Stanowisko RMT w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Stanowisko RMT w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Miasto
Data publikacji: 23 marca 2023
Na zdjęciu: pomnik św. Jana Pawła II, obok zielone drzewo

Rada Miasta Torunia podczas 53. sesji 23 marca 2023 r. przyjęła stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Torunia. Poniżej jego treść.

Na podstawie §39 ust. 1 pkt 2 w związku z §21 ust. 7 Regulaminu Rady Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu, będącego załącznikiem do uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj.  Kuj.-Pom.  z 2020 r. poz.3209).

Rada Miasta Torunia wyraża zdecydowany protest wobec prób kwestionowania i podważania autorytetu i zasług św. Jana Pawła II.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Torunia, Polski i Europy. Jest niekwestionowanym symbolem niepodległości, a dla narodów świata – jednym z największych w historii ludzkości orędowników pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przez ponad dwadzieścia lat posługi biskupiej w Krakowie i blisko dwadzieścia siedem lat pasterzowania Kościołowi Powszechnemu zawsze odważnie stał na straży godności osoby ludzkiej, bez względu na religię, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne czy światopogląd. Był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata.

Karol Wojtyła jeszcze jako biskup i kardynał, a następnie jako Ojciec Święty wielokrotnie odwiedzał nasz region i Toruń, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nadanych Mu wyróżnieniach. Papież Polak jest nie tylko Honorowym Obywatelem Miasta Torunia, ale także duchowym patronem województwa kujawsko-­pomorskiego. Również Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uhonorował Jana Pawła II tytułem doktora honoris causa.

Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowania życia społecznego. ,,Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm"; te słowa Papieża Polaka stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne. Toruń - miasto, które w 1645 roku było świadkiem „Colloquium Charitativum" - ma szczególne powody, by z wdzięcznością wspominać Jego osobę i upowszechniać bogate dziedzictwo Jego myśli, tak bardzo otwarte na ekumenizm, dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali również w swoich wystąpieniach światowi przywódcy. Ocena działalności św. Jana Pawła II musi być obiektywna, uwzględniająca szeroki kontekst społeczny, polityczny i obyczajowy epoki, w której żył. Musi brać pod uwagę obowiązujące w czasach komunizmu prawo, ówczesną świadomość i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów, także przez Stolicę Apostolską, oraz stosunekwładz i podległych im służb do Kościoła w Polsce. Św. Jan Paweł II zasługuje na prawdę. Nie ich prawdę, nie naszą. Po prostu na prawdę.

Znajdujące się w zasobach archiwalnych IPN materiały Służby Bezpieczeństwa, obarczone wątpliwym stopniem wiarygodności, które trudno dzisiaj poddać rzetelnej weryfikacji, nie mogą służyć niszczeniu pamięci o św. Janie Pawle II ani godności żadnego człowieka. Nie mogą być wykorzystywane, zwłaszcza w walce politycznej czy też używane dla doraźnych korzyści partyjnych. Dlatego nasz sprzeciw budzą nierozważne osądy, oparte na badaniach niemających wiele wspólnego z rzetelnym i solidnym warsztatem pracy naukowej. Wnioski i ustalenia płynące z archiwaliów, dotyczące okresu rządów komunistycznych w Polsce, powinny być czynione przez specjalistów i naukowców  o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. I chociaż każda, nawet największa, postać historyczna podlega ocenie, a żaden protest jakiegokolwiek gremium nie zapobiegnie stawianiu pytań, to nie można godzić się na stronnicze lub wybiórcze wykorzystywanie źródeł historycznych. W ten sposób bowiem można by zakwestionować dzieło życia wielu fundamentalnych postaci naszej historii.

Rada Miasta Torunia dostrzega zło, którym jest pedofilia. Dotyka ono nie tylko środowiska kościelnego, ale także innych grup społecznych i zawodowych. Dlatego z całą mocą potępiamy zbrodnicze czyny, domagamy się ukarania winnych oraz zapewnienia ochrony, pomocy i wsparcia bezbronnym ofiarom tej i każdej innej formy przemocy. Stając dzisiaj w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II, czynimy to również w obronie godności osób, które często nieodpowiedzialnie, poddane niesłusznym wyrokom opinii publicznej, doprowadzane są do ostateczności i załamania. Protestujemy przeciwko nieuprawnionemu ujawnianiu tożsamości osób pokrzywdzonych, co prowadzi do ponownego przeżywania traumy, kolejnych dramatów oraz tragedii.

Jednocześnie wyrażamy uznanie dla wszystkich, którzy w imię poszukiwania prawdy stają w obronie osób poddanych pochopnym osądom. Chcemy wierzyć, że to, co dzisiaj dotyka św. Jana Pawła Il, uświadamia, że droga do prawdy nie może prowadzić na skróty.

Fot. Lech Kamiński

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Od 12 do 14 lipca 2024 r. odbędzie się pierwsza edycja On The Move Music Festival.
 • Na zdjęciu: dużo osób idzie przez starówkę, po lewej stronie widać pomnik Mikołaja Kopernika, w tle kamienice
  Kultura, Miasto, Sport
  Moc muzycznych odsłon tego weekendu: On the Move Music Festival z gwiazdami, szanty, muzyka rodem z gór oraz z Azji, a także występ kapeli podwórkowej. A do tego trzy dni z tangiem.
 • Łukasz „Małpa” Małkiewicz otrzymał Medal Thorunium.
  Kultura, Miasto
  Łukasz „Małpa” Małkiewicz otrzymał Medal Thorunium. Było to pierwsze tego typu wyróżnienie przyznane przez Prezydenta Miasta Torunia Pawła Gulewskiego.
 • Na zdjeciu: prace budowlane na terenie zieleni
  Miasto
  Poniżej zamieszczamy list z apelem, który skierował prezydent Paweł Gulewski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Sambora Gawińskiego.
 • Drogowcy na Konstytucji 3 Maja
  Drogi, Miasto
  W najbliższy poniedziałek (15.07) rozpocznie się remont ciągu pieszo-rowerowego przy Konstytucji 3 Maja.
 • Pracujemy nad Urban Labem
  Miasto
  Toruń uczestniczy w naborze miast do projektu „Urban Lab – Miasto dla Młodych”.
 • W Toruniu zakończył się Speedway Ekstraliga Camp, w ramach którego treningi odbywali zawodnicy z całego świata.
 • Prezydent Torunia Paweł Gulewski wraz z urzędnikami wizytował 12 lipca 2024 r. plac budowy Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej.
 • Rekord Polski i 17 medali zdobyli reprezentanci Torunia podczas 34. Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zawody odbyły się 6-7 lipca 2024 r. na obiektach włocławskiego OSiR-u.
 • Moc muzycznych odsłon tego weekendu: On the Move Music Festival z gwiazdami, szanty, muzyka rodem z gór oraz z Azji, a także występ kapeli podwórkowej. A do tego trzy dni z tangiem.
 • Przypominamy, że w każdy wakacyjny weekend Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej, jest wyłączony z ruchu samochodowego. Zamknięcie następuje w piątki o godz. 19:00. Na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Żeglarskiej wprowadzony jest całkowity zakaz ruchu, natomiast od Woli Zamkowej do ul. Łaziennej obowiązuje...
 • W dzień upał, pod wieczór i w nocy burze – to prognoza pogody na piątek 12 lipca 2024 r.
 • Decyzją Rady Nadzorczej Klubu Sportowego Toruń Hokejowej Spółki Akcyjnej oraz jego właścicieli z funkcji prezesa w klubie został odwołany Pan Bogdan Rozwadowski, który pełnił ją przez ostatnich 14 lat, czyli od czasu powołania Klubu Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna.
 • W najbliższy poniedziałek (15.07) rozpocznie się remont ciągu pieszo-rowerowego przy Konstytucji 3 Maja.