Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS | www.torun.pl

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS

Tytuł projektu:
Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”
Działanie FEKP.08.20 „Aktywne włączenie społeczne”

Realizator:
Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 1 035 542 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 11 110 zł, MOPR 6 000 zł)
Kwota dofinansowania: 983 662 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 11 110 zł, MOPR 6 000 zł)
Wkład własny: 51 880 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o partnerstwie:
21.05.2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.06.2024 r.

Termin realizacji:
1 styczeń 2024 r. – 31 marca 2025 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem przez realizację dwóch zadań.
Pierwsze zadanie będzie polegało na rozszerzeniu oferty wsparcia dla obecnych - 25 uczestników działań reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej, drugie zadanie na utworzeniu nowych - 8 miejsc zatrudnienia socjalnego.

Planowane działania:
Projekt zakłada realizację dwóch zadań.
W ramach pierwszego uczestnicy zostaną objęci nowymi reintegracyjnymi formami wsparcia, z których do tej pory nie korzystali. Będą to nowe zajęcia grupowe, poradnictwo  indywidualne, opieka nad osobą zależną, zajęcia integracyjno-socjalizujące. Uczestnicy otrzymają materiały do zajęć teoretycznych i zawodowych, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

W drugim zadaniu przewidziano realizację działań w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego z nowych uczestników, składającą się z:
1. Reintegracji społecznej (trening interpersonalny, zajęcia socjoterapeutyczne, gospodarowanie budżetem domowym, profilaktyka uzależnień, szkoła rodzica, warsztaty poszukiwania pracy, warsztaty prawne), indywidualne poradnictwo (m.in. psychologiczne, pedagogiczne, prawne, terapeutyczne) oraz zajęcia integracyjno-socjalizujące.
2. Reintegracji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, przedsiębiorczość z ekonomią społeczną).

Planowane rezultaty:
Objęcie wsparciem 33 osób (w tym 2 długotrwale bezrobotnych, 31 niezatrudnionych), podjęcie zatrudnienia przez minimum 6 z nich, poprawa sytuacji społecznej u minimum 23 osób, nabycie kompetencji przez minimum 6 z nich.

Dane kontaktowe realizatora:
Lider:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
tel. 56 654 92 79
e-mail: cistor@coistorps.pl

Partnerzy:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 80 221
e-mail: toto@praca.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń
tel. 56 650 85 65
e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2021-2027
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny Plus
Program: 
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: potężny budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
  Kultura, Miasto
  22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.
 • Miasto
  W środę 24 lipca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 35 odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przyszłości budynków po PCK przy ul. Szczecińskiej w Toruniu.
 • Miasto
  Mieszkankę odwiedziła Dagmara Zielińska - zastępczyni prezydenta Torunia, która przekazała jubilatce list z życzeniami od prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.
 • Na zdjęciu: młode drzewka rosną w pasie zieleni przy jezdni
  Eko, Miasto
  Trwa etap przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego na nasadzenia drzew, które zaplanowane jest na czwarty kwartał 2024 roku.
 • Mistrzostwa Europy w Speedrowerze - plakat
  Miasto, Sport
  Toruń po raz drugi organizuje Mistrzostwa Europy w Speedrowerze. Zawody rozegrane zostaną od 26 do 28 lipca 2024 r. na dwóch torach.
 • Ulica Przy Skarpie po remoncie
  Drogi, Miasto
  Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • W środę 24 lipca 2024 r. meteorolodzy zapowiadają w Toruniu i powiecie burze wraz z silnymi porywami wiatru, opadami deszczu, a nawet gradu.
 • Poniżej zamieszczamy sprostowanie do artykułu autorstwa Pauliny Błaszkiewicz pt. „Skandal wokół konkursu na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Kandydatów "dostarczono" w nocy?”.
 • Rowery miejskie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W 2024 roku odnotowaliśmy prawie 52 tys. wypożyczeń, a w systemie od początku tego roku zarejestrowało się około 3 tys. nowych osób.
 • 25 drużyn z całego świata wystartuje w wyścigu kolarskim kobiet „Śladami Królewny Anny Wazówny”. Organizatorem wyścigu jest TKK „Pacific” Toruń.
 • 23 lipca 2024 r. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz spotkał się z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Torunia Hubertem Maciejewskim.
 • Trwa postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • 22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.