Toruń realizuje Program Senior Plus | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruń realizuje Program Senior Plus

Miasto
Data publikacji: 29 maja 2023
Autor: Marcin Pryka

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Dzięki podpisaniu umowy o przystąpieniu do programu, w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 52 powstanie kolejny dzienny dom pobytu dla seniorów. - W Toruniu szukamy jak najlepszych, najciekawszych i najbardziej oczekiwanych form pomocy również dla osób w wieku senioralnym - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

W poniedziałek 29 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się oficjalne podpisanie umowy dotyczącej przystąpienia przez miasto do prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej programu Senior Plus na lata 2021-2025 w ramach modułu I. Umowę podpisali wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezydent Torunia Michał Zaleski. W spotkaniu uczestniczyli także prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, posłanka na Sejm RP - przewodnicząca sejmowej komisji polityki senioralnej Joanna Borowiak, zastępca prezydenta Torunia Adrian Mól oraz radni Rady Miasta Torunia.

Przyznana dzięki programowi w roku 2023 kwota dotacji wynosi 332 000 zł i zgodnie z założeniami została przeznaczona na zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pobytu "Senior +", który powstanie na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Bydgoskiej 52. Kamienica przy ul. Bydgoskiej 50-52 powstała w roku 1899 i pierwotnie należała do toruńskiego przedsiębiorcy budowlanego Konrada Schwartza. Budynek został wpisany do rejestru zabytków. Na realizację działań dziennego domu przeznaczono pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 215 m2. Budynek wyremontowano i dostosowano do osób z niepełnosprawnością bez barier architektonicznych.

Na dzienny dom składać się będą: szatnie, dwa pomieszczenia do terapii indywidualnej lub poradnictwa specjalistycznego, pokój administracyjny przeznaczony na biuro, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie do zajęć artystycznych/aktywności ruchowej (pomieszczenie do aktywności ruchowej lub kinezyterapii: podstawowy sprzęt do ćwiczeń, materace/maty, leżanki, rotory, drabinki, piłki, gumy itp.), łazienka z natryskiem dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, łazienka z toaletami, sala komputerowa, kuchnia, jadalnia, pokój dzienny. Seniorzy będą mogli skorzystać z windy, która została umieszczona we wnętrzu budynku. Do dyspozycji seniorów pozostaje również zagospodarowane podwórko.

- W Toruniu szukamy jak najlepszych, najciekawszych i najbardziej oczekiwanych form pomocy również dla osób w wieku senioralnym. A środki z budżetu państwa mają to wspierać, dlatego to iż w budynku, który ma 124 lata powstaje taka placówka to jest coś co na pewno będzie cieszyło się zainteresowaniem. Zresztą w dziennych domach pobytu, które już w tej chwili funkcjonują w Toruniu, m. in. przy ul. Mickiewicza, ale i na Rubinkowie i w innych dziennych domach są komplety miejsc wykorzystane. Dlatego chyba nie ma potrzeby tłumaczyć jak potrzebne i ważne są te środki finansowe. Tutaj skupia się życie senioralne, my jako samorządy jesteśmy najbliżej seniorów - powiedział w trakcie briefingu prasowego po podpisaniu umowy prezydent Torunia Michał Zaleski.

Program „Senior +” na lata 2021-2025 jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+” takich jak domy dziennego pobytu, czy kluby seniora. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

W ramach programu jednostki samorządu mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych w ramach modułu I przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”. Z kolei w ramach modułu II - na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu I. W tym przypadku dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym mogą podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach programu wynosi miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

- Jeśli chodzi o program Senior + na rok 2023 to jest prawie 5 mln zł, które trafi do kujawsko-pomorskich samorządów w ramach modułu I. Taką umowę właśnie podpisaliśmy na moduł I dla miasta Torunia - powiedział podczas briefingu wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. - Toruń jest przykładem samorządu, który korzysta zarówno z modułu I, jak i II. Ten program zyskuje co roku na popularności. Dzięki niemu rozwijają się społeczności senioralne w poszczególnych naszych małych ojczyznach. Ja dziękuję wszystkim samorządom, które się w to angażują, bo to jest ogromny wysiłek po stronie rządowej, ale i samorządowej. Cieszę się, że Toruń i inne samorządy dostrzegają przestrzeń dla seniorów - dodał wojewoda.

Warto podkreślić, że Dzienny Dom Pobytu Senior + działa już przy ul. Bydgoskiej 74. W roku 2022 r. Gmina Miasta Toruń otrzymała dotację w wysokości 200 000 zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior + na Bydgoskiej 74 odbyło się 19 stycznia 2023 r. Na dalszą realizację działań w roku 2023 Gmina Miasta Toruń otrzymała dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 61 200 zł. Środki te zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia personelu zatrudnionego w dziennym domu oraz zakup materiałów do prowadzenia bieżących zajęć.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

Fot. Małgorzata Litwin

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Za długoletnie pożycie małżeńskie
  Miasto
  Kolejne toruńskie pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je 22 września 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odznaczenia państwowe nadane zostały przez Prezydenta RP 10 parom, które w tym roku świętują 50- i 51-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Razem z medalem jubilatom Prezydent Zaleski...
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Na zdjęciu: biała strzałka zawieszona na płocie, na niej czerwony napis: do lokalu wyborczzego
  Miasto
  W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Na zdjęciu: grupa młodzieży biegnie po zielonej murawie stadionu
  Miasto, Sport
  Uczniowie i przedszkolaki rozpoczęli zmagania w ramach Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół. Inauguracja wydarzenia odbyła się 26 września 2023 r. na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi z kilkorgiem nauczycieli, którzy trzymają teczki z aktami mianowania, za nimi portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  109 nauczycieli toruńskich szkół uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 • Na zdjęciu: prezydent michał Zaleski wręcza przedstawicielom księgowych okolicznościową grafikę z panoramą Torunia
  Miasto
  Z okazji jubileuszu 30-lecia Oddziału Okręgowego w Toruniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 26 września 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży odbyła się konferencja „Rachunkowość przyszłości”.
 • To kolejni laureaci znaku jakości Made in Toruń. Są wśród nich firmy zajmujące się produkcją urządzeń pokładowych w przemyśle stoczniowym, wytwarzaniem konstrukcji stalowych, recyklingiem odpadów, montażem systemów klimatyzacyjnych, czy też działają w branżach instalacji teletechnicznych, czy transportowych.
 • Rozstrzygnięty został konkurs ofert nr 53/2023 na promocję sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia poprzez kluby sportowe prowadzące szkolenie drużyn seniorskich w ekstraklasie: koszykówki mężczyzn i kobiet, hokeja na lodzie, futsalu, hokeja na trawie, II lidze piłki siatkowej mężczyzn oraz III lidze piłki nożnej mężczyzn. Dotacje...
 • W Toruniu rusza Green Lab, czyli Zielone Forum Torunia - pilotażowe narzędzie współpracy z mieszkańcami w zakresie zieleni i działań pro środowiskowych.
 • Po służbie przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie 16 nowych urzędników samorządowych złożyło 25 września 2023 r. ślubowanie na sztandar miasta Torunia.
 • 26 września 2023 roku o godzinie 11:00 na stadionie miejskim przy ul. Bema nastąpi inauguracja szkolnych rozgrywek sportowych w ramach Toruńskiej Olimpiady Przeszkoli i Szkół.
 • W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Wszystkich miłośników przygód, łamigłówek i zagadek zachęcamy do udziału w grze terenowej „Śladami Kopernika w Toruniu”. Zaczynamy w sobotę 30 września 2023 r. o godz. 11.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego!
 • Już po raz piąty w Toruniu rozegrany został Maraton Ósemek Wioślarskich „Run & Row”. 24 września 2023 roku Puchar Prezydenta Miasta Torunia trafił do AZS UMK Toruń. „Run & Row” to widowiskowy bieg z łodziami i wyścig wioślarski na Wiśle zakończony sztafetą na ergometrze. W tegorocznej edycji na wioślarzy czekały następujące etapy maratonu...