www.torun.pl

Zieleń w pasach drogowych

Drogi, Eko, Miasto
Data publikacji: 11 września 2020
Autor: Magdalena Kujawa
projekt drogowy z pasami zieleni

Każdy projekt drogowy przeprowadzany w Toruniu od 2017 r. wymaga konsultacji z Biurem Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia. Pozwala to uniknąć wielu problemów związanych z dewastacją zieleni miejskiej.

Prowadzone na terenie miasta inwestycje drogowe od kilku lat muszą uzyskać bądź opinię, bądź uzgodnienie Biura Ogrodnika Miejskiego. Opinia dotyczy niewielkich projektów, takich jak przyłącza czy zjazdy. Ma charakter doradczy i nie obliguje inwestora do zastosowania się do niej. Uzgodnienie ma już charakter wiążący i dotyczy większych projektów drogowych. Dzięki niemu minimalizuje się negatywne działanie na zieleń w wypadku przebudowy istniejących pasów drogowych, zaś przy nowych inwestycjach można racjonalnie tę zieleń kształtować. W sumie w ciągu roku Biuro Ogrodnika Miejskiego wydaje ok. 100 opinii i uzgodnień.

Najpierw do biura trafia projekt danej inwestycji, który musi zawierać plany związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przy drodze. Następnie pracownik BOM udaje się na miejsce, by sprawdzić zgodność planów ze stanem faktycznym. Potem do wykonawcy przesyłane są szczegółowe wytyczne.

Planowanie zieleni w pasach drogowych zależy od wielu czynników. W istniejących już ciągach komunikacyjnych inwestycję trzeba prowadzić tak, by w jak najmniejszym stopniu naruszyć zieleń i dopasować do niej ewentualne nowe nasadzenia. W wypadku nowo budowanych dróg ważne jest m.in., by rośliny nie zasłaniały widoczności, a tym samym nie wpływały na obniżenie bezpieczeństwa na danym odcinku. W tym wypadku urzędnicy sugerują, jakie gatunki roślin mogą się w danym miejscu pojawić.

Kolejnym problemem, który trzeba rozpatrzyć przy wydawaniu decyzji jest istniejąca bądź budowana infrastruktura podziemna. Jeśli np. pod ziemią biegną instalacje, nie można w tym miejscu posadzić drzew, których korzenie zniszczyłyby infrastrukturę. Z drugiej strony drogowcy muszą dostosować np. typ kładzionej nawierzchni do rodzaju znajdujących się w jej otoczeniu roślin. Zbyt mocne utwardzenie terenu może być zabójcze dla istniejących w danym miejscu drzew czy krzewów.

- Do Budżetu Obywatelskiego często zgłaszane są projekty uzupełnienia albo wymiany zieleni, np. na ul. Mickiewicza czy Szosie Chełmińskiej. Czasami naprawdę trudno jest znaleźć miejsce dla drzew w siatce podziemnych przewodów. W takich wypadkach sadzimy jedynie krzewy – opowiada Tomasz Kozłowski, kierownik referatu utrzymania zieleni w Biurze Ogrodnika Miejskiego.

Wykonawcy muszą też uzgodnić z BOM, jakim sprzętem i w jakiej technologii można prowadzić prace, by w najmniejszym stopniu naruszyć istniejącą zieleń. Urzędnicy uczulają także drogowców, by składowanie materiałów budowlanych odbywało się w sposób niezagrażający roślinom. Zabezpieczanie drzew na terenach inwestycji musi się odbywać pod opieką dendrologa.

Ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy inwestycjach są także walory estetyczne. Innego typu zieleń stosuje się w reprezentacyjnych częściach miasta (np. wokół starówki), inną na osiedlach, a jeszcze inną na drogach wyjazdowych z miasta. Istotne jest również, by sadzić takie gatunki, które w danym miejscu mają szansę przetrwać. Dlatego najczęściej do nasadzeń stosowane są np. drzewa rodzimych gatunków.

Każdy projekt przekazywany do Biura Ogrodnika Miejskiego wymaga zatem szczegółowego, indywidualnego rozpatrzenia. Nie da się zastosować jednego schematu do wszystkich inwestycji drogowych.

Najczęściej czytane aktualności

 • Eko, Miasto
  Trwa realizacja projektu obywatelskiego, w ramach którego w Toruniu pojawią się tzw. zielone przystanki komunikacji miejskiej. Gotowa jest koncepcja projektowa.
 • Na zdjęciu: budynek Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
  Kultura, Miasto
  Krzysztof Stanisławski 1 października 2020 roku obejmie stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
 • Na zdjęciu: tramwaj jadący po ulicach miasta
  MZK
  W najbliższą sobotę 26 września 2020 r., w związku z zawodami żużlowymi na Motoarenie, uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwaju linii nr 5.
 • Na zdjęciu: gala Festiwalu Camerimage 2019 na toruńskich Jordankach
  Kultura, Miasto
  Radni wyrazili zgodę na zmiany w budżecie miasta na rok 2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050. Dotyczyły one przesunięć w finansowaniu Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Władze EFC zwróciły się z prośbą o zgodę na wykorzystanie 1 miliona złotych z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne, a nie na organizację...
 • Miasto
  Co roku w ostatnią niedzielę września przypada Międzynarodowy Dzień Głuchych. To okazja do przypomnienia o potrzebach i problemach osób dotkniętych utratą słuchu.
 • 22. sesja Rady Miasta Torunia - ekran monitora na tle banera Toruń
  Miasto
  Radni podczas sesji Rady Miasta 24 września przegłosowali stanowisko ws. treści budżetu na rok 2021.
 • Koncerty klasyczne i rozrywkowe, Noc Naukowców w Młynie Wiedzy, jesienne wycieczki miejskie i podmiejskie, a dla dzieciaków przegląd filmów w CSW - to tylko mały wyjątek z tego, co będzie się działo w ten weekend w toruńskiej kulturze. A w sporcie decydujący mecz o awans do PGE Ekstraligi rozegra Apator Toruń.
 • Toruńscy radni zgodzili się na wydłużenie kadencji organów pomocniczych Gminy Miasta Toruń.
 • 85 billboardów promujących potencjał gospodarczy Torunia zostanie odśłoniętych w 10 polskich miastach w ramach projektu „Invest in BiT CITY2”.
 • 1 października 2020 roku w Dworze Artusa odbędzie się tegoroczny koncert Fundacji Platon. Gwiazdą wieczoru będzie zespół KROKE.
 • Toruńscy radni podczas sesji 24 września 2020 roku przyjęli uchwałę w sprawie nadania parkowi w obrębie al. Niezależnego Zrzeszenia Studentów, al. Jana Pawła II, ulic: Chopina i Tujakowskiego oraz al. 500-lecia nazwy „Park 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski”.
 • Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę wysokości stawek podatków od środków transportowych i podatków od nieruchomości.
 • Wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Marek Rubnikowicz otrzyma Medal "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze – tak jednogłośnie zdecydowali radni podczas 22. sesji Rady Miasta Torunia 24 września 2020 r.
 • W poniedziałek 28 września 2020 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie pl. Niepodległości.