TAK i Zamek Krzyżacki będą połączone | www.torun.pl

TAK i Zamek Krzyżacki będą połączone

Kultura, Miasto
Data publikacji: 13 maja 2021
Autor: Magdalena Kujawa

Budżet obywatelski 2022, Start

Budżet obywatelski 2022, fragment plakatu

 

Rozpoczęliśmy kolejną edycję budżetu obywatelskiego w Toruniu - na rok 2022

>>> Przejdź do informacji na ten temat

  


Zdjęcie z festiwalu Skyway w 2018 r.

Dwie instytucje kultury - Toruńska Agenda Kulturalna i Centrum Kultury Zamek Krzyżacki mają zostać połączone. Podczas 30. Sesji Rady Miasta Torunia 13 maja 2021 r. radni przyjęli uchwałę podający do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach tego działania.

Zgodnie z przepisami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia nadzorowanych instytucji. Uchwała stanowi dopełnienie ustawowego obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji na 3 miesiące przed wydaniem aktu o ich połączeniu. Uchwała rozpoczyna więc procedurę połączenia dwóch instytucji. Jednostka, która powstanie w wyniku połączenia przyjmie nazwę Toruńska Agenda Kulturalna.

- Jedną z najważniejszych przyczyn pomysłu połączenia TAK-u i CK „Zamek Krzyżacki” jest możliwość zwiększenia liczby nowatorskich i wsparcia istniejących działań z wykorzystaniem potencjału obydwu - dzisiaj odrębnych - instytucji. Inspiracje i pomysły wynikające z impresaryjnego charakteru działalności TAK-u będą mogły być wcielane w życie w obiektach będących w dyspozycji CK „Zamek Krzyżacki” w ramach jednej instytucji. Zasadą jest, że to, co dobre w obu instytucjach kultury, powinno być kontynuowane i wzmacniane – podkreśla prezydent Torunia Michał Zaleski.

Wśród najważniejszych korzyści połączenia dwóch instytucji w uchwale wymienia się:
Rozwój oferty programowej, w tym:

 • Zwiększenie liczby nowatorskich, interesujących działań artystycznych, w szczególności widowisk i koncertów plenerowych odpowiadających potrzebom toruńskiej społeczności oraz stymulujących rozwój ruchu turystycznego. Zarówno teren ruin Zamku Krzyżackiego, jak i Fosy Strzeleckiej będą oryginalną scenerią do realizacji spektakli w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych, koncertów realizowanych w ramach Kulturalnego Lata oraz instalacji w ramach Festiwalu Skyway;
 • Zwiększenie liczby i skali dotychczasowych działań inscenizacyjnych prezentujących kulturę średniowieczną, począwszy od pokazów fechtunku i walk rycerskich poprzez inscenizacje historyczne i zabawy plebejskie po pikniki i jarmarki rękodzieła;
 • Powiększenie potencjału edukacyjno-animacyjnego, nowe interdyscyplinarne formy warsztatów i animacji kulturalnych;

Poprawę dostępności do oferty kulturalnej, w tym:

 • Stworzenie ram instytucjonalnych dla aktywności kulturalnej tworzonej oddolnie, w tym lokalnych grup rekonstrukcyjnych, bractw rycerskich i pasjonatów średniowiecza,
 • Inicjowanie nowych form uczestnictwa w kulturze w celu włączania do udziału w życiu kulturalnym naszego miasta zarówno pojedynczych osób, jak i grup mieszkańców.
 • Udoskonalenie i zintensyfikowanie działań promocyjnych dotyczących Zamku Krzyżackiego
 • począwszy od identyfikacji wizualnej w mediach elektronicznych po reklamę zewnętrzną w celu wsparcia rozwoju ruchu turystycznego i wszechstronne wykorzystanie potencjału promocyjnego tkwiącego w Krzyżakach, jako znakomitego produktu turystycznego.

Optymalizację wykorzystania zasobów instytucji kultury, w tym:

 • Jednolite i spójne zarządzanie dotychczasowymi instytucjami;
 • Poprawa efektywności wykorzystania posiadanej bazy lokalowej i wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników;
 • Zdynamizowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych zarówno na działalność artystyczną, jak i edukacyjno-kulturalną;
 • Lepsze zagospodarowania budynków oraz najem niewykorzystanych pomieszczeń.

Zgodnie z uchwałą do 30 sierpnia 2021 r. przygotowany zostanie projekt statutu instytucji oraz struktury i regulaminu organizacyjnego, zaś do 15 września opracowany zostanie programu merytoryczny oraz plan finansowy łączonej instytucji. Jako jeden podmiot instytucje mają rozpocząć funkcjonowanie od 1 stycznia 2022 r.

Toruńska Agenda Kulturalna specjalizuje się w organizacji otwartych plenerowych koncertów, spektakli i widowisk realizowanych m.in. w ramach obchodów Święta Miasta, Święta Muzyki, Sceny Letniej i Sylwestra Miejskiego. Sztandarowym projektem instytucji jest Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway.

Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki" miał do tej pory za zadanie prowadzić działalność kulturalną i turystyczną na terenie ruin zamku krzyżackiego, dbać o ochronę oraz promować najstarszy dostępny do zwiedzania zamek krzyżacki w Polsce. Instytucja realizuje imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii", animowane zwiedzanie zamku, średniowieczne turnieje rycerskie, festyny takie jak Toruńskie Mediewalia spektakle teatru historycznego, pokazy walk rycerskich, warsztaty mediewistyczne, konkursy, pokazy filmowe w ramach Kina Letniego oraz Zamkowe Spotkania z Poezją.

Fot Adam Zakrzewski

Najczęściej czytane aktualności

 • Koronawirus, Miasto
  319 osób zgłosiło się do punktu w toruńskiej galerii Plaza i przyjęło szczepionkę przeciw koronawirusowi. W niedzielę, 13 czerwca 2021 r. na chętnych czekamy na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego i w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.
 • Miasto
  Na 13 czerwca 2021 r. zaplanowano drugi i ostatni dzień pikniku w Muzeum Twierdzy Toruń. Po deszczowej sobocie, niedziela zapowiada się ciepła i bez opadów. Zapraszamy!
 • Grafika epidemiczna dla Torunia
  Koronawirus, Miasto
  W Toruniu w ciągu ostatniej doby potwierdzono 3 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
 • Kultura, Miasto
  Na ostatni weekend sezonu artystycznego Toruńska Orkiestra Symfoniczna przygotowała weekend poświęcony rosyjskiemu kompozytorowi Igorowi Strawińskiemu. 11 czerwca publiczność w CKK Jordanki wysłuchała koncertu "Ogniste fajerwerki".
 • Miasto, Sport
  W 9. rundzie PGE Ekstraligi eWinner Apator Toruń uległ przed własną publicznością drużynie Bertard Sparta Wrocław 36:54.
 • Na zdjęciu toruńska starówka w deszczu
  Miasto
  W sobotę, 12 czerwca 2021 r. na terenie Torunia i powiatu toruńskiego mogą wystąpić nagłe opady gradu i burze.