Prezydent Torunia o budowie pawilonów | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Prezydent Torunia o budowie pawilonów

Miasto
Data publikacji: 08 lipca 2022
Na zdjęciu prezydent Torunia Michał Zaleski, w tle panorama toruńskiej starówki

Publikujemy oświadczenie Prezydenta Miasta Torunia ws. budowy pawilonów w nabrzeżu nadwiślańskim.

Stanowczo zaprzeczam informacjom medialnym, jakoby Zespół Staromiejski Torunia miał być skreślony z listy UNESCO z powodu budowy dwóch pawilonów w nabrzeżu nadwiślańskim.

Inwestycja nie jest prowadzona w przestrzeni zabytkowej objętej wpisem, ale w strefie buforowej Zespołu Staromiejskiego, na skarpie wiślanej położonej za pasem ulicy otaczającej starówkę. Dachy dwóch budowanych, niewielkich pawilonów znajdują się na poziomie ulicy Bulwar Filadelfijski poniżej posadowienia murów miejskich i w żaden sposób nie wpływają na panoramę starego miasta, widzianą z poziomu tej ulicy, a tym bardziej z np. drugiej strony Wisły czy mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego. Przysłonięcie może mieć miejsce dla osób stojących tuż przy pawilonach lub próbujących korzystać z brzegowych umocnień przeciwpowodziowych rzeki i to na odcinkach szerokości tych pawilonów tj. po 8,5 metra (perspektywa panoramy murów średniowiecznych od strony Wisły ma długość prawie 1000 metrów). Budowa obiektów ma na celu istotną poprawę warunków turystycznego wykorzystania nabrzeża (w pawilonach przewidziane są toalety, obsługa ruchu turystycznego, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego itp.).

Analiza kryteriów wpisu „Średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia” na Listę UNESCO pokazuje (kryterium: II i IV) iż dobro UNESCO wg. kryterium II „[winno] ukazywać znaczącą wymianę wartości, zachodzącą w danym okresie czasu lub na danym obszarze kulturowym świata w dziedzinie rozwoju architektury lub techniki, sztuk monumentalnych, urbanistyki lub projektowania krajobrazu”; zaś wg kryterium IV: „być wybitnym przykładem typu budowli, zespołu architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości”. Wznoszone proste architektonicznie pawilony, wkomponowane w nabrzeże rzeki Wisły, a nie w obszar objęty wpisem (tak jak na przykład było to z istniejącym nowoczesnym budynkiem dawnej kawiarni „Zamkowej”) nie mają istotnego wpływu na atrybuty dobra, na podstawie których wpisano zespół średniowieczny Torunia na Listę UNESCO.

Prowadzona inwestycja uzyskała ponad 70 różnego rodzaju uzgodnień oraz opinii w których uczestniczyły służby konserwatorskie, zarówno miasta jak i województwa. Miasto Toruń zawsze dbało i nieustannie dba o swoje zabytki, w szczególności o obszar wpisany na listę UNESCO, dlatego dochowało należytej staranności przygotowując projekt zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego.

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski


„Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: młoda dziewczyna śpiewa do mikrofony, gra na niebieskiej gitarze elektrycznej, w tle ceglany mur
  Kultura, Miasto
  Już w czwartek 20 czerwca 2024 r. rozpoczyna się coroczne toruńskie świętowanie – do 24 czerwca czeka nas masa atrakcji.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend Toruń świętuje! Szereg atrakcji z okazji Święta Miasta czeka na mieszkańców i gości w przestrzeni miejskiej. Do tego w sobotę drzwi do muzeów są otwarte w ramach II Toruńskiej Nocy Muzealnej. W Toruniu nikt się nie nudzi!
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto
  Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • Miasto
  W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Miasto
  Od poniedziałku 24 czerwca 2024 r. ruszy konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • 21 czerwca 2024 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
 • - W nocy z 21 na 22 czerwca 2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni rzeki Drwęca od Rypienicy do ujścia, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (przepływu średniego niskiego).
 • Biegacze z Torunia, którzy uczestniczyli i zostali nagrodzeni w biegu Nocna Dycha Kopernika, już wkrótce wezmą udział w XXXXVIII Kisuckim Maratonie.
 • Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Od poniedziałku 24 czerwca 2024 r. ruszy konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • - W piątek 21 czerwca od godz. 19:00 do godz. 8:00 w sobotę 22 czerwca 2024 r. na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 4 cm - informuje Toruńskie...
 • Na sesji 20 czerwca 2024 r. Rada Miasta Torunia udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia za rok 2023. Decyzję poprzedziła dyskusja, po której przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres.