Studenci UMK rozpoczęli rok akademicki | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Studenci UMK rozpoczęli rok akademicki

Miasto
Data publikacji: 02 października 2023
Autor: Marcin Pryka

Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się w poniedziałek 2 października w Auli UMK. Po okresie wakacyjnym 17 878 studentów toruńskiej uczelni przystąpi do zajęć. - Uniwersytet Mikołaja Kopernika to najważniejsza i najbardziej prestiżowa instytucja naukowa oraz dydaktyczna miasta Torunia - powiedział prezydent Michał Zaleski.

Tradycyjnie przed rozpoczęciem uroczystości, członkowie Senatu UMK oraz przedstawiciele wielu instytucji, w tym prezydent Torunia Michał Zaleski – przy dźwiękach Orkiestry Wojskowej – złożyli kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

Wydarzenia w Auli otworzyło wystąpienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, który podkreślił że 79. Rok Akademicki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpoczyna się w czasie, gdy trwa jeszcze jubileusz 550. rocznicy urodzin wybitnego polskiego astronoma i patrona toruńskiej uczelni. Rektor przypomniał o licznych wydarzeniach naukowych w ramach obchodów Roku Kopernikańskiego, wśród których najważniejszy był Światowy Kongres Kopernikański, współorganizowany przez UMK z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

- Rocznica urodzin naszego patrona miała być nie tylko hołdem dla Jego życia i dokonań. Chcieliśmy podsumować naszą wiedzę o Koperniku, który wciąż pozostaje postacią tajemniczą i intrygującą, budzącą spory i dyskusje historyków – powiedział prof. Sokala i zaznaczył, że jubileuszowe wydarzenia pokazały szeroki kontekst biografii Kopernika oraz percepcji Jego rewolucji, pokazały Go nie tylko jako geniusza i jednego z najwybitniejszych umysłów ludzkości, ale także człowieka głęboko zaangażowanego w życie publiczne.

- Nadrzędnym celem, jaki stawialiśmy sobie, przygotowując się do obchodów Jubileuszu było pokazanie, że Mikołaj Kopernik, żyjący pół tysiąca lat temu to postać, która wciąż może inspirować i pomagać nam w naszych codziennych wyborach. Chciałbym, abyśmy u progu nowego Roku Akademickiego pamiętali o ważnym elemencie dziedzictwa kopernikańskiego – o odpowiedzialności za losy społeczeństwa, w którym działamy, aby postulat odpowiedzialności za nasze bliższe i dalsze otoczenie stał się jednym z fundamentów naszej uniwersyteckiej pracy, ale także jednym z najważniejszych celów działania całego Uniwersytetu.

Rektor UMK w szczególny sposób zwrócił się do studentów pierwszego roku, rozpoczynających studia na uczelni: - Spełniliście swoje marzenie, jakim było podjęcie studiów na jednym z najlepszych uniwersytetów polskich. Teraz czas spełnić kolejne. Czas wytyczać ambitne cele i uczyć się je realizować. Pamiętajcie, że studia to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności. To także czas, w którym będziecie kształtować się jako obywatele, członkowie społeczności, przyszli budowniczowie losów naszego kraju, Europy i świata. Czerpcie nie tylko z zasobów i doświadczenia Uniwersytetu, znakomitej kadry naukowej, ale także z dziedzictwa Kopernika, który od dziś patronuje także Waszej drodze. Witam Was w naszej wspólnocie i życzę powodzenia w trudnym, ale i pięknym okresie studiów!

Chwilą ciszy uczczono zmarłych pracowników naukowych i studentów uczelni. Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja, czyli symboliczne włączenie do społeczności akademickiej studentów i studentek I roku. Do wspólnoty dołączyli również uczniowie i uczennice rozpoczynający naukę w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym.

Początek roku akademickiego był także okazją do wręczenia tytułów Najlepszego Absolwenta, Najlepszego Studenta i Najlepszego Studenta-Sportowca oraz Najlepszego Ucznia ULO. Najlepszą absolwentką UMK w minionym roku akademickim została mgr inż. Katarzyna Pianka, która studia stacjonarne II stopnia na kierunku chemia ukończyła ze średnią 4,93. Za najlepszą studentkę UMK w minionym roku Senat uznał Julię Śmigelską z IV roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika (specjalność projektowanie graficzne) na Wydziale Sztuk Pięknych. Studentka w poprzednim roku akademickim uzyskała średnią ocen 5,0 oraz stypendium rektora.

