Przed nami 53. sesja Rady Miasta Torunia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Przed nami 53. sesja Rady Miasta Torunia

Miasto
Data publikacji: 22 marca 2023
Autor: Paula Gałązka
Przed nami 53. sesja Rady Miasta Torunia

Już 23 marca 2023 roku odbędzie się 53. sesja Rady Miasta Torunia. Obrady odbędą się w sali nr 33 im. Mikołaja Kopernika, na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta Torunia.

Początek o godz. 10:00. Transmisje na żywo można śledzić poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.

Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej oraz 51 uroczystej sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności za 2022 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
7. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Torunia - DRUK NR 1348.
8. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie Honorowego Obywatela Miasta Torunia św. Jana Pawła II - DRUK NR 1349.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy Leśne – Polana” dla obszaru położonego przy ulicach Szyszkowej i Tartacznej w Toruniu - DRUK NR 1338.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy Leśne – Polana” dla obszaru położonego przy ulicach: Figowej, Pigwowej i Warzywnej w Toruniu - DRUK NR 1339.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 50B-50C, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1317.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Kniaziewicza 125B, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1322.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 39 i 41 - DRUK NR 1327.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. B. Chrobrego ul. Kociewskiej - DRUK NR 1318.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Toruniu oraz zobowiązania do ponoszenia przez Gminę Miasta Toruń kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły - DRUK NR 1328.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego - DRUK NR 1334.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu - DRUK NR 1332 – I i II CZYTANIE.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2019-2023  - DRUK NR 1333.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. - DRUK NR 1331.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2023 - DRUK NR 1337 – I i II CZYTANIE.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1335.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1336 – I i II CZYTANIE. 
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2023 r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 1341.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 lutego 2023 r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 1342.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2023 r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 1347.
26.  Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu uchwały w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własności Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1305.
27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu – DRUK NR 1327.
28. Wnioski radnych.
29. Informacje:
      - Przewodniczącego,
      - Prezydenta, w tym prezentacja na temat: „Budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń (odcinek – 4 węzły)”,
      - inne.
30. Zakończenie Sesji.

Fot. Wojtek Szabelski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Instytucje toruńskie przygotowały dla najmłodszych mieszkańców szereg atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Publikujemy listę wybranych wydarzeń. Sprawdź jak ciekawie w Toruniu spędzić czas wraz ze swoimi pociechami.
 • Miasto
  Dzięki podpisaniu umowy o przystąpieniu do programu, w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 52 powstanie kolejny dzienny dom pobytu dla seniorów. - W Toruniu szukamy jak najlepszych, najciekawszych i najbardziej oczekiwanych form pomocy również dla osób w wieku senioralnym - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Widok na oświetloną popołudniowę starówkę z lotu ptaka, fot. Daniel Pach
  Kultura, Miasto
  Toruń jedynką wśród 10 najciekawszych atrakcji turystycznych Polski według brytyjskiego "The Guardian"!
 • Na zdjęciu: widok z drona na działki przy ul. Jonsonna, w tle Motoarena
  Biznes, Miasto
  3 125 000 złotych wpłynie do miejskiej kasy ze sprzedaży dwóch działek inwestycyjnych w przetargach organizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Nabywców znalazły tereny przy ul. Pera Jonssona i Rolniczej.
 • Na zdjęciu: widok z drona na torowisko i zielone tereny wokół
  Miasto, MZK
  Gotowe jest już torowisko i sieć trakcyjna na znacznej części nowej linii tramwajowej od przejazdu kolejowo-tramwajowego, wzdłuż ul. Polnej, Ugorów i Watzenrodego do ronda Strobanda. Na pozostałych odcinkach prace jeszcze trwają, ale zbliżają się do ostatniej prostej.
 • Miasto
  Prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył medal 30 maja 2023 r. w Dworze Artusa podczas sesji naukowej z okazji 60. urodzin prof. Wojciecha Polaka. - Jestem zaszczycony, iż kopernikański Toruń może cieszyć się z tego, że ten okrągły jubileusz zechciał Pan Profesor spędzić w naszym mieście - zaznaczył prezydent Michał Zaleski.
 • Trops SA - sieć sklepów z materiałami budowlanymi jest bohaterem kolejnego odcinka cyklu „Tak się robi biznes Made In Toruń”, realizowanego przez Centrum Wsparcia Biznesu.
 • Miasta hanzeatyckie - ich kultura, religijność i życie intelektualne - są tematem 138. Konferencji Hanzeatyckiego Towarzystwa Historycznego, odbywającej się w Toruniu 29 maja - 1 czerwca 2023 r. w. W czerwcu Toruń będzie gospodarzem 43. Zjazdu Miast Nowej Hanzy – wydarzenia z udziałem reprezentantów ponad 100 miast hanzeatyckich z całej Europy....
 • Druga edycja Pikniku z Kopernikiem i Olimpijczykiem zorganizowana została w Czerniewicach 27 maja 2023 r.
 • W Ratuszu Staromiejskim 29 maja 2023 r. gościł minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, by rozmawiać z samorządowcami o cyberzagrożeniach w administracji.
 • 30 maja przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W przeddzień tego święta prezydent Torunia Michał Zaleski spotkał się z czterema rodzinami zastępczymi funkcjonującymi w naszym mieście. Prezydent złożył podziękowania za zaangażowanie, wrażliwość, otwarte serca i wytrwałe pokonywanie trudu, jaki na co dzień jest wkładany w tworzenie spójnej i...
 • Dzięki podpisaniu umowy o przystąpieniu do programu, w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 52 powstanie kolejny dzienny dom pobytu dla seniorów. - W Toruniu szukamy jak najlepszych, najciekawszych i najbardziej oczekiwanych form pomocy również dla osób w wieku senioralnym - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • 29 maja 2023 r. rusza nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • We wtorek 30 maja 2023 r. na bocznym odcinku Szosy Chełmińskiej - od ul. Dekerta do ul. Podgórnej - mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.