www.torun.pl

Ponad 25 mln dla ngo

Miasto
Data publikacji: 09 lipca 2020
Autor: Małgorzata Litwin

Ponad 25 milionów złotych wynosi wartość umów podpisanych w tym roku przez miasto Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Za pieniądze z miejskich dotacji realizowanych jest obecnie prawie 400  projektów, prowadzonych przez ponad 300 toruńskich organizacji pozarządowych. I to nie koniec. Kontynuujemy zlecanie organizacjom pozarządowym wykonanie kolejnych zadań publicznych.

W czerwcu odwieszone zostały czynności dotyczące dwóch konkursów ogłoszonych w dniu 29 listopada 2019 r. przy łącznej puli dotacyjnej wynoszącej 776.700 zł:

1) na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu w II półroczu 2020 r., tj. od 01.07. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych)” – konkurs nr 17.2./2020, pula dotacyjna: 400.000 zł;

2) na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej” – konkurs nr 5/2020 (II tura), pula dotacyjna: 376.700 zł.

Na organizację i udział zawodników w imprezach sportowych wpłynęło 28 ofert, natomiast na działania wspierające rozwój kultury – 29 ofert.

Od dnia ogłoszenia pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 modyfikujemy sposób wdrażania i realizacji działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Miasta Toruń, by nadal świadczyć pomoc torunianom, utrzymać zatrudnienie w NGO, a jednocześnie nie mieć problemów z rozliczeniem udzielonej wcześniej dotacji (w ramach regulaminu konkursowego).

Wprowadzane są zmiany w umowach dotacyjnych, elastyczne i dostosowane do konkretnych działań podejście do modyfikacji w zakresie sposobu realizacji zadań, zmian harmonogramu i kosztorysu wynikających ze szczególnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym. Tam, gdzie jest to możliwe, wdrażamy zdalne formy realizacji zadań publicznych. Aktualnie,  na prośbę realizatorów zadań, uzgodniono modyfikacje dla 116 zadań publicznych (realizowanych przez 114 organizacji pozarządowych). Kolejne są w trakcie przygotowania.

Organizacje pozarządowe to m.in. oferta aktywności dla seniorów

Dodatkowe wsparcie antykryzysowe dla NGO. Warto wiedzieć!

Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0”, wprowadziły m.in. nową formę wsparcia dla organizacji pozarządowych, tj. mikropożyczki dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej (do tej pory mikropożyczki były dostępne tylko dla organizacji pozarządowych będących mikroprzedsiębiorcami).

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy przeznaczona jest:

 • dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
 • na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in.: na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu).   

Pożyczka do kwoty 5.000 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku (0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski - będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki):
udzielana będzie jednorazowo,

 • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
 • z możliwością umorzenia -pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł. Wysokość pożyczki zależy od ubiegłorocznych przychodów, nie będzie się mogła o nią ubiegać organizacja założona dopiero w tym roku.

Wnioski składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, nabór rozpoczął się 25 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Przejdź do serwisu Powiatowego Urzędu Pracy

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu siedziba Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego
  Miasto
  Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie zachęca do zapozania się z zasadami składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.
 • Miasto
  4 sierpnia 2020 r. wyruszy z Torunia Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa będzie miała oryginalną formę.
 • Na zdjęciu: grafika ze zdjęciem Motoareny z lotu ptaka
  Sport
  W ramach projektu „Lato w Toruniu bez nudy” 16 sierpnia 2020 roku odbędzie się rekreacyjny rajd rowerowy „Szlakiem toruńskiego sportu”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie GoSport! oraz Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: ludzie wsiadający do autobusu
  MZK
  W związku z udostępnieniem dla ruchu nowego ronda przy skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej i Celniczej, od soboty 1.08.2020 r. zmieniona została trasa przejazdu autobusów linii nr 0 oraz C w obrębie Centralnego Cmentarza Komunalnego.
 • Na zdjęciu: autobus i tramwaj na tle Urzędu Miasta Torunia
  Miasto, MZK
  Od 1 września 2020 roku planuje się zmiany w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów MZK. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną trasa niektórych linii ma zostać wydłużona a częstotliwość połączeń poza godzinami szczytu ograniczona. Zanim jednak proponowane rozwiązania zostaną wprowadzone prosimy mieszkańców o zapoznanie się ze zmianami i...
 • Screen interaktywnej mapy z punktami partnerskimi na starówce
  Biznes, Miasto
  Już w prawie stu miejscach na starówce zrobimy zakupy w obniżonych cenach z kartą Moja Starówka.
 • Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące rejestracji łódek wędkarskich, jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Dotychczasowe przepisy przewidywały kilka rejestrów, w których mogły być zarejestrowane jednostki pływające. Rejestry prowadziły różne organy, natomiast regulacje odnoszące się do obowiązku...
 • Rozpoczął się kolejny tydzień nocnych prac na moście drogowym im. J. Piłsudskiego w Toruniu. W tym czasie most jest otwarty dla ruchu, ale z pewnymi ograniczeniami. Wprowadzony na ten czas ruch wahadłowy umożliwia wjazd na obiekt betonowozów, dzięki którym na przęśle 1 i 2 będzie betonowana płyta przeprawy. Kolejne prace nocne rozpoczną się we...
 • W ramach projektu „Lato w Toruniu bez nudy” 2 sierpnia 2020 odbył się rekreacyjny rajd rowerowy. Wydarzeniu wzieło udział blisko 150 osób. Organizatorem było Stowarzyszenie GoSport! oraz Wydział Sportu i Rekreacji UM.
 • W sobotnie popołudnie 1 sierpnia na ostatniej kondygnacji parkingu Toruń Plaza odbyłą się czwarta edycja imprezy dla miłośników jazdy na rolkach. Rodzinno-rekreacyjne wydarzenie zgromadziło blisko 150 uczestników.
 • 1 sierpnia 2020 roku obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Toruńskie obchody tej ważniej rocznicy zorganizowano pod obeliskiem Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej. Z tej okazji prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył Marii Biedermann-Kowalewskiej Medal Thorunium i odznaczył organizacje kombatanckie okolicznościowymi medalami z...
 • Do grona toruńskich stulatków dołączyła 26 kwietnia 2020 r. Pani Irena Kazaniecka. Jubilatkę odwiedził 31 lipca prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na modernizację trzech odcinków torowisk tramwajowych. Realizacją zamówienia było zainteresowanych aż sześciu wykonawców - ostatecznie wybrana została firma Balzola Polska, która w przeciągu 21 miesięcy wykona prace budowlane za łączną kwotę ponad 100 milionów złotych.
 • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na dostawy sześciu autobusów elektrycznych i wykonanie infrastruktury do ich ładowania. Nowe pojazdy dostarczy Solaris Bus & Coach S.A., która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Za zaprojektowanie oraz wybudowanie infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych odpowiadać...