www.torun.pl

Powiatowy Urząd Pracy informuje

Biznes, Miasto
Data publikacji: 07 lipca 2020
Autor: Magdalena Winiarska

O możliwościach uzyskania jednorazowej pożyczki dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej, a także umorzenia niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców informuje Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
O udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, ale nie więcej niż 10% przychodów za ubiegły rok, a jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będą prowadzić działalność gospodarczą lub statutową. Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji.

Szczegółowe informacje - TUTAJDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej
Wsparcie przysługuje kościelnej osobie prawnej i jej jednostce działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz z odsetkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od tych wynagrodzeń. Jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Warunkiem  uzyskania  wsparcia jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę kościelnej osoby prawnej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Szczegółowe informacje - TUTAJUmorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielonej w wysokości  do 5000,00 zł nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Fot. Lech Kamiński

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu siedziba Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego
  Miasto
  Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie zachęca do zapozania się z zasadami składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.
 • Miasto
  4 sierpnia 2020 r. wyruszy z Torunia Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa będzie miała oryginalną formę.
 • Na zdjęciu: grafika ze zdjęciem Motoareny z lotu ptaka
  Sport
  W ramach projektu „Lato w Toruniu bez nudy” 16 sierpnia 2020 roku odbędzie się rekreacyjny rajd rowerowy „Szlakiem toruńskiego sportu”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie GoSport! oraz Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: ludzie wsiadający do autobusu
  MZK
  W związku z udostępnieniem dla ruchu nowego ronda przy skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej i Celniczej, od soboty 1.08.2020 r. zmieniona została trasa przejazdu autobusów linii nr 0 oraz C w obrębie Centralnego Cmentarza Komunalnego.
 • Na zdjęciu: autobus i tramwaj na tle Urzędu Miasta Torunia
  Miasto, MZK
  Od 1 września 2020 roku planuje się zmiany w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów MZK. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną trasa niektórych linii ma zostać wydłużona a częstotliwość połączeń poza godzinami szczytu ograniczona. Zanim jednak proponowane rozwiązania zostaną wprowadzone prosimy mieszkańców o zapoznanie się ze zmianami i...
 • Screen interaktywnej mapy z punktami partnerskimi na starówce
  Biznes, Miasto
  Już w prawie stu miejscach na starówce zrobimy zakupy w obniżonych cenach z kartą Moja Starówka.
 • Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące rejestracji łódek wędkarskich, jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Dotychczasowe przepisy przewidywały kilka rejestrów, w których mogły być zarejestrowane jednostki pływające. Rejestry prowadziły różne organy, natomiast regulacje odnoszące się do obowiązku...
 • Rozpoczął się kolejny tydzień nocnych prac na moście drogowym im. J. Piłsudskiego w Toruniu. W tym czasie most jest otwarty dla ruchu, ale z pewnymi ograniczeniami. Wprowadzony na ten czas ruch wahadłowy umożliwia wjazd na obiekt betonowozów, dzięki którym na przęśle 1 i 2 będzie betonowana płyta przeprawy. Kolejne prace nocne rozpoczną się we...
 • W ramach projektu „Lato w Toruniu bez nudy” 2 sierpnia 2020 odbył się rekreacyjny rajd rowerowy. Wydarzeniu wzieło udział blisko 150 osób. Organizatorem było Stowarzyszenie GoSport! oraz Wydział Sportu i Rekreacji UM.
 • W sobotnie popołudnie 1 sierpnia na ostatniej kondygnacji parkingu Toruń Plaza odbyłą się czwarta edycja imprezy dla miłośników jazdy na rolkach. Rodzinno-rekreacyjne wydarzenie zgromadziło blisko 150 uczestników.
 • 1 sierpnia 2020 roku obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Toruńskie obchody tej ważniej rocznicy zorganizowano pod obeliskiem Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej. Z tej okazji prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył Marii Biedermann-Kowalewskiej Medal Thorunium i odznaczył organizacje kombatanckie okolicznościowymi medalami z...
 • Do grona toruńskich stulatków dołączyła 26 kwietnia 2020 r. Pani Irena Kazaniecka. Jubilatkę odwiedził 31 lipca prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na modernizację trzech odcinków torowisk tramwajowych. Realizacją zamówienia było zainteresowanych aż sześciu wykonawców - ostatecznie wybrana została firma Balzola Polska, która w przeciągu 21 miesięcy wykona prace budowlane za łączną kwotę ponad 100 milionów złotych.
 • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na dostawy sześciu autobusów elektrycznych i wykonanie infrastruktury do ich ładowania. Nowe pojazdy dostarczy Solaris Bus & Coach S.A., która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Za zaprojektowanie oraz wybudowanie infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych odpowiadać...