Aktywizacja osób młodych | www.torun.pl

Aktywizacja osób młodych

Miasto
Data publikacji: 25 stycznia 2021
Autor: Magdalena Winiarska
Tabliczki informacyjne na budynku Powiatowego Urzędu Pracy

Od 1 stycznia 2021 roku odbywa się rekrutacja uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu”, którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 322 osób młodych (180 kobiet i 142 mężczyzn) w wieku poniżej 30. roku życia, pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Uczestnikami projektu są osoby, które nie ukończyły 30. roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej, szkoły policealnej, studiów wyższych lub doktoranckich) i szkoleniu (nieuczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni), w tym należące do jednej z poniższych grup:

 • Osoby długotrwale bezrobotne: w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, oraz w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
 • Osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Rekrutacja uczestników jest prowadzona rzez cały okres realizacji projektu, czyli od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzą rozmowy, w wyniku których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobrana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Kompleksowość działań w projekcie opierała się będzie na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu staży, prac interwencyjnych, przyznaniu bonów na zasiedlenie, finansowaniu kosztów studiów podyplomowych, udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym założyć własną firmę, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W zależności od rodzaju formy wsparcia, uczestnikom przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe lub stażowe. Projekt realizowany będzie zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą  zrównoważonego rozwoju.

Planowane rezultaty:
•    322 osoby bezrobotne zostaną objęte wsparciem w projekcie (w tym 40 osób długotrwale bezrobotnych),
•    322 osoby bezrobotne zostaną objęte pośrednictwem pracy i/lub doradztwem zawodowym,
•    115 osób odbędzie staż realizowany u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
•    65 osób zostanie skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych,
•    20 osób uzyska jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•    87 osób otrzyma bony na zasiedlenie z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej w odległości min. 80 km od miejsca zamieszkania lub gdy dojazd przekracza łącznie 3 godziny,
•    10 osób rozpocznie studia podyplomowe,
•    zostanie wypłaconych 25 refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Realizatorem programu jest Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia – kliknij, aby przejść do strony internetowej.

Koordynacja projektu: tel. 56 65 80 216, m.zamojska@muptorun.praca.gov.pl

Dane finansowe:
Wartość projektu: 3 705 974,26 zł
Kwota dofinansowania: 3 705 974,26 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (84,28%), Budżet Państwa (15,72%)

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”
Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Fot. Lech Kamiński

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: grafika promująca konkurs z wizerunkiem Mikołaja Kopernika
  Miasto
  Urząd Miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w drugiej turze konkursu „Odkryj Toruń na nowo”. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!
 • Na zdjęciu: grafika z danymi epidemicznymi
  Koronawirus
  W Toruniu od soboty 27 lutego potwierdzono 63 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski składający kwiaty na grobie prof. Domasłowskiego
  Miasto
  27 lutego 2021 roku na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego odbył się pogrzeb zmarłego 19 lutego prof. Wiesława Domasłowskiego i jego żony Wacławy Szmidel-Domasłowskiej. W uroczystościach wziął udział prezydent Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu: węzeł przesiadkowy przy al. św. Jana Pawła II
  Inwestycje, Miasto, MZK
  W sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 10:00 oddano do użytku nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II. Od tej pory pasażerowie mogą zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej. Zintegrowany węzeł przesiadkowy ma przejąć funkcję wszystkich dotychczasowych przystanków komunikacji miejskiej w...
 • Na zdjęciu: grafika z danymi epidemicznymi
  Koronawirus
  W ciągu ostatniej doby w Toruniu potwierdzono 73 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dwie osoby zmarły, w tym jedna nie miała żadnych chorób współistniejących z zakażeniem.
 • Na zdjęciu prezydent Michał Zaleski mówi, obok niego siedzi komendant KMP Maciej Lewandowski.
  Miasto
  Miasto, jak co roku, przeznacza środki finansowe wspierające zakup nowych samochodów dla policji i zrealizowanie dodatkowych patroli.
 • Od 1 marca 2021 r. mogą wznowić działanie niektóre placówki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Miasto Toruń przygotowało w tym roku bogatą ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Duże tereny inwestycyjne, działki dla małych i średnich przedsiębiorstw, nieruchomości pod usługi. Pomimo pandemii nie słabnie zainteresowanie miejskimi terenami dla biznesu. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu prezentuje przegląd tegorocznych ofert inwestycyjnych.
 • W ciągu ostatniej doby w Toruniu wykryto 73 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – tyle samo, co dnia poprzedniego. Żadna osoba nie zmarła w wyniku COVID-19.
 • Dziesięć ekip i specjalnie uruchomiony numer telefonu dla mieszkańców. Toruńscy drogowcy rozpoczęli naprawę dróg po zimie.
 • Miasto ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Teatru "Baj Pomorski" w Toruniu. Oferty można składać do 31 marca 2021 r.
 • Warsztaty, pokazy, prezentacje i wykłady w wersji online - to główne punkty programu tegorocznej edycji "Tygodnia Mózgu". Wydarzenie odbędzie się od 15 do 19 marca.
 • 6 i 7 marca w ramach zwiedzania wystaw Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk.
 • Przypominamy, że już w sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 10:00 zostanie oddany do użytku nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II. Od tej pory pasażerowie będą mogli zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej.