Rodzina w centrum Etap I | www.torun.pl

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rodzina w centrum Etap I

Tytuł projektu:
Rodzina w centrum Etap I

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego”
Działanie FEKP.08.25 „Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu/Toruńskie Centrum Usług Społecznych, MOPS Bydgoszcz, MOPR Włocławek, MOPR Grudziądz/CPDIR, PCPR Aleksandrów Kujawski, PCPR Brodnica, PCPR Bydgoszcz, PCPR Chełmno, PCPR Golub-Dobrzyń, PCPR Grudziądz, PCPR Inowrocław, PCPR Lipno, PCPR Mogilno, PCPR Nakło nad Notecią, PCPR Radziejów, PCPR Rypin, PCPR w Sępólnie Krajeńskim, PCPR Świecie, PCPR Toruń, PCPR Tuchola, PCPR Wąbrzeźno, PCPR Włocławek, PCPR Żnin, DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 47 444 338,63 zł
Koszty kwalifikowalne: 47 444 338,63 zł
Kwota dofinansowania: 45 072 121,69 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 5 137 416,94 zł
Koszty kwalifikowalne: 5 137 416,94 zł
Kwota dofinansowania: 4 849 447 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Data zawarcia umowy o partnerstwie:
6.03.2024 r.

Termin realizacji:
1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Opis projektu:
W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym.

Zaplanowano m.in.:
- indywidualne poradnictwo dla dzieci i dorosłych: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;
- mediacje rodzinne, terapię rodzinną, grupy wsparcia dla rodzin, warsztaty dla rodzin, animacje dla dzieci, warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne oraz tus i moje emocje;
- wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, półkolonie, warsztaty dla dzieci i młodzieży w procesie usamodzielniania;
- dla dorosłych: warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, warsztaty dla kobiet i mężczyzn, grupy wsparcia oraz spotkania świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:
- stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
- poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
- rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
- rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
- umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
- działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
- podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
- działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń
Pytania dotyczące projektu można kierować pod nr tel. 518 445 948.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Juliusza Słowackiego 118A, 87-100 Toruń

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2021-2027
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny Plus
Program: 
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Usługi społeczne
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Toruńskie Centrum Usług Społecznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: potężny budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
  Kultura, Miasto
  22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.
 • Miasto
  W środę 24 lipca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 35 odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przyszłości budynków po PCK przy ul. Szczecińskiej w Toruniu.
 • Miasto
  Mieszkankę odwiedziła Dagmara Zielińska - zastępczyni prezydenta Torunia, która przekazała jubilatce list z życzeniami od prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.
 • Na zdjęciu: młode drzewka rosną w pasie zieleni przy jezdni
  Eko, Miasto
  Trwa etap przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego na nasadzenia drzew, które zaplanowane jest na czwarty kwartał 2024 roku.
 • Mistrzostwa Europy w Speedrowerze - plakat
  Miasto, Sport
  Toruń po raz drugi organizuje Mistrzostwa Europy w Speedrowerze. Zawody rozegrane zostaną od 26 do 28 lipca 2024 r. na dwóch torach.
 • Ulica Przy Skarpie po remoncie
  Drogi, Miasto
  Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • W środę 24 lipca 2024 r. meteorolodzy zapowiadają w Toruniu i powiecie burze wraz z silnymi porywami wiatru, opadami deszczu, a nawet gradu.
 • Poniżej zamieszczamy sprostowanie do artykułu autorstwa Pauliny Błaszkiewicz pt. „Skandal wokół konkursu na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Kandydatów "dostarczono" w nocy?”.
 • Rowery miejskie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W 2024 roku odnotowaliśmy prawie 52 tys. wypożyczeń, a w systemie od początku tego roku zarejestrowało się około 3 tys. nowych osób.
 • 25 drużyn z całego świata wystartuje w wyścigu kolarskim kobiet „Śladami Królewny Anny Wazówny”. Organizatorem wyścigu jest TKK „Pacific” Toruń.
 • 23 lipca 2024 r. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz spotkał się z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Torunia Hubertem Maciejewskim.
 • Trwa postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • 22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.