
  Kultura, Miasto
  22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.
 • Na zdjęciu: młode drzewka rosną w pasie zieleni przy jezdni
  Eko, Miasto
  Trwa etap przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego na nasadzenia drzew, które zaplanowane jest na czwarty kwartał 2024 roku.
 • Miasto
  W środę 24 lipca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 35 odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przyszłości budynków po PCK przy ul. Szczecińskiej w Toruniu.
 • Miasto
  Mieszkankę odwiedziła Dagmara Zielińska - zastępczyni prezydenta Torunia, która przekazała jubilatce list z życzeniami od prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.
 • Mistrzostwa Europy w Speedrowerze - plakat
  Miasto, Sport
  Toruń po raz drugi organizuje Mistrzostwa Europy w Speedrowerze. Zawody rozegrane zostaną od 26 do 28 lipca 2024 r. na dwóch torach.
 • Ulica Przy Skarpie po remoncie
  Drogi, Miasto
  Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • W środę 24 lipca 2024 r. meteorolodzy zapowiadają w Toruniu i powiecie burze wraz z silnymi porywami wiatru, opadami deszczu, a nawet gradu.
 • Poniżej zamieszczamy sprostowanie do artykułu autorstwa Pauliny Błaszkiewicz pt. „Skandal wokół konkursu na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Kandydatów "dostarczono" w nocy?”.
 • Rowery miejskie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W 2024 roku odnotowaliśmy prawie 52 tys. wypożyczeń, a w systemie od początku tego roku zarejestrowało się około 3 tys. nowych osób.
 • 25 drużyn z całego świata wystartuje w wyścigu kolarskim kobiet „Śladami Królewny Anny Wazówny”. Organizatorem wyścigu jest TKK „Pacific” Toruń.
 • 23 lipca 2024 r. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz spotkał się z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Torunia Hubertem Maciejewskim.
 • Trwa postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • 22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.