Wspieranie pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w zakresie przyjaznego środowiska pracy | www.torun.pl

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Wspieranie pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w zakresie przyjaznego środowiska pracy

Tytuł projektu:
Wspieranie pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w zakresie przyjaznego środowiska pracy                                                                             

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 "Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego"
Działanie FEKP.08.08 „Wsparcie w obszarze zdrowia”                                                                                 
Schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy                                                                                                                                   

Realizator:
Urząd Miasta Torunia, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia                                                             

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 600 000 zł
Koszty kwalifikowalne: 600 000 zł
Kwota dofinansowania: 540 000 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.05.2024 r. – 31.12.2025 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.04.2024 r.                                                                                                                                                             

Opis projektu:
Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia w Urzędzie Miasta Torunia oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia poprzez zapewnienie wsparcia indywidualnego i grupowego, poprawę warunków pracy oraz niwelowanie istniejących barier.

Grupa docelowa:
Pracodawcy UMT i PUPdMT oraz osoby w wieku aktywności zawodowej, które jednocześnie wpisują się w grupę pracowników wymienionych pracodawców, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia oraz z niepełnosprawnością. Łącznie wsparciem zostanie objętych 100 osób (73 kobiet i 27 mężczyzn).

Działania:
1. Profilaktyczne badania lekarskie.
2. Szkolenie: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, stresowi w pracy, dyskryminacji, zarządzanie konfliktem w pracy.
3. Pakiet rehabilitacyjny.
4. Ergonomiczne wyposażenie miejsca pracy.

Planowane rezultaty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia przez 100 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Torunia i Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

Ponadto planuje się, że:
- 100 osób (73K, 27M) zostanie objętych wsparciem w programie;
- 10 osób z niepełnosprawnością (8K, 2M) zostanie objętych wsparciem w programie;
- 15 osób (11K, 4M) w wieku powyżej 50 roku życia zostanie objętych wsparciem w programie;
 - 100 osób (73K, 27M) zostanie objętych wsparciem w obszarze zdrowia;
- nie mniej niż 100 osób (73K, 27M) weźmie udział w szkoleniu: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, stresowi w pracy, dyskryminacji, zarządzanie konfliktem w pracy;
- nie mniej niż 100 osób (73K, 27M) uzyska kwalifikacje/kompetencje.

Dane kontaktowe realizatora:
Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 611 86 06

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49 a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 80 216

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2021-2027
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny Plus
Program: 
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Usługi zdrowotne
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Urząd Miasta Torunia
Biuro Obsługi Urzędu

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: potężny budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
  Kultura, Miasto
  22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.
 • Miasto
  W środę 24 lipca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 35 odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przyszłości budynków po PCK przy ul. Szczecińskiej w Toruniu.
 • Miasto
  Mieszkankę odwiedziła Dagmara Zielińska - zastępczyni prezydenta Torunia, która przekazała jubilatce list z życzeniami od prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.
 • Na zdjęciu: młode drzewka rosną w pasie zieleni przy jezdni
  Eko, Miasto
  Trwa etap przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego na nasadzenia drzew, które zaplanowane jest na czwarty kwartał 2024 roku.
 • Mistrzostwa Europy w Speedrowerze - plakat
  Miasto, Sport
  Toruń po raz drugi organizuje Mistrzostwa Europy w Speedrowerze. Zawody rozegrane zostaną od 26 do 28 lipca 2024 r. na dwóch torach.
 • Ulica Przy Skarpie po remoncie
  Drogi, Miasto
  Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • W środę 24 lipca 2024 r. meteorolodzy zapowiadają w Toruniu i powiecie burze wraz z silnymi porywami wiatru, opadami deszczu, a nawet gradu.
 • Poniżej zamieszczamy sprostowanie do artykułu autorstwa Pauliny Błaszkiewicz pt. „Skandal wokół konkursu na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Kandydatów "dostarczono" w nocy?”.
 • Rowery miejskie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W 2024 roku odnotowaliśmy prawie 52 tys. wypożyczeń, a w systemie od początku tego roku zarejestrowało się około 3 tys. nowych osób.
 • 25 drużyn z całego świata wystartuje w wyścigu kolarskim kobiet „Śladami Królewny Anny Wazówny”. Organizatorem wyścigu jest TKK „Pacific” Toruń.
 • 23 lipca 2024 r. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz spotkał się z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Torunia Hubertem Maciejewskim.
 • Trwa postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • 22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.