Tytuł „Najlepszego Studenta-Sportowca UMK” w roku akademickim 2023/2024 otrzymała Barbara Streng, studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy na kierunku fizjoterapia. Laureatka jest czołową polską wioślarką, która z powodzeniem reprezentuje barwy kraju na arenie międzynarodowej w konkurencjach czwórka podwójna kobiet oraz czwórka podwójna mix. Tytuł "Najlepszego Ucznia Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego" trafił do Mikołaja Napieralskiego, ucznia klasy IV o profilu biologiczno-chemicznym, który w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,09 oraz zdobył tytuł laureata Olimpiady Historycznej i Olimpiady Artystycznej.

Podczas inauguracji wręczono również puchar zwycięzcom Copernicady – wydziałowej olimpiady. Trofeum po raz siódmy wywalczył Wydział Prawa i Administracji. Ceremonię uświetnił wykład inauguracyjny pt. "Studiowanie w czasach sztucznej inteligencji", który wygłosił prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

W uroczystej inauguracji wzięli udział m .in. byli rektorzy UMK, zaprzyjaźnieni rektorzy uczelni z regionu, Senat UMK, parlamentarzyści, samorządowcy z regionu, przedstawiciele służb mundurowych. Prezydent Torunia Michał Zaleski w swojej przemowie wygłoszonej w trakcie uroczystości przypomniał, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika był i pozostanie źródłem wdzięczności i szacunku dla każdej torunianki i każdego torunianina: - Uniwersytet Mikołaja Kopernika to najważniejsza i najbardziej prestiżowa instytucja naukowa oraz dydaktyczna miasta Torunia.

Prezydent zauważył, że uczelnia znakomicie zdała egzamin z organizacji ważnej międzynarodowej inicjatywy, jaką był Światowy Kongres Kopernikański. Zapewnił, że miasto z ogromnym uznaniem odbiera także takie inicjatywy, jak powstanie Kopernikańskiego Ośrodka Integracji, czy podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Kopernikańskich. Włodarz miasta podkreślił rolę powstałych niedawno Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK i Instytutu Weterynarii UMK. - Chciałbym podkreślić, że samorząd Torunia wspiera i nadal będzie wspierał każdy zamysł sprzyjający rozwojowi Uniwersytetu w zakresie bezpośredniej współpracy i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Z niecierpliwością czekamy na moment uruchomienia Centrum Nauk Technicznych – zapewnił prezydent.

Zaakcentował również wielki potencjał kulturotwórczy uniwersytetu: To właśnie ten potencjał ośmielił nas jako miasto do złożenia aplikacji i ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Bądźcie Państwo orędownikami tego naszego wspólnego zamierzenia i sięgnięcia po ten cel. Prezydent pogratulował także studentkom i studentom UMK, a także uczennicom i uczniom Akademickiego Liceum, że zdecydowali się rozpocząć naukę w tych renomowanych placówkach. - To bardzo dobre miejsca na pozyskanie wiedzy oraz rozwinięcie swoich umiejętności i talentów. Gratuluję również tym, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia przyznane przez Uniwersytet. Życzę dobrego nowego Roku Akademickiego 2023/2024. Życzę, aby Uniwersytet spełniał oczekiwania studentek i studentów, a nasi wybitni naukowcy niech będą zachwyceni młodzieżą, która studiuje w UMK – powiedział prezydent.

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiuje 17 878 studentów, w tym 1024 obcokrajowców i 16 854 studentów – obywateli Polski (z czego w kampusie toruńskim – 12 180, a w kampusie bydgoskim – 4 674); 5 443 studentów jest na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 2 688, a w kampusie bydgoskim – 2 755); 8 373 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 6 967, a w kampusie bydgoskim – 1 406); 3 038 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 2 525, w kampusie bydgoskim – 513); ogółem 6480 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 5100, w kampusie bydgoskim – 1380). Liczba doktorantów wynosi obecnie 216 osób (w tym 10 obcokrajowców). Liczba absolwentów w roku 2022/2023: 4 246.

Jeśli chodzi o grupę zagranicznych studentów UMK przyjętych na I semestr roku akademickiego 2023/2024 na pełen cykl kształcenia liczy ona 425 osób. 301 zagranicznych studentów rozpocznie naukę w kampusie toruńskim, a 124 osób w kampusie bydgoskim. Największą grupę stanowią studenci z Ukrainy: 106 osób. Przybyło również 74 studentów z Białorusi, 33 z Irlandii,  27  z Indii, 26 z Iranu, 21 z Chin, 18 z Turcji, 11 z Nigerii, 10 z Azerbejdżanu. W poczet studentów UMK przyjęto również osoby z Zimbabwe, Wielkiej Brytanii, USA, Mongolii, Tunezji, Tanzanii, Syrii, Afganistanu, Iraku, Maroka, Niemiec, Jordanii,  Brazylii, Hiszpanii, Etiopii, Egiptu, Bangladeszu, Mołdawii, Norwegii, Litwy, Palestyny, Jemenu, Grecji, Francji, Iraku, Izraela, Algierii, Pakistanu, Bangladeszu, Rosji, Mongolii, Rumunii, Konga, Filipin, Ghany, Indonezji, Tajwanu, Burundi, Łotwy, Sudanu, Szwecji, Włoch, Zambii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

UMK tworzy 16 wydziałów (13 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy). W ofercie UMK znajduje się:106 kierunków studiów (78 kierunków studiów I stopnia, 64 kierunki studiów II stopnia, 13 kierunków studiów jednolitych magisterskich, 16 kierunków prowadzonych w języku angielskim oprócz filologii obcych); 37 studiów podyplomowych; 49 innych form kształcenia; 5 dziedzinowych szkół doktorskich: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”. W ofercie jest ponadto 19 rodzajów studiów doktoranckich.

Fot. Sławomir Kowalski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: uczestnicy biegu w strojach Świętego Mikołaja stoją na linii startu na Rynku Staromiejskim, w tle ratusz
  Miasto, Sport
  Kilka tysięcy Mikołajów po raz kolejny zapełni ulice Torunia. W niedzielę, 3 grudnia 2023 roku, rusza 21. edycja Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów.
 • Na zdjęciu: pomnik Mikołaja Kopernika ubrany w czerwoną czapkę św. Mikołaja
  Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend w Toruniu rządzą Mikołaje, którzy przyjadą z całej Polski, żeby przebiec ulicami naszego miasta półmaraton lub dystanse 10 i 5 km. Można też pomóc przedświątecznie św. Mikołajowi i wyszukać prezenty dla bliskich na weekendowych jarmarkach.
 • Przedszkole Miejskie nr 3 świętowało 40-lecie istnienia
  Miasto
  2 grudnia 2023 roku Przedszkole Miejskie nr 3 świętowało 40-lecie istnienia. Najważniejszym prezentem dla placówki było nadanie jej imienia Marii Kownackiej.
 • Sztuka Natury na wyciągnięcie ręki
  Eko, Kultura, Miasto
  Już po raz 16. w Toruniu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury".
 • Eko, Inwestycje, Miasto
  Na kilku odcinkach ul. Bema w Toruniu zdejmowana jest kostka betonowa i powstają miejsca dla roślin. Zostanie nawieziona tam urodzajna ziemia. Pojawi się też ponad 4600 sztuk sadzonek, w tym róż okrywowych o czerwonych kwiatach, a w najwęższych miejscach trzcinnika ostrokwiatowego.
 • Miasto
  - Proszę o przyjęcie w imieniu torunianek i torunian potwierdzenia trwałej przyjaźni Torunia z polskim środowiskiem artyleryjskim. Na toruńskiej ziemi będziecie traktowani zawsze jako elita polskiej armii i nasi przyjaciele - powiedział podczas obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • - Proszę o przyjęcie w imieniu torunianek i torunian potwierdzenia trwałej przyjaźni Torunia z polskim środowiskiem artyleryjskim. Na toruńskiej ziemi będziecie traktowani zawsze jako elita polskiej armii i nasi przyjaciele - powiedział podczas obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Już w najbliższą środę, jak co roku tradycyjnie 6 grudnia - w Mikołajki - w trasę ruszy świąteczny, iluminowany tramwaj Miejskiego Zakładu Komunikacji.
 • Od 1988 r. dzień 1 grudnia jest obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą.
 • Zakończyły się prace polegające na wykonaniu specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych na pięciu toruńskich pomnikach przyrody. Miały one na celu polepszenie ich stanu zdrowotnego i poprawę warunków bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
 • W dniach 4-10 grudnia 2023 roku Toruń będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w boksie olimpijskim. Poznaj program zawodów.
 • Na kilku odcinkach ul. Bema w Toruniu zdejmowana jest kostka betonowa i powstają miejsca dla roślin. Zostanie nawieziona tam urodzajna ziemia. Pojawi się też ponad 4600 sztuk sadzonek, w tym róż okrywowych o czerwonych kwiatach, a w najwęższych miejscach trzcinnika ostrokwiatowego.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu już po raz 44. zorganizowało Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, na które serdecznie zapraszamy, odbędzie się 8 grudnia 2023 r. o godz. 12.00. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.
 • Spadła liczba dewastacji i kradzieży, z roweru korzystają chętniej mężczyźni, a średni czas wypożyczenia roweru to 22 minuty - tak najkrócej można podsumować kończący się sezon roweru miejskiego Torvelo w Toruniu. Rowery trafiły do magazynu, gdzie zostaną przygotowane do nowego sezonu, który ruszy 1 marca 2024 r.