Prezydent Torunia do związkówców w DPS | www.torun.pl

Prezydent Torunia do związkówców w DPS

Koronawirus, Miasto
Data publikacji: 29 października 2020
Nowe skrzydło rozbudowanego w 2018 r. DPS przy Szosie Chełmińskiej, fot. Adam Zakrzewski

Poniżej publikujemy treść listu Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, skierowanego do przedstawicieli związków zawodowych w Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w związku z pandemią SARS-Cov-2.


Pan Michał Lewandowski
Przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ "Konfederacja Pracy"

Panie Lidia Ciechomska, Edyta Cisek
Zarząd Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Opieki nr 14-019 OPZZ "Konfederacja Pracy"

Z uwagą zapoznałem się z treścią Państwa pisma z dnia 16 października 2020 r., dotyczącego sytuacji w Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu (DPS), związanej z epidemią SARS-CoV-2. Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie tej placówki w warunkach pandemii koronawirusa jest bardzo trudne, podobnie jak w przypadku wielu innych instytucji sprawujących opiekę długoterminową. Pomimo restrykcyjnej polityki w zakresie kontaktów mieszkańców z osobami spoza DPS oraz cyklicznych badań przesiewowych personelu, nie udało się uniknąć zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców i pracowników placówki. Sytuacja ta zwiększa obciążenie psychiczne i fizyczne personelu, co prowadzić może do zmęczenia oraz rodzić zrozumiałą frustrację.

Zapewniam jednak, że władze miasta Torunia podejmują wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania skutków szerzącej się epidemii, a sytuacja w DPS stanowi dla nas wszystkich ogromne wyzwanie. Nie mogę zgodzić się z podniesionymi przez Państwa w/w piśmie niezweryfikowanymi wcześniej zarzutami dotyczącymi:

- zaopatrzenia w środki ochrony osobistej. Na podstawie prowadzonej od początku wystąpienia epidemii analizy stanu magazynowego i zużycia środków ochrony osobistej w DPS, należy jednoznacznie stwierdzić, że nie było sytuacji braku w/w środków niezbędnych do codziennego wykonywania czynności opiekuńczych przez pracowników. Zgromadzone zapasy środków ochrony osobistej zabezpieczają potrzeby placówki w pełnym asortymencie na okres co najmniej dwóch tygodni – z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w DPS i są na bieżąco uzupełniane. Zostało to także przez Państwa zauważone w wypowiedzi p. Lidii Ciechomskiej na łamach Gazety Wyborczej w artykule z dnia 23 października br.

- braku procedur bezpośrednio związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Z informacji przekazanych przez dyrektora placówki wynika, iż stosowne procedury zostały opracowane i wdrożone. Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku stanu epidemii ewakuacja nie stanowi zdarzenia nagłego, jak np. w przypadku pożaru i odbywa się zawsze pod nadzorem uprawnionych służb.

Wyjaśniam, że zatrudnienie w zespole terapeutyczno-opiekuńczym wynosi 96,75 etatu, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 734) minimalny wskaźnik zatrudnienia powinien wynosić 79,5 etatu (o 17,25 etatu więcej niż wynika z w/w przepisów). Jednostka łącznie zatrudnia pracowników na 116,5 etatach. Dodatkowo, w związku z zakażeniami koronawirusem wśród pracowników oraz podopiecznych, do pracy w tej placówce skierowano 3 osoby z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, którego działalność tymczasowo zawieszono.

Pracownicy DPS zostali objęci dodatkowym wsparciem finansowym w ramach pozyskanych środków unijnych. Od czerwca do sierpnia 2020 r. 119 pracowników otrzymywało dodatek w wysokości 834 zł brutto miesięcznie. Natomiast obecnie w okresie wrzesień-listopad 2020 r. 110 pracowników uzyskuje dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1210 zł brutto miesięcznie.

Uwzględniając postulaty dyrektora podjąłem decyzję o przeznaczeniu, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe Gminy Miasta Toruń, środków finansowych umożliwiających w miesiącu październiku wypłatę dodatków dla osób zatrudnionych przy bezpośredniej opiece nad zakażonymi mieszkańcami w wysokości 1783 zł brutto, za pełen etat przepracowany w w/w warunkach (rozliczenie uwzględniać będzie czas faktycznie przepracowany w tych warunkach z zastosowaniem stawki godzinowej wynikającej z w/w kwoty). Natomiast kwota bazowa w listopadzie wyniesie 1970 zł brutto.

Rozumiem i doceniam rolę związków zawodowych zabiegających o poprawę warunków pracy i płacy pracowników. Obowiązki organizacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywają oczywiście na pracodawcy, ale w trudnym czasie zagrożenia epidemicznego konieczne jest podejmowanie wspólnych działań w tym zakresie przez kierownictwo i personel. Liczę na to, że także organizacje związkowe reprezentujące pracowników DPS będą konsekwentnie wspierać starania kierownictwa DPS w tym zakresie.

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
/-/

Na zdjęciu: Nowe skrzydło rozbudowanego w 2018 r. DPS przy Szosie Chełmińskiej, fot. Adam Zakrzewski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu Johnny Depp ze statuetką Złotej Żaby
  Kultura, Miasto
  W tym roku ze względu na pandemię uroczystość zakończenia festiwalu EnergaCamerimage odbyła się w nowej, wirtualnej formie. 21 listopada 2020 r. przed ekranami komputerów poznaliśmy zwycięzców statuetek Złotej, Srebrnej i Brązowej Żaby. Pierwsze miejsce w Konkursie Głównym uzyskał Joshua James Richards za zdjęcia do filmu „Nomadland”. To nie...
 • Grafika nowe statystyki COVID-19, 22.11.2020
  Koronawirus, Miasto
  W ciągu ostatniej doby przybyły 94 osoby zakażone SARS-CoV-2 w Toruniu. Od początku pandemii zanotowano w naszym mieście 6425 zakażeń.
 • Graika rządowa z napisem 100 dni solidarności w walce z COVID-19
  Biznes, Koronawirus, Miasto
  21 listopada 2020 r. na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan działania przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa na najbliższe 100 dni. Wprowadzone zostały nowe uregulowania dot. galerii handlowych, ferii zimowych oraz podjęto decyzję o dalszym nauczaniu zdalnym w szkołach.
 • Na zdjęciu Rynek Staromiejski, na dole niebieski pasek z napisem Toruń dla przedsiębiorców
  Biznes, Koronawirus, Miasto
  Miasto Toruń rozszerza program pomocowy „Toruń dla przedsiębiorców”.
 • Grafika nowe statystyki COVID-19, 21.11.2020
  Koronawirus, Miasto
  W ciągu ostatniej doby przybyły 123 osoby zakażone SARS-CoV-2 w Toruniu. Od początku pandemii zanotowano w naszym mieście 6331 zakażeń.
 • Grafika ilustracyjna.
  Koronawirus, Miasto
  Ponad 60 wolontariuszy - członków toruńskich organizacji pozarządowych oraz osób niezrzeszonych - stale współpracuje z toruńskim MOPR-em pomagając osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym, pozbawionym wsparcia rodziny i pozostającym w domach w związku zagrożeniem spowodowanym pandemią.
 • Ze względu na nauczanie zdalne wprowadzone w trakcie pandemii COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zmianach wymagań na egzaminach ósmoklasisty i maturalnych. Zanim zmiany zostaną ogłoszone, zespoły robocze pracujące nad wymaganiami czekają na opinie nauczycieli. Do 27 listopada ministerialni eksperci czekają na wiadomości w ramach...
 • Mimo że Centrum Sztuki Współczesnej, jak wszystkie instytucje kultury, jest obecnie zamknięte, czynną tam wystawę fotografii "Helmut Newton: Lubię silne kobiety" można oglądać wirtualnie.
 • Pojazdy, które dowożą posiłki przygotowywane przez toruńskich gastronomów, zostaną zwolnione z każdorazowej opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, wykupując w zamian abonament.
 • 19 listopada 2020 r. podczas sesji Rady Miasta Torunia zmieniony został termin składania wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Torunia.
 • Od poniedziałku 23 listopada 2020 r. przez cały sezon wymiany opon nasz serwis ogumienia działający w zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 jest czynny dłużej – od godz. 7:00 do 21:00.
 • 19 listopada 2020 roku podczas sesji Rady Miasta Torunia prezydent Michał Zaleski przedstawił radnym szereg informacji dotyczących funkcjonowania miasta: wydarzeń, jakie odbyły się w mieście i walki z pandemią COVID-19.
 • Od najbliższej niedzieli (22 listopada) od godziny 13:00 zostaną wprowadzone zmiany w ruchu na moście J. Piłsudskiego.
 • Prezydent Michał Zaleski podjął decyzję o przełożeniu uroczystości wręczenia Nagrody Prezydenta Torunia za rok 2019. Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia lub za całokształt działalności zeszłorocznej przyznane zostaną prawdopodobnie w 2021 roku.