Stanowisko RMT w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Stanowisko RMT w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Miasto
Data publikacji: 23 marca 2023
Na zdjęciu: pomnik św. Jana Pawła II, obok zielone drzewo

Rada Miasta Torunia podczas 53. sesji 23 marca 2023 r. przyjęła stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Torunia. Poniżej jego treść.

Na podstawie §39 ust. 1 pkt 2 w związku z §21 ust. 7 Regulaminu Rady Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu, będącego załącznikiem do uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj.  Kuj.-Pom.  z 2020 r. poz.3209).

Rada Miasta Torunia wyraża zdecydowany protest wobec prób kwestionowania i podważania autorytetu i zasług św. Jana Pawła II.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Torunia, Polski i Europy. Jest niekwestionowanym symbolem niepodległości, a dla narodów świata – jednym z największych w historii ludzkości orędowników pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przez ponad dwadzieścia lat posługi biskupiej w Krakowie i blisko dwadzieścia siedem lat pasterzowania Kościołowi Powszechnemu zawsze odważnie stał na straży godności osoby ludzkiej, bez względu na religię, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne czy światopogląd. Był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata.

Karol Wojtyła jeszcze jako biskup i kardynał, a następnie jako Ojciec Święty wielokrotnie odwiedzał nasz region i Toruń, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nadanych Mu wyróżnieniach. Papież Polak jest nie tylko Honorowym Obywatelem Miasta Torunia, ale także duchowym patronem województwa kujawsko-­pomorskiego. Również Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uhonorował Jana Pawła II tytułem doktora honoris causa.

Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowania życia społecznego. ,,Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm"; te słowa Papieża Polaka stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne. Toruń - miasto, które w 1645 roku było świadkiem „Colloquium Charitativum" - ma szczególne powody, by z wdzięcznością wspominać Jego osobę i upowszechniać bogate dziedzictwo Jego myśli, tak bardzo otwarte na ekumenizm, dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Nie godzimy się na niszczenie wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali również w swoich wystąpieniach światowi przywódcy. Ocena działalności św. Jana Pawła II musi być obiektywna, uwzględniająca szeroki kontekst społeczny, polityczny i obyczajowy epoki, w której żył. Musi brać pod uwagę obowiązujące w czasach komunizmu prawo, ówczesną świadomość i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów, także przez Stolicę Apostolską, oraz stosunekwładz i podległych im służb do Kościoła w Polsce. Św. Jan Paweł II zasługuje na prawdę. Nie ich prawdę, nie naszą. Po prostu na prawdę.

Znajdujące się w zasobach archiwalnych IPN materiały Służby Bezpieczeństwa, obarczone wątpliwym stopniem wiarygodności, które trudno dzisiaj poddać rzetelnej weryfikacji, nie mogą służyć niszczeniu pamięci o św. Janie Pawle II ani godności żadnego człowieka. Nie mogą być wykorzystywane, zwłaszcza w walce politycznej czy też używane dla doraźnych korzyści partyjnych. Dlatego nasz sprzeciw budzą nierozważne osądy, oparte na badaniach niemających wiele wspólnego z rzetelnym i solidnym warsztatem pracy naukowej. Wnioski i ustalenia płynące z archiwaliów, dotyczące okresu rządów komunistycznych w Polsce, powinny być czynione przez specjalistów i naukowców  o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. I chociaż każda, nawet największa, postać historyczna podlega ocenie, a żaden protest jakiegokolwiek gremium nie zapobiegnie stawianiu pytań, to nie można godzić się na stronnicze lub wybiórcze wykorzystywanie źródeł historycznych. W ten sposób bowiem można by zakwestionować dzieło życia wielu fundamentalnych postaci naszej historii.

Rada Miasta Torunia dostrzega zło, którym jest pedofilia. Dotyka ono nie tylko środowiska kościelnego, ale także innych grup społecznych i zawodowych. Dlatego z całą mocą potępiamy zbrodnicze czyny, domagamy się ukarania winnych oraz zapewnienia ochrony, pomocy i wsparcia bezbronnym ofiarom tej i każdej innej formy przemocy. Stając dzisiaj w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II, czynimy to również w obronie godności osób, które często nieodpowiedzialnie, poddane niesłusznym wyrokom opinii publicznej, doprowadzane są do ostateczności i załamania. Protestujemy przeciwko nieuprawnionemu ujawnianiu tożsamości osób pokrzywdzonych, co prowadzi do ponownego przeżywania traumy, kolejnych dramatów oraz tragedii.

Jednocześnie wyrażamy uznanie dla wszystkich, którzy w imię poszukiwania prawdy stają w obronie osób poddanych pochopnym osądom. Chcemy wierzyć, że to, co dzisiaj dotyka św. Jana Pawła Il, uświadamia, że droga do prawdy nie może prowadzić na skróty.

Fot. Lech Kamiński

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Rusza rekrutacja do szkół podstawowych
  Miasto
  Rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór do klas I na rok szkolny 2024/2025 potrwa od 4 marca 2024 r. (od godz. 12:00) do 15 marca 2024 r. (do godz. 15:00). Wyjątek stanowi rekrutacja do oddziałów sportowych, która kończy się 8 marca 2024 r. (o godz. 15:00).
 • Protest rolników - będą problemy z komunikacją miejską
  Miasto, MZK
  Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • Miasto
  4 marca 2024 r. od godz. 12.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór potrwa do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00.
 • Pociąg na dworcu Toruń Główny i pasażerowie na peronie
  Eko, Miasto
  Trasą Toruń Główny – Toruń Północ – Olek przejechał 2 marca 2024 r. historyczny pociąg z lat 70. XX wieku. W przejeździe uczestniczyły tłumy pasażerów.
 • Na zdjęciu: konferencja prasowa, nad stołem wisi godło
  Miasto
  4 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i klas I szkół podstawowych. Jej zasady zostały przedstawione podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się 29 lutego 2024 r. w Przedszkolu Miejskim nr 5.
 • Zbiorowe zdjęcie Mecenasów Toruńskiego Sportu 2023 na scenie Dworu Artusa
  Miasto, Sport
  W Dworze Artusa 70 sponsorów odebrało 1 marca 2024 r. tytuły Mecenasów Toruńskiego Sportu 2023, a prezydent Michał Zaleski - srebrny Medal za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. Była to już dziesiąta uroczysta gala, odbywająca się od 2013 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Torunia dla uhonorowania firm wspierających toruńskich zawodników i...
 • 4 marca 2024 r. od godz. 12.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór potrwa do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00.
 • 29 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 13  odbyło się kolejne spotkanie prezydenta Michała Zaleskiego z mieszkańcami Torunia – tym razem okręgu Bydgoskie. To już 12. spotkanie w roku 2024. Rozpoczęło się tzw. spotkaniami stolikowymi, podczas których mieszkańcy mogli porozmawiać o różnych aspektach mieszkania w okręgu Bydgoskie z...
 • 20 lutego br. Pani Małgorzata Barbara Kruszewska obchodziła 100. urodziny. Z tej okazji, 29 lutego 2024 r. z jubilatką spotkał się Prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Odpowiedź PMT na artykuł Pauliny Błaszkiewicz pt. „Gliński o kulisach powstania centrum Camerimage w Toruniu: To Zaleski wyszedł z 200 milionami”.
 • 29 lutego 2024 roku Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs (19.2/2024) ofert na wykonanie w okresie od 01.07. do 31.12.2024 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń roku w zakresie rozwoju sportu: „Organizacja w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów...
 • W marzec wchodzimy na sportowo - Elana podejmie Zawiszę Bydgoszcz, Twarde Pierniki - Legię Warszawa, a Anioły - Konspol Słupcę. Do pokonania także wybrane dystanse w Biegu Tropem Wilczym.
 • 4 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i klas I szkół podstawowych. Jej zasady zostały przedstawione podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się 29 lutego 2024 r. w Przedszkolu Miejskim nr 5.
 • 14 wiat wzdłuż nowej linii tramwajowej zostało oklejonych promocyjnymi grafikami "Toruń Miasto Dobrych Połączeń". Aranżacje, które pojawiły się na bocznych ściankach, mają na celu nie tylko ozdobienie wiat, ale także pełnią funkcję zabezpieczająca przed wlotem ptaków we wiatę. Jest to także pomocne dla osób niedowidzących, które dzięki jaskrawym